Arbeid versus kapitaal : de opkomst van het precariaat

13

labourPrecariaat is een sociaal-economisch begrip en een samentrekking van de woorden precair (onstabiel, voorwaardelijk) en proletariaat (de arbeidersklasse).  Het is de Britse professor Economie Guy Standing die dit begrip tot leven riep.  Onzekerheid is er ongetwijfeld bij honderden miljoenen arbeiders, maar ook bij de armen en de middenklasse.  Het betekent leven met lage inkomens, korte loopbanen, weinig sociale zekerheid en het ontbreken van een politieke stem.  “Naast een dreiging van toenemende armoede (zoals bij de Mini-Jobs in Duitsland) is het precariaat bovendien vatbaar voor populisme en extremisme en vormt het zo tevens een democratisch gevaar.  Die precaire klasse breidde de laatste jaren uit en werd diverser, aldus Standing. In Japan schat hij de bevolkingsgroep op meer dan 20 miljoen.  In Europa werd het precariaat een thema in de vroege 21ste eeuw: hoogopgeleide jongeren vonden geen baan of verrichtten onderbetaald werk”. 

Met dank aan het globalisme

Professor Standing schreef “The Precariat : The New Dangerous Class” en is medeoprichter van het Basic Income Earth Network; een uitgesproken voorstander dus van het basisinkomen voor allen.  Er verdwijnen geen jobs zegt hij, zelfs niet door automatisering want er komen er steeds nieuwe, andere bij, maar ze verplaatsen zich wel van West naar Oost.  Het is een wereldwijde transformatie en een uitvloeisel van het globalisme.  De creatie aldus van meer dan 1 miljard nieuwe arbeiders in dat Oosten, liet de Westerse tegenhangers wat verdwaasd achter want voor hen volgden een neerwaartse druk op de lonen en tientallen onzekerheden, aldus worden zij het precariaat genoemd.

Chronische economische onzekerheid

En dit terwijl de inkomsten uit kapitaal blijven stijgen.  Deze tweedeling zal volgens professor Standing nog extremer worden…  Hij waarschuwt dat “indien de sociale zekerheidssystemen in hun 20ste-eeuwse vorm zullen blijven vastzitten – sociale verzekering, bedrijfsgebonden arbeidsvoordelen en inkomensafhankelijke staatsvoordelen – zal het precariaat als gevolg van deze inertie te kampen krijgen met een staat van chronische economische onzekerheid. Vandaag spreidt het ongenoegen zich reeds uit, sociale onrust zal gauw volgen”.

Het alternatief

Tegenover heel wat sombere maar wel realistische voorspellingen en perspectieven stelt de professor wel een alternatief.  Dat zien en horen wij graag want het is makkelijk om met kritiek in het algemeen te komen maar wie geeft alternatieven? Jawel dus en dat is : het basisinkomen voor iedereen, dat wel degelijk betaalbaar is indien alle nu afgewende en afgeleide middelen tezamen juist aangewend worden, voor dit doel.