8.000 Nederlanders werden werkloos in augustus

5

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in augustus 2011 met 8.000 personen gestegen en kwam daarmee uit op 421.000. Dat komt overeen met 5,4% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat in augustus het aantal WW-uitkeringen een lichte stijging liet zien en dat het aantal werkzoekenden vrijwel gelijk is gebleven. De werkloosheid is voor de tweede maand op rij toegenomen. In augustus waren er 421.000 mensen werkloos. Dat zijn er 25.000 meer dan gemiddeld in de eerste helft van dit jaar. In de eerste zes maanden van 2011 lag de werkloosheid steeds tussen de 392.000 en 400.000.

Het aantal werklozen is vooral bij 25- tot 45-jarigen toegenomen. In de eerste helft van 2011 waren er in deze leeftijdsgroep gemiddeld 170.000 werklozen. In augustus is dit aantal opgelopen tot 186.000. Onder jongeren tot 25 jaar en onder 45-plussers is het aantal werklozen minder sterk gestegen. Bij UWV WERKbedrijf stonden in augustus 454.000 werkzoekenden ingeschreven, vrijwel evenveel als in juli. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar nam in een maand tijd echter toe met ruim 2%. Deze stijging is toe te schrijven aan schoolverlaters die in de zomermaanden doorgaans de arbeidsmarkt betreden en past derhalve in het seizoensbeeld. Hetzelfde geldt voor de toename van het aantal werkzoekenden met een hoger pedagogisch beroep in deze periode.

Voor de tweede maand op rij werden er meer nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan er werden beëindigd. In augustus van dit jaar werden 32.000 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt. Dat is 5% meer dan een maand eerder. Er werden 30.000 uitkeringen beëindigd, ruim 2% meer dan in juli. De toename van het aantal beëindigde uitkeringen kan geheel aan de forse stijging van werkhervattingen worden toegeschreven. Het aantal lopende uitkeringen nam toe met bijna 1% tot 256.000. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie