Amerikaanse staatsschuld richting $20 biljoen

De aangekondigde belastingverlagingen alsmede de grootschalige verbetering van de Amerikaanse infrastructuur lijken aanlokkelijk om de economische en banengroei(!) een flinke impuls te geven, ware het niet dat de gigantische staatsschuld ad $14 biljoen (12 nullen) met de daaraan gekoppelde ZIRP en NIRP rentes ‘the inconvenient truth’ zullen blijken te zijn. Alleen al in de afgelopen 12 maanden is er voor ruim $1,4 biljoen “bijgefokt”.Met de realisatie van Trumps plannen zitten we binnen niet al te lange tijd op minstens $20 biljoen schuld, waarmee de 100% BBP schuldquote ruimschoots wordt gepasseerd.

Bekend is dat het monetair/economisch beleid in de V.S. al geruime tijd nauwelijks nog een bijdrage wist te leveren aan de verbetering van de levensstandaard en ergo zelfs behoorlijk heeft uitgehold (middenstand en arbeidende klasse). Als zoethouder golden de niet aflatende pogingen de economische groei middels een ongekende monetaire verruiming te stimuleren.

Gelet op de onderstaande charts wordt duidelijk dat Trump beter dan Hillary in de gaten kreeg waar “de gaatjes” waren gevallen die uiteindelijk tot zijn triomf hebben geleid. Kijken we naar het gemiddeld huishoudinkomen dan is dat sinds 1998 niet meer gestegen.

robert_zilver_goud_16_11_1

Voorts blijkt dat de gemiddelde inkomensgroei zelfs de laatste 35 jaar niet is gestegen. De consumptie per hoofd van de bevolking die voor ruim 70% bijdraagt aan het BBP cijfer dreef voornamelijk op schulden voortvloeiend uit aanvankelijk vastgoed- en vervolgens auto- en studieleningen. De consument beschikt bijgevolg over steeds minder bestedingsruimte temeer daar de credit companies de kredietruimte steeds verder hebben ingeperkt.

robert_zilver_goud_16_11_2

Voorts blijken er maar liefst bijna 95 miljoen ‘eligible workers’ in de kou te staan als gevolg waarvan de arbeidsparticipatiegraad is teruggevallen tot het niveau van de jaren ’70.

Nu zult u zeggen dat de werkloosheid toch tot 4,9% is gedaald maar dat laat onverlet dat de structurele werkloosheid daarmee ‘frozen’ en tegelijk onzichtbaar is gemaakt, met miljoenen werklozen die allang hebben opgegeven ooit nog een baan te vinden en zijn uitgeschreven.

robert_zilver_goud_16_11_3

Een andere minstens zo belangrijke parameter vormt de productiviteit die eveneens sinds de jaren ’70 blijkt te zijn gedaald en wellicht binnen twee jaar zelfs negatief zou kunnen worden. Een en ander staat niet los van de opkomst van China en handelsovereenkomsten zoals NAFTA met Canada en Mexico. Miljoenen banen in de industrie verdwenen daarmee naar het goedkopere buitenland. Dit onderdeel vormde één van Trumps centrale campagne mantra’s

robert_zilver_goud_16_11_4

Als klap op de vuurpijl is er tenslotte de inkomensongelijkheid met als resultante dat er een herverdeling van vermogen heeft plaats gevonden van de middenklasse naar de zgn. ‘one percent elites’ die thans geschat een slordige 40% van het totale privaatvermogen in handen hebben.

robert_zilver_goud_16_11_5

De gevolgen van Trumps verkiezing werden het eerst zichtbaar op de buitenlandse obligatie- en de valutamarkten met in het voetspoor de Amerikaanse markt ‘the day after’. Na in juli j.l. nog een stand van 1,366% (volgens Market Watch de laagste rente ooit) te hebben aangetikt blijkt de yield op de 10-jarige Treasury kortelings met bijna 100 basispunten of een vol procentpunt te zijn gestegen. Dat gold uiteraard niet alleen de Treasuries maar ook de corporate bonds (bedrijfsobligaties). Een stijging van de yield impliceert tegelijkertijd een daling van de obligatiekoersen. Volgens voorlopige berekeningen hebben professionele partijen wereldwijd tot dusver een verlies van ca. $3,7 biljoen (12 nullen) moeten aftikken.

robert_zilver_goud_16_11_6

De daling van Barclays Global Bond Aggregate Unhedged Total Return Index bedroeg 4%.

