315.000 Nederlanders krijgen bijstandsuitkering

6

In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verder opgelopen. Eind maart 2011 zijn 315.000 bijstandsuitkeringen verstrekt, bijna 8.000 meer dan eind 2010. Het eerste kwartaal van 2011 is het negende kwartaal op rij met een toename van het aantal uitkeringen. Vanaf begin 2009 zijn er 56.000 bijstandsuitkeringen bijgekomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In het eerste kwartaal nam naar verhouding het aantal bijstandsuitkeringen onder jongeren het meest toe. De sterkste stijging deed zich voor bij de mannen tot 27 jaar. De toename in die groep bedroeg 8%. Onder de mannen in de leeftijdsklasse 27-35 jaar steeg het aantal bijstandsuitkeringen met 6%. Ter vergelijking: de toename van het totale aantal bijstandsuitkeringen in het eerste kwartaal bedroeg 2,5%.

De inkomensvoorziening van de Wet investeren in jongeren (WIJ) is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Eind maart 2011 werden in Nederland 36.000 WIJ-uitkeringen verstrekt. Dit komt overeen met bijna 12% van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.