Veel Nederlanders hebben onhoudbare schulden

Via Huizenmarkt-zeepbel | Ondanks aantrekkende economische groei is voor vele Nederlandse huishoudens de crisis nog niet voorbij wanneer het gaat om de houdbaarheid van in het verleden opgebouwde schulden. De arbeidsmarktpositie en het inkomenspotentieel van velen is verslechterd. Dat stellen onderzoekers van Tilburg University in een onderzoek dat in opdracht van Bureau Krediet Registratie (BKR) is uitgevoerd. Dit […]

Over de Franse revolutie, Adam Weishaupt en de illuminati

revolutie door schuld

Nieuwe longread uit het boek Revolutie door Schuld (ook als e-book verkrijgbaar). Hieronder het ontstaan van de Illuminati en hun rol bij de Franse revolutie. Het is uiterst belangrijk om te weten hoe die geschiedenis verliep om parallellen te kunnen trekken met het heden. Louis XVI had in de tweede helft van de 18e eeuw […]