Opvallend was dat Jeff Gundlach (bijnaam ‘the bond king’) zich al in juli j.l. (‘right on spot’) sterk negatief had uitgelaten over de toekomstige ontwikkelingen op de obligatiemarkt. Hij was toen nog voorzichtig met een voorspelling van 2% voor de 10-jarige Treasury tegen het einde van dit jaar. Hij heeft “het Trump effect” uiteraard niet kunnen meenemen.
Indien Trump z’n beloften gestand weet te doen dan verwacht Gundlach een minimale rente van 3% bij een nominale economische groei van 4% – 6%. Dat laatste zou natuurlijk goed nieuws zijn ware het niet dat de rente oploop de aanzet tot de monetaire implosie vormt zoals in deze column al menigmaal aan de orde is geweest. Immers, elk procent rentestijging verhoogt de druk op de Amerikaanse staatsschuld. Trump had eerder aangekondigd dat hij de benodigde middelen simpel zou laten bijdrukken, waarmee volgens hem dit probleem zou zijn “opgelost”. Met de inflatie als gevolg van Trumps beleid resulterend in een schuldstijging met $6,3 biljoen ($5 biljoen belastingkorting, $1 biljoen in infrastructuur ex afbouw van Obamacare en verhoging van de militaire uitgaven) is het hek dan wel “redelijk” van de dam.

Waar Wall Street na de verkiezingsuitslag nieuwe hoogten weet op te zoeken, wordt het een ander verhaal wanneer de obligatiemarkten verder onderuitgaan en het marktvertrouwen in het zelfde tempo begint af te nemen. Daarmee wordt op enige termijn de teerling geworpen!

Vergeet niet dat de huidige beursstanden gebaseerd zijn op een 10-jarige Treasury stand van ca. 1,5% alsmede zero korte termijnrentes. Op een huidige stand van 2,32 zal dat niet één op één impliceren dat de beurs hiermee evenredig zal dalen maar het kan straks reeds bij een geringe tegenslag wel geheel anders uitpakken. En had Trump tijdens z’n campagne al niet gewaarschuwd voor een beursbubbel? Daar komt bij dat ‘corporate America’ middels de ‘buyback craze’ vanwege het waanzinnig goedkope (geleend) geld voor een substantieel deel heeft bijgedragen tot de huidige indexstanden.

Vraag is of het dan zin heeft om als alternatief in vastgoed te beleggen? Aan het eind van de jaren ’70/begin’80 hebben we gezien dat de inflatiestijging tot 15%(!) de vastgoedprijzen aanvankelijk eveneens flink opdreef totdat de toenmalige nieuwe bankpresident Paul Volcker in 1980 de inflatie te lijf ging met een korte rente van ca. 22% die leidde tot de vastgoedcrisis die zelfs tot in Europa z’n sporen trok.

Op dit moment staat het officieel opgegeven inflatiecijfer op bijna 2,4% (Europa op bijna 1,5%). Bij verwezenlijking van Trump’s plannen inclusief de importheffingen zal de inflatie een geheel ander beeld laten zien. Fed president Janet Yellen zou zich onder de nieuwe omstandigheden steeds minder geloofwaardig maken indien op de eerstvolgende Fed meeting van 13 en 14 december een renteverhoging opnieuw zou uitblijven. De stijgende dollar is hiervan reeds een voorbode.

Een verder stijgende rente zou dan het einde inluiden van de 35-jarige ‘bull market in bonds’ en daarmee een keerpunt voor de wereldeconomie betekenen. Gezien de vele honderden miljarden aan opgenomen dollarleningen vanwege de lage rente zal de pijn het sterkst buiten de V.S. en Europa gevoeld worden. Eveneens een cruciaal probleem voor de Fed.

robert_zilver_goud_16_11_7

‘To make America great again’ kun je allerlei prachtige plannen bedenken en de financiering middels de geldpers invullen maar zoals aangegeven, loopt hiermee de staatsschuld versneld op. Nog maar een paar jaar geleden ontstond er met name binnen de Republikeinse partij in het Congres een hoop heisa over het schuldplafond dat niet verder mocht worden opgehoogd. Opvallend genoeg was er tijdens Don’s campagne niet één Republikein die z’n vinger heeft opgestoken. Ben benieuwd of dit ‘item’ alsnog aan de orde wordt gesteld.

