Op naar een nieuwe Depressie? (deel 2)

Er bestaat nog nauwelijks onafhankelijke journalistiek in de Verenigde Staten. Na 9/11 werd het patriottisme, censuur en zelfcensuur wat de klok slaat. Laat staan het onmisbare investigative journalism, onderzoeksjournalistiek die diep graaft, streng bevraagt en objectief rapporteert.  De kleinere, alternatieve media doen dit nog wel maar krijgen nooit de aandacht die ze verdienen, tenzij van […]

Op naar een nieuwe Depressie? (deel 1)

De Grote Depressie in de VS, die uitwaaierde over de rest van de westerse wereld, startte in 1929. In 1933 ontstond er algemeen optimisme dat de depressie over was. Vooral de media, aangestuurd door politici en bedrijfsleven, zette de bevolking op het verkeerde been: ‘New Farm Bill To End Depression‘.  ‘Era Of Fear Is Declared […]

Verdeel en heers: ouderen in het vizier

’t Is al zo oud als de mensheid: zet groepen burgers tegen mekaar op zodat ze niet de blik richten op de ware verantwoordelijken. Ditmaal zijn het de Nederlandse ouderen die het moeten bekopen. “Ouderen rijker dan ooit!” verschijnt in de mainstream media.