65% kans op bankencrisis eind november

21


Volgens analisten van Exclusive Analysis, een research bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk die economische en politieke risico’s in kaart brengt en onafhankelijke voorspellingen doet, is de kans op een bankencrisis door de schuldenproblemen in Europa aanzienlijk toegenomen. Omdat er nog veel onzekerheid heerst omtrent Griekenland en een default nog steeds niet is uitgesloten, neemt de kans op een domino effect en een bankrun toe.

Ook de aanhoudende soap rondom Berlusconi in Italië heeft geen positief effect op de financiële markten. Ondanks dat Silvio heeft aangegeven dat hij zal vertrekken nadat de plannen voor economische hervormingen zijn doorgevoerd, is de rente op de tienjarige Italiaanse staatsobligaties naar 7,3% gestegen. Boven het niveau van 7% kregen Ierland en Portugal een bailout, maar iedereen weet dat Italië niet te redden valt, het land is too big to bail. Er zijn dus verschillende redenen waarom de kans op een bankencrisis aan het einde van november 2011 volgens Exclusive Analysis is toegenomen tot 65%.

Het meest voor de hand liggende scenario is volgens de onderzoekers een plotselinge crisis waarin de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en opkomende economieën (de BRIC’s) weigeren om via het IMF de eurozone financieel te helpen. In het slechtste geval zal Griekenland en Portugal binnen korte tijd failliet gaan en zal dit leiden tot een diepe recessie en sociale onrust.

Alsof dat nog niet genoeg is waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een ‘verloren decennium’, als er nu niet snel iets aan de problemen wordt gedaan. Christine Lagarde, die de taken van DSK heeft overgenomen, sprak op het financial forum in Peking over ‘zwarte wolken aan de lucht’ en een ‘neergaande spiraal van onzekerheid’. En dan doelde Lagarde voornamelijk op de onwikkelde economieën. Het gaat in Europa en Amerika namelijk slecht in vergelijking met de emerging markets. De verwachtingen voor de economische groei in de geïndustrialiseerde landen is dit jaar al een aantal keer naar beneden bijgesteld en de kans op een nieuwe recessie neemt toe.

Ook in Nederland valt de economie stil. De Nederlandse Bank liet dinsdag weten dat de economie in Nederland in het 3e kwartaal nog met 0,2% groeide ten opzichte van de voorgaande drie maanden, maar dat het verwacht dat we in het vierde kwartaal van 2011 te maken gaan krijgen met een economische krimp van 0,1%. DNB wijst voornamelijk op het dalende vertrouwen onder consumenten. De berekeningen zijn gedaan aan de hand van een nieuwe meetmethode, de zogenaamde DFROG. Dit is een dynamisch factormodel, die vooral goed in staat is om de korte termijn van het bbp te bepalen, vooral tijdens recessies.

Nog even terugkomend op de voorspellingen van het Engelse Exclusive Analysis. Ze schatten de kans 25% dat het in de Europese Unie maar een beetje door blijft modderen, net zoiets als de afgelopen maanden. Maar het lijkt erop alsof doormodderen geen optie meer is, aangezien het bloedbad op de obligatiemarkten en in het specifiek de Italiaanse staatsobligaties. Het lijkt erop alsof Draghi, de nieuwe voorzitter van de ECB, in tegenstelling tot zijn voorganger Trichet, vooralsnog de hand op de knip houdt De grote vraag is wanneer de G20 weer in crisisberaad zal zitten.

@Koen Dil