Grootkapitaal profiteert van Draghi, burgers de pineut

32

De actie van Draghi heeft toch meer negatieve reacties opgeleverd dan ik oorspronkelijk had durven hopen. Van ex-bankpresidenten (o.a. Wellink en Trichet) tot en met Tweede Kamerleden aan toe lijkt men langzaam in te zien dat (wat wij insiders op deze site al lang wisten) de waanzin van de euro zeer nadelige gevolgen gaat krijgen. Het is al jaren zichtbaar dat door alle voorgaande acties van de ECB een geldstroom is ontstaan van Noord Europese landen naar de Zuid Europese landen. Het heeft alles te maken met de foute samenstelling van onze muntunie. Een muntunie waarin landen zijn verenigd met oude culturen en eigen behoudende gewoonten en afwijkende fiscale regels. Als ieder euroland er ook nog eens een eigen regering op nahoudt en in Brussel maandenlang debatteert met vele eurocommissarissen over de te nemen besluiten, dan kunnen we gevoeglijk spreken van een enorm log apparaat waarbij de loomheid van een nijlpaard nog niets voorstelt.

draghi

De Euro is de Dollar niet

De bewegingen op de valutamarkten van de euromunt vergeleken met die van de dollar lopen ver achter wanneer het aankomt op snelle politieke besluiten maar vooral op snelle beleidsbeslissingen van de ECB. De VS met de FED kunnen natuurlijk sneller en directer ingrijpen dan de EU met de ECB. De EU is geen vereniging van staten maar een unie van autonome landen die enorm traag zijn in het doorvoeren van unie-besluiten die betrekking hebben op het afstemmen van eenheidsbeleid. Dit is zo ongeveer de kern waar het grote probleem rondom de euro omdraait. Er zijn uiteraard veel uitputtende opsommingen te geven van ontzettend veel weeffouten in onze muntunie, maar dat weten de meeste biflaten al lang.

Is Draghi wel soeverein

Waar het mij nu om te doen is, is dat ondanks toenemende bezwaren binnen de noordelijke eurolanden toch die geldkraan wagenwijd open wordt gezet door Draghi. Hij is een Italiaan maar zou als onafhankelijk ECB-president soeverein moeten handelen. Stel dat Klaas Knot of Jens Weidman op zijn positie had gezeten. Hoe zou dan het beleid van de ECB er hebben uitgezien? Uiteraard worden beleidsbeslissingen genomen door het volledige bestuur en worden stemmingen alleen uitgevoerd als niet helemaal duidelijk is of er een meerderheid achter voorgenomen beslissingen staat. Helaas bestaat het bestuur in grote meerderheid uit bankpresidenten van landen die grote belangen hebben bij het in stand houden van een transferunie en juist daarom was ook nu te verwachten dat Draghi en zijn trawanten hun zin zouden krijgen.

Grootkapitaal profiteert, Nederlanders ongevraagd de pineut

Wij Nederlanders staan er bij en kijken er naar. We weten dat onze welvaart hoger wordt ingeschat dan in de warme landjes en dus mag uit solidariteit bij ons wel wat worden weggenomen, toch? Maar denken wij Nederlanders daar wel allemaal hetzelfde over? Nee, natuurlijk niet. Er zijn heel veel medelanders die niets zouden willen en kunnen bijdragen wanneer hun vrijwillig werd gevraagd een bijdrage te leveren. Nu storten we allemaal ongewild, behalve dan de D66-eurofielen, enorme bedragen in die bodemloze europut. Of het nu gaat via de toezeggingen in noodfondsen met honderden miljarden uitgeleend geld, of het gejojo met onze euromunt op de valutamarkt. Uiteindelijk zijn wij belastingbetalers de pineut als straks duidelijk wordt dat leningen niet terug betaald kunnen worden en de euro ons nog meer ellende brengt met verdere waardevermindering door de exercitie van de ECB. Ingevoerde producten worden duurder en de zo gewilde prijsdaling van olie gerelateerde producten worden afgeremd. De ingezette prijsdaling is ontzettend hard nodig in ons land waar de woonlasten dit jaar helemaal de pan gaan uitrijzen.

Toch nog positieve effecten?

Zoals altijd bij monetaire maatregelen zijn behalve negatieve effecten ook positieve effecten mogelijk. De vakantiegangers die elk jaar een ver-weg-van-euroland-vakantie ambiëren zullen er nu misschien voor kiezen om hun vakantie-eurootjes uit te geven binnen de eigen grenzen. Doe het dan vooral binnen de eigen landgrenzen, dan heeft in ieder geval ons eigen MKB er nog wat aan. En dat is dus waar Draghi en zijn handlangers naar toe willen. Wij moeten met ons allen veel meer gaan consumeren waardoor het MKB hun omzetten zien verhogen en vervolgens durven te gaan investeren. Voor investeringen kunnen we naar de bank die straks vanaf maart bulkt van het geld, althans zo wordt ons voorgelogen. Dit is dus de allergrootste leugen ooit van een bankpresident die waarachtig gelooft in z’n eigen droombeelden. “Het gaat alleen effect hebben als de ECB er in slaagt om staatsobligaties te kopen van andere partijen dan banken, bij voorkeur buiten de eurozone want dan is er tenminste nog het wisselkoerseffect”, aldus het FD.

Beleggers vieren feest

Als beleidsmakers van centrale banken ons burgers willen doen geloven in sprookjes dan heeft dat alleen resultaat bij beleggers. De AEX ging op 23 januari door de 450 puntengrens. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat alleen de financiële markten voordeel hebben bij het opendraaien van de geldkraan. Die biljoen eurootjes zullen niet bij u en mij terecht komen. Alleen het grootkapitaal, de banken en de multinationals, gaan er mee heen.

Via afvoerput en stuwmeer naar inflatie

Draghi vergeet bij het opendraaien van de geldkraan de stop in de gootsteen te doen. Alleen wanneer het water over de rand loopt komt het langs mijn voeten en ga ik dweilen. Draghi draait alleen de kraan open en via de afvoer komt het keurig terecht bij de rioolzuivering. Het schoonwassen van de bankbalansen gaat beginnen maar dan ver af van onze gootsteentjes. Ach ja, wat wil je, onze kleine wasbakjes zijn toch nooit opgewassen tegen zo’n enorme geldstroom. Wij zouden in paniek kunnen raken en daarvoor worden we keurig gevrijwaard door onze beleidsmakers. Zo ongeveer is mijn beeldvorming bij die geweldige Draghi-actie. Maar omdat het water kunstmatig wordt opgevangen in een aangelegd stuwmeer bestaat de kans dat het reservoir niet is berekend op zo’n enorme toestroom en dat het mogelijk zal bezwijken onder de enorme druk. Door de druk bezwijken de dijken en zie daar wij burgers krijgen de rekening gepresenteerd want het water loopt ongevraagd door onze straten en overstroomt onze huizen. En dat is dus die lang verwachte uitbundige inflatie. Draghi bedankt. Het is volkomen duidelijk dat alle acties die Draghi sinds het invallen van de crisis in 2009 is opgestart, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de rente tot beneden NAP, niet hebben geleid tot sterkere dijken. Nee natuurlijk niet. Als je alleen maar patrouilleert en mooie wegen en wandelpaden aanlegt op je dijken en verzuimd om de dijken te verstevigen door structureel onderhoud en verhoging, dan kun je er op wachten dat het misgaat.

Van code geel naar code oranje

Het wordt tijd dat wij burgerbevolking onze schoppen en hooivorken oppakken om op de dijken een stevige begroeiing met graszoden, zand en keien aan te brengen. Dat lijkt mij veel verstandiger dan de weerberichten van het KNMI af te wachten en telkens bij het afgeven van code oranje of rood te moeten twijfelen of we nu wel of niet ons huisraad naar een verdieping hoger moeten verhuizen. Zoals ik wel vaker vergelijk met het weer is onze economie deels onvoorspelbaar en deels voorspelbaar. Het KNMI kent sinds een aantal jaren voor extreme weersverwachtingen de codes, geel, oranje en rood. Als we nu kijken naar de stand van onze economie na deze aangekondigde actie van Draghi dan mogen we m.i. straks uitgaan van code oranje. We zaten al jaren in de code geel. Als na een half jaar duidelijk wordt dat het Draghi-bassin volloopt en de greppels en sloten in onze woonwijken nog droog staan dan mogen we gevoeglijk aannemen dat de waterschappen voor een enorme uitdaging komen te staan als dat enorme eurostuwmeer onder de opgebouwde druk gaat bezwijken. Code rood is al voorspeld door Martin Armstrong.

Spanningen gaan ontladen

Door de laatste ontwikkelingen (valutaontkoppeling) van o.a. de Zwitserse centrale bank, de renteverlaging van de Deense bank, de geopolitieke spanningen, de dalende euro, de door het plafond stijgende beursindexen en daar tegenover staande verarming van de middenklasse is het voor de nuchtere waarnemer wel duidelijk dat de voortdurende manipulaties leiden tot een enorm spanningsveld. De ontlading zal ons straks allemaal bezig houden. Dus nu code oranje alvast.

Schuldoplossing

Helaas in tegenstelling tot schrijver Werner op deze website weet ik geen oplossing aan te bieden. De juiste oplossingen lijken heel simpel maar lopen in de uitvoering daarvan gewoon vast door de enorme verstrengeling van belangen. Een schuldafschrijving in onze schuldenwelvaartmaatschappij lijkt in feite de enige juiste oplossing. N.m.m. zal deze tot mislukken zijn gedoemd door de grote verliezen die grote beleggers hierdoor gaan lijden. De macht van het grootkapitaal zal een debt-jubilee proberen tegen te houden. De handel in schuldpapier heeft ons gemaakt tot slaven van onze schuldenmaatschappij.

Piet Pineut