Ten slotte stelde één van de columnlezers de vraag hoe het in het kader van de stijgende rente staat met de wereldwijd uitstaande derivaten in de orde van grootte van $500 biljoen, waarvan de vijf grootste banken in de V.S. – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan en Wells Fargo – voor bijna een derde opgaan. Deze derivaten betreffen voor een substantieel deel de rente (LIBOR), die intussen is opgelopen van 0,61% naar 0,92%. Op zich is dat een flinke stijging maar geeft nog geen aanleiding tot de code “rood”.

Flinke bewegingen in de rente hebben evenwel grote gevolgen binnen de derivatensector. Ze waren bedoeld als een vorm van financiële verzekering maar worden thans veelal ingezet om er winst mee te maken. Derhalve vormen ze een steeds groter gevaar voor het mondiale monetaire systeem. Het is niet voor niets en het zij herhaald dat Warren Buffett (Berkshire Hathaway) financiële derivaten omschreef als ‘lethal financial weapons of mass destruction’.

Kortom, met de uitvoering van Trumps plannen lijken we versneld op het punt af te stevenen waar het van links of van rechts buigen of barsten zal worden.

23 reacties

 1. Zegt weinig, zolang het vertrouwen van de burger overeind blijft zal de dollar blijven bestaan.
  De schuld kan dus in theorie nog wel 100 maal zo hoog worden.
  Tot heden schrikt die schuld niemand af ,dat zal wel even duren voordat de burgers doorkrijgen dat er iets mis is met ons systeem…..dan blijkt dat de U$ slechts een stukje papier is of een digitaal getal in een computer.
  Slaap maar lekker verder, U overheid zal voor Uw zorgen!

 2. Ik stook alweer een tijdje fossiel op hout,dat scheelt 2000 euris per jaar. Die zet ik op de bank en die kan daar weer twee ton voor uitlenen. Dat zorgt weer voor 5 procent inflatie, waardoor ik dus per jaar 100 euris meer bespaar. Mijn kachel blijft dus wel branden als de banken maar blijven uitlenen en dus de slaven maar gewoon door blijven werken.Als ik de schuldenberg in gedachten heb, zie ik meteen een berg hout.

 3. Hele duidelijke analyse. Hoeveel economen zijn er al niet die dezelfde conclusie trekken dat de boel gaat buigen of barsten. Toch blijven financiële markten de weg omhoog volgen. Af en toe een dipje vanwege verwachte negatieve effecten van verkiezingen en referenda. Maar ja, wat wil je in deze tijd van kwantitatieve verruiming. Na negatieve verkiezingsuitslagen spreken bankpresidenten de beleggers weer moed in. De markten moeten blijven draaien voor het oog van het volk, zodat alles goed lijkt.

  Onderliggend woedt een enorme veenbrand natuurlijk die uiteindelijk weer de kop opsteekt als de eerste lawines van de schuldenberg de aardkorst doet openbarsten en het onderdrukte vuur volop zuurstof ontvangt om flink te gaan vlammen. Vlammen waar geen bluswater(QE) meer tegen bestand is. Alle economische processen zijn te vergelijken met de samenhangende activiteiten in de natuur. Als de mens de natuur/economie in onbalans brengt zullen we uiteindelijk daarvan de wrange vruchten plukken. Zo simpel is het.

  1. Mensen zijn kuddedieren , hollen als een kip zonder kop achter een gekozen leider aan net zolang de leider het ravijn instort en de kudde in verwarring achterlaat.
   En wat verwarring is gaan we achter komen en op dit moment kan er geen econoom inschatten hoe dit gaat eindigen maar alleen wel dat het eindigt.
   Onze leiders niet weten wat er onder de bevolking leeft omdat ze in een andere wereld leven en ze voor hun salaris geen enkele prestatie hoeven te leveren en nergens worden op afgerekend want ook na hun politieke carrière is hun kostje toch wel gekocht en mogen ze toch wel verder parasiteren op kosten van het klootjesvolk.

