4 grafieken die u niet mag missen

33

Onderstaande grafieken (via The Chart Store) geven een goede indicatie van ons verlies aan koopkracht. We bekijken het aantal uren dat een gemiddelde werknemer moet werken om bepaalde producten te kunnen kopen. We beginnen met de evolutie van de CRB Index, een mandje van alle grondstoffen die samen is gesteld door Reuters. Tegenwoordig moet men gemiddeld rond de 30 uren werken om 1 maandje grondstoffen (de CRB Index) te kunnen kopen, dat is twee keer zoveel als 10 jaar geleden en evenveel als begin jaren ’80.

De 2e grafiek geeft een beeld van het aantal werkuren ten opzichte van ruwe olie (Crude Oil). Vandaag de dag moet men drie keer zo lang werken om een vat olie te kunnen betalen als 10 jaar geleden. De olieprijs is een drijvende kracht achter het verlies van onze koopkracht. Voor voedsel als maïs en koffie zal een werknemer tot 4 keer langer moeten werken om dezelfde hoeveelheid te kunnen kopen als 10 jaar geleden. Ook hier geldt hetzelfde als de CRB index waar men op hetzelfde niveau zit als in de crisisjaren begin jaren ’80.

Als we kijken naar zilver en goud, stellen we ongeveer dezelfde trend vast (grafiek 3 en 4). Vandaag de dag moeten we tot 85 uren werken om een troy ounce goud te kunnen kopen en voor 1,7 uren werk krijgen we een troy ounce zilver. We werken momenteel dus 4 keer langer dan 10 jaar geleden en hetzelfde aantal uren als  begin jaren ’80.

Welke conclusies kunnen we nu trekken? Dat we de laatste 10 jaren veel langer hebben moeten werken om hetzelfde te kunnen kopen. We moeten gemiddeld 3 tot 4 keer meer arbeid verrichten. Onze koopkracht is er dus serieus op achteruit gegaan aangezien we gemiddeld niet 3 tot 4 keer langer werken, maar hooguit misschien een paar uur extra per week.

Tevens kunnen we concluderen dat we onze koopkracht hadden kunnen behouden als we ons hadden laten betalen in goud en/of zilver, olie of andere grondstoffen. Diegene die zijn loon had omgezet naar goud en zilver hadden vandaag de dag 4 keer minder hoeven werken om hetzelfde te kunnen kopen als 10 jaar geleden.