130.000 huishoudens met inkomen boven een ton

0

Ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2008 gemiddeld 33.500,-te besteden. Bijna 130.000 duizend huishoudens beschikten over een netto besteedbaar inkomen van 100.000,- of meer. Dat aantal is in vijf jaar tijd verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.In 2008 hadden bijna 130.000, 1,8% van alle huishoudens, een besteedbaar inkomen van meer dan 100.000. Dit is ruim 2 keer zoveel als in 2003, toen ruim 60.000 huishoudens een dergelijk hoog inkomen hadden. Ook het aantal huishoudens dat tussen de 50.000 en 100.000 euro te besteden had, is tussen 2003 en 2008 sterk gestegen. Het nam toe van bijna 800.000 naar 1 miljoen.

Van de huishoudens die meer dan 1 ton te besteden hadden, beschikten er 27.000 in 2008 over een inkomen van 200.000 euro of meer.  Ook dit aantal is in vijf jaar tijd sterk toegenomen: in 2008 hadden bijna 2,5 keer zo veel huishoudens als in 2003 een dergelijk hoog inkomen.

Van de huishoudens met een inkomen hoofdzakelijk uit arbeid of eigen onderneming had iets meer dan de helft een inkomen boven het gemiddelde van 33 500 euro. Van de huishoudens die grotendeels op een uitkering of pensioen waren aangewezen, had slechts 15% een bovengemiddeld inkomen. De hogere inkomensklassen worden hierdoor overheerst door huishoudens met vooral inkomen uit arbeid of eigen onderneming.