20% van de Nederlanders heeft financiële problemen

0

Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft financiële problemen. Dat betekent dat deze mensen moeilijk kunnen rondkomen, aan het eind van de maand geen geld meer hebben of niet in staat zijn rekeningen op tijd te betalen. Dat blijkt uit een halfjaarlijks onderzoek van Centiq, een platform van onder meer de financiële sector, de overheid en consumentenorganisaties.

Ten opzichte van een half jaar geleden is de financiële situatie van Nederlanders erop achteruitgegaan. Meer dan 40% merkt de invloed van de financiële crisis in zijn financiën door verlies van vermogen, daling van het (verwachte) pensioen en van het inkomen. De verwachtingen voor de toekomst zijn pessimistischer geworden. Voor het komend halfjaar verwacht bijna 30% de huidige crisis in de portemonnee te blijven voelen, vooral door inkomensdaling.

De financiële veerkracht van mensen blijkt ook te zijn afgenomen. Voor meer dan een derde van de Nederlanders is een onverwachte uitgave van boven de 1000 euro een probleem. 28% kan een achteruitgang van het inkomen met een kwart niet langer dan drie maanden opvangen. Bijna 38% heeft geen voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen van de economische crisis op te vangen.

Nederlanders die wel maatregelen nemen, gaan overwegend (41%) bezuinigen, 22% gaat meer sparen, 18% stelt grote uitgaven uit en 12% gaat financiële producten heroverwegen. Het meest wordt bezuinigd op uitgaan (53%) en vakanties en uitjes (48%). Maar ook op de komende sinterklaasaankopen: 23% van de gezinnen met jonge kinderen zal hieraan minder uitgeven.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat veel mensen hun kennis van de (huishoud)financiën overschatten. Terwijl 80 procent zegt goed op de hoogte te zijn van de huishoudfinanciën en deze onder controle te hebben, kan ruim 37 procent slechts een globaal beeld geven van wat op hun betaalrekening staat. Ook zeggen specifieke groepen dat hun kennis over sommige financiële producten tekortschiet. Kennis over rood staan schiet ook tekort. Mensen die wel eens rood staan, denken gemiddeld dat de boeterente 8,6 procent is, terwijl deze momenteel rond de 15 procent ligt.