Alleen nog maar rijken en armen deel 2

11

poor richIn navolging van deel 1 | Dat de middenklasse verdwijnt geldt voor Europa en de Verenigde Staten.  In Azië daarentegen zoals in India en China is het net het tegenovergestelde : daar is een nieuwe, tevoren onbestaande middenklasse in volle ontwikkeling.  Is het een wonder dat wij achteruit gaan en zij vooruit?

99 % versus 1 %

“Wij zijn de 99 %” is een politieke slogan gebruikt door de Occupy beweging die strijdt voor een eerlijker verdeling van de middelen, de rijkdom.  De frase refereert naar de concentratie van inkomen en welvaart bij de top 1 % van de bevolking, en de 99 % die ook nog eens de prijs betaalt voor de fouten van die minderheid.  “A 1765 letter to the editor of the New York Gazette reads: “Is it equitable that 99, or rather 999 should suffer for the Extravagance or Grandeur of one? Especially when it is consider’d, that Men frequently owe their Wealth to the Impoverishment of their Neighbours”.

2000 Miljardairs

Uit een nieuwe studie van Wealth-X en UBS blijkt dat het aantal miljardairs in de wereld nu meer dan 2000 bedraagt, met een gecombineerde rijkdom van 6500 miljard, meer dan het BNP van Frankrijk en Duitsland tezamen.

Kloof groter dan ooit

De besparingspolitiek van de overheden kan ertoe leiden dat tegen 2025, niet zo veraf meer, 15 tot 25 miljoen Europeanen in de armoede belanden, waarschuwt Oxfam.  In België bijvoorbeeld is de kloof tussen arm en rijk nu al nooit groter geweest.  Tussen 1990 en 2009 verkleinde het inkomen van de 30 procent armste Belgen met 8,3 tot 11,2 procent, terwijl de 10 procent rijksten hun inkomen zagen toenemen met 27,3 tot 31,9 procent.  De reden : arbeid wordt zwaarder belast dan kapitaal!

Vroeger was het nog slechter

Na WO II ging de “gewone man” er flink op vooruit en werd het enorme verschil dat tevoren bestond aanzienlijk kleiner.  Volgens Jules Theeuwes, hoogleraar emeritus Toegepast Economisch Onderzoek, zal er de komende tien jaar weer veel veranderen…en niet ten goede van die gewone man en vrouw.  Die zal nog kunnen profiteren van het feit dat de babyboomers stilaan stoppen met werken – werkplaatsen die vrijkomen dus – maar vooral gespecialiseerde vakmensen en hoger opgeleiden zullen gewild zijn.

Verschillen worden weer groter

Mogelijkheden voor laaggeschoolden komen er voor werk dat de rijken niet graag doen of waarvoor ze geen tijd hebben, zoals vervoer, kleding, kappers, schoonheidsspecialisten, secretaressen, klussen en poetsen.  Personeel in dienst van die rijken dus.  “Er zal weer een groot verschil komen tussen het gewone salaris dat zij verdienen en de toplonen van de mensen met een topbaan”, aldus de professor.  Geen prettig vooruitzicht dus…