“8-stappenplan redding Euro”

Wim Grommen is in de pen geklommen en stuurde een open brief naar het IMF (met Lagarde aan het hoofd), de ECB (met ‘QE’; Draghi aan het hoofd) en de EU (met van Rompuy bijna niet meer aan het hoofd)

open brief

Geachte mevrouw Lagarde, geachte heer Draghi en geachte heer Van Rompuy,

Nu het welzijn van veel burgers in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk onder het kritisch punt dreigt te zakken is het belangrijk dat er op korte termijn een oplossing komt voor deze burgers. De historie heeft namelijk geleerd, dat het omvallen van de pijler welzijn in een samenleving altijd resulteert in revolutie.  Via de media hebben mij signalen bereikt, dat revolutie in deze landen ook nu weer aan de poort staat te rammelen. Regeringen van deze landen, ongeacht hun politieke signatuur, zien dit met lede ogen aan, maar staan met de rug tegen de muur.

Ik stel daarom voor, dat vóór 1 januari 2015, het “8-stappenplan redding Euro” (zie bijlage) dat ik voor database administrators van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen hebben om in 2015 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929 heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar het paper “Current problems associated with the end of the third industrial revolution” dat op een internationaal symposium in Valencia is gepresenteerd in Valencia, The Economic Crisis: Time for a paradigm shift, Towards a systems approach. Tevens verzoek ik u mijn voorstel, om alle Europese beurzen in overleg met de beurseigenaren te herindexeren op 100 punten, te bestuderen. Voor meer achtergrondinformatie voor dit voorstel, verwijs ik u naar mijn artikelen The Dow Jones Industrial Average: a Fata Morgana en Will Obama manipulate the Dow Divisor? From fiction to reality

Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek over het onderwerp “8-stappenplan redding Euro” of het onderwerp “herindexering Europese beurzen” graag tegemoet.

 Met vriendelijke groet,

 Wim Grommen

8-Stappenplan redding Euro

Database administrators van Europese banken kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de eurocrisis. De volgende 8 stappen moeten zij op 31 december 2014 uitvoeren, om burgers in hun land die onder het bestaansminimum leven, weer in 2015 een menswaardig bestaan te geven.

 • Stap 1: Log in als tabeleigenaar van de tabel “lopende_rekening_burgers” op de productiedatabase
 • Stap 2: Disable alle triggers op de tabel “lopende_rekening_burgers”
 • Stap 3: Disable alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_burgers”
 • Stap 4: Voer het volgende update-statement uit op de tabel “lopende_rekening_burgers”:

            update lopende_rekening_burgers

            set saldo = saldo + ecb_gift_aan_burger

            where sofinummer in ( select sofinummer from burgers_belastingdienst

                                                  where  jaarinkomen < norm_jaarinkomen )

Er zal de komende 2 maanden overleg gevoerd worden tussen het IMF, ECB, EU en de regeringsleiders over de waarden van de variabelen ecb_gift_aan_burger  en norm_jaarinkomen. De waarden van deze variabelen kunnen per land worden vastgesteld.

 • Stap 5: Maak deze wijziging definitief middels een commit
 • Stap 6: Enable weer alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_particulieren”
 • Stap 7: Enable weer alle triggers op de tabel “lopende_rekening_particulieren”
 • Stap 8: Log weer uit de productiedatabase

Mocht er geen goedkeuring komen voor dit stappenplan, dan kunnen database administrators hun eigen morele verantwoordelijkheid nemen. Afhankelijk van hun Robin Hood-gevoel bepalen ze dan zelf, wie van hun landgenoten in aanmerking komen voor een gift en tevens hoe hoog deze zal zijn.

65 reacties

 1. De Euro is geen echte valuta meer in de traditionele zin van het woord, het is de sovietroebel van de EU geworden.

  Voor een dergelijke munt gelden hele andere regels dan de gewone gangbare regels uit de economie. Het is een door de overheid gedicteerde munt zonder enige achterliggende waarde (nergens door gedekt). waarbij de overheid / ECB de zogenaamde waarde vaststelt met behulp van het IMF. Dit heeft niets meer te doen met een intrinsieke waarde.

