Als belastingschuld ondernemers wordt kwijtgescholden gaat de rekening naar de burger

De huidige lockdown zal overgaan in een economische shockdown, zoveel is zeker. Langzaam stevenen we af naar een economisch dieptepunt. Een drama op gebied van onze gezondheidszorg en de economie. Een drama in kwadraat voor onze verzorgingsstaat die drijft op de pijler van onze financiën. Het zijn 2 pijlers, gezondheid en geld, die de maatschappij moeten dragen. Beide worden ondermijnd. Een onzichtbaar virus veroorzaakt een financiële ramp van ongekende omvang. De samenleving krijgt 2 rekeningen tegelijk gepresenteerd terwijl de reparatie nog niet geklaard is.

Geen calculatie vooraf

De aannemer die voor de opdrachtgever een huis bouwt zal gewoonlijk met het vorderen van de bouw tussentijds een aantal nota’s sturen zodat men geleidelijk de betalingen kan verrichten. Daarvoor gaat men een hypotheek aan waarvan de bank de hoofdsom in depot bewaard en telkens op verzoek een bedrag overmaakt aan de aannemer. De bouwsom is van te voren nauwkeurig gecalculeerd zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Bij een onaangekondigde pandemie is niet vooraf een calculatie gemaakt. Zomaar ineens moeten reserves worden gezocht. Op de Rijksbegroting is geen bedrag opgenomen voor de post ‘pandemie.’ De post ‘onvoorziene uitgaven’ is een sluitpost op de begroting. In noodgevallen worden onverwachte uitgaven door de overheid geleend om de nationale zorg en economie draaiende te houden. Om ons voor uitroeiing te behoeden wordt de economie op slot gegooid en burgerlijke vrijheden ingeperkt. Het is maar wat je er voor over hebt.

Voorschotuitbetalingen UWV

Als de zorgsector ten tijde van een lockdown op volle toeren draait dan moet de rest maar een tandje minder. De volksgezondheid gaat voor geld en genot. Punt uit! De nationale economie komt later wel. De stil gelegde ondernemers zijn druk met taxeren van de schade. Het zijn tussentijdse taxaties waarbij de schattingen van omzetverliezen veelal berusten op natte vingerwerk. Op basis van honderdduizenden ingediende rekeningen worden er voorschotten uitbetaald door de overheid. Die hebben hetzelfde karakter als de voorschot-uitbetalingen van de Toeslagenwet. Gelukkig is niet de Belastingdienst daarmee opgezadeld maar het UWV. De tijdelijke NOW-regeling is voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Via een tegemoetkoming van het UWV kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen en in dienst houden. Scheelt een stuk in de werkloosheid in eerste instantie. Later volgt de definitieve berekening als het werkelijke omzetverlies bekend is.

Als de definitieve rekening komt

De NOW-regeling is uit paniek geboren om faillissementen te voorkomen. Opvallend is dat  sinds de invoering van deze maatregel veel minder bedrijven failliet gingen dan onder normale omstandigheden. Dat geeft te denken en is reden tot wantrouwen. Kijken we even fijntjes naar de Belastingdienst. Hoeveel miljarden zijn er niet teveel uitbetaald aan de voorschotuitbetalingen voor de verschillende soorten toeslagen. Om in aanmerking te komen geef je een schatting van het inkomen. Als een jaar later bij de definitieve afrekening het inkomen hoger blijkt worden teveel uitbetaalde bedragen teruggevorderd. Niet meer dan logisch, maar zeer onaangenaam. Het geeft de Belastingdienst veel werk omdat terugvorderingen soms worden bestreden of niet terugbetaald kunnen worden. Het UWV wacht eenzelfde omvangrijke klus als straks definitief met de ondernemers moet worden afgerekend. In de verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen staan voorstellen om minder geld te besteden aan de overheid met zijn uitvoerende instanties. Dat worden dus overuren voor de ambtenaren van het UWV. Misschien moet ons kabinet berusten in het feit dat miljarden aan teveelbetalingen niet terug komen.

Voor 13,2 miljard betalingsuitstel verleend

Daarmee zijn we er nog niet. Dezelfde ondernemers met wie straks afgerekend moet worden hebben veelal uitstel gekregen voor hun lopende belastingaanslagen. Meestal worden voorlopige aanslagen opgelegd die in maandelijkse termijnen gelijklopend met het kalenderjaar betaald mogen worden. Soms moet later bijbetaald worden via een definitieve aanslag. Voor belastingaanslagen die ondernemers in 2020 moesten betalen kon eenvoudig een betalingsregeling van 36 maanden worden getroffen. Opgaaf van reden, slechts 2 woorden: corona en lockdown. Er werd maar liefst voor 13,2 miljard betalingsuitstel verleend. Het Ministerie van Financiën, die de belastinginkomsten naar de Schatkist doorsluist, wordt boos op de Belastingdienst als er zo meteen te weinig binnen komt. De Minister van Financiën raakt van slag als hij enorme gaten op de begroting 2021 ziet ontstaan terwijl hij druk doende was om het gat van 2020 te financieren op de kapitaalmarkt. Nu de kappers gesloten zijn vrees ik dat veel belastingbetalers in plaats van een knipbeurt bij de kapper straks gekortwiekt worden door het Ministerie van Financiën.

Gaten vullen

Kortwieken van burgers wordt de nieuwe trend. UWV en Belastingdienst worden respectievelijk opgezadeld met het afrekenen van de NOW-voorschotten van ondernemers en het binnen halen van (tussentijds?) verhoogde belastingen bij de burgers. Niet de ondernemers maar de particulieren die op hun geld bleven zitten gedurende de lockdown moeten de Schatkist aanvullen. Van ondernemers valt weinig te verwachten, ze gaan hun verliezen verrekenen met de goeie jaren via de carryback-regeling(= achterwaartse verliesverrekening) van de Belastingdienst en ontvangen teveel betaalde belastingen terug. Waren het eerst de ondernemers die financieel hard werden getroffen, daarna mogen particulieren de gaten vullen.

Er gloort hoop

Wie nu denkt dat daarmee een balans in evenwicht wordt gebracht die heeft het mis. Door daling van het besteedbaar inkomen wordt er geconsuminderd in de zwaar beschadigde economie. Ondernemers zullen niet gecompenseerd worden door bange consumenten die interen op hun reserves. Mede doordat spaargeld niet rendeert moet er meer ingelegd worden om de toenemende inflatie bij te houden. Als de inflatie sterk oploopt dan zijn we massaal de klos. Renteverhogingen en inflatie gaan altijd sneller dan inkomensstijgingen. De politieke partij die weet hoe de economie uit het diepe dal te kunnen redden krijgt als redder des vaderlands mijn stem. Krijgen we inflatie of wordt het eerst deflatie. Of wordt het stagflatie met een neergaande spiraal door afschrijvingen op de mondiale schuldenberg gepaard gaande met faillissementen en ontslaggolf. Klinkt weinig bemoedigend. Maar er is hoop. We hebben Big Farma met verlossende vaccins en we hebben het WEF met de Big Tech. In 2030 zijn we allemaal gelukkig!

GW

 

4 reacties

  1. mss wel ja…maar wie is de ‘burger’. U bedoelt wellicht U en mij. Ik denk dat we de burger iets verder moet specificeren. ik woon in het mooie Belgie en we zijn met 11 miljoen burgers. Van deze burgers zijn er ongeveer 2,500,000 ouder dan 60 en 1,500,000 jonger dan 20. Deze 4 miljoen burgers krijgen kindertoeslag of pensioen en betalen weinig tot geen belastingen. De andere 7 miljoen burgers kunnen we opdelen in 1,000,000 werklozen/zieken en langdurig zieken (mensen met een uitkering) en ongeveer 1 miljoen huismannen/-vrouwen. Dus wederom 2,000,000 burgers die geen of zeer weinig belastingen betalen. Dan hebben we in dit mooie land ook nog een 700,000 staatsambtenaren en 1,300,000 mensen die ‘werken’ in staatsopdracht (denk aan de gezondheidszorg (stel eens dat er geen tussenkomst vd ziekenkas (in BE is dit de overheid) zou zijn….zouden er dan nog zoveel mensen naar de dokter gaan denkt U?), de farma industrie (wedrom zonder tussenkomst overheid zijn de meeste geneesmiddelen dus onbetaalbaar), de mensen die aan infrastructuur werken (autobanen, wegen, ….). Deze groep (voelt anders aan natuurlijk) betaald geen belastingen. Zij ontvangen een inkomen van de overheiden, geven de helft terug dat ze dan Vervolgens belastingen noemen. Nu de “geef” en “krijg” persoon (overheid dus) is dezelfde instantie…de overheid dus. Men zou ook kunnen stellen dat ze eigenlijk een netto salaris ontvangen en 0% belasting betalen. Met andere woorden….ze zijn een kost voor de overheid….geen opbrengst.
    Goed….de volgende 500,000 burgers zijn kleine zelfstandigen en ondernemers. Het is wellicht geen groot geheim dat de meesten geen of zeer weinig belasting betalen en de grotere bedrijven ‘drijven’ op staatssubsidies en fiscale spitstechnologie …..dus ook hier verwacht ik wederom geen mega inkomen aan belastingen.
    Dan komen we nu aan de ‘echte’ belastingbetalers…..een groep van ongeveer 2,500,000 burgers die dus een inkomen verwerven buiten de overheid en daarover belastingen en sociale lasten betalen. In deze groep zit ongeveer 15% met een part-time job en 20% met een minimum salaris….gevolg is wederom weinig of geen belastingsinkomsten voor de overheid. Nu hebben we nog 1,500,000 burgers overdie dus mi de rekening gepresenteerd gaan krijgen. PS: de getallen zijn wat afgerond….maar de richting zou duidelijk moeten zijn.

  2. De ‘klimaatpijler’ vergeten is niet zo handig. Hangt ten nauwste samen met ‘geld’ en ‘gezondheid’. Wordt een gepeperde rekening die geen mens meer zal kunnen betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: