Top 10 Biflatie artikelen van februari 2013

Het lijkt al weer eeuwen geleden, maar het was toch echt dit jaar dat SNS Reaal werd genationaliseerd. In januari van dit jaar schreven we al verschillende berichten over de belabberde staat van de bank en verzekeraar, maar op 1 februari was dan eindelijk de kogel door de kerk. Het is dan ook niet gek […]

Ons toeslagensysteem is onvoorstelbaar scheef

Eerder in juli 2013 schreef ik een artikel met de titel “Toeslagenfeest is mooi geweest”. Daarin heb ik onder andere gewezen op de vele onrechtmatigheden en de fraude gevoeligheid van het hele toeslagensysteem en de handhavingsdruk die de complexe regelgeving neerlegt bij het ambtenarenapparaat. Daarna zijn er diverse berichten in de media verschenen waarin overduidelijk […]