Steeds meer economen waarschuwen voor gruwelijke Great Depression II

Meer een meer feiten wijzen uit dat de crisis uit 2008 nooit is opgelost en dat het allerergste onvermijdelijk is. Steeds meer economen en kenners sluiten zich aan bij het rijtje doomdenkers. Hun inzichten vertellen ons weinig goeds voor de komende jaren. De Great Depression komt nu wel heel dicht in de beurt. …

Voedselprijzen nog op gevaarlijk hoog niveau

Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization) zullen de prijzen van voedsel en grondstoffen in 2011 en 2012 blijven stijgen. Tevens verwacht de organisatie dat de volatiliteit hoog blijft in de komende tijd. Dit staat in de FAO Food Outlook van juni 2011. Hier overigens in het geheel te lezen (pdf alert). Volgens het rapport […]