500.000 ouders krijgen kinderopvangtoeslag

1

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna €7.300,-. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna €2.000,-. De rest kwam uit de kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Toeslagbedrag gemiddeld €5.300 euro

In 2011 ontvingen 537.000 ouders kinderopvangtoeslag voor de formele opvang van een of meer kinderen. In totaal ging het om 844.000 kinderen. Ouders met toeslag ontvingen gemiddeld €5.300,-. Hiermee werd 73% van hun opvangkosten gecompenseerd. In 2007 ontvingen nog 375.000 ouders kinderopvangtoeslag. Het gemiddeld ontvangen bedrag daalde sinds 2009 licht.

kinderopvang toeslag

Eigen bijdrage ouders gestegen van 23% naar 27%

In 2011 betaalden ouders met kinderopvangtoeslag gemiddeld 27% van de opvangkosten zelf. Dat is meer dan in 2010, toen 23% van de kosten voor eigen rekening kwam. De gemiddelde ouderbijdrage kwam daarmee bijna €400,- hoger uit dan in 2010. Vooral in de lagere inkomensgroepen steeg de ouderbijdrage naar verhouding fors.

Hogere ouderlijke bijdrage voor hogere inkomens

De procentuele eigen bijdrage in de opvangkosten is inkomensafhankelijk. Hij liep in 2011 op van 11% voor huishoudens met een besteedbaar inkomen tot €20.000,- tot bijna 45% voor huishoudens met een besteedbaar inkomen van €75.000 euro of meer.

ouderbijdrage kinderopvang

Toch aanzienlijk profijt voor hogere inkomens

Huishoudens met een besteedbaar inkomen boven €75.000,- maakten relatief veel gebruik van kinderopvang. Ze hadden hoge opvangkosten van ruim €9.200,- op jaarbasis. Hierdoor ontvingen zij met bijna €5.100,- gemiddeld toch veel kinderopvangtoeslag, ondanks hun relatief hoge eigen bijdrage.

Buitenschoolse opvang groeit verder

Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang steeg van ruim 150.000 in 2007 tot 361.000 in 2011. Vanaf 2007 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. In de gastouderopvang bleef het aantal kinderen in 2011 stabiel na de forse daling in 2010. Ongeveer 150.000 kinderen werden in 2011 door erkende gastouders opgevangen. Het aantal kinderen in kinderdagverblijven groeide licht tot 408.000. (Bron: Bart Huynen, CBS)