   Wat we nodig hebben is een oorlog of een revolte om de mind-set van de elite te repareren want die zijn nogal ziek in hun hoofden geworden door hebzucht en zelfoverschatting en hebben niet door dat als je melkkoeien geen vreten geeft deze stoppen met melk geven .

   We gaan nu in Italië eens kijken dit weekend of ook in de EU een referendum deze elite club aan het wankelen krijgt zoals in de VS en hoe daar de obligatie markten en de beurzen op gaan reageren want er is een gezegde op de beurs en dat is dat de beurs altijd gelijk heeft.

   Als blijkt dat de beurzen er ook eindelijk ook niet meer in geloven en er onverwachte rentestijgingen gaan komen weten we dat het aftellen is begonnen en al zal Draghi 800 miljard nep-geld per maand gaan drukken dan zal dat ook niet meer kunnen helpen.
   Gaat wel spannend worden komende maanden voor de EU want het wordt buigen of barsten en aan de tijd van pappen en nathouden lijkt een einde te komen .

   Rente en goud in gaten houden lijkt mij.

   1. & Goof als er al een revolutie mocht komen zal dat toch eerst moeten gaan om centraal bankieren en fraktioneel bankieren die moeten afgeschaft worden. Enige revolutie zal eerst eens bezien worden of er koshere vrijmetselaars/illuminatie elementen in zitten geinflitreerd wat ze al paar honderd jaar zo doen lekker onzichtbaar op de achtergrond landen in revoluties vernietigen. Helaas ben ik niet zo positief we gaan het zien.

    1. Dat er een revolte zal komen staat voor mij vast maar de geesten zijn daar nog lang niet rijp en de gifbeker is nog lang niet leeg .Ik denk nog een paar jaar een Japan scenario en ondertussen gaat de elite stevig door zichzelf verder te verrijken omdat zij 10 x beter weten hoe de hazen gaan lopen.

     Het schip is zinkende en meestal weet en de kapiteins dat als eerste .
     Het gaat het gepeupel ook nog veel tegoed en de hoogte van de lat van ons zg. bestaansminimum zal eerst nog flink moeten dalen willen we wakker worden.
     Nu leef je onder het het bestaansminimum als je niet op vakantie kunt en geen auto kunt rijden.
     Ik denk dat we nog vele jaren zullen dalen in welvaart en dat we eens mee moeten leren leven en minder te zeiken .
     We zullen de tering naar de nering moeten gaan ipv constant leven op de pof en dat gaat veel pijn doen bij vele .
     Maar zolang de politiek de kop in het zand blijft steken en te zwak en laf zijn eens echt te gaan hervormen en saneren en te denken dat we alle zielige mensen in de wereld maar moeten helpen dan gaat ook ons schip naar de bodem afzinken en dan komt die revolte echt wel.

     We kunnen misschien de zaak nog wel enige jaren rekken maar de klap zal er alleen maar groter door worden.
     Ik zie het als een sneltrein die steeds meer vaart krijgt richting afgrond , niemand durft eruit te springen om bang te zijn een poot te breken maar iedereen weet als je blijf zitten je mee de afgrond in gaat.

     En natuurlijk zal Trump de zaak ook niet op de rails krijgen en de schuldenbergen uitgummen en net zo min dat we van ene Geert Wilders mogen verwachten dat die ons land zal redden maar met de huidige kliek lapzwansen redden we het zeker niet als we eens rustig terugkijken op hun wapenfeiten na de crisis .

     1. Jezus christus, hep de elite een blik zombies opengetrokken zeg om een blog te verneuken.

      Je hep nog een jaar of 5, hooguit. Enjoy it.

  2. In Italië, worden de vulkanen weer actief sinds vandaag.
   Dreunt altijd door in de rest van Europa, vooral als de schaal op Richter groter word in de derde economie van de EU.

   Italianen hebben er een neus voor om er op tijd tussen uit te knijpen, was in 1944 ook zo.
   De andere fanatieke, dogmatische idioten mogen de rotzooi weer opruimen.

 4. Er zijn 2 zaken gaande te weten de teruggang van de zgn Petrodollar en de dollar als leidende handelsmunt van de wereld.
  Heden zit de Chinese juan in het mandje en er moet er eentje uit maar welke?.
  Rusland en China hebben er geen belang bij dat de dollar nietig word maar wat deze 2 landen wel naar streven dat de dominantie van de dollar beëindigd word, wat ook zal gaan gebeuren.
  En dat heeft voor EU/VS grote gevolgen immers de euro is afhankelijk van de dollar.
  Dat Rusland en China zich suf kopen aan goud heeft een reden, na mijn mening komt voor de roebel en juan de goudstandaard weer terug en dan is het voor de volgen of afhaken.
  De macht van VS was wie niet luistert volgt vernietiging zoals Irak S.Hoesein en Libie Gadafhie maar dit spel is met Rusland en China niet te spelen zie Syrië.
  Al het wapengekletter aan de grens met Rusland is echt niet omdat Rusland oorlog wilt met de EU totale fantasie.
  De werkelijke rede is dat deze VS manschappen de wat tegenstribbbelde EU in het gareel te houden.
  Dat zagen we mooi wie opgelet heeft op het moment dat het CETA verdrag onderschreven moest worden en zgn. een deel regering van Belgie het niet wilde plots wemelde het van VS manschappen rond Brussel.
  Wel bij de door ons VS bevolen les blijven.
  Want wat doen VS manschappen en materiaal in bv Portugal of Italië grenst dat ook aan Rusland?.
  Wereldhandel en de bijbehorende leiding verschuift naar het oosten blijft over voor VS/EU oorlog voeren maar dat is volstrekt onmogelijk omdat heel simpel Rusland (Putin) herhaaldelijk aangeeft dat oorlogvoering op Russisch grondgebied altijd Nucleair naar zowel EU als VS beantwoord word.
  De russen testen echt niet omdat ze zo mooi glimmen of vliegen hun nieuwste hyperglide raketten die zijn over de Noordpool bij welk doel ook in VS binnen 22 minuten.
  Wel voorzien van 6 kernkoppen totaal 2600 kiloton dan is 25% VS voor 2500 jaar verdwenen.

 5. Maar wat is nu de oorzaak van dit alles? Wel, een afname van netto energie. We moeten steeds verder lopen voor onze dagelijkse consumptie-shot. Het injecteren van valuta –> QE, is slechts doping voor de atleet. Uiteindelijk leidt dat tot hartfalen.

  ‘Geld’, zoals u daarover filosofeert, is verworden tot een mistig instrument om het huidige ‘over the top’ systeem te handhaven. U weet wel; pensioenbeloftes, stijgende woningprijzen en lamestream media beloftes, ter promotie van het fundament onder vertrouwen.

  Het werkelijke fundament is energie surplus. Betaalbare energie om de groei te handhaven.

  ‘K sal u zeggen; de groei is enige tijd geleden gestopt. En daarom ziet u de schulden verder oplopen. Afijn, de meesten worden pas wakker als 3 plakjes ham voor €17,99 over de toonbank gaan.

  1. Dus zal ik tegen die tijd met een lekker vers gevangen muskusrat op mn bord aan de eettafel zitten.. zelfvoorzienend zijn is de sleutel..
   Ook op de hoogte van de zoetwater kreeft invasie uit Amerika ? Sloten zitten er vol mee..
   Zorg dat je weet hoe je makkelijk water kan filteren zodat het drinkbaar is.

   Kennis op doen om een beetje te kunnen jagen is geen overbodige luxe vandaag de dag.. zoiezo heerlijk om je eigen eten te vangen..

   Als je niets met wapens hebt , zorg dat je kan rennen.. https://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o Over skills gesproken.. het ritueel aan het eind is misschien wel het mooist… wie heeft er nog respect voor zijn drie plakken ham..

   1. Zo is het, MaD, maar ach, je kan alleen maaar voor jezelf zaken veranderen.
    Ik had in neuterland een schuld op mijn nek van 122000 euro, oh nee, das een hypotheek, das geen schuld (haha), waar30 jaar voor stond om dat terug te betalen…ws ook nog met restschuld.
    Dus ben ik nu in principe rijk, simpelweg doordat ik die schuld heb afgeworpen.

    Waar ik nu woon heb ik GEEN schuld en maar 150-200 euro in de maand nodig. 2 eigen waterbronnen, waarvan 1 met de hand valt te butten, eigen riool, hout om op te stoken en koken, mogenlijkheid tot jacht en vissen.Een natuurlijke koelkast , een aardkelder. Land om eten op te kweken. En er zijn maar 4 bewoners per vierkante kilometer.

