Amerikaanse schulden kwijtgescholden

7

occupyEen onderdeel van de Occupy Wall Street beweging – de Occupy Strike Debt Group – heeft voor 15 miljoen dollar aan schulden van Amerikanen opgekocht, om deze vervolgens te wissen, kwijt te schelden. Omdat het innen van deze schulden (en zovele andere) nog onwaarschijnlijk was, konden ze gekocht worden voor 400.000 USD.  Met de actie wil de beweging de aandacht vestigen op de secundaire schuldenmarkt, die als volgt in zijn werk gaat:

Winst maken op schulden

Op HLN staat te lezen: “indien schuldenaren herhaaldelijk in gebreke blijven bij het aflossen van hun schulden van kredietkaarten, leningen en ziekteverzekeringen, zal de bank of kredietinstelling de kosten uiteindelijk willen beperken door de schuld aan een derde partij door te verkopen. Die betaalt dan een fractie van de oorspronkelijke schuldwaarde, doorgaans vijf cent per dollar. Bedrijven of instanties die de schulden opkopen proberen die dan op hun beurt bij de schuldenaar op te eisen en hopen zo winst te maken“.  De schulden in het algemeen van burgers, bedrijven, overheden en ganse landen zijn dermate onbeheersbaar geworden dat dit soort maatregelen wel eens de oplossing zou kunnen zijn.

Een molensteen aan schulden

Schulden goedkoop opkopen en ze vervolgens kwijtschelden dus. Hier vindt u overigens een lijst met de buitenlandse schulden per land.  Dit zijn bedragen die nooit meer terugbetaald kunnen en zullen worden, maar we moeten het probleem aanpakken dat anders als een molensteen om de nek zal blijven hangen van alles en iedereen. IJsland kon het en deed het ook, dus waarom de rest van de wereld niet?

Occupy bestaat nog altijd

De Occupy Wall Street beweging ontstond in 2011 met een demonstratie en de bezetting van een park tegenover het beursgebouw van Wall Street in New York.  Ze protesteerde tegen de hebzucht van datzelfde Wall Street en de inhaligheid van de bankiers; tegen de groeiende ongelijkheid in de samenleving en de afbreuk van sociale en economische verworvenheden.  Het protest sloeg al gauw over naar andere steden en landen, zelfs naar Nederland.  De website Occupywallst.org is nog altijd in beweging is nog levend en wel. Van hen komt de slogan die tevens de wereld over ging “We are the 99%“.

 

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie