Amerikaanse politici haten Libra? China zeer geïnteresseerd

1

Tijdens de hoorzittingen in de Amerikaanse Senaatscommissie van 16 en 17 juli 2019 over de Libra was het overduidelijk. Maar al van bij de aankondiging van de komst van Facebooks cryptomunt maanden tevoren was de teneur gezet. Mijden als de pest! Zeker omdàt het Facebook is dat er achter zit. Zo’n slechte reputatie, compleet onbetrouwbaar in de omgang met data en privacy. (Alsof Amerikaanse en andere politici ook maar een mallemoer geven om vertrouwelijkheid en private gegevens van burgers.)

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay 

Drogreden

De (Amerikaanse) burgers beschermen tegen misbruik van hun privacy? Misschien als bijreden, secundair van belang, op de zevende plaats. De hoofdreden van de algemene strenge afkeuring, zowel vanwege Democraten als Republikeinen, is angst. Enorme schrik om de controle over ‘hun’ monetair stelsel te verliezen. Angst om een eventuele (waarschijnlijke?) bedreiging van de positie van de dollar als reservemunt. Daarvoor moet heel wat wijken. Alles eigenlijk. Libië dat een eigen goudmunt beoogde. Saddam Hoesseins Irak dat de dollar probeerde terzijde te schuiven. China en Rusland die trachten het alleenheerschap van de greenback te breken. Turkije waar cryptomunten het populairst zijn van heel de wereld. En nu is Iran aan de beurt.

Send them back? En waar naartoe dan wel?!

Nu nog dit Islamitische land onder controle krijgen. Eerst maatschappelijk, financieel, economisch isoleren, in de hoek drijven. Vervolgens een excuus vinden om letterlijk de aanval in te zetten. Zo’n voorwendsel of drogreden is makkelijk te vinden. Een zogenaamde provocatie verzinnen of zelf in scène zetten. De domme goegemeente vindt het toch allemaal best. Tenslotte zijn het geen blanken hé, en dan nog moslims, mét baarden; vast één grote hoop terroristen tezamen. Zou de wereld niet veel veiliger zijn zonder? Kijk hoe de massa mee scandeert onder aanvoering van de Grote Leider: “send them back, send them back!” Ze overroepen de enkelingen met gezond verstand en empathie en kennis van geschiedenis die opmerken dat de vier dames in kwestie toch ook Amerikànen zijn?

https://www.youtube.com/watch?v=uu5F5xCaI2s

De Pied Piper

Leden van het vrouwelijke geslacht die zich met heel veel moeite opgewerkt hebben tot de zeer respectabele (in hun geval) positie van Amerikaanse politici, volksvertegenwoordigers. Verkozenen met een mooie staat van dienst. En dan nog. Al betrof het een vrouwelijke, gekleurde, islamitische dakloze, gevallen door het harde lot dat zovele medeAmerikanen pijlsnel naar de onderlaag van de maatschappij kan voeren. Dan nog is het alles ongepast. Verwerpelijk. Racistisch ook. En strafbaar! “Boe” zeggen wij, driemaal “boe” tegen deze domme lieden, mee chanten op de kadans die de almachtige Commander In Chief aangeeft. De Rattenvanger is er niks tegen. Lieden die niet beseffen dat àlle Amerikanen immigranten zijn, ook zijzelf. Allemààl! Jawel, dames en heren ‘Amerikanen’. U bevindt zich allen op vreemde grond. Gestolen van de inheemse bevolking, de Indianen. Die u alras verbannen heeft naar economische badlands. Uitgesloten hebt aldus van de maatschappij. Die dan de uwe is geworden?

De vijand van mijn vijand is mijn vriend

‘China Appears Very Interested In Facebook’s New Cryptocurrency, Libra’, schrijft Dailycaller.com. Is dat net omdat ‘de Amerikanen’ tégen zijn misschien? De vijand van mijn vijand is mijn vriend? In Google Trends kwam de online zoektocht naar ‘Libra’ binnen op 100, de maximale waarde. En dit sinds de publicatie van het white paper in juli 2019. Chinezen blijken massaal geïnteresseerd in Facebooks digitale plannen voor 2020. De cryptomunt Libra met de bijbehorende wallet Calibra. ‘Marcus (directeur Calibra, nvdr) said during the hearing that Facebook must attempt to lead the world in blockchain technology because if it fails to do so, systems from foreign countries like China that are “out of reach of our national security apparatus” will come first.’

Stablecoin

De politieke vrees voor de komst van Libra of ‘een’ libra is nochtans fel overdreven en onterecht. Wie goed kan lezen, verneemt op de betreffende website heel wat anders. ‘Libra’s website defines its technology as “a simple global currency and financial infrastructure that empowers billions of people,” which, when it makes its debut on Facebook, will be backed by federal currencies so its value will not fluctuate any more than the money used today.’ Het wordt dus een stablecoin, die vast ook op de USD zal gebaseerd zijn.

Zal gezond verstand prevaleren?

‘Erger dan 9/11!’ ‘Gevaarlijk!’ ‘Verbieden!’ ‘Beknotten!’ De angst in politieke kringen hangt haast tastbaar in de lucht. Gelukkig zijn er nog Amerikaanse politici met gezond verstand, historisch inzicht en met de blik realistisch op de toekomst gericht. Zoals genoemde Ron Paul. Maar ook anderen. ‘During testimony on July 17, U.S. Congressman Patrick McHenry, who represents North Carolina’s 10th District, told lawmakers directly that attempts to stop Bitcoin were futile.’ En: ‘“The world that Satoshi Nakamoto, author of the Bitcoin whitepaper envisioned, and others are building, is an unstoppable force,” he said.’