Inflatie in Nederland stijgt door voedsel

In het Keynesiaanse model is prijsinflatie vooral het gevolg van de veranderingen in vraag en aanbod. Monetair gezien wordt de inflatie gereguleerd door middel van de hoeveelheid geld dat in omloop is. Bij inflatie denken veel mensen aan stijgende prijzen. Dat is natuurlijk zo als het over prijsinflatie gaat, maar in feite is inflatie geldontwaarding. […]