Populariteit economie stijgt op het vmbo

Tot het schooljaar 2007/’08 hadden vmbo-leerlingen de keuze uit de sectoren Landbouw, Zorg en welzijn, Economie en Techniek. Sindsdien bestaat ook de mogelijkheid om sectoren te combineren. Hiermee kunnen leerlingen zich breder orienteren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt openhouden. Deze mogelijkheid is steeds populairder geworden. Zorg en welzijn was in het schooljaar 2006/2007 […]