   1. De eige “intrinsieke waarde” (materialistich gesproken dan) die ik heb kunnen ontdekken in mijn whskas-overgoten leven is :

    – arbeid (=energie)

    en

    – grondstoffen + het transport (en de prijs daarvan) voordat die arbeider ze tot zijn beschikking krijgt.

    Maar goed,

    ik zal wel op m’n achterhoofd zijn gevallen-gn-gnnn …

     1. Dat is m.i. het kardinale punt en tevens de basis voor wat voor gemeenschap dan ook. Kapitalistisch of socialistisch of een mengvorm van beiden. Wel moet je je onmiddellijk afvragen wat is ‘waardevolle kennis’ voor zo’n gemeenschap. Jammer dat het stuk van Tissen verdwenen is, want dat raakte hier zijdelings aan.

  1. dat een groot deel van de mensen een plaag voor de wereld is ben ik het mee eens, hoe met grondstoffen, milieu-planten-dieren wordt omgegaan is zorgwekkend, ik heb alleen geen zin om zelf het loodje te leggen

  2. Lemmingengedrag is een mogelijke oplossing. Het probleem daarbij is, dat voor zover mij bekend is, er geen lemmingen elite bestaat. Maar ja, lemmingen kun je ook niet echt rationeel noemen vanuit onze optiek. Of toch wel? Waar ze in ieder geval wel voor zorgen is het voortbestaan van het ras of de soort. (:

  3. Ik stel voor dat eerst de oneven burgerservicenummers aan de beurt zijn. Mochten er dan nog teveel mensen zijn dan zou het op basis van vrijwillige euthanasie moeten kunnen.

   1. Bovenstaande reactie slaat op het overbevolkingsverhaaltje van KTM. Ik zie dat mijn een reactie een stukje lager is neergezet terwijl ik wel “beantwoord” heb aangeklikt.

  4. “Dit is eigenlijk het énige vraagstuk waarop mijn (rationele) hersentjes volledig vastlopen”.

   Nou,het enige.

   Jawel u kunt het wel,met gemiddeld 80 frames per seconde.
   Het is tot nog toe toch nog steeds gelukt?
   Nog even een paar tandjes bijzetten.
   Wat wilt u eigenlijk onder controle krijgen?

   Alles zal op z’n plek vallen.

 2. Wat betreft de brief leidt de programmeercode-achtige opstel me een beetje teveel af van het punt. Maar het komt er dus simpelweg op neer dat je arme burgers een eenmalige schuldvrij bedrag wil uitkeren.
  Ik denk dat dit niet de oplossing is, omdat het schuldprobleem structureel van aard is zolang geld gecreeerd middels leningen waar rente op geheven wordt. Dit is dus slechts uitstel van executie.
  Maar het idee van schuldvrije geldinjecties via de ECB spreekt mij wel degelijk aan. Het is wat mij betreft echter oneerlijk om het jaarinkomen als criterium te stellen. Zeker omdat in het segment van laten we zeggen 0 tot 3 keer modaal er wel degelijk een positieve correlatie te vinden is tussen datgene wat ze verdienen en datgene wat ze krijgen. Daarmee wil ik uiteraard niet zeggen dat er in dit segment geen oneerlijkheid is, maar voor het moraal is het niet goed. Bovendien leidt zo een directe geldinjectie mogelijk tot snelle inflatie, waardoor het effect teniet wordt gedaan.
  Ik zou liever zien dat de ECB schuldvrij geld creert op een gecontrolleerde en structurele basis en dit investeerd in sectoren die van algemeen nut zijn en de kwaliteit van leven verbeteren. Denk aan sectoren als onderwijs, onderzoek, zorg en milieu.

  1. Schuldvrij ‘geld’ creeeren? En de enige, weliswaar twijfelachtige, tegenpool (rendement/rente) elimineren waardoor het interen op de toekomst relatief eenvoudiger wordt?

   Dat zal een stemmentrekker worden zeg….

   I call bullshit. Pek en veren voor de valse socialisten. Waarvan minstens eentje in z’n reet voor het ‘collectieve’ HOERA!

