Daling werkloosheid vooral onder laagopgeleiden

In het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal laagopgeleide werklozen 33.000 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee namen zij twee derde van de totale afname van de werkloosheid in deze periode voor hun rekening. Het aantal werkloze lager opgeleiden bedroeg in het eerste kwartaal van 2011 bijna 140.000. Dit is een […]