Prijzen grondstoffen stijgen flink

Via Lukas Daalder en Bond Vigilantes de Charts of the Day. De prijzen van ‘zachte grondstoffen’ zijn de afgelopen paar maanden fors gestegen. Hieronder ziet u de ontwikkeling van de de prijs van mais, tarwe en soyabonen. Door droogte is een groot deel van de oogsten mislukt, waardoor het aanbod is gedaald.

Amerikaanse steden vragen faillissement aan

In Nederland kunnen we het ons moeilijk voorstellen: een stad die faillissement aanvraagt omdat het niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Verschillende Amerikaanse steden kunnen de rekeningen niet meer betalen. In de afgelopen twee weken is duidelijk geworden dat er drie steden in de Verenigde Staten faillissement hebben aangevraagd. Het economische nieuws werd de […]

Europa: de paradox van het recht

Europa’s bestaan heeft zijn grondslag in de menselijke wil en ons rechtssysteem. Zonder grondwetten,  bestuurs- en staatsrecht, burgerlijke wetboeken en meer zou er geen basis zijn geweest om afspraken en overeenkomsten aan te gaan, subsidieverordeningen en richtlijnen te maken, boetes op te leggen, een europees parlement, of commissies en ambtenaren te kiezen of te benoemen. […]