   1. Waarom zou schuldvrij geld tot de eliminatie van rente moeten leiden? Geld wordt schuldenvrij, maar krediet niet. Gewoon terug naar de middeleeuwen toen een dukaat of florijn gewoon geslagen werd en circuleerde en pas rentedragend werd op het moment dat ie werd uitgeleend.

    1. Geld moet waarde hebben. Rente geeft geld waade, je krijgt er iets voor terug. Gewoon geld printen zonder ‘counterparty’, gratis geld, zonder collateral —>> zonder een tegenprestatie geeft geld geen waarde. Uiteindelijk wordt het waardeloos.

     There’s no free lunch Rocksan!

     Daarom; een basiseconomie NAAST, etc etc, het onwetende publiek zal namelijk VOOR stemmen en (wederom) de basis leggen voor een collapse zonder nooduitgang in de vorm van eerder genoemde basiseconomie.

     1. Die gouden /.zilveren ducaten moest je eerst verdienen

      Arbeid dus als tegenprestatie. —>>. is ‘ie weer, WAARDE

     2. Geld met intrinsieke waarde heeft iets inefficients: arbeid, kapitaal en energie gaan naar de productie van ruilMIDDEL.
      Da’s een nadeel. Het maakt de kosten van ruil onnodig duur. Voordeel is dat een ruil compleet is: goederen en geld met gelijke intrinsieke waarde (op dat moment) ruilen.

      Bij fiat ruil je goederen/ inspanning tegen een papieren belofte van waarde. Het ruilmiddel is nu goedkoop, maar wat stelt de belofte van waarde voor?

      Moet geld zelf waarde hebben. Fundamentele, maar lastige vraag.

     3. De denkfout is m.i. dat hier gedacht wordt in de vorm van gescheiden functies van geld. Een ruilmiddel alleen is geen geld. Goebbels zei al eens iets in de trant van: vertel een grote leugen steeds maar weer opnieuw en je gaat het vanzelf geloven.
      Daarom zijn definities (en hypotheses) ook zo belangrijk en gaan alleen maar op zolang niet ergens het tegendeel bewezen is.
      En nee bij fiatgeld heeft geld zelf geen waarde en is alleen maar ruilmiddel tot op zekere hoogte. Fiatgeld is ook nog eens regio gebonden, dat wordt maar al te vaak vergeten. En dat geldt ook voor Bitcoin. Het stuk over de scheikundeprofessor Ugo Bardi en zijn visie op geld kan op dat punt misschien wel eens verhelderend werken. Fiatgeld is ‘kleingeld’. Je kunt wel een hoge numerieke waarde op een papiertje drukken, maar dat maakt het nog niet tot echt algemeen en overal aanvaard geld.
      Ik zou ook kunnen zeggen dat je je vrouw als ruilmiddel zou kunnen beschouwen of gebruiken, maar dan krijg ik Doornroosje op mijn dak.

     4. 1)Ruil-, 2)reken- en 3) spaarmiddel. Dat zijn de drie functies die traditioneel aan geld worden toegeschreven. De functie van spaarmiddel komt mij voor als een afgeleide functie van de eerste functie, van nl die van ruilmiddel in de tijd: je levert nu een goed of een productieve prestatie, maar je wil het geld dat je daarmee verdient pas over 1, 10 of 40 jaar besteden. In de tussentijd spaar je.

      Zolang je geld vrijwel onmiddelijk uitgeeft maakt het misschien niet zoveel uit of je in fiat of pm betaald wordt: onder normale omstandigheden zul je als je vandaag in fiat betaald wordt, morgen voor een gelijke waarde aan goederen voor dat fiat kunnen komen. geldt niet voor een termijn van 40 jaar: dan doet de inflatie z’n werk.

      Betalen in fiat (alleen al vanwege het betaalgemak), maar sparen in goud (of in ieder geval, goud als standaard van waarde). Dat blijft voor mij toch wel de intrigerende boodschap van de freegolders.