    Daarbij de rust, en de vrije natuur. Ik zeg, laat iedereen doen wat ie wil, oftewel laat de boertjes maar dorsen, ik vind t allemaal wel best zo. Meer dan hoe ik nu zit kan ik niet doen.
    Angst voor collapsen heb ik verder niet want wat gebeurt dat gebeurt, of je je er nou druk om maakt of niet, je kan je alleen wel wat voorbereiden, maar je moet ook nog leven, en elke dag doen waar je zin in hebt, en je eigen tijd indelen.
    Want dat is het grootste goed wat je hebt vanaf je geboorte tot aan je dood, tijd.

    Que sera sera. We gaan t allemaal meemaken, maar de eindeloze herhaling van collapsen en dergelijke wordt op den duur ook een gevangenis.

 6. Even de Amerikaanse staatsschuld terzijde.

  Welke zogenaamde tevreden Nederlandse burgers ( volgens de Rutte norm ) met een inkomen hoger dan € 35.000,00, heeft minstens 5% van zijn inkomen afgestaan aan sociale doelen of gaat dit nog doen, vergeet de dieren ook niet.

  Ach ja, we hadden het zo druk met onszelf, werk en wat er in de december maand allemaal te doen valt op feestelijk gezinsniveau.

  Sorry hoor, maar laten die anderen minder bedeelden nog maar een jaartje langer creperen, ik doe gewoon m’n ogen wel dicht en ga lekker slapen als ik met oud en nieuw een halve liter drank op heb.

  En op 2 januari ga ik gewoon half nuchter weer mijn eigen egoïstische nieuwe jaar in, handjes schudden op het werk, dom lachen, hapjes, drankjes en zo heb je weer een jaar verkloot.

  1. Had ik wel aangevoeld, welke ziel met voldoende geld zou nu vrijwillig daar een deel van willen afstaan aan minderbedeelden.

   Uw bedenktijd is reeds verstreken.

   Ik wens diegenen voor dit jaar vreselijke feestdagen en een pijnlijk nieuwjaar.

 7. Bank aandelen schoten gisteren op de beurzen weer omhoog omdat de grote beleggers ervan uit gaan dat er weer grootschalige reddingsplannen gaan komen om de bankensector overeind te houden !!!!

  Nou pompt Draghi al meer als 80 miljard per maand in die sector en heeft er de afgelopen jaren nu al meer als 3000 miljard ingepompt ,
  Nu vraag ik u , waar zijn we in godsnaam mee bezig en waarom moeten de burgers al jaren de bankenmaffia aan de voordeur sponsoren om te overleven terwijl ze ons aan de achterdeur blijven bestelen en de banken top zich op een asociale schandalige manier blijft verrijken met hun achterlijke hoge beloningen voor een gevoerd wanbeleid .

  Wij zijn gek , wij zijn helemaal knettergek dat we alles maar blijven pikken.
  En ja Mark Rutte , jij en je partij verdienen het om eens flink afgestraft te worden op 15 maart.
  En dat de Pvda geheel weggevaagd gaat worden is naar mijn mening meer te danken aan het beleid van die slijmbal Asscher die de arbeidsmarkt geheel verziekt heeft en nu de schuld aan Samson wil geven voor de ondergang van de Pvda.

  Maar ga vooral zo door hoor heren politici , jullie zijn goed bezig om jullie zelf op te heffen.

  1. Het zijn slechts digits die de draakhi toevoegt aan de schuldenberg, goof. Materieel verandert er niets, de druk op de slaven wordt alleen maar via de msm opgevoerd en bevestigd, dat noemen ze tegenwoordig “vertrouwen”.

  2. & Goof ik dacht dat je al lang wist dat we op planeet Rotschild wonen alles is ondergeschikt aan hen en politici zijn niets anders dan hun loopjongens.

   In deze wereld
   is het kapitalisme en communisme niets anders dan beide zijden van de Shekel. In het kapitalisme hebben de banken het monopolie op geld en in het communisme heeft de overheid/banken het monopolie op de dood. Het is maar dat je het beseft.

   Let op de overheid en banken zullen vechten voor hun overleven en vrijwel zeker gaan ze winnen ten koste van het volk dat weer voor de zoveelste keer word beroofd. Wat zeggen ze dan “leuker kunnen we het niet maken”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: