25% van de jonge allochtonen is werkloos

De werkloosheid onder Marokkanen, Turken en Antillianen is afgelopen jaar flink gestegen. Niet-westerse allochtonen zijn bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Jongeren hebben nog meer last van de crisis: een kwart van de allochtone jongeren is werkloos. Dit blijkt uit de vijfde monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt die het instituut voor multiculturele vraagstukken dat Forum heeft gepubliceerd. Dit voorjaar zat 14% van de niet-westerse allochtonen werkloos thuis, tegenover 5,1% van de autochtonen. Een jaar eerder had één op de tien allochtonen geen baan. Onder hoogopgeleide allochtonen is de werkloosheid hoger dan onder laagopgeleide autochtonen.

‘Je ziet bij elke economische dip dat de werkloosheid onder allochtonen ongeveer drie keer zo hoog is als onder autochtonen’, zegt Sadik Harchaoui, directeur van Forum. Toch vindt hij het treurig dat het nu weer zo is. ‘Het opleidingsniveau van allochtonen is gestegen, ze zijn beter geïntegreerd dan tijdens vorige recessies en er is meer aandacht voor diversiteit.’

Wat Harchaoui betreft, heeft de hoge werkloosheid niet zozeer te maken met discriminatie door werkgevers. Hij wijt het eerder aan de zwakke positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaker een flexcontract, en vliegen er dus als eerste uit. Hoewel het opleidingsniveau is gestegen, is de achterstand op autochtonen nog niet ingehaald. ‘En allochtone jongens en meisjes kunnen minder gebruik maken van de netwerken die autochtonen wel hebben.’

Vooral de hoge werkloosheid onder jongeren baart hem zorgen. Dit voorjaar had 12% van de autochtone jongeren onder de 25 jaar geen werk, tegenover 25% van hun allochtone leeftijdgenoten. Surinaamse en Marokkaanse jongeren hebben de meeste moeite een baan te vinden; van hen zit 28% thuis.

‘Als zij langer dan een maand of zes werkloos blijven, is dat echt een probleem. Het wordt dan lastig om nog een voet tussen de deur te krijgen’, zegt Harchaoui. In de afgelopen maanden zijn er tekenen dat de arbeidsmarkt voorzichtig herstelt. Maar volgens de Forum-directeur profiteren allochtonen hier pas na een tijdje van. ‘Er zit een vertraging van twee jaar tussen’, schat hij. ‘Zo’n lange periode van werkloosheid kan heel vervelende gevolgen hebben.

Het zelfbeeld van deze jongeren daalt, ze hebben geen inkomen en missen ook de structuur die werk biedt. Als er grote groepen werkloos blijven, bestaat het gevaar dat deze jongeren gaan hangen en op een illegale manier aan hun geld proberen te komen.’ Het demissionaire kabinet is vorig jaar een ‘actieplan’ begonnen om werkloosheid onder jongeren tegen te gaan, maar volgens Forum is het onduidelijk wat de resultaten zijn.

Opvallend is dat allochtone ondernemers zich niet hebben laten afschrikken door de malaise. Het aantal autochtone ondernemers is in de periode maart 2009 tot maart 2010 met negentienduizend gedaald. Het aantal ondernemers met een niet-westerse achtergrond is juist gestegen met tweeduizend. Vooral de Turkse ondernemer gaat stug door. ‘Bij Turken zit het ondernemerschap in het bloed’, verklaart de Forum-directeur. ‘Zij hebben ook een andere perceptie van de risico’s. Ze hoeven niet meteen een miljoenenbedrijf en als het een keer misgaat, wordt dat niet gezien als gezichtverlies.’ Forum baseert dit rapport onder meer op CBS-gegevens.

Via: Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.