Het gaat slecht met de Nederlandse bouwsector

9

Het gaat momenteel uitermate slecht met de Nederlandse bouwsector. Omdat de huizenmarkt in het slop zit (prijsdaling op jaarbasis is inmiddels bijna 10%), is de animo om huizen te bouwen flink afgenomen. In 2012 zijn er dan ook uitzonderlijk veel bouwbedrijven failliet gegaan. Het aantal faillissementen in de bouw is in 2012  met 33% gestegen ten opzichte van 2011. Volgens cijfers van Creditsafe zijn niet alleen aannemers maar ook loodgieters en schilders  in 2012 massaal failliet verklaard. Er zijn 36% meer loodgieters en 25% meer schilders over de kop gegaan in 2012 dan in 2011. Ook als we de onderstaande staafdiagrammen bekijken kunnen we niet anders dan concluderen dat de bouwsector op z’n gat ligt. Van bijna 100.000 bouwvergunningen in 2006 naar nog geen 40.000 in 2012.

bouwvergunningen

Bijna geen nieuwe bouwbedrijven meer

Het aantal start-ups binnen de bouwsector is sinds het vorige crisis jaar 2009 niet meer zo laag geweest. In de eerste acht maanden van 2012 zijn 5% minder nieuwe bedrijven gestart dan in 2011, maar in de laatste drie maanden van 2012 is dit opgelopen tot ruim 11%. Werkloze vaklieden zien weinig mogelijkheden om een eigen zaak te beginnen en gaan liever aan de slag als ZZP’er. Het nieuwe kabinet heeft in het laatste kwartaal de tendens binnen de bouwsector dus niet kunnen ombuigen, aldus Creditsafe.

37.000 bouwvergunningen in 2012

In 2012 zijn er in totaal 37.000 bouwvergunningen verleend voor nieuwe huizen. Dat is ruim 30% minder dan in 2011. De grootste daling doet zich voor in de marktsector. In 2012 werden er aan deze sector voor zo’n 25.000 woningen vergunningen afgegeven. In 2011 waren dat er nog 40.000. Aan de overheid en woningcorporaties zijn 12.000 vergunningen verleend in 2012. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Er worden minder huizen gebouwd

Omdat de huizenmarkt er momenteel zeer beroerd voor staat, worden er veel minder huizen in Nederland verkocht, maar ook veel minder gebouwd. Het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen is met 16.000 woningen fors afgenomen. Bij de huurwoningen zijn dat er slechts 2.000 minder dan in 2011. De mensen huren klaarblijkelijk liever nog even en wachten op de verdere daling van de huizenprijzen. Daarmee stijgt het aandeel van huurwoningen in het totale aantal woningen met bouwvergunning naar 41%. De daling van het aantal verleende vergunningen voor koopwoningen is het sterkst onder bouwers voor de markt. Aan deze partij zijn 46% minder vergunningen afgegeven in 2012.

Grote verschillen per provincie

Over de provincies heen is het beeld zeer wisselend. In 2012 is de afname van de bouwvergunningen in Limburg en in Overijssel minder dan 20%. Het aantal woningen, waarvoor een bouwvergunning is verleend, is in Groningen en Drenthe met 60% gedaald. In Friesland is dit aantal vrijwel gelijk gebleven. Wel is in deze provincie een forse verschuiving opgetreden in de verhouding van het aantal vergunningen van koopwoningen naar huurwoningen.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • HansPolderman

  Kijk toch eens om je heen ! Nederland is terminaal. Het blijft geen 10 voor 12. Het is half 1. Ik las op NU dat Nederland moet inzetten op innovatie. Waarvan en waarmee. 1 miljoen ZZPers , die komen geen steek verder met ons belasting klimaat en navenante kosten. Nederland is exit.

  • knowtoomuch

   SSssst ..!

  • cynicus

   Ik zag net in het faillissementenregister dat er gisteren weer meer 10 bouwbedrijven failliet zijn verklaard en dat gaat al meer dan een jaar zo. Er is jaren beknibbeld op het onderwijs en dat doen ze nog steeds dus zal innovatie grotendeels achterwege blijven zodat er een nog verdere verstarring in de economie zal optreden en zal veranderen in een parasitair systeem.

 • knowtoomuch
  • cynicus

   KTM: dit is heel slecht voor m’n toch al wankele gemoedsrust. Als ik vanavond thuis ben duik ik er wel even dieper in. Eigenlijk weet je het al maar je wilt toch je vermoedens even bevestigd zien. Verder alles goed man?

 • dave

  De bouw als bedrijfstak is al jaren dood. Alleen door de spin van raslobbyist Brinkman kon in NL het idee blijven bestaan dat er ‘woningnood’ zou zijn. Maar in Den Haag is al decennia bekend dat er geen woningnood is, en dat er zelfs veel te veel woningen zijn. En dat wordt door de vergrijzing alleen maar erger.

  Intussen is het de grootste bedrijfstak in NL. Niet alleen aannemers, GWW-sector en ontwerpers, maar ook minimaal 50% van de ambtenaren zit op ruimtelijke ordeningsachtige zaken. Die kunnen allemaal weg.

  De bouw nu is net als de droogdokken in de seventies en de mijnbouw in de sixties: over en uit. Komt niet meer goed ook…

  • cynicus

   Klopt Dave. Op een gegeven moment gaan er steeds meer babyboomers dood en gaat het bevolkingsaantal van Nederland dalen en blijft er voor de bouw slechts renovatie en onderhoud over plus een handje vol nieuwe huizen ter vervanging van de huizen die echt gesloopt moeten worden. In dat geval blijft er, pak weg, 20% van de bouwsector over. De gemeenten zitten nu in hun maag met talloze luchtkasteelprojecten die niet zijn doorgegaan en zitten nu met voor vele miljarden aan onverkoopbare grond. Het wordt echt dolle pret als de grondprijzen ook nog eens heel hard gaan dalen.

  • sickworld

   Regelgeving (regulier bouwen) is finaal doorgeslagen hier. Als een huiseigenaar een kleine aanpassing wil doen gedraagt welstand zich als een keizer, komt een ontwikkelaar met een bak poen dan kan elk kavel geslecht worden en draaien de kettingzagen overuren. Kapitaal maakt meer kapot dan je lief is.

 • sickworld

  Nu het aantal vergunningsaanvragen (voorheen bouwvergunning, nu heet het een omgevingsvergunning) daalt -om verklaarbare redenen- hebben de dames en heren gemeenteambtenaren van de afdeling bouwen alle tijd om zo’n aanvraag tot 3 decimalen uit te pluizen. Waarschijnlijk wil men daar ook iedereen aan bord houden. De gevolgen laten zich raden.