Agenda 2030 VN/WEF: de grootste mislukking aller tijden

De Agenda 2030 van het WEF/VN is in mijn columns een hot item omdat deze agenda als leidraad dient voor het regeringsbeleid van voornamelijk westerse economieën. Hoewel ministers en beleidsmakers op de ministeries bij het afleggen van verantwoording nooit toegeven dat hun beleid wordt ingegeven door de idealistische Agenda 2030, is de harde werkelijkheid anders. Politici doen vaak andere dingen dan ze zeggen, ook vergeten ze de beloftes uit partijprogramma’s.

Minister is marionet

Als je deel uitmaakt van een regeringscoalitie dan is regeren een ander verhaal dan het schrijven van verkiezingsprogramma’s. Als minister krijg je te maken met elitaire indoctrinatie die van een hele andere kant komt dan vanuit het partijcongres waar de stem van de kiezer spreekt. Aangestelde ministers zijn niet altijd afkomstig uit de partij maar worden gezocht ten tijde van de formatie van een Kabinet. Onder de topambtenaren van de ministeries circuleren de lijstjes met personen die geschikt worden geacht hun adviezen op te volgen. Loyale kandidaten worden gevraagd of ze bereid zijn een partij te vertegenwoordigen die deelneemt aan de regeringscoalitie. De cultuur op de ministeries is anders dan op partijcongressen. Op de Haagse burelen heerst een bestuurscultuur van topambtenaren die promotie willen maken in de ambtelijke hiërarchie. Een topper ontvangt een salaris dat kan oplopen tot 130 procent van een minister. Ministers zijn de marionetten van hun juridische adviseurs en worden op het politieke podium onzichtbaar aangestuurd. Ze turen voortdurend op hun mobieltjes als ze verantwoording afleggen in het parlement.

Kamergeleerden en narcisten

Boven de Haagse ministeries zijn er invloedrijke organisaties die op een hoger niveau bewegen, dat zijn de VN/WHO/WEF/IMF/EU/ECB en talrijke NGO’s. Deze Niet Gouvernementele Organisaties zijn in feite Niet Gekozen Organisaties, waar bestuurders elkaar aanstellen en contacten onderhouden met de ministeries van 192 aangesloten landen. Het zijn invloedrijke figuren die hun sporen hebben verdiend in het internationale spectrum van de macht die elkaar ontmoeten op de bijeenkomsten van de VN/WEF/WHO e.a. Waar wereldleiders plus aanhang samen borrelen op topontmoetingen terwijl hun adviseurs een gezamenlijke slotverklaring typen voor de persconferentie. Kritische analisten zal opvallen dat deze inhoudelijk grotendeels terug leidt naar de Agenda 2030 van de VN/WEF. De 17 SDG’s (Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) zijn bedacht om de wereld te verbeteren naar het model van de elite. Net zoals de wetenschap werkt met theoretische modellen die in de praktijk gaandeweg worden bijgesteld om reden dat wetenschappers kamergeleerden zijn en in de praktijk onhandige klunzen. De meeste politici zijn van het zelfde kaliber, zijn narcisten en presteren niets in de praktijk. Goed van de tongriem zonder daadkracht. Als we oordelen op prestaties dan blijkt dat er van de onderstaande 17 SDG’s, zoals vastgelegd in 2015, niets terecht komt.

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

Verworpen moties

Wat opvalt is dat veel doelen niet worden gehaald. Sommige dreigen totaal te mislukken of vallen zelfs de verkeerde kant op. Bij elk doel is een negatieve kanttekening te maken. De vasthoudendheid van de elite is ronduit verontrustend, de doelen zijn heilig. Vanuit verhevenheid zit de elite vast in een bubbel. De 1 procent superrijken der aarde bezitten ruim meer dan de helft van al het vermogen op aarde, een totale onbalans. Rijkdom geeft macht en narcistische corrumperende politici snakken naar macht. Er zijn legio voorbeelden, zoals de enorme verspilling ten tijde van de coronamaatregelen. Wereldwijd zijn honderden miljarden verkwist aan nutteloze maatregelen die veel schade hebben berokkent aan mens en maatschappij. (Nietwaar Hugo?) Zie de politieke chaos van Kabinet Rutte 4 dat talloze moties van de oppositie naast zich neerlegt. Voorstellen aangaande voedselzekerheid en energiezekerheid, beperking immigratie, stikstofproblematiek, belastingverlaging, reparatie koopkracht, huisvestingsproblematiek, kortom alle moties in belang van het volk zijn door het Kabinet genegeerd. Conclusie: de elite regeert. Wijze Kamerleden worden geweerd, de elite wordt geëerd. Er is van het verleden niets geleerd, bij sociale onrust gaat alles verkeerd. Geeft Mark straks het stokje door aan Geert?

GW

10 reacties

 1. ( n.a.v. de reaktie van Ton die het over “ons” koninkrijk had : )

  Koninkrijk ?
  O, van wie dan wel ?
  Toch zeker niet van de “Oranjes” hè ?
  Want ja, terwijl Willie dun Derde in Zürich (Bern?) al ruim een jaar met z’n druipert op een balkon stond te zwaaien (met inimaal 1 Zwitserse politie-interventie) werd Wilhelmina “van Oranje” geboren wahaahaaaa !!!

  Het halve Haagse Hof wist dat haar moeder “het” met de stalmeester of de tuinman had gedaan.

  Eind jaren negentig werd er onder alle europese vorstenhuizen een genetisch onderzoek gedaan. “Heel toevallig” was “ons” Huis van “Oranje” de enige die er NIET aan wenste mee te werken. Om heel begrijpelijke redenen natuurlijk heheh

  En al wàren ze afstammelingen van Willie van Oranje, de sukkel kende maar 10 of 20 nederlandse woorden ; hij weigerde in een andere taal dan het Frans te spreken.

  Als u mij niet gelooft, geloof dàn maar ene professor Kikker.

  Nee, ik ben hier serieus hè ?

  Wahaahaaaa !!!

  ps : ik ga nu pas je artikel lezen Waarde Gerrit. Sorry.

 2. Ok, niet Gerrit maar James is de schrijver, dat had ik nog niet gezien. Ahum

  Dus sorry James.

  En Gerrit natuurlijk.

  Goed artikel trouwens !

  Voorop gesteld dat de schrijver van dit artikel BESEFT dat OOK Geert Wilders uit DEZELFDE Koshere Koker voortkomt waar het WEF of de VN ook uit is voortgekomen.

  Vergeet niet dat de (tastbare) grond waar het VN-hoofdkantoor in New York op is gebouwd een “gift” was van de Rockenfellers. ( een kosher ingetrouwde familie (rond 1850) van de Rothschild’s, “The Black Sun” (*) van het HELE huidige WERELDWIJDE Financiële Stelsel ).

  JAWEL, OOK dat van onze “vijanden” Rusland en China, u leest het goed !!!

  Afijn, het is “paarlen voor de zwijnen gooien” wat de klok slaat. Niet alleen op deze site trouwens. Nééderlanders weten niet beter dan dat de Moderne Wereldgeschiedenis pas in 1945 of zo ontstond.

  Afijn.

  * = “Sun” ja ; geen “Son”

  1. Ach joh, Geert rijmde mooi op “verkeerd.” Maar de vraag is of Geert het gat weet te dichten zonder het volk op te lichten. Het beleid moet radicaal om. Los gekoppeld van de globalisten met een eigen koers voor volk en vaderland. Niet uit de EU maar afbouwen naar een handelsunie waarbij alleen ‘sterke’ landen de euro behouden. Kom er een keer op terug in een column.

   1. Ha, ha, het begint met 1 ontheffing en later meer. Hoe recht zal de rug zijn van de Europese Commissieleden? Misschien beter om juist geen ontheffing te verlenen aan Den Haag. Geeft weer pijn in de maag van Kaag met weer een ziekenhuisbezoek onder een belangrijk debat.

  1. We weten inmiddels dat het WEF overal een vinger in de pap heeft en een netwerk van globalisten heeft opgebouwd. Het doel is een Nieuwe Wereld Orde op te richten waarbij de ongekozen “WEF-leider” Klaus Schwab een belangrijke adviserende rol speelt. Overigens lijken de 17 SDG’s van de Agenda een mislukking te worden omdat de wereldbevolking niet bereid is om de bevelen op te volgen van een stelletje (idealistische) globalisten.

   De bemoeienis van het WEF in de Oekraïne vloeit voort uit de drang om Oekraïne bij de EU in te lijven. De EU is immers het paradepaardje van het WEF/VN, hoewel ook deze unie dreigt te mislukken. Als je de controle hebt over een belangrijk deel van de mondiale voedselvoorziening dan heb je een machtig instrument in handen. De multinationals doen graag mee aan schaalvergroting omdat het nu eenmaal hun doel is. Wat we zien is een beweging die niets met democratie heeft te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: