Amerikaanse professor verontschuldigt zich: ‘Informatie over energieverbruik Bitcoin klopt niet’

0

De Amerikaanse hoogleraar Arvind Narayanan, Associate Professor of Computer Science aan Princeton University, heeft zich tegenover Biflatie.nl verontschuldigd voor ‘an embarrassing error in my testimony‘. ‘My apologies.’ schrijft hij mij persoonlijk. Onlangs plaatste ik in het Crypto Nieuws dit artikel. Ik schreef daarin onder de kop ‘Kan deze hoogleraar wel rekenen?’ over zijn testimony voor de United States Senate, Committee on Energy and Natural Resources. Hearing on Energy Efficiency of Blockchain and Similar Technologies van augustus 2018. Daarin beweerde hij dat bitcoin alleen al ongeveer 1% van ’s werelds elektriciteitsconsumptie verbruikt. Let wel, dit werd gemeld tegenover een Commissie van Amerikaanse senatoren! Kunt u zich voorstellen welke reactie dit veroorzaakt bij iederéén die dit document onder ogen krijgt of heeft gekregen?! ‘Bijna één procent? Onvoorstelbaar! En wat blijkt nu: het is FAKE NEWS én de professor geeft zijn grove fout toe…

Grove fout

Iemand moet een fout hebben gemaakt en een zeer grove ook. Het verhaal van de gerenommeerde Amerikaanse professor Arvind Narayanan is te vinden in deze geschreven presentatie. Gedateerd: augustus 2018. Hij stelt hierin dat BTC alleen al ‘iets minder dan 1 procent’ van de wereldconsumptie aan elektriciteit verbruikt. In de Britse paper van de University of Cambridge, 96 pagina’s lang, van december 2018, staat heel iets anders. Samengesteld door een Britse doctor en vijf universitaire medewerkers. Daarin staat te lezen dat de zes grootste cryptomunten slechts 0,01% aan elektriciteit verbruiken. Tezamen! Dat zou dan maar liefst 100 keer minder zijn dan de Amerikaanse professor beweerde. Véél minder zelfs want de professor heeft het alleen over bitcoin!

Niet de eerste de beste

Wie is Arvind Narayanan? Hij stelt zichzelf voor in genoemde testimony.

‘My name is Arvind Narayanan, and I am an associate professor at Princeton University. I am a computer scientist, and my main research areas are information privacy and cybersecurity.’ Hij gaat verder met ‘I have been researching blockchain technology since 2013 and have authored numerous peerreviewed publications in this field.’ En: ‘I have taught courses on cryptocurrencies and blockchains since 2014.’ Tot slot nog ‘I am a lead author of a textbook on the topic that has been used in over a hundred courses around the country and worldwide.’

De University of Cambridge

Het kan best intimiderend zijn ‘autoriteiten’ tegen te spreken. Wie durft dat aan? Maar ondergetekende deed het. Eigen lof stinkt zegt het spreekwoord. Dus ik zal dit meteen relativeren met de woorden van Socrates. “Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet.” ‘Socrates zei het 400 jaar voor Christus al, naast bescheidenheid is het bewustwordingsproces en het relativeren een belangrijk aspect in een mensenleven.’ Dus ik las en herlas beide publicaties. Zocht de precieze wereld elektriciteitsconsumptie op via officiële bronnen en kanalen. Rekende het uit. Controleerde. Iéts klopte niet. Iemand moest grondig verkeerd zitten. Zou het de Britse universiteit zijn misschien? Maar dit is een gerenommeerd instituut. ‘De Universiteit van Cambridge is een prestigieuze universiteit in de Engelse stad Cambridge en behoort met die van Oxford tot de twee beroemdste en oudste universiteiten van het Verenigd Koninkrijk‘ aldus Wikipedia.

Wie zat fout: hij, zij of ik?

Iémand moest fout zitten. Waarbij we in het midden lieten of dit een technische error betrof. Het uit domheid neergeschreven is of met opzet. We lieten het daar niet bij zitten natuurlijk en schreven meteen de Amerikaanse professor aan. Indien er geen antwoord zou volgen zou ik me tot de universiteit van Cambridge richten. En het researchteam om uitleg vragen. Vervolgens zou ik me rechtstreeks tot de Amerikaanse Senaat Commissie richten. Het kàn gewoon niet dat er zulke misleidende informatie over bitcoin verspreid wordt. Er zijn al genoeg onbenullen in de wereld die bewust of onbewust nonsens over cryptomunten beweren. Weinig gehinderd door enige echte kennis van de cryptowereld! En zo verkeerde informatie verspreiden.

Hoe dan ook consequenties

Zoiets foutief lezen kan mensen en instituties afzien van een voorgenomen participatie in crypto’s! Temeer betreft het hier officiële publicaties. Die zwaar foutieve uiting van de professor wordt overigens nog steeds overal op het internet klakkeloos overgenomen! DIT IS MISSCHIEN NOG WEL HET ERGSTE… Want dit blijft hoogstwaarschijnlijk voor altijd staan op het internet.

De professor excuseert zich

Dit mocht ik zonet ontvangen van professor Arvind Narayanan:

Hello Joost,
Thank you for your email. This was indeed an embarrassing error in my testimony, which I corrected in the follow-up Q&A document that I sent to the Committee. My apologies. Arvind

We controleren voor de zekerheid

Hier kunt het vervolg document lezen met verchillende vragen en antwoorden (Q&A). De eerste vraag van Chairman Lisa Murkowski gaat begrijpelijkerwijs over energie efficiëntie. Hoe de consumptie van energie beperken. Lijkt me logisch. Je hebt net vernomen dat alleen bitcoin al een honderdste van alle elektriciteit op de wereld verbruikt!

Slotopmerking

Het Q&A addendum (naschrift of bijvoegsel) draagt geen datum. Is dit het originele document dat de Amerikaanse senatoren nadienonder ogen kregen? Werden intro en de excuses van de professor er misschien nadien bijgevoegd? In het Q&A document dat de professor mij persoonlijk toestuurt? Strangers things have happened, right? Hoeveel tijd zat er precies tussen beide document: wannéér precies volgden deze excuses aan de Dames en Heren Senatoren? Is er ondertussen reeds schade aangericht? Beïnvloedde het oorspronkelijke document (‘testimony’ van 21 augustus 2018) sindsdien de denk/handelswijze van deze senatoren? Wanneer ze bepaalde beslissingen namen over de toekomst van cryptomunten? De aanvragen (en vervolgens afkeuringen) van tal van ETF’s bijvoorbeeld, crypto trackfondsen)? Het zijn maar enkele vragen die ik me stel.

‘I would also like to take this opportunity to correct an error in an estimate that I provided in my written testimony.’ En: ‘I have done so in an Appendix to this document.’ Tenslotte: ‘I sincerely regret my error.’

De professor excuseert zich. Méérmaals. Misschien net iets té vaak?!

Want ook in de ‘Appendix: correction of an error in written testimony’ zet hij zijn ‘fout’ nogmaals recht. Nogmaals, in tegenstelling tot zijn ‘testimony’ die de datum draagt 18 augustus 2018, is deze Q&A niét gedateerd

Zijn ‘Appendix’

‘The 5 gigawatt estimate of Bitcoin mining energy consumption, including the footnotes, remains correct to the best of my knowledge. However, the comparisons to the electricity generation /consumption of the world and U.S. states are incorrect. An electricity consumption of 5 gigawatts translates to 44 terawatt hours per year. According to the International Energy Agency, world electricity generation in 2017 was 25,570 terawatt hours, 3 which puts Bitcoin mining energy consumption at around 0.2% of this figure, rather than “slightly under 1%” as I stated previously. I sincerely regret the error.’

Uw feedback en advies aub!

Op dit ogenblik is dat allemaal nog onduidelijk. Misschien moet ik hier wel inderdaad op doorgaan? Verder doorvragen, nog nader controleren? Want als er véél tijd tussen beide zat is er mogelijk schade aangericht aan de cryptowereld. Moet ik andere autoriteiten in de cryptowereld hiervan op de hoogte stellen? Zo ja, wie beste lezers? Want zwaar foutieve informatie over de bitcoin electriciteitsconsumptie is verspreid en wordt voor waarheid aangenomen. Hoe valt deze schade verder te beperken? Wat vindt u over dit alles? Heel graag uw advies en feedback in deze…!