“8-stappenplan redding Euro”

65

Wim Grommen is in de pen geklommen en stuurde een open brief naar het IMF (met Lagarde aan het hoofd), de ECB (met ‘QE’; Draghi aan het hoofd) en de EU (met van Rompuy bijna niet meer aan het hoofd)

open brief

Geachte mevrouw Lagarde, geachte heer Draghi en geachte heer Van Rompuy,

Nu het welzijn van veel burgers in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk onder het kritisch punt dreigt te zakken is het belangrijk dat er op korte termijn een oplossing komt voor deze burgers. De historie heeft namelijk geleerd, dat het omvallen van de pijler welzijn in een samenleving altijd resulteert in revolutie.  Via de media hebben mij signalen bereikt, dat revolutie in deze landen ook nu weer aan de poort staat te rammelen. Regeringen van deze landen, ongeacht hun politieke signatuur, zien dit met lede ogen aan, maar staan met de rug tegen de muur.

Ik stel daarom voor, dat vóór 1 januari 2015, het “8-stappenplan redding Euro” (zie bijlage) dat ik voor database administrators van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen hebben om in 2015 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929 heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar het paper “Current problems associated with the end of the third industrial revolution” dat op een internationaal symposium in Valencia is gepresenteerd in Valencia, The Economic Crisis: Time for a paradigm shift, Towards a systems approach. Tevens verzoek ik u mijn voorstel, om alle Europese beurzen in overleg met de beurseigenaren te herindexeren op 100 punten, te bestuderen. Voor meer achtergrondinformatie voor dit voorstel, verwijs ik u naar mijn artikelen The Dow Jones Industrial Average: a Fata Morgana en Will Obama manipulate the Dow Divisor? From fiction to reality

Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek over het onderwerp “8-stappenplan redding Euro” of het onderwerp “herindexering Europese beurzen” graag tegemoet.

 Met vriendelijke groet,

 Wim Grommen

8-Stappenplan redding Euro

Database administrators van Europese banken kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de eurocrisis. De volgende 8 stappen moeten zij op 31 december 2014 uitvoeren, om burgers in hun land die onder het bestaansminimum leven, weer in 2015 een menswaardig bestaan te geven.

  • Stap 1: Log in als tabeleigenaar van de tabel “lopende_rekening_burgers” op de productiedatabase
  • Stap 2: Disable alle triggers op de tabel “lopende_rekening_burgers”
  • Stap 3: Disable alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_burgers”
  • Stap 4: Voer het volgende update-statement uit op de tabel “lopende_rekening_burgers”:

            update lopende_rekening_burgers

            set saldo = saldo + ecb_gift_aan_burger

            where sofinummer in ( select sofinummer from burgers_belastingdienst

                                                  where  jaarinkomen < norm_jaarinkomen )

Er zal de komende 2 maanden overleg gevoerd worden tussen het IMF, ECB, EU en de regeringsleiders over de waarden van de variabelen ecb_gift_aan_burger  en norm_jaarinkomen. De waarden van deze variabelen kunnen per land worden vastgesteld.

  • Stap 5: Maak deze wijziging definitief middels een commit
  • Stap 6: Enable weer alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_particulieren”
  • Stap 7: Enable weer alle triggers op de tabel “lopende_rekening_particulieren”
  • Stap 8: Log weer uit de productiedatabase

Mocht er geen goedkeuring komen voor dit stappenplan, dan kunnen database administrators hun eigen morele verantwoordelijkheid nemen. Afhankelijk van hun Robin Hood-gevoel bepalen ze dan zelf, wie van hun landgenoten in aanmerking komen voor een gift en tevens hoe hoog deze zal zijn.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie