Oprichting Federal Reserve mijlpaal voor bankiers

108

Omdat de oprichting van centrale banken zo belangrijk is geweest voor de machtsbasis van de huidige elite ga ik in dit artikel dieper in op de totstandkoming van de Federal Reserve. Er waren al eerder pogingen gedaan een centrale bank op te richten in de VS die mislukt waren. Het was voor de bankiers dan ook bittere noodzaak dat het begin 20e eeuw wel zou slagen omdat anders de kansen misschien wel voorgoed verkeken waren en de VS zich monetair onafhankelijk verder had kunnen ontwikkelen. Wie weet hoe de wereld er dan uit had gezien?

federal reserve

Hier nu de ietwat verkorte passage uit het boek Revolutie door Schuld: De historie van de VS laat zien dat de strijd om het oprichten van een Amerikaanse centrale bank geen gemakkelijke was. Jacob Schiff moest eind 19e eeuw een hernieuwd initiatief nemen met Paul Moritz Warburg. Paul Warburg was, net als zijn broer Felix Warburg en Jacob Schiff, partner bij Kuhn Loeb & Co. en eerder bestuurder van de Duitse investeringsbank M.M. Warburg & Co. Dit was de private investeringsbank uit de familiedynastie van de Warburgs, opgericht in 1798. De bank is nog altijd in handen van de familie. De Warburgs stonden altijd in nauw contact met de Rothschilds.

Paul Warburg was voor de assistentie bij het opzetten van een centrale bank in 1897 vanuit Duitsland overgekomen. Warburg zou trouwen met Nina Loeb, dochter van Solomon Loeb, de oprichter van Kuhn, Loeb and Company. Zijn broer Felix Warburg trouwde dan weer met Frieda Schiff, de dochter van Jacob Schiff. De joodse hoofdrolspelers werden familie van elkaar. Schiff hield in 1906 een gewichtige toespraak tegenover de New York Chamber of Commerce waarbij hij beargumenteerde dat een nieuw en modern bankensysteem met een meer elastische valuta nodig was voor Amerika. Hij zei verder de dreigende woorden:

Unless we have a central bank with adequate control of credit resources, this country is going to undergo the most severe and far reaching money panic in its history

Oktober 1907 was het moment dat Schiffs woorden bewaarheid werden. De internationale bankiers wisten dat veel kleine banken een te lage kapitaalratio hadden en dus te kleine reserves. Door manipulatie van de aandelenmarkt, raakte deze in een vrije val waardoor iedereen aandelen begon te verkopen. Door de paniek wilden veel mensen hun geld opnemen en veel van de banken konden niet aan die hoge vraag voldoen door de te lage reserves zodat zogenaamde bank runs gewoon werden in Amerika. Dit zorgde er voor dat veel kleinere banken failliet gingen en de macht zich kon concentreren bij de grotere banken. Daarnaast raakten veel mensen door de gebeurtenis er van overtuigd dat Paul Warburg, die al langere tijd openlijk pleitte voor een centrale bank, gelijk had.

Door de wijdverspreide paniek die er heerste en het daarna goed geregisseerde kordate optreden van J.P. Morgan werd hij door toenmalig Princeton University president en later Amerikaans president Woodrow Wilson onthaald als held. Wilson zei zelfs:

All this trouble could be averted if we appointed a committee of six or seven public spirited men like J. P. Morgan, to handle the affairs of our country.

FEDERAL RESERVE

President Theodore Roosevelt had na de paniek een wet getekend waarbij de “National Monetary Commission” werd gecreëerd. Deze commissie moest het bankenprobleem gaan onderzoeken en aanbevelingen doen aan het Congres. In de commissie zaten medewerkers van J.P. Morgan en Jacob Schiff. De voorzitter was senator Nelson Aldrich van Rhode Island. Zijn dochter trouwde met John D. Rockefeller Jr., de enige zoon van John D. Rockefeller Sr. Samen hadden ze vijf zoons (waaronder Nelson Rockefeller, die later vice-president zou worden in 1974 en David Rockefeller, hoofd van de Council on Foreign Relations (1970-1985), oprichter van de Trilateral Commission en frequent bezoeker van de Bilderberg Groep). Na de vorming van deze commissie ging senator Aldrich langs bij de centrale banken van Groot-Brittannië, Duitsland, en Frankrijk. Paul Warburg hield ondertussen in Amerika positieve toespraken voor de oprichting van een nieuwe centrale bank. De centrale bank moest in de ogen van academici en de publieke opinie een noodzaak worden. Die strategie zou verder worden uitgewerkt.

It is recognized generally that before legislation can be had there must be an educational campaign carried on, first among the bankers, and later among commercial organizations, and finally among the people as a whole.

J.R. Duffield, secretaris van de Bankers Publishing Company, zei het treffend tegen James Forgan in de Forgan Papers, 3 januari 1908

Na zijn terugkomst uit Europa klom Aldrich op 22 november 1910 met een aantal van Amerika’s rijkste en machtigste mannen in het striktste geheim in New Jersey aan boord van een eigen privé treincoupé. Ze werden naar de kust van de staat Georgia gereden om van daaruit naar de vakantieclub voor miljonairs, van mede-eigenaar J.P. Morgan, op het verlaten Jekyll Island te gaan. In deze groep zat wederom ook Paul Warburg, J.P. Morgan en Jacob Schiff. De Rothschilds, Warburgs en Schiffs maakten eigenlijk deel uit van dezelfde familie omdat er binnen de families onderling getrouwd werd. Trouwerijen tussen andere gegoede joodse bankiersfamilies als bijvoorbeeld Seligman, Goldman, Sachs, Oppenheimer, Lehman, etc. waren ook heel gewoon.

De geheimzinnigheid van de ontmoeting op Jekyll Island was zo groot dat iedereen alleen elkaars voornaam mocht gebruiken zodat bedienden hun identiteit niet konden ontdekken. Jaren later klapte een deelnemer van de bijeenkomst uit de school. Frank Vanderlip, president van de National City Bank en vertegenwoordiger van de Rockefeller familie, bevestigde de Jekyll Island trip door in 1935 in zijn autobiografie te schrijven:

I was as secretive, indeed I was as furtive as any conspirator. Discovery, we knew, simply must not happen, or else all our time and effort would have been wasted. If it were to be exposed that our particular group had got together and written a banking bill, that bill would have no chance whatever of passage by Congress…I do not feel it is any exaggeration to speak of our secret expedition to Jekyll Island as the occasion of the actual conception of what eventually became the Federal Reserve System.

Niet alleen het opstarten van een centrale bank stond op de agenda van de bankiers. Andere problemen moesten ook opgelost worden. Het marktaandeel van hun grote nationale banken daalde snel doordat er in de eerste tien jaar van de 20e eeuw veel nieuwe spelers in de bankbranche bijkwamen. Het aantal verdubbelde naar meer dan 20.000. In 1913 waren slechts 29% van alle banken nationale banken.

Een van de doelen was daarom ook deze nieuwe regionale banken onder controle te krijgen. Deze waren steeds concurrerender geworden en dat kostte de grotere bankiersfamilies belangrijk marktaandeel. Daarnaast was de economie zo sterk dat ondernemingen hun expansie uit eigen reserves begonnen te financieren in plaats van financiering door middel van leningen. De Amerikaanse industrie werd onafhankelijker van banken en de bankiers zaten daar natuurlijk niet op te wachten.

Er werd veel gediscussieerd over de naam van de nieuwe centrale bank op Jekyll Island. Warburg dacht dat het woord bank niet moest worden genoemd in de naam. Warburg wilde de nieuwe wetgeving de National Reserve Bill of de Federal Reserve Bill noemen. Het moest lijken dat het doel achter de oprichting het stoppen van bankruns was en het monopolie op geldcreatie moest ook gemaskeerd worden. Daarnaast moest de naam zo gekozen zijn dat deze zou impliceren dat het om een overheidsinstelling ging. Uiteindelijk werd de wet die het oprichten van de nieuwe centrale bank (die Federal Reserve, Fed, zou gaan heten) de Aldrich Bill genoemd. Na negen dagen op Jekyll Island ging de groep weer uit elkaar om direct een educatiefonds voor economieprofessoren van de beste universiteiten op te zetten, om op die manier hun goedkeuring te verkrijgen voor de nieuwe centrale bank. Hierbij zouden ze het concept dan gelijk kunnen promoten.

De nieuwe bank kreeg een monopolie op de geldcreatie in de VS. Om het volk te laten denken dat het onder controle van de overheid stond, werd de Board of Governors van de Fed aangesteld door de president die daarna goedgekeurd moest worden door de Senaat. Dit kon niet echt problemen opleveren voor de bankiers omdat ze hadden ervaren dat hun geld invloed kocht binnen de politiek. Zo zou de Board of Governors altijd uit de personen bestaan die zij voordroegen.

Opmerkelijk: Een man die in 1979 op straat aangereden was door een Federal Reserve Bank vehikel klaagde de staat aan om compensatie te eisen. De zaak Lewis vs. The United States werd in 1982 besloten in het nadeel van Lewis. De Federal Reserve, zo luidde het oordeel van de rechtbank, is geen overheidsinstelling maar een ”independent, privately owned and locally controlled corporation”. De staat kon daarom niet aangeklaagd worden voor compensatie omdat de Federal Reserve hier geen deel van uitmaakt.

Wanneer er nog enige twijfel mocht bestaan of de Fed een privéonderneming is hoeft men alleen maar in het telefoonboek te kijken. Bij de overheidspagina’s staat de Federal Reserve niet in de lijst. De Fed staat echter wel in de pagina’s voor bedrijven…

In 1912 werd de Aldrich Bill gepresenteerd aan het Congres om erover te discussiëren. Het werd al snel als een wet gezien om de bankiers te bevoordelen. Niet in de minste plaats door getuigenissen als die van Republikeins Congreslid Charles A. Lindbergh.

Het bankierssyndicaat in New York werd in die tijd ook wel eens de “Money Trust” genoemd. Lindbergh legde de commissie uit hoe de bankiers te werk waren gegaan en de door hen veroorzaakte crises gebruikten om de oplossing van een centrale bank te kunnen presenteren. De Hegeliaanse Dialectiek van probleem, reactie, oplossing was bij de elite niet onbekend en werd al vaker gebruikt om tot een nieuwe consensus te komen. Het bleek een effectief middel om veranderingen te bewerkstelligen. Een bewust gecreëerd probleem gaf de aanleiding om steun te verkijgen voor de gewenste verandering. Onderstaande passage geeft de bevindingen weer van de commissie die moest onderzoeken hoe geconcentreerd de macht van het kapitaal en krediet was in het begin van de 20e eeuw. De commissie zou bekend komen te staan als de Pujo Committee.

If by a ‘money trust’ is meant an established and well-defined identity and community of interest between a few leaders of finance…which has resulted in a vast and growing concentration of control of money and credit in the hands of a comparatively few men…the condition thus described exists in this country today…To us the peril is manifest…When we find…the same man a director in a half dozen or more banks and trust companies all located in the same section of the same city, doing the same class of business and with a like set of associates similarly situated all belonging to the same group and representing the same class of interests, all further pretense of competition is useless….

Passage uit het Congresrapport van de “Committee Appointed to Investigate the Concentration of Money and Credit”, pag. 55-56, 89, 129, 140

De commissie zou concluderen dat een groep invloedrijke financiële leiders de controle had verworven op productiefaciliteiten, transport, mijnbouw, telecommunicatie en bankieren. De namen die de commissie noemden in het rapport waren: J.P. Morgan, Paul Warburg, Jacob H. Schiff, Felix M. Warburg, Frank E. Peabody, William Rockefeller and Benjamin Strong Jr. Een aantal van deze bankiers werden ook persoonlijk ondervraagd. Met de conclusie van het rapport werd echter niet veel gedaan en de bankiers wisten de aandacht er van af te leiden. J.P. Morgan overleed in 1913.

Terwijl het debat voortging over de centrale bank realiseerden de bankiers zich dat ze nog niet genoeg politieke steun hadden en brachten de Aldrich Bill daarom ook niet in stemming. In plaats daarvan zouden de bankiers zich op de Democratische Partij gaan focussen en ze financierden Woodrow Wilson, de Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 1912. Het Congres was in 1910 al in handen van de Democraten gekomen en in de jaren die volgden wilden ze ook dat de Senaat door hen gedomineerd zou worden met Wilson als president. Zo zou de wet de meeste kans hebben aangenomen te worden aangezien de Republikeinen dan nergens een meerderheid hadden om tegen te stemmen.

De joodse Wall Street bankier, Bernard Baruch, kreeg de leiding over het project Woodrow Wilson samen met Colonel Edward Mandell House. House had nooit in het leger gediend maar kreeg de titel Colonel als dank voor bewezen politieke diensten aan de Texaanse gouverneur in die tijd. House zou de persoon zijn die als Wilsons alter ego functioneerde en Wilson zou hem in zijn geschriften ook zo benoemen. Colonel House stond in nauw contact met het establishment in Engeland via Sir William George Eden Wiseman. Wiseman was een geheim agent en bankier. Hij stond aan het hoofd van de Britse geheime operaties in Amerika. Hij bracht zijn vakantie in augustus 1918 met House en Wilson door. Na de oorlog zou hij deelnemer aan de Parijse Vredesbesprekingen in 1919 zijn. Later was hij werkzaam bij Kuhn Loeb and Co. waar hij in 1929 partner kon worden.

Col. House became alerted to Woodrow Wilson when the latter became Governor of New Jersey, in Trenton; when he began to make “political nesting noises”, directed to the top king makers, the early one worlders. With the approval of the advisors, Col. House became duly affixed to Woodrow Wilson and became his political self starter, advisor, and alter ego.

Curtis B. Dall, schoonzoon van Franklin D. Roosevelt, in zijn boek “FDR, my exploited father in law”, pag. 108

Colonel House schreef in 1912 een boek genaamd “Philip Dru: Administrator” waarin hij duidelijk liet blijken voorstander te zijn van een socialistisch systeem met een Mussolini-achtige dictator als leider. De dictator zou als doel hebben in Amerika een centrale bank op te richten, een progressief belastingstelsel in te voeren en beide politieke partijen te controleren. Alle drie de doelen waren binnen twee jaar na verschijning van het boek realiteit geworden. Dit verklaarde later de verschillende beleidskeuzes van Wilson. Tijdens de Democratische presidentiële campagne leek het alsof de Democraten de Aldrich Bill niet steunden.

De “House of Banking and Currency” was het orgaan van het Huis van Afgevaardigden dat de gehele financiële dienstenindustrie moest overzien. Daarnaast overzag de commissie ook de Federal Reserve, het ministerie van financiën en de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, de zogenaamde beurswaakhond). McFadden was voorzitter van de commissie van 1920 tot 1931 door zijn ongekende financiële expertise. Dit maakte hem ook direct een autoriteit op het gebied van monetaire geschiedenis, inclusief de Federal Reserve, waardoor aan zijn toespraken waarde gehecht moest worden.

J.P. Morgan steunde tijdens de verkiezingen van 1912 Woodrow Wilson, kandidaat voor de Democratische Partij. De gebroeders Paul en Felix Warburg en Otto Kahn van Kuhn Loeb & Co. steunden ieder een van de Republikeinse kandidaten die voor het presidentschap in 1912 streden. De deelname van oud president en Republikein Theodore Roosevelt kwam onverwacht en verminderde de kansen voor de zittende Republikeins president Taft omdat de Republikeinse stemmen nu verdeeld zouden worden tussen de twee kandidaten. Wellicht was het een vooropgezet plan aangezien de achterban van de Republikeinen altijd tegen een centrale bank was geweest, waardoor wetsvoorstellen van de bankiers vaak niet door het Congres en Senaat heen kwamen. Door Roosevelts deelname had Wilson een veel grotere kans om te winnen. Opmerkelijk was Roosevelts toespraak in augustus 1912, waarin hij zei:

Political parties exist to secure responsible government and to execute the will of the people. From these great tasks both of the old parties have turned aside. Instead of instruments to promote the general welfare they have become the tools of corrupt interests, which use them impartially to serve their selfish purposes. Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to dissolve the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics, is the first task of the statesmanship of the day.

De zittende president Taft was behoorlijk populair. Wilson was dat een stuk minder maar hij voerde campagne tegen een centrale bank tijdens de presidentsverkiezingen. Oud president Theodore Roosevelt kwam pas later meedoen aan de strijd en als voormalig Republikein trok hij zodoende veel stemmen van Taft weg. De bankiers konden eigenlijk niet verliezen doordat alle drie de kandidaten door hen gefinancierd werden, maar Wilson had duidelijk hun voorkeur. Wilson was onervaren en daarom makkelijker te sturen. Hij zou ook de meeste kans bieden om een centrale bank geïnstalleerd te krijgen omdat de Republikeinse Partij al decennia lang had tegengewerkt. De partij was toen nog veel onafhankelijker van Wall Street.

De Democraten luisterden daarnaast ook gewillig naar de plannen van hun adviseurs uit de bankenwereld omdat hun laatste presidentiële verkiezingsoverwinning dateerde van twintig jaar geleden. Wilson zou positieve pers krijgen en op 5 november 1912 werd Woodrow Wilson tot president van Amerika gekozen. J.P. Morgan, Paul Warburg, Bernard Baruch en consorten schoven via Wilson, ondanks zijn presidentiele campagne tegen de centrale bank, vrij snel een nieuw plan naar voren dat de Federal Reserve heette. De Democratische Partij noemden de wet die de Federal Reserve mogelijk moest maken de Glass-Owen Bill. Deze wet werd gepresenteerd als het tegenovergestelde van de Aldrich Bill, terwijl beide wetten vrijwel identiek waren.

Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.

Woodrow Wilson, legde in zijn boek “The New Freedom” (1913) uit dat er een ongrijpbare en totale macht buiten het democratisch systeem heerst. Pag. 13-14

De Democraten waren fanatiek in hun bewering dat de Glass-Owen Bill anders was dan de Aldrich Bill, terwijl senator Aldrich en Frank Vanderlip (president van Rockefellers National City Bank) publiekelijk oppositie voerden tegen de wet om zo iedereen te laten denken dat de wet radicaal anders was dan de Aldrich Bill. Dit werkte zo goed dat Paul Warburg, ontwerper van beide wetten, zijn betaalde vrienden in het Congres nogmaals moest informeren dat de wetten vrijwel gelijk waren en dat zij dus voor de wet moesten stemmen. Het voorval liet ook een tactiek zien waarbij beide tegengestelde kanten van een discussie beheerst werden door dezelfde groep. Op die manier was het mogelijk de discussie beter te controleren en uiteindelijk naar het gewenste resultaat te sturen.

Het debat ging niet de goede kant op voor de bankiers, veel senatoren hadden door dat de wet corrupt en misleidend was. Toch werd op 22 december 1913 de wet met een ruime meerderheid aangenomen door de Senaat en het Congres. De Federal Reserve Act passeerde het Congres met 298 stemmen voor en 60 tegen. In de Senaat waren 43 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Een ruime meerderheid kan men zeggen, ware het niet dat er 27 senatoren niet hadden gestemd. De meeste senatoren die niet hadden gestemd waren degenen met kritiek op het nieuwe wetsvoorstel. Die waren tijdens de stemming al onderweg naar huis om kerstmis met hun familie te vieren en waren eerder verzekerd dat het stemmen pas plaats zou vinden na het kerstreces. Ondanks dit opvallende voorval werd de wet aangenomen, Wilson ondertekende de wet en Paul Warburg zou de eerste voorzitter van de Fed worden. Representative Charles A. Lindbergh zei op de historische dag dat de wet werd aangenomen tegen het Congres:

This Act establishes the most gigantic trust on earth. When the President signs this bill, the invisible government by the Monetary Power will be legalized. The people may not know it immediately, but the day of reckoning is only a few years removed. The trusts will soon realize that they have gone too far even for their own good. The people must make a declaration of independence to relieve themselves from the Monetary Power. This they will be able to do by taking control of Congress. Wall Streeters could not cheat us if you Senators and Representatives did not make a humbug of Congress. . . . If we had a people’s Congress, there would be stability.

The greatest crime of Congress is its currency system. The worst legislative crime of the ages is perpetrated by this banking bill. The caucus and the party bosses have again operated and prevented the people from getting the benefit of their own government.

Desalniettemin werd de wet aangenomen en was het ontstaan van de Federal Reserve een feit. Daarmee kon de monetaire geschiedenis van de VS opgedeeld worden in de volgende perioden:

 • 1782-1791: Bank of North America
 • 1791-1811: First Bank of the United States
 • 1816-1836: Second Bank of the United States
 • 1836-1863: Free bank era and independent treasury system
 • 1863-1913: National Banks
 • 1913-nu: Federal Reserve (Fed)

Rein de Vries – auteur Revolutie door Schuld

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Money as debt

  Laten we ook de rol van onze willem 1 van oranje niet vergeten… VOC en de eerste bank ter wereld , De Amsterdamse Wisselbank.. De oudste beurs en eerste aandelen.. NEDERLAND..

  Pas in Zembla over het TTIP en vooral die ISDS constructie kwam juist naar voren dat Nederland dat ISDS systeem eigenlijk bedacht heeft en wij allang met andere landen zulke afspraken hebben gemaakt.

  Voor interessante geschiedenis..!

  “De oprichting van de eerste centrale bank van de wereld, de eerste multinational, de eerste effectenbeurs, de eerste aandelen en… de eerste beurskrach in de wereldgeschiedenis
  Door Willems opportunistische verraad van, en oorlog tegen zijn weldoener heeft de elite voortaan vrij spel. In 1602 kan daardoor de eerste multinationale corporatie ter wereld ontstaan: de Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). In 1609 volgt de oprichting van een instituut dat daar onlosmakelijk mee samenhangt: de eerste centrale bank en wereldbank die we kennen, de Amsterdamse Wisselbank. – Uit de wereld in gijzeling.. http://anarchologie.com/www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling.html
  Deel 1 tot 5 de moeite waard..

  • Het is inderdaad een bizarre constructie, druk je eigen munten en duw ze vervolgens door de strot van diegenen die amper iets van je producten moeten hebben. Het lukt vandaag wonderwel nog steeds.

   De compagnie sloeg eigen munten, want in Azië was nauwelijks vraag naar Europese producten, afgezien van wapens, wetenschappelijke instrumenten en medische handboeken. De VOC had een eigen leger en oorlogsschepen ter handhaving of uitbreiding van haar positie en om zo nodig handel met de lokale bevolking af te dwingen.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie

   • Money as debt

    Lees “De wereld in gijzeling” eens.., in plaats van de hapklare brokken van wiki.. Wat daar staat leren we in principe gewoon op school hier in Nederland..

    • Hoeveel keer moet een mens al die dingen lezen, is het uiteindelijk niet steeds hetzelfde verhaal van hebzucht, angst, onzekerheid en onwetendheid? Wat gaan we morgen doen?

    • Bartje

     Inderdaad wiki is heden een onderdeel van de westerse propaganda machine geworden.

     • Paradoxaal genoeg staat ook dat op wikipedia:

      Dat is natuurlijk nogal pijnlijk voor de betrokkenen. Men zou in de
      regel haar leugens niet moeten onthullen, omdat men niet weet of en
      wanneer men ze weer nodig heeft. Het essentiële geheim van Engels
      leiderschap is niet zozeer afhankelijk van intelligentie. Integendeel,
      het hangt af van een opmerkelijk dom dik hoofd. De Engelsen houden zich
      aan het principe dat wanneer men liegt, dan moet het een grote leugen
      zijn, en deze moet worden volgehouden. Zij houden hun leugens vol, zelfs
      met het risico ermee voor gek te staan.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Leugen

     • Money as debt

      Juist , die info veranderd met de dag en is vaak totaal niet interessant..

  • Bartje

   Staatsschuld is ook een vinding van Willem 3.
   Hij gaf toestemming aan de Bank of Engeland om bankbiljetten te drukken.
   Zodoende kon Willem 3 zijn wensen financieren v.a. 1688
   En zitten de volkeren van de wereld heden met de gebakken peren.

   • Money as debt

    Precies ! Nederland staat aan de basis van het ontstaan van dit systeem. Wereldhandel , zijn wij feitelijk mee begonnen..
    ” Tegelijk met de oprichting van de eerste wereldbank in 1609, voorziet Hugo de Groot (Hugo Grotius) de VOC met zijn ‘Mare Liberum’ in een door de overheid goedgekeurde vrijbrief tot plundering en onderwerping van uitheemse volken. Hij legt daarmee de basis voor het huidige internationaal ‘recht’ dat vandaag de dag volledig ten gunste is van de multinationals. “

    • Dit moet erg zijn om te moeten (h)erkennen, delen alle Nederlanders die mening? De mensen van Stichting Ons Geld denken daar blijkbaar anders over, gelukkig maar.

    • bertus

     Wat zou jij heden ten dagen wezenlijk veranderd willen zien in de gunsten van de multinationals, om het toekomstbeeld t.a.v. het algemeen welzijn te verbeteren?

     • Money as debt

      Zaken op zijn normale beloop laten is al heel wat.. Dus morgen een depressie in , geen QE’s meer.. totale chaos in het land want iedereen is eigenlijk failliet . Laat iedereen maar is een maand of drie zich zelf proberen te redden ! Het liefst met een winter van gemiddeld een graadje of -15 !
      Let the game begin !!

     • bertus

      Waar het werkelijk om gaat en draait in ons leven, geven we graag het systeem en de maatschappij de schuld van wat er mis gaat/is.
      Heb zelf ook jaren lang deze opvatting gedeeld, tot ik zag dat het anders in elkaar zit.
      We geven graag iets of iemand de schuld van alle ellende of tegenslagen die op ons pad komen, maar zelden of nooit ons zelf.
      Waarom zou dit toch zo zijn, dat was voor mij interessant om te weten.
      Ik ben van mening, omdat we dagelijks gaar gebeukt en bewerkt worden van buitenaf en daar tegenover ons zelf zo slecht kennen en volgen.

