2019: Ongelijkheid in welvaart in de wereld is nooit zo groot geweest

7

In het VK worden duizenden dakloze kinderen in containers ondergebracht. In de VS groeit het fortuin van de rijkste familie ter wereld aan met $100 miljoen per dag. Dan hebben we het alleen nog maar over ons zogenaamd ‘rijke’ Westen. Anno 2019 leeft nog steeds 10 procent van de wereldbevolking, zo’n 700 miljoen mensen, in extreme armoede. Dat is: van minder dan $1,90 per dag.

Millennium Development Goals (MDGs)

In 2000 ondertekenden alle 191 lidstaten van de Verenigde Naties de 8 doelstellingen te bereiken tegen 2015. Deze waren:

  1. to eradicate extreme poverty and hunger;
  2. to achieve universal primary education;
  3. to promote gender equality and empower women;
  4. to reduce child mortality;
  5. to improve maternal health;
  6. to combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases;
  7. to ensure environmental sustainability; and
  8. to develop a global partnership for development.

Vooruitgang

Die is er zeker geboekt. In 1990 overleefde nog 35,9 procent van de wereldbevolking op minder dan $1,90 per dag. Dat is dus dertig jaar later teruggebracht tot 10 procent. Dat bedrag, waar je in de grootsteden van de wereld nog geen koffie van kan kopen, is de officiële armoedegrens. Die was voor 2015 gemeten op $1 dollar per dag. Maar dit cijfer zegt niet alles over (extreme) armoede. In 2019 ben je officieel arm in de VS wanneer je minder dan $25.750 dollar verdient als familie van vier personen. Dit in een zogenaamd rijk land. Armoede en haar definitie varieert dus heel sterk naargelang waar iemand woont. Genoemd bedrag is iets waar een familie in Bangladesh alleen maar van kan dromen.

Niet alle arme landen zijn er echter op vooruitgegaan in welvaart, of minder extreme armoede. Zo weet men nu al zo goed als zeker dan in de sub Sahara landen er geen sprake kan zijn van vooruitgang.

Nieuwe doelen tegen 2030

Die hebben de Verenigde Naties ook opgesteld in 2015/2016. Het zijn er 17 en ze zijn heel ambitieus. Er kunnen echter vraagtekens bij gesteld worden of deze ook realistisch zijn. Vergeten we niet dat de wereldeconomie in haar geheel het nog steeds goed doet anno 2019. Zou er een (wereld)recessie komen, dan zullen ook deze internationale plannen daar onder lijden. ‘The deadline set for achieving the SDGs is 2030. There are 17 different but interlinked Sustainable Development Goals, and the very first one aims to end extreme poverty for all people everywhere.’

De Clock is ticking

De World Poverty Clock meet in real time of en in hoeverre de doelstellingen voor 2030 bereikt worden. Check it out!

Ongelijke verdeling welvaart extreem hoog

Binnen de lidstaten van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is de ongelijke verdeling van welvaart in 30 jaar niet zo groot geweest. ‘In many OECD countries, inequalities are at their highest levels in 30 years and are widening. The top 10% of income earners take home over ten times more pay than the bottom 10%.’

Gini coëfficient

Deze meet de mate van gelijkheid en ongelijkheid. Van 0 tot 1. Waarbij nul staat voor een maatschappij waarin de rijkdom perfect verdeeld is. En één waarbij de ongelijkheid extreem groot is. Check it out, u zult nog versteld staan…

Werk aan de winkel

Het World Inequality Report 2018: ‘We show that income inequality has increased in nearly all world regions in recent decades, but at different speeds. The fact that inequality levels are so different among countries, even when countries share similar levels of development, highlights the important roles that national policies and institutions play in shaping inequality.’

Onze conclusies

Niemand is gelijk. En dat is maar goed ook. Er is met het communisme getracht wèl ‘iedereen gelijk te maken.’ Wat faliekant mislukt is. Doelstelling: formidabel. Ieder geeft naar vermogen en krijgt naar behoefte. Uitwerking: een verschrikkelijke ramp die miljoenen het leven heeft gekost. Denken we maar aan Mao, Stalin en Pol Pot. Het aantal mensenlevens dat het kapitalisme heeft gekost is helaas niet te berekenen, dus daarover kan fel gediscussieerd worden. De wereld is ontegensprekelijk rijker geworden in haar evolutie. Maar de lijfeigenen van de 14de eeuwse Middeleeuwen bestaan nog in bijvoorbeeld de armste delen van India. Slaven bestaan er nog steeds. Alleen is het geen officieel systeem meer. Wij persoonlijk hebben geen enkel probleem met mensen of bedrijven die (extreme) welvaart verzameld hebben. Goed voor hen! Op drie voorwaarden wel.

Ten persoonlijken titel

Die rijkdom moet op een eerlijke wijze behaald worden. Zonder uitbuiting van mens, dier of natuur. Iedere (super)rijke maar zeker ook alle multinationals moeten hun deel, fair share, aan belasting betalen. Lokaal, waar het inkomen verdiend is. Belastingontduiking maar ook belastingontwijking zijn uit den boze. Ten derde en dit gaan we lenen bij de Islam. Met uitzondering van de laagste inkomens zou best iedereen vrijwillig 10 procent van zijn inkomen afstaan aan liefdadigheid. Met gecontroleerde bestemming van die gelden; we zouden dit alles in de blockchain kunnen plaatsen. (Wat vandaag al op kleine schaal plaatsvindt.)