Is de controle samenleving ten einde, of zijn versoepelingen tijdelijk?

Er heerst een opgelaten stemming nu ook in NL de corona maatregelen versoepeld worden. In navolging van Engeland, Zweden, Denemarken en Spanje kan onze regering niet achterblijven om ons meer ‘vrijheden’ te gunnen. Alsof het een gunst is in plaats van een recht. We hebben het toch over grondrechten? Na 2 jaren met beperkingen kunnen […]

Sombere verwachting: allover koopkrachtdaling dit jaar

De afgelopen jaren probeerde de ECB met allerlei ingrepen de inflatie te beïnvloeden. Voor ons land had het als gevolg dat de inflatie kunstmatig hoog werd gehouden. Net onder de twee procent wordt daarbij als ideaal gezien voor economische groei. De afgelopen maanden is er echter sprake geweest van een omwenteling. Volgens voorlopige cijfers van […]