     • Money as debt

      Ik begrijp je deels.. “erboven” blijven staan en zoveel mogelijk het systeem omzeilen in je dagelijks leven en voor een gelukkig leven heb je niet veel nodig.. MAAR juist in dat dagelijks leven ( ook met opgroeiende kinderen ) kom je zoveel mistanden op vlakken tegen waar je bijna niet buiten om kan.., school , zorginstellingen , de verharding door social media is met jonge kinderen iets waar je weinig grip op heb en met geknepen ogen toe laat kijken denkend…, als dat maar goed gaat.. Het valt niet altijd mee om dat als randzaken te blijven zien want een verkeerde keuze en je hangt…, gaat voor gaas en nobody cares..

     • bertus

      Ik voel goed aan wat je bedoeld en zegt over je eigen gezin situatie.
      Huwelijk, kinderen, gezin, scholen enz, brengen ouders in een dwangbuis in deze maatschappij.
      Gelukkig staan onze kinderen al op eigen benen in deze fake maatschappij, gelukkig zijn het bewuste personen.
      Uiteindelijk zal je overal buiten om kunnen( wat jij niet wilt ), maar dat moet je wel bewust doen, met de nodige universele hulp, anders red je het niet.
      jullie kunnen het!!!

  • strafke

   Ze hebben vanavond bij het staatsjournaal nog aandacht besteed aan de abn amro en ook dat het onder willem I best nog wel een grote bank was.
   hmm jim reeves is overgegaan in ede staal geloof ik.
   ‘ t hat noch nooit zo donker west of t werd altid wel weer licht
   jadiedadieda
   op zich wel een leuk liedje

   • jelmer

    Is dit misschien ook een leuk en misschien ook wel een grappig liedje?

    https://www.youtube.com/watch?v=whp31cLYxrQ

    Voor mij is het metaforisch voor de val van lehmann 08.
    Maar wellicht is dat leidje van edo staal dat voor jou ook…

 • In het verlengde van het eerste deel, wat betreft de waardering van goud op overheidsbalansen in relatie tot de verwachte Big Reset. Misschien wordt het een Federal Reverse dit keer, een nieuw wereldconflict valt dan ook niet uit te sluiten.

  Door een revaluatie van goud (een feitelijke devaluatie van de dollar) naar bijvoorbeeld $3500 per ounce stijgt de waarde van het goud op de balans van de VS van de huidige $11 naar $1100 miljard. De VS waardeert haar goud, in tegenstelling tot de ECB, nog steeds op oude historische
  prijs (pre-1971) van $35 per ounce. De gedachte is dat de VS, Europa en China gezamenlijk hun goud zouden kunnen inbrengen om een nieuw systeem van voldoende vertrouwen te voorzien.

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/willem-middelkoop/big-reset

 • Ook interessant in die periode, alsof je naar een cartoon aan het kijken bent. Hollende bankiers met zakjes geld en dat noemen ze economie. 🙂

  Ook in de Europese financiële centra brak paniek uit. In Nederland ontstond een beperkte bankrun. Toen bij het Rotterdamse filiaal van De Nederlandsche Bank de bankbiljetten dreigden op te raken, reisde de president-directeur met een aantal van zijn medewerkers sjouwend met koffers vol geldpapier per trein van Amsterdam naar de Maasstad, waar zij nog op tijd arriveerden om totale paniek te voorkomen. De door de bankcrisis veroorzaakte recessie duurde in Nederland tot 1909.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Paniek_van_1907

 • Carthago

  Prachtig verhaal! Interessante geschiedenis over de tentakels van de Elite. Ik concludeer en beschouw de oprichting van die fed meer als een geheim genootschap van bendeleiders in samenspraak met de politieke penoze, een uitstekende cocktail voor expansie van macht,geld en bedrog. Een niet meer te stoppen woekerend onkruid.In God we trust.

 • Dre

  Mooi stuk! De centrale banken delen de lakens uit. Momenteel hebben ze balanse van tussen 20% en 25% van het BBP. Niet een heel duurzame situatie. Percentage zal alleen maar verder stijgen. Ze zitten als ratten in de val.

  Hier nog een interessant stuk uit de FT! http://www.ft.com/cms/s/0/f0664634-7cd4-11e5-98fb-5a6d4728f74e.html#axzz3qzryewMO

 • Ook interessant om zien is hoe het mensen vergaat die hun nek uitsteken in functie van het algemeen belang, het vergt een zware tol zoals het Ewald Engelen (hoogleraar nota bene) vergaan is na het schrijven van z’n boek over de schaduwelite. Misschien dat het de auteur van dit artikel ook zo vergaat, we hopen van niet. Anders gezegd, de psychologische aspecten (cfr afweermechanismen) zijn werkelijk niet te onderschatten.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wOerQA1TpV8

 • Ook interessant om zien is hoe men destijds de alternatieven negeerde of misschien zelfs niet eens begreep, gewoon terug te vinden op wikipedia. In het verlengde zijn we getuige geweest van een mondiale catastrofe met miljoenen slachtoffers, economisch analfabetisme vergt een zware tol, het is vandaag niet anders.

  (1) Keynes’ bezoek aan het Witte Huis in 1934 om Roosevelt te bewegen meer tekort op te bouwen door uitgaven was een debacle.
  (2) Een verbijsterde en overweldigde Roosevelt beklaagde zich bij minister voor Werkgelegenheid Francis Perkins met de woorden “Hij heeft hier een hele cijferbrij achtergelaten… hij is vast een wiskundige en niet een politiek econoom”.
  (3) Keynes, al even gefrustreerd door het verloop van de ontmoeting, vertelde minister Perkins later dat hij ervan uitgegaan was dat “… de President meer geletterd zou zijn, op economisch vlak”.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/New_Deal_%28Verenigde_Staten%29

  • bertus

   De mens, heeft haar soortgenoten en dieren in zijn geschiedenis al heel wat aangedaan en ontnomen.

   Maar wat heeft het deze eliminerende personen aan meerwaarde opgeleverd, behalve in geld en bezit, wat ze tijdelijk in bezit is gegeven en ze uiteindelijk weer
   ontnomen zal worden.

   Hoe ongelukkig kan je iemand maken, door hem/haar eerst een materieel
   “rijkdom gevoel” te geven en het uiteindelijk te ontnemen.

   Zijn/haar sociale, maatschappelijke rijkdom hadden ze al achter zich verbrand.

   Uiteindelijk zal alles weer terugkeren naar daar, waar het behoort te zijn.

   Vele mensen, zullen hun maatschappelijke intimidatie en
   hersenspoeling niet kunnen terugdringen/afschudden, of voor een groot deel
   kunnen elimineren, maar dat hoeft voor mij ook niet voor de eerst genoemden.

   Dit zal juist het kaf van het koren scheiden en meer ruimte scheppen voor de goedwillende mens.

   Jazeker, de waarheid en goedwillendheid zijn in de eindfase altijd sterker dan de leugen en kwaadwillendheid.

   We zullen met elkaar nog een hele hoge bergketen met ravijnen moeten overwinnen en overleven, om de mooie weiden erachter te aanschouwen.

   Ja, deze expeditie Robinson moet niet te gemakkelijk zijn, vooral niet voor de smerige ratten die graag willen overleven, maar uiteindelijk
   toch nog eerloos zullen verzuipen.

   Wat is de natuur ( Natuurkunde ) toch mooi, altijd al m’n favoriete plek en vak geweest.

   • De belangrijkste trigger is een structurele systeemaanpassing in die zin
    dat overheden schuld- en intresvrij geld kunnen scheppen, dit in schril
    contrast met courante praktijken waar dit privilege in private handen
    werd gegeven. Dit betekent dat het geldsysteem niet meer ten dienste
    staat van het algemeen belang dan wel zijn we volledig afhankelijk van
    commerciële banken, zij bepalen quasi letterlijk of we in voor- of
    tegenspoed leven. Het neveneffect is dat geld gekoppeld wordt aan
    schuld, de stelling ‘geld is schuld’ vloeit hieruit voort. Het idee om
    geldschepping over te hevelen naar overheden doorbreekt het (private)
    monopoly op geldschepping, door deze ingreep wordt het mogelijk om alle
    schulden op een louter technische manier tot nihil te herleiden. Anders
    gezegd, alle courante beleidsmaatregelen in relatie tot deze schulden
    wijzigen drastisch mits inachtname van deze structurele aanpassing.

    https://elaboratie.wordpress.com/burgerinitiatief/directe-triggers/

    • bertus

     Hallo,
     Je hebt het over misbruik van “geld”, de geldschepping weer in handen te geven van de overheid.

     “Anders gezegd, alle courante beleidsmaatregelen in relatie tot deze schulden wijzigen drastisch mits inachtname van deze structurele aanpassing.”

     Deze gedachten en hoop zijn voor mij al 3 bruggen te ver geworden, omdat niemand nog weet, of de capaciteit bezit om uit deze impasse en moeras te geraken op een rechtvaardige manier.

     Rechtvaardig zal het naar mijn gevoel ook niet gaan gebeuren.
     Mensen zonder schuld of hypotheek zullen gewoon ook vogelvrij zijn.
     Een nieuwe € , zal ingevoerd worden in bijvoorbeeld de verhouding 1:10.

     Pensioenen en bank tegoeden worden ook op dezelfde manier gedecimeerd.

     We weten nu eigenlijk allemaal wel dat geld praktisch geen enkele waarde meer heeft, je hebt er steeds meer van nodig.

     Iedereen heeft de vrije keuze waar hij/zij waarde aan wil geven of schenken.

     Alleen mensen en geld kunnen je aan het huilen maken.

     • Beste Bertus, op basis van je bericht zeg je:

      (1) nieuwe € met decimatie (1:10) van alle waarden
      (2) decimatie banken en pensioenen volgens zelfde principe
      (3) relatief verandert er dan niets, alle verhoudingen blijven identiek

      Dit is (1) niet wat die structurele hervorming inhoud en (2) volgens je voorbeeld heeft de decimatie strikt gesproken ook geen negatieve invloed. We bezitten wel over de capaciteit, daar gaan die structurele hervormingen nu net over.

     • bertus

      Als jij 1 nieuwe € voor 10 oude euro’s krijgt, zal op dat moment 90% van het roulerende geld uit de roulatie gehaald zijn.

      De prijzen van goederen veranderen daarmee niet plots.
      Met inflatie en nieuwe prijsstijgingen erna, wordt de massa voor de zoveelste keer geamputeerd.

      “Structurele hervormingen”, betekent bijna altijd dat de massa verder uitgekleed wordt, voor de verliezen opdraaien ( nu ook pensioenen ) en door de smeerlappen steeds wordt gebruikt, om de brave burger te laten geloven dat ze bezig zijn de misstanden en problemen op te lossen voor diezelfde burgers.

      Hoor Zalm in 2001 nog zeggen, dat hij er persoonlijk voor zou waken en zich inzetten, dat de prijzen in guldens op termijn niet zouden worden gelijk getrokken in euro’s.

      We weten inmiddels wel beter.

      Welke opleiding heb je trouwens gevolgd?

     • In een wereld vol slokkende roofdieren moet je op je hoede zijn, dat zal niemand ontkennen. Louter technisch gezien, bij de invoering van de euro (ter vergelijking met je voorstel) werden de prijzen nominaal aangepast waardoor er in relatieve zin niets is gewijzigd. In je bericht laat je een andere optie blijken, als de prijzen (na vervanging van het geld 1:10) hetzelfde blijven dan zouden we nog amper iets kunnen kopen. Er zijn nog opties die veel rechtvaardiger zijn, ken je die niet? (cfr Stichting Ons Geld)

     • bertus

      Jij hangt halsstarrig de theorie aan,dat er in relatieve zin niets is gewijzigd.
      Leef je in de 1e, of de 4e dementie?

     • Zorro

      Ja, hoe dement ben je 🙂 hihi

     • bertus

      Zou je je reactie misschien duidelijker kunnen toelichten, wat je motivatie is?
      Zo kan het voor iedereen duidelijk worden wat je werkelijk wilt zeggen en bespaart onnodige communicatie.
      Als je rancune hebt, neem dan een aantal dagen voor jezelf in rust en de juiste antwoorden zullen zich aandienen.
      Dit was ook een gratis advies, maak er geen misbruik van.

     • Zorro

      Dementie is een ziektebeeld. Daar schrijf jij over. Als je zo alwetend uit de hoek wilt komen, schrijf dan in elk geval wat je wil zeggen, goed . Ik moest er zo hard van lachen dat ik nu een aantal dagen rust moet nemen voor mezelf, in de hoop dat dan het goede woord zich zal aandienen. 🙂 🙂

     • bertus

      Had de fout zelf nog niet ontdekt, maar moest er ook wel stevig om lachen.
      Wat kan 1 letter een verschil maken he.

     • Volgens onderstaande setup wijzigt er relatief gezien niets, is geldig in elke dimensie.

      (1) nieuwe € met decimatie (1:10) van alle waarden/prijzen
      (2) decimatie banken en pensioenen volgens zelfde principe
      (3) relatief verandert er dan niets, alle verhoudingen blijven identiek

     • houtskool

      bertus, denk in waarde versus fictie, en gij zult herleven. Er is GEEN rechtvaardige optie denkbaar om uit dit moeras te geraken.

      Hoewel, eentje, maar die ga ik hier niet posten. En elders ook niet. Heheh…

     • bertus

      probeer het subtiel te formuleren, haha.
      Dan zal het wel in meerderheid geaccepteerd worden.

     • bertus

      Jazeker Houtskool, er is een rechtvaardige optie,is er altijd al geweest en zal voor de mens steeds open blijven staan.

      Wanneer wij blijven geloven in een rechtvaardige afloop, dan zal hij zich op zeker moment ook aandienen.
      Een selecte groep mensen zal dit doel overeind houden.

      We zijn helemaal niet ver meer van die eindstreep meer verwijderd, maar we moeten vol houden, omdat de meeste slachtoffers in de laatste etappe vallen.

      Ik ben zeker niet van plan om het op te geven, ik ga met veel vertrouwen en opgeheven hoofd het heden en de toekomst tegemoet.

      Laat me niet ontmoedigen, van de wijs brengen en verzieken door wat er in het verleden gebeurd is.

      Dat is verleden, wat we niet meer kunnen veranderen ( ook al zouden we het nog zo graag willen ), het is niet meer relevant, alleen als leerstof voor heden en toekomst.

      Het verleden houdt veel mensen in de greep, om ze niet te snel progressie te laten maken.

    • houtskool

     I call bullshit Werner. Geldschepping door overheden snijdt slechts 1 meeeter weg; de bank.

     We blijven slachtoffer van de waanzin van de politieke cyclus. Zowel banken als overheden dienen geen invloed te kunnen uitoefenen op de keuzevrijheid van het intermediair waarmee transacties tot stand komen. Weet je nog?

     Van crony capitalism naar communism is geen vooruitgang; je wordt alleen te werk gesteld op een andere plantage.

     • houtskool

      Het zou leuk zijn als ik nu WEL antwoord krijg? Werner? I hear a F*cking drone outside

      ?

     • houtskool

      en ik rot pas op na het storten van 5000 ounces fysiek au…..

      Heheh….

     • houtskool

      En zo, Madman, wordt het vrije woord verdedigd met zorgvuldig gekozen woorden. Tot de dood ons scheidt.

     • Bram Molotovkovich

      Tot de schijt ons doodt…

     • Technisch gezien gaat het over het doorbreken van het monopoly op geldschepping zoals in het artikel wordt weergegeven, het geld komt dan terug in handen van het volk en niet in handen van ‘slokkende politici’ (bankiers). Is een louter boekhoudkundige operatie die verschillende reacties uitlokt maar helemaal zo moeilijk niet om te begrijpen. In dit geval beperkt tot de overheidsschulden, basiskennis boekhouden volstaat:

      (1) Overheden krijgen de bevoegdheid over de geldschepping en ‘printen’ geld a rato van de schuld. Deze transactie uit zich in credit ‘niets’ @ debet ‘actieve kas’. In werkelijkheid wordt geen geld gedrukt maar slechts getallen ingeschreven in de boekhouding, fysiek geld drukken is immers niet nodig binnen een volledig elektronisch monetair systeem.

      (2) Overheden ‘verkopen’ dit geld aan de banken-schuldeisers, de banken ‘betalen’ voor dit geld door het ‘wegstrepen’ van de vorderingen jegens de verschillende overheden. Voor de bank geldt debet ‘actieve kas’ @ credit ‘vordering’, voor overheden credit ‘actieve kas’ @ debet
      ‘schuld’.

      (3) Een laatste boeking betreft de vernietiging van de oorspronkelijke
      geld- en schuldcreatie door banken, deze boeking uit zich in credit
      ‘actieve kas’ @ debet ‘niets’. De banken kunnen op deze manier al hun
      schulden jegens ‘niets’ regulariseren, simultaan geschiedt een
      overdracht van hun bevoegdheden (cfr monopoly) naar overheden.

      http://i.imgur.com/3qKYKvk.png

      https://elaboratie.wordpress.com/burgerinitiatief/directe-triggers/

     • Money as debt

      Zooo simpel om schemaatjes te maken en alles zo schrijven dat alles op nul uitkomt.. Eigen vermogen , actieve kas , vorderingen en schulden alles valt in je schemaatjes precies tegen elkaar weg te strepen want Werner komt altijd op nul uit of… zelfs een plus voor wat eerst min was !
      Je hele benadering is zo louter boekhoud-technisch dat ik me afvraag of je wel begrijpt wat gemaakte schuld is… het is namelijk niet alleen een bedrag met een dikke min ervoor. De actie en reactie als gevolg van die schuld is al abnormaal te noemen.. Op basis van schuld heeft de USA een wapenarsenaal waar ze 24 KEER ! de aarde mee kunnen vernietigen..
      Het feit dat jij weer met een printer en wat geschuif de problemen op wil lossen is bizar te noemen.. Het verschil is volgens jou wie er aan de printer zit.. Overheid of banken maakt voor jou het verschil ?
      De mensheid gaat betalen voor deze in gang gezette cyclus die intussen een eigen leven is gaan lijden..
      Houtje bijten en afzien is de normale tegenhanger van het afbetalen van overdaad, hebzucht en schuld !!!

     • Over de strijd tegen het element van de omgekeerde effectiviteit

      https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6bSFsfQ_i_s

     • Money as debt

      Deze meneer heeft het over “credit crunch ” en noemt dat het verlies van vertrouwen in de markt ? Luister eens goed , credit in Latin means credo..- credo in Latin means I believe .. Wat een dwaling , vind je niet.. ?

      Credit crunch en zijn betekenis..,

      ” Een credit crunch is het verschijnsel dat banken geen kans meer zien om krediet verschaffen, ook niet aan hoogwaardige en kredietwaardige bedrijven “

     • Dat we economisch dwalen behoeft amper nog betoog, wat hij stelt is dat ‘het systeem’ een loopje neemt met de mensheid. Om het tij te keren heb je structurele hervormingen nodig en dan kom je logischerwijs uit bij een politiek die dat wel/niet in overweging neemt. Het ligt dus niet aan het gebrek aan middelen of opties, dit vergt een mentaliteitswijziging wat in theorie eenvoudig lijkt maar gigantisch moeilijk blijkt. Een recensie over Sedlacek z’n werk, de situatie is zeer ernstig:

      Het is de klemmende vraag of er nog wel voldoende tijd is om onze economie op een ander spoor te zetten. Nog erger is dat ondanks een toenemend besef van urgentie we het er op blijven wagen met het huidige economische model. Ook tijdens de laatste verkiezingen draaide het weer om groeicijfers en het percentage van het begrotingstekort. Dezelfde wetenschap die ons een ongekende welvaart heeft gebracht, heeft ons ook in deze fuik gevoerd. We moeten afstappen van het 18e-eeuwse vooruitgangsgeloof en niet langer in drogredenen geloven. Overbevolking is niet het probleem, en dus is geboortebeperking niet de oplossing. Onze hebzucht is het probleem. Zelfbeheersing en matiging zijn de sleutel tot een oplossing. Dit is een interessant en verontrustend boek.

      http://www.literatuurplein.nl/recensie.jsp?recensieId=311

     • Money as debt

      Het blijft maar over de vervanging van die economie gaan..DAT komt vanzelf als de discussie met mensen als uitgangs punt tot stand komt.. Uitgangspunten ; welzijn , menselijke waarden.. en niet andere modellen met nieuwe winsten voor oude schulden. De economie behoort de mens te dienen en niet andersom.. Volgens mij is het moeilijk om bijv. als boekhouder met de opleidingen en aangenomen waarden en oplossingen uit boeken om dan nog een menselijk aspect te zien tussen de cijfers. Het vak ” Boekhouden ” is zoiezo ontstaan om dat bedragen en heffings constructies/percentages te moeilijk en te groot werden zodat mensen het overzicht verloren en er mensen moesten gaan leren hoe dat allemaal geregeld moest gaan worden. Een economie VOOR de mens is simpel en begrijpelijk en maakt dat vak overbodig..
      Moet ik erbij zeggen dat ik de toekomst niet erg star wars-achtig tegemoet zie maar eerder terug vallend naar de periode knuppel ,vuurvonk , grot , nadat de grootmachten het sein geven voor een wereld oorlog van ongekende omvang en met nooit eerder vertoond wapentuig is er niet zoveel meer over schat ik zo in.. Het is volgens mij een reele optie als reset en nieuwe opbouw dus groei mogelijkheden..

     • Normaal gezien zou economie eenvoudig kunnen zijn, vandaag hebben we ons ingekapseld in een labyrint van complexiteiten waardoor het systeem tegen ons werkt. Het is aan de bron eenvoudig op te lossen door de misvattingen uit het systeem te halen, al doende wordt duidelijk hoe tragisch pijnlijk de situatie is.

     • Money as debt

      Je blijft maar in dat zelfde verhaaltje hangen he… Als je wil dat mensen je begrijpen moet je is anders gaan schrijven… ( al zooo vaak gezegd hier door meerdere mensen. Het feit dat je dat niet aanvoelt of begrijp zegt iets over het kleine wereldje waar je in zit. Waarschijnlijk praat je nooit is met iemand die een normale school heeft genoten en dus moe word van jou bewuste woordkeuze om zo slim mogelijk over te komen.. Je klinkt als politici die een uur kunnen lullen zonder IETS te zeggen. Waarom maak je het jezelf zo moeilijk ? Probeer morgens eens op straat een willekeurig iemand met je woordkeuze te boeien zodat diegene blijft luisteren.. Ik geef je weinig kans..

     • Objectief gezien bevinden we ons in een uiterst hachelijke positie, het is als kiezen tussen (1) het blijven cultiveren van perverse effecten of (2) het overstijgen daarvan. Dit proces is door en door psychologisch, het aanreiken van technische oplossingen faciliteert dan wel een ethische upgrade maar biedt – hoe paradoxaal ook – geen vrijgeleide tot de realisatie daarvan. Vooralsnog is het dus koffiedik kijken in welke richting onze samenleving zal evolueren, de status quo leidt echter wel tot een impasse waarbinnen de spanning op de spits gedreven wordt. Het gevaar op een ‘ontploffing’ (lees WOIII) wordt hiermee groter, net zoals de noodzaak om aandacht te vragen voor de reeds beschikbare alternatieven. In dynamisch opzicht zien we hierdoor – grosso modo – twee bewegingen ontstaan:

      (1) Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

      De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

      (2) Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

      In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

      https://eilandmodel.wordpress.com/scenario-i/

     • Money as debt

      “Dit proces is door en door psychologisch, het aanreiken van technische oplossingen faciliteert dan wel een ethische upgrade maar biedt – hoe paradoxaal ook – geen vrijgeleide tot de realisatie daarvan”

      Haha , ik vind dit zo nietszeggend..

      Ik heb geen idee waar jij je bevind maar in mijn omgeving lachen ze je uit als je zo begint te praten. Het mooie is , je hebt er niets anders op te zeggen dan weer een antwoord vol met deze mededelingen die voor het gros van de bevolking totaal niets zeggend zijn.. hier bereik je weinig mee..

      Economie is bewust al moeilijk gemaakt… quantitative easing wat gewoon bijdrukken betekent. er word bewust voor QE gekozen zodat het gros van de mensen niet weten waar het over gaat. Jij kiest ook de meest achterlijke pseudoniemen voor hele simpele woorden die iedereen anders meteen zal begrijpen. Waarom ? onderling met boekhouders snap ik dat wel maar om een groter publiek te bereiken ??
      Als jij je al niet aan kan passen om het gros te willen bereiken met je oplossingen door met normale woorden in zinnen te komen wat probeer je dan ? Probeer je het ook bewust zo moeilijk mogelijk te maken zoals de gevestigde orde dat al jaren doet of probeer je het juist begrijpelijk te maken voor iedereen ? Ik ben al een simpel figuur maar ook ik moet mn woorden afwegen wil ik andere mensen proberen uit te leggen hoe het zit om het voor hen begrijpelijk te houden ! Dat is aanvoelen en aanpassen naar je omgeving..

     • Je betoog is bijna zieltogend, straks moeten we je nog uitleggen wat debet en credit wil zeggen wellicht?

     • Money as debt

      Ziende blind en horende doof.., je hebt al meer van deze reacties ook van andere gehad maar dat weet je al niet meer waarschijnlijk.. Ik dacht dat we hier zoveel mogelijk mensen willen voorlichten over de economische situatie en als daar desnoods een uitleg van debet en credit voor nodig is bij mensen dan is dat zo.. Wat sta je lekker te brullen vanaf je rots jongen.. Als de pleuris uitbreekt kan je misschien juist wat leren van mensen die jou nooit hebben begrepen !!

     • Geeuw, als alle schulden worden afgelost zou niemand nog geld hebben. Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H. Hemphill 1934)

      http://www.webofdebt.com/

     • Money as debