Al 5 jaar pessimistisch over de economie

23

De marketingcampagne ‘Weest optimistisch‘, die in 2006 werd gelanceerd om de Nederlanders een positieve boost te geven (het leven door de welbekende roze bril te zien), heeft slechts één jaar effect gehad. In september 2007 daalde de stemming onder de Nederlandse consumenten tot het nulpunt. Een maand later was een meerderheid van de consumenten, volgens het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) van het CBS, ‘pessimistisch’ over de economie. Eind 2012 staat de indicator voor het consumentenvertrouwen ver onder nul.

weest optimistish roze bril

Tijden veranderen

De campagne was overigens het werk van een aantal mannen uit de reclamewereld die ernaar streefden om aandacht te geven aan positieve ontwikkelingen in onze samenleving. Op zich geen verkeerd idee natuurlijk. Toentertijd konden ze dan ook nieuws publiceren dat de Nederlandse consument in de jaren ’90 en begin 2000 over het algemeen positiever gestemd was dan de gemiddelde Europese consument. Dat was nog in de tijd dat de AEX-index boven de 700 punten stond (AEX nu: 325) en de waarde van een aandeel KPN nog €33,- was. Voor de goede orde, het aandeel KPN daalde dinsdagochtend tot onder de €4,-.

Consumentenvertrouwen daalt naar -37

pessimistischZes jaar na de start van de ‘roze bril’ campagne is de stemming onder de Nederlandse consumenten niet echt verbetered. Het is economische zelfs heel koud momenteel. Dat terwijl de winter nog moet beginnen. De stemming onder consumenten is in november 2012 verder verslechterd. De Nederlanders zijn zeer pessimistisch. De indicator daalde 5 punten en kwam uit op -37. Consumenten waren veel negatiever over de toekomst van de economie en ook over hun toekomstige financiële situatie waren ze negatiever ten opzichte van een maand eerder.

Een kort onderzoek

Het vertrouwen wordt door het CBS beredeneerd aan de hand van een aantal vragen. Ik zet hieronder even de 5 vragen van de steekproef neer, dan kunnen jullie deze in de reactie ook even beantwoorden;

  1. Wat vindt u van de ontwikkeling van de algemene economische situatie? Is het in Nederland volgens u in de laatste 12 maanden beter of slechter geworden, of hetzelfde gebleven?
  2. Wat zal er volgens u in de komende 12 maanden met de algemene economische situatie in Nederland gebeuren?
  3. Is de laatste 12 maanden de financiële situatie van uw huishouden beter of slechter geworden, of ongewijzigd gebleven?
  4. Hoe denkt u dat het de komende 12 maanden zal gaan met de financiële situatie van uw huishouden?
  5. En als we denken aan meubelen, wasmachine, televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen?

Deelindicator economische klimaat: -56

In het onderzoek worden het aantal ‘optimisten’ (die verwachten dat het beter zal gaan met het economische klimaat en hun eigen financiële situatie) afgewogen tegen het aantal ‘pessimisten’ (de groep die economisch moeilijk tijden verwacht). Uit het laatste onderzoek bleek in ieder geval dat Nederlanders een stuk pessimistischer zijn geworden over het economische klimaat in de komende 12 maanden. Op zich niet gek, want er gaat fors bezuinigd worden door de overheid en steeds meer mensen verliezen hun baan. De deelindicator van het economisch klimaat daalde maar liefst 12 punten en kwam uit op -56. Brrrr…. Dat voelt als een economische winter.

2013 wordt moeilijk jaar

Doordat iedereen iets gaat merken van het nieuwe regeerakkoord en de bijbehorende financiële gevolgen verwacht de consument dat in het komende jaar in de eigen portemonnee te voelen. Over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden waren consumenten in november 2012 namelijk veel negatiever ten opzichte van voorgaande maand. Deze indicator verslechterde 12 punten en kwam uit op -32. Niet eerder, sinds deze metingen worden gehouden stond deze deelindicator zo laag.

Minder aankopen, minder winst, minder belasting

Ook slechts nieuws voor bedrijven, want steeds minder mensen zijn van plan geen grote aankopen te doen. Deze indicator kwam uit op -25, een fractie lager dan oktober. Omdat de consument de hand op de knip houdt (c.q. de schulden aan het afbetalen is en de spaarpot aan het vullen is voor belastingen), maken steeds meer bedrijven minder winst. Hierdoor ontvangt de overheid ook weer minder pecunia, want als er minder winst wordt gemaakt, komt er ook minder winstbelasting binnen.

Fors minder investeringen

Niet alleen de consument durft minder geld uit te geven, ook bedrijven gaan minder investeren, er komt immers minder geld binne. In september 2012 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 8,5% kleiner dan in september 2011. De krimp was daarmee veel groter dan in augustus, toen de bedrijfsinvesteringen 3% lager waren dan een jaar eerder, zo blijkt uit het plaatje van het CBS hieronder. Ondanks de opleving in 2011, liggen de investeringen nu weer op het niveau van begin 2010.

bedrijfsinvesteringen