2013 en verder: Survival of the fittest

67

In een langdurige periode van onzekerheid is er, of we dat nu willen of niet, sprake van toenemende spanning en competitie. In elke onderneming is men momenteel bezig met efficiency-operaties. De vaste kosten zo laag mogelijk en de flexibiliteit zo groot als maar kan zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de betreffende onderneming.

nijlpaarden

Concurrentie wereldwijd en lokaal

Wie zaken wil doen die moet optimaal presteren. Potentiele klanten beschikken via internet, in eigen land en daarbuiten, over vele vergelijkingsmogelijkheden. Het is een voortdurend wikken en wegen. Vóór 22.00 uur besteld, de volgende dag thuis, scoort een stuk beter dan een behandeltijd van twee tot vijf dagen, zeker als de prijs ook nog eens concurrerend is. Wie meer tijd of geduld heeft die kan via Ebay in China, Taiwan, Singapore etc. van alles en nog wat bestellen en met één druk op de knop via Paypal betalen. Een enorm aantal artikelen is inclusief verzending per luchtpost vaak goedkoper dan in ons land de verzending op zich.

Niets voor niets

Het voordeel van de één is de last van de ander. Daar waar ondernemingen de kosten zo laag mogelijk willen houden is de arbeider uiteindelijk degene op wie het risico wordt afgewenteld. Bij automatisering en robotisering verdwijnen arbeidsplekken.Bij outsourcing verhuizen ze naar een lage-lonenland. Bij dynamisch flexibiliseren zoals BMW dit nu gaat doen, moet de arbeider zich in gaan stellen op een andere manier van werken. BMW gaat strak sturen op de vraag. Bij een hoge vraag moeten de arbeiders overuren gaan maken. Deze worden niet meer uitbetaald maar opgespaard. Bij een teruglopende vraag kan er minder gewerkt worden en moeten de plusuren worden afgeschreven. Bij stagnatie in de vraag, gaat de fabriek voor een periode van vijf weken of langer helemaal dicht. De arbeiders zijn dan verplicht om vakantie op te nemen.

Elke werkplek en handeling wordt super nauwkeurig bekeken op wat er aan vaardigheid en kennis voor nodig is, om een afweging te kunnen maken of een vaste arbeider vervangen kan worden door een uitzendkracht, met a een lager loon en b de mogelijkheid om hem of haar per uur of dagdeel in te huren.

Het recht van de “sterkste”

Op zowel het niveau van de ondernemingen als arbeidskrachten neemt de wereldwijde en lokale concurrentie elke dag toe. Wie het beste of meeste levert voor de laagste prijs die heeft de meeste kansen. Niet voor niets worden we al lange tijd getrakteerd op een skala aan advertentieblaadjes van Karwei, Gamma, Blokker, Formido e.a. 30%, 25%, 20% korting, aanbiedingen van de dag. Ook autofabrikanten en garagehouders draaien alle kanten op in hun pogingen om toch nog een auto te verkopen. Zeker nu voor benzine goud betaald moet worden krijgen veel fabrikanten, waaronder bijvoorbeeld Opel, de rekening gepresenteerd voor het niet of onvoldoende ontwikkelen van kleine energiezuinige voertuigen.

Palet en Patchwork

Daar waar de concurrentie toeneemt moet er meer en meer gevochten worden om het hoofd boven water te houden of om zichtbaar te worden in het totaal. Voor opleidingen en vaardigheden betekent dit dat de besten worden uitgekozen. Wie niet optimaal functioneert, niet beschikt over een bont palet aan vaardigheden en kennis, die staat zo weer buiten. Wat werk betreft is het systeem van vaste banen helemaal uit. Het is en wordt verder vervangen door een patchworksysteem van tijdelijke jobs, soms meerdere per dag of week, soms naast de deur soms verder weg. Vaardig en flexibel is en zal de strijdkreet zijn en worden. Competitie, survival of the fittest, ieder voor zich.

Hoop

Als tegenwicht tegen dit alles, zullen er ook mensen zijn die niet aan deze ‘ratrace‘ ontwikkelingen mee willen doen. Die er voor kiezen om samen met anderen nieuwe wegen in te slaan. Die gaan voor welzijn, voor delen. Nooit eerder was de groep tussen vijftig en vijfenzestig jaar gemiddeld gezien hoger opgeleid dan nu. Wat zou er mooier zijn dan het overbrengen van al het geleerde en alle vaardigheden aan de jongeren van en in deze tijd.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie