AOW-uitgaven stijgen flink door Babyboomers

31

De kosten voor de Algemene Ouderdomswet rijzen de pan uit. Dit komt voornamelijk doordat de levensverwachting blijft stijgen. In 1860 lag de levensverwachting in Nederland nog op 37 jaar. 150 jaar later is dezelfde levensverwachting gestegen tot zo’n 80 jaar. Volgens onze Rijksoverheid zullen de kosten voor de AOW oplopen tot €50 miljard in 2040. Vergrijzing in de tweede versnelling.

Hierbij wat nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de kosten van de ouderdomsbijdragen. In de eerst helft van 2011 heeft de Nederlandse overheid 15,8 miljard euro uitgegeven aan AOW. Dat is 6% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is groter dan in voorgaande jaren. Dit komt voor een belangrijk deel door de eerste instroom van babyboomers in de AOW.

In de eerste helft van 2011 is 900 miljoen euro meer uitgegeven aan AOW-uitkeringen dan in dezelfde periode in 2010. De stijging van de uitgaven is groter dan in de voorgaande jaren. Dat komt vooral doordat de in 1946 geboren babyboomers dit jaar met pensioen gaan. De geboortegroep 1946 is de grootste ooit in Nederland. Op 1 januari 2011 leefden er nog 234.000. Eind juni 2011 werden er bijna 3 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de AOW. Dat zijn er 97.000 meer dan een jaar eerder.

In 2010 ging 9,5% van de overheidsuitgaven naar de AOW. Tien jaar geleden was dit ruim 10%. In 2010 kostte de AOW een Nederlander €1.722. Dit is ruim 500 euro meer dan 10 jaar geleden. In 2010 is ruim 1 miljard euro uitgegeven aan 287.000 AOW’ers woonachtig in het buitenland. Dat is bijna 4% van de totale AOW-uitgaven. Een derde van de uitgaven aan het buitenland betreft AOW’ers in de buurlanden Duitsland en België. Ruim 12% is bestemd voor 65-plussers woonachtig in Spanje.

Onder andere door remigratie ging respectievelijk 8% en 6% van de buitenlandse AOW-uitgaven naar Turkije en Marokko.De totale AOW-uitgaven aan het buitenland lagen in 2010 bijna 40% hoger dan in 2005. In dezelfde periode namen de uitkeringen in Nederland met ruim een vijfde toe. Vooral de AOW-uitgaven aan Duitsland namen in verhouding sterk toe, bijna 60%.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie