3 Goeroes waarschuwen voor nieuwe crisis

5

Beleggers mogen dan hunkeren naar rust op de financiële markten. Volgens 3 beursgoeroes, George Soros, Warren Buffett en Nouriel Roubini, staan we aan de vooravond van het tweede deel van de crisis.

De zorgwekkende toestand van de Europese overheidsfinanciën hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de financiële markten. Sinds begin dit jaar konden beleggers daardoor maar beter over een sterke maag beschikken, want de volatiliteit op de aandelenmarkten is er door de schuldenzorgen alleen maar groter op geworden. Tekenend voor de onrust zijn ook de zorgen over ons land die worden geopperd. Zo luidde een van de eerste vragen na de federale verkiezingen: “Hoe zullen de financiële markten reageren?” Beleggers mogen dan wel dromen van beterschap en stabiliteit, steeds meer knipperlichten dreigen op rood te springen. Dat vinden alvast George Soros, Warren Buffett en Nouriel Roubini.

George Soros

Het was een weinig optimistische George Soros die in Wenen zijn publiek toesprak. “De ineenstorting van het financiële systeem, zoals we dat nu kennen, is reëel. De crisis is verre van voorbij. We zijn nog maar aan de tweede act van het drama beland.” De miljardenbelegger ziet zelfs ‘griezelige’ gelijkenissen met de crisis in de jaren 30. Ook toen stonden overheden onder druk om hun begrotingstekorten weg te werken op een moment dat het economisch herstel heel zwak bleek. Soros vreest dat het fors terugdringen van begrotingstekorten de wereldeconomie in een recessie kan duwen. “Toen de financiële markten hun vertrouwen verloren in de overheidsschulden, stonden Griekenland en de Europese munt in het middelpunt van de belangstelling. De gevolgen daarvan zullen over de hele wereld worden gevoeld”, vreest Soros.

Warren Buffett

Eerder deze maand werd Warren Buffett op het matje geroep voor het Amerikaans Congres. De Amerikaanse beursgoeroe moet de rol toelichten van de ratingbureaus tijdens de financiële crisis. Zelf is de het investeringsvehikel van de Amerikaan, Berkshire Hathaway, grootaandeelhouder van ratingbureau Moody’s. Tijdens zijn ondervraging kon de voorzitter van de onderzoekscommissie het ook niet laten een beroep te doen op Buffetts inzicht in de financiële markten. “Wat is het grootste risico dat u nu ziet voor de Amerikaanse economie?”, luidde de vraag. Het antwoord van Buffett: “Als we nu op zoek gaan naar iets waarvan we later kunnen zeggen: ‘de ratings waren gek’, dan zijn het ‘municipal bonds’, (obligaties van Amerikaans steden en lokale overheden, nvdr.). Noch de kredietbrueaus, noch ik, kunnen weinig zinnigs zeggen over de toestand van de lokale financiën binnen 5 tot 10 jaar. Behalve dan dat er een verschrikkelijk probleem zal zijn. De vraag die dan rest, is of de federale overheid hen dan zal bijspringen.”

Nouriel Roubini

Sinds Nouriel Roubini als een van de weinigen de kredietcrisis voorspelde, nam zijn aanzien een stijle vlucht. Zijn weinig optimistische voorspellingen leverden hem ook een bijnaam op: ‘Dr. Doom’. Ook nu is de Amerikaan weinig hoopvol. Zo reageert hij scherp op de Europese besparingsdrang. “De focus moet liggen op economische groei. Met budgettair orde op zaken te stellen en structurele hervormingen alleen lukt het niet. De voortekenen zijn slecht. De interbankenrente stijgt, de aandelenmarkten dalen, er is meer volatiliteit, mee risicoaversie, minder consumenten- en producentenvertrouwen,…”, luidt het in een exclusief interview met De Tijd. Hij waarschuwt ook voor de Amerikaanse schuldenberg. Die krijgt nog weinig aandacht, maar dat blijft volgens de Amerikaan niet duren. “Het klopt dat de financiële burgerwacht nog slaapt als het over de Verenigde Staten gaat. Het is een kwestie van tijd voor die wakker wordt. In de tweede jaarhelft zal er een stevige groeivertraging zijn in de VS. Nu ligt die groei nog rond 3%, maar die zakt dan onder 2%. Dat zal wel de aandacht wekken.”

Via: De Tijd