     5. @ Rocksan. Die lijst is echt nog wel langer hoor. Maar je hebt gelijk, dat zijn wel de drie meest voorkomende dingen die steeds genoemd worden. Over Freegold ben ik bezig en hoe meer ik er over lees en hoor, des te duisterder wordt het. Ze proberen van alles en nog wat onder die noemer te hangen, ondanks dat een aantal zaken elkaar flagrant tegenspreken. Ikzelf hang meer de theorie aan dat er nog nooit een echte goud standaard geweest is, behalve dan die met gouden en zilveren munten. Wel zijn er allerlei pogingen gedaan om een goudstandaard te gebruiken. Het concept werd echter iedere keer weer misbruikt door het niet-integere deel van de mensen en dat zijn echt niet alleen de banken, zoals nu wordt gesuggereerd. Ik denk ook dat Hugo Salinas Price met zijn systeem het beste alternatief biedt. Hij zegt tenminste open en eerlijk dat zilver, als dit gebruikt wordt, steeds meer waard moet worden als het uitgedrukt wordt in FRN’s of dollars. Freegold mijdt dit onderwerp als de pest. Verder denk ik ook dat Freegold een afgeleide is van Salinas Price’s systeem, alleen niet zover doordacht en opgeschreven. Freegold is voor mij eigenlijk niets anders dan kretologie, zonder echte inhoud. Op deelgebieden geeft Freegold wel antwoord, maar het gaat juist om het geheel.
      Als je echt meer wilt weten over de zgn. unadulterated Gold Standard, lees dan eens de site The Gold Standard Institute maar eens en ook die van Hugo Salinas Price. Het is wel zo dat zij the new Austrian School van Fekete aanhangen, maar ik heb daar zelf weinig op tegen.

     6. Ik probeer bij datgene van wat ik van freegolders begrijp altijd een een onderscheid te maken tussen hun analyse van (het falen van) de huidige monetaire systemen en hun alternatief voor die systemen.

      Uit hun analyse (FOFOA) begrijp ik dat wanneer in een economie zowel betaald als gespaard en geleend wordt in hetzelfde medium, vroeger of later een sociaal conflict ontstaat tussen spaarders en leners. Leners hebben belang bij een ruim aanbod van geld en inflatie, spaarders juist niet.
      Sparen in goud biedt een mogelijkheid de scherpe kanten van dat conflict te halen.

      Goud (of zilver) biedt de spaarder de mogelijkheid te ontsnappen aan het fiatsyteem wanneer dat systeem niet goed beheerd wordt. De spaarder kiest dan voor goud in plaats van fiat of vermogenstitels in fiat. Op dat moment gaat goud de rentestanden bepalen (Feteke).

      Van Salinas weet ik weinig meer dan z’n naam en dat ie iets met zilver heeft.

     7. Freegold; het vloeit naar handelsoverschotten, waarmee de munt van die landen sterker wordt waardoor de export daalt, handelstekort ontstaat en goud wegvloeit naar andere landen die op dat moment een handelsoverschot hebben; clean float, free floating currencies met partiele gouddekking.

      Maarrrr, ik heb een vaag vermoeden dat het goud slechts een monetaire balans functie gaat bekleden binnen landen en cb’s, het publiek mag zich laven aan een gemanipuleerde (lagere) papieren prijs. Hoewel fofoa’s $55.000,- mij als muziek in de oren klinkt.

     8. “Maarrrr, ik heb een vaag vermoeden dat het goud slechts een monetaire balans functie gaat bekleden binnen landen en cb’s”

      Je bedoelt hier het opvangen van de balansschade als de dollarreserves) van de CB’s door het putje gaan?

      Waarom een gemanipuleerde perijs voor het publiek?

     9. Achter de schermen, bij cb’s dus, vertegenwoordigt goud een grotere waarde dan voor het publiek zichtbaar is, een fysieke FX reserve zeg maar. E.e.a. om het grote publiek in fiat te laten blijven geloven/denken. Dit bevordert lenen en dus consumptie en (gematigde) inflatie. Men betrekt het publiek niet in freegold, ofwel sparen in fysiek edelmetaal / wealth accumulation. Gerommel in de marge, vechten om de kruimels voor het volk, ondertussen krampachtig de lijntjes van Kitco achterna hollend. Ik ben daar nog niet uit, misschien wereldwijde confiscatie op een paar ounces p.p. na, en dan op de cb balansen om de ‘free float’ te bewerkstelligen, als intermediair.

      Maar dat is mijn persoonlijke ruis. De tijd zal het leren. Eerst maar eens een forse devaluatie van de JPY tov de overige grote munten, gevolgd door devaluatie van de volgende grote munt —>> en dus abrupt daarna alle munten. Waardoor de JPY weer opnieuw moet devalueren tov het mandje enz enz,

      Ben ook geen monetair wonder, misschien zit ik gewoon uit m’n nek te lullen, maar m.i. zijn het reele opties. Wat is jouw take?

     10. Nog iets Rocksan,

      “”Je bedoelt hier het opvangen van de balansschade als de dollarreserves) van de CB’s door het putje gaan?””

      Nee, goud is nu al een reserve met het door jou geschetste doel. Als freegold fungeert het om fiat valuta’s vrij van elkaar te laten fluctueren, het totale goudbezit van een land bepaalt dan de waarde van de munt. Weinig goud is goedkope munt, t.o.v. andere valuta’s uiteraard, en dus meer export. Meer export geeft welvaart; werkelijke WAARDE en geen papieren dienstenshit, en kan een land dus meer goud kopen waardoor haar munt meer waard wordt etc etc

     11. De denkfout is m.i. dat hier gedacht wordt in de vorm van gescheiden functies van geld. Een ruilmiddel alleen is geen geld. Goebbels zei al eens iets in de trant van: vertel een grote leugen steeds maar weer opnieuw en je gaat het vanzelf geloven.
      Daarom zijn definities (en hypotheses) ook zo belangrijk en gaan alleen maar op zolang niet ergens het tegendeel bewezen is.
      En nee bij fiatgeld heeft geld zelf geen waarde en is alleen maar ruilmiddel tot op zekere hoogte. Fiatgeld is ook nog eens regio gebonden, dat wordt maar al te vaak vergeten. En dat geldt ook voor Bitcoin. Het stuk over de scheikundeprofessor Ugo Bardi en zijn visie op geld kan op dat punt misschien wel eens verhelderend werken. Fiatgeld is ‘kleingeld’. Je kunt wel een hoge numerieke waarde op een papiertje drukken, maar dat maakt het nog niet tot echt algemeen en overal aanvaard geld.
      Ik zou ook kunnen zeggen dat je je vrouw als ruilmiddel zou kunnen beschouwen of gebruiken, maar dan krijg ik Doornroosje op mijn dak.

     12. 1)Ruil-, 2)reken- en 3) spaarmiddel. Dat zijn de drie functies die traditioneel aan geld worden toegeschreven. De functie van spaarmiddel komt mij voor als een afgeleide functie van de eerste functie, van nl die van ruilmiddel in de tijd: je levert nu een goed of een productieve prestatie, maar je wil het geld dat je daarmee verdient pas over 1, 10 of 40 jaar besteden. In de tussentijd spaar je.

      Zolang je geld vrijwel onmiddelijk uitgeeft maakt het misschien niet zoveel uit of je in fiat of pm betaald wordt: onder normale omstandigheden zul je als je vandaag in fiat betaald wordt, morgen voor een gelijke waarde aan goederen voor dat fiat kunnen komen. geldt niet voor een termijn van 40 jaar: dan doet de inflatie z’n werk.

      Betalen in fiat (alleen al vanwege het betaalgemak), maar sparen in goud (of in ieder geval, goud als standaard van waarde). Dat blijft voor mij toch wel de intrigerende boodschap van de freegolders.

     13. @ Rocksan. Die lijst is echt nog wel langer hoor. Maar je hebt gelijk, dat zijn wel de drie meest voorkomende dingen die steeds genoemd worden. Over Freegold ben ik bezig en hoe meer ik er over lees en hoor, des te duisterder wordt het. Ze proberen van alles en nog wat onder die noemer te hangen, ondanks dat een aantal zaken elkaar flagrant tegenspreken. Ikzelf hang meer de theorie aan dat er nog nooit een echte goud standaard geweest is, behalve dan die met gouden en zilveren munten. Wel zijn er allerlei pogingen gedaan om een goudstandaard te gebruiken. Het concept werd echter iedere keer weer misbruikt door het niet-integere deel van de mensen en dat zijn echt niet alleen de banken, zoals nu wordt gesuggereerd. Ik denk ook dat Hugo Salinas Price met zijn systeem het beste alternatief biedt. Hij zegt tenminste open en eerlijk dat zilver, als dit gebruikt wordt, steeds meer waard moet worden als het uitgedrukt wordt in FRN’s of dollars. Freegold mijdt dit onderwerp als de pest. Verder denk ik ook dat Freegold een afgeleide is van Salinas Price’s systeem, alleen niet zover doordacht en opgeschreven. Freegold is voor mij eigenlijk niets anders dan kretologie, zonder echte inhoud. Op deelgebieden geeft Freegold wel antwoord, maar het gaat juist om het geheel.
      Als je echt meer wilt weten over de zgn. unadulterated Gold Standard, lees dan eens de site The Gold Standard Institute maar eens en ook die van Hugo Salinas Price. Het is wel zo dat zij the new Austrian School van Fekete aanhangen, maar ik heb daar zelf weinig op tegen.

     14. Ik probeer bij datgene van wat ik van freegolders begrijp altijd een een onderscheid te maken tussen hun analyse van (het falen van) de huidige monetaire systemen en hun alternatief voor die systemen.

      Uit hun analyse (FOFOA) begrijp ik dat wanneer in een economie zowel betaald als gespaard en geleend wordt in hetzelfde medium, vroeger of later een sociaal conflict ontstaat tussen spaarders en leners. Leners hebben belang bij een ruim aanbod van geld en inflatie, spaarders juist niet.
      Sparen in goud biedt een mogelijkheid de scherpe kanten van dat conflict te halen.

      Goud (of zilver) biedt de spaarder de mogelijkheid te ontsnappen aan het fiatsyteem wanneer dat systeem niet goed beheerd wordt. De spaarder kiest dan voor goud in plaats van fiat of vermogenstitels in fiat. Op dat moment gaat goud de rentestanden bepalen (Feteke).

      Van Salinas weet ik weinig meer dan z’n naam en dat ie iets met zilver heeft.

     15. Freegold; het vloeit naar handelsoverschotten, waarmee de munt van die landen sterker wordt waardoor de export daalt, handelstekort ontstaat en goud wegvloeit naar andere landen die op dat moment een handelsoverschot hebben; clean float, free floating currencies met partiele gouddekking.

      Maarrrr, ik heb een vaag vermoeden dat het goud slechts een monetaire balans functie gaat bekleden binnen landen en cb’s, het publiek mag zich laven aan een gemanipuleerde (lagere) papieren prijs. Hoewel fofoa’s $55.000,- mij als muziek in de oren klinkt.

     16. “Maarrrr, ik heb een vaag vermoeden dat het goud slechts een monetaire balans functie gaat bekleden binnen landen en cb’s”

      Je bedoelt hier het opvangen van de balansschade als de dollarreserves) van de CB’s door het putje gaan?

      Waarom een gemanipuleerde perijs voor het publiek?

     17. Achter de schermen, bij cb’s dus, vertegenwoordigt goud een grotere waarde dan voor het publiek zichtbaar is, een fysieke FX reserve zeg maar. E.e.a. om het grote publiek in fiat te laten blijven geloven/denken. Dit bevordert lenen en dus consumptie en (gematigde) inflatie. Men betrekt het publiek niet in freegold, ofwel sparen in fysiek edelmetaal / wealth accumulation. Gerommel in de marge, vechten om de kruimels voor het volk, ondertussen krampachtig de lijntjes van Kitco achterna hollend. Ik ben daar nog niet uit, misschien wereldwijde confiscatie op een paar ounces p.p. na, en dan op de cb balansen om de ‘free float’ te bewerkstelligen, als intermediair.

      Maar dat is mijn persoonlijke ruis. De tijd zal het leren. Eerst maar eens een forse devaluatie van de JPY tov de overige grote munten, gevolgd door devaluatie van de volgende grote munt —>> en dus abrupt daarna alle munten. Waardoor de JPY weer opnieuw moet devalueren tov het mandje enz enz,

      Ben ook geen monetair wonder, misschien zit ik gewoon uit m’n nek te lullen, maar m.i. zijn het reele opties. Wat is jouw take?

     18. Toevoeging; fysiek edelmetaal ‘op de plank’ is ideaal voor het individu als long term wealth accumulation; voor het ‘systeem’ echter is het dood ‘geld’; het rolt niet, het consumeert niet. Over een periode van bijvoorbeeld 40 jaar zijn euro’s al honderden malen van eigenaar gewisseld, terwijl edelmetaal op de plank ligt, euro’s opzuigt zelfs om het te kopen.

      En het systeem prevaleert nu eenmaal boven de mens…. zoals we merken.

     19. Mijn take is in essentie dat ik een visueel gehandicapte ben die zich geblindoekt in een pikdonkere kamer bevindt.

      Wat ik begrijp is dat de credit money van banken een short is op het door de centrale banken in omloop gebrachte geld en dat dat geld van de centrale banken weer een short is op goud. Zolang er niet teveel schuld is werkt het. Daarna wordt het een spelletje blufpoker dat heel lang kan doorgaan als alle centrale banken in hetzelfde schuitje zitten.

     20. Haha!

      Twee woorden: waarde & exponentieel

      Pas op jezelf, laat je niet gek maken en zorg voor wat reserve eten en drinken, en koop nu en dan wat phyz.

      Grt.

     21. Nog iets Rocksan,

      “”Je bedoelt hier het opvangen van de balansschade als de dollarreserves) van de CB’s door het putje gaan?””

      Nee, goud is nu al een reserve met het door jou geschetste doel. Als freegold fungeert het om fiat valuta’s vrij van elkaar te laten fluctueren, het totale goudbezit van een land bepaalt dan de waarde van de munt. Weinig goud is goedkope munt, t.o.v. andere valuta’s uiteraard, en dus meer export. Meer export geeft welvaart; werkelijke WAARDE en geen papieren dienstenshit, en kan een land dus meer goud kopen waardoor haar munt meer waard wordt etc etc

     22. “There’s no free lunch Rocksan!”

      Hangt af van de omstandigheden. Wat kost het bouwen van een Hooverdam in de Colradoriver als de helft van je bouwvakkers werkloos is?

      De dam vervult in een concrete maatschappelijke behoefte, de bouwvakkers zoeken werk, maar de overheid zit op zwart zaad. Niks doen dan maar omdat meer rentedragende schuld er niet bij kan of gewoon dat geld gewoon door de staat laten drukken?

     23. Als men dat geld gewoon kan drukken, dan hoef ik dus geen belasting te betalen? Mooi…

      Het gaat erom dat alle fiat geld systemen zijn gesneuveld omdat het geld uiteindelijk waardeloos wordt.

      En als deze gaat hebben we samen echt een probleem.

      In elk fiat systeem verliest de munt exponentieel waarde.

   2. En nog een portie,op die domme,onwetende,vetgemeste met Dogma volgepropte,met schaap genen vertroebelde koppen.
    Aardig wat,maar het is de waarheid.

 3. Dit SQL achtige programma zie ik eerder uitgevoerd worden waarbij:

  De variabele:
  ‘ecb_gift_aan_burger’ een negatieve waarde bevat !

  Met dank aan Cyprus…

 4. En die programmaregels wil die drie wauwelende alfa’s door de strot duwen. Ik ben bang, dat ze het niet zullen begrijpen. Doe me toch maar de revolutie. Zelfs al zouden de politici en bankiers tot het inzicht komen, dat ze fout zijn, straf voor hun reeds voltrokken daden hebben ze toch verdiend. Opeens lief zijn zal ze geen uitweg bieden.

 5. De Counsil on Foreign Relations, wellicht de machtigste organisatie ter wereld, vergis u niet, hield recent een pleidooi voor hetzelfde.

  Geld strooien uit de helicopter, debt jubilee biflaten. Ofwel, het compleet weginflatteren van schuld.

 6. Elke vorm van redding van de (pl)euro is als het trekken aan een dood paard. We moeten terug naar een echte vrije-markt-unie met normale wisselkoersen waarbij elk land z’n eigen munt kan laten op- of afwaarderen. Alleen dan kan er weer een energieke handel ontstaan. Nu staan we met z’n achttienen op een soort van evenwichtsbalk en moeten we krampachtig heen en weer manoeuvreren om niet uit balans te raken. De zware jongens moeten afvallen t.g.v de lichtgewichten. Landen met economische groei en landen in recessie worden nu onder regie van de ECB in een nul-groei gedirigeerd wat deflatie gaat brengen. We zien het met ons allen gebeuren nu ook de groei in Dld tot stilstand is gekomen en zelfs in een recessie dreigt te geraken. En NL gaat daar uiteraard achteraan.

  Als de zware jongens al sterk afvallen dan moeten zelfs de lichtgewichten weer gaan interen om steeds weer die balans op te zoeken. Dit is dus ongeveer het plaatje figuurlijk voorgesteld maar wat m.i. letterlijk geheel van toepassing is. Het is al zo vaak geschreven door eurosceptici dat de euro als muntunie van 18 zo zeer verschillende landen totaal niet houdbaar is. Direct daarmee ophouden is mijn gedachte, ondanks de schade van dat moment. Hoe langer we blijven doormodderen hoe groter de schade wordt. Geen enkele reddingspoging maakt kans van slagen, zolang die 18 landen geen echte eenheid zijn. De geschiedenis van ons oude Europa met een enorme verscheidenheid van verschillende culturen maakt al voldoende duidelijk dat een echte “eenheid” een vorm van wensdenken is van bijvoorbeeld onze politici die wel in sprookjes geloven, gezien hun enorme opportunisme. Nogmaals, elk reddingsplan is trekken aan een dood paard.

 7. Ebola

  Even heel iets anders: ik zie nu de laatste statistieken van de Ebola epidimie en het lijkt op dit moment op een logaritmische functie waarin het aantal besmette gevallen elke maand verdubbeld. De teller staat nu rond de 3000 (vorige maand rond de 1500, daarvoor rond de 750). Stel dat deze trend nog een tijdje doorzet, dan hebben we over een jaar 1,2 miljoen gevallen en over twee jaar is de wereldbevolking gereduceerd tot 2 miljard mensen.
  Niet dat ik daadwerkelijk bang ben dat het virus zich zo makkelijk blijft verspreiden (er zijn daar versnellende omstandheden zoals traditionele begravenissen en weinig kennis van zaken). Toch vind ik de ‘ga maar rustig slapen’ verhalen een beetje naief nu blijkt dat ook vele artsen met al hun protectiekleding ook de ziekte hebben en de ziekte snel blijkt te muteren. Dit kan nog wel eens flink uit de hand gaan lopen en ga er maar vanuit dat we straks ook quarantainegebieden in Nederland gaan krijgen wegens kleine uitbraken.

 8. De rolstoelman zegt ‘Nein!’
  Roepende in de woestijn
  Zoals historisch bewezen
  Na de Keynesiaan de pijn
  Beloftes als boze dromen
  Tussen kleine regels gelezen
  Waarom niet uitgekomen
  Voor ‘s-lands weduwen en wezen
  Steeds hogere golven
  Gestuwd door misleiding
  De terugtrekkende zee
  Nemen de huilende wolven
  Volgt u gedwee
  Of neemt de leiding

  1. Wie zegt dat jij niet betrokken ben?Je hoeft alleen maar geld op een betaal- of spaarrekening te hebben en je al zit in het systeem opgesloten. Jouw bezit is dan de schuld van iemand anders. Kan die ander zijn schuld niet betalen ben jij je bezit kwijt. Voorsommigen iss dat tegenpartij risico een reden hun financiele bezit geheel of gedeeltelijk in edele metalen om te zetten. Dat zijn zo’n beetje de enige financiele bezittingen die niet tegelijkertijd een schuld van iemand anders zijn.

  2. Ik begrijp je middelvinger, dz17p241.

   Jammer he, dat er geen basiseconomie is om je middelvinger te verzilveren?

   Dit is nu precies waarom ik pleit voor een 2-stromen, of wellicht meer-stromen maatschappij. Net als free floating currencies.

   Clean floating societies. Bitchez. Ik bedoel biflaten.

   1. Als je dan toch streepjes plaatst, doe er dan nog eentje bij: tussen ‘stromen’ en ‘ maatschappij’. Of nog beter: schrijf het gewoon aaneen, dan krijg je meerstromenmaatschappij, zoals het hoort. Jullie zijn hier toch allemaal zo kritisch.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.