Hoe komen we aan zoveel schulden ?

Voor iedereen die zich afvraagt hoe we in deze schuldencrisis zijn beland, biedt onderstaande grafiek van The Economist het antwoord op uw vraag. Normaal gezien moet een land in goede jaren overschotten boeken om de tekorten in slechte jaren op te vangen. Dat goede en slechte jaren elkaar afwisselen is normaal, de economie werkt nu […]

Werkloosheid zal verder stijgen in 2012 en 2013

Er kwamen in Nederland in april 24.000 werklozen bij. Dat is een forse stijging. In vergelijking: In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 9.000 werklozen bij. Het totaal aantal werkloze Nederlanders komt uit op bijna een half miljoen. Dit zijn dan wel de meest rooskleurige cijfers, want ons statistiekenbureau neemt de verborgen […]