8 signalen dat het slecht gaat met Amerika

20

Een aantal punten over de stand van zaken in Amerika:

  • Volgens de Wall street Journal gaat de helft van de 40 grootste beurgenoteerde bedrijven bezuinigen op de uitgaven in 2013.
  • Uit onderzoek is gebleken dat 40% van alle Amerikanen slechts $500,- of minder aan spaargeld op de bank heeft staan.
  • Een ander onderzoek heeft aangetoond dat 28% van alle Amerikanen zelfs geen enkele dollar heeft gespaard.
  • 62% van de Amerikaanse middenklasse geeft aan te hebben bezuinigd op de huishoudelijke uitgaven.
  • De Federal Reserve heeft begin December aangegeven dat de totale schuld van de consumenten het afgelopen kwartaal is gegroeid met 14,2 miljard dollar tot een recordhoogte van 2,75 biljoen dollar. Blijkbaar leert men niet van het verleden.
  • De bonussen voor de Wall Street bankers zullen zwaar tegenvallen dit jaar. Sterker nog, ze vrezen dat het de laagste bonussen sinds 2008 zullen worden.
  • De staat Michigan bereidt een gecontroleerd faillissement voor de stad Detroit voor. Detroit, ooit nog een trotse stad dat symbool stond voor de grote American Dream.
  • Amerikaanse Midden- en Klein bedrijven geven aan dat Obamacare hen dwingt te switchen van full-time werknemers naar part-time werknemers.

Niet alleen in Amerika wordt het steeds duidelijker dat de neergang is ingezet, ook in landen als Griekenland en Frankrijk neemt de wanhoop toe. Lees onder andere ‘Greek middle class turns to crime as depression deepens‘ & ‘Paris hit by wave of street muggings and grave robberies‘. We mogen volgens sommigen niet negatief klinken, maar is het erg om realistisch te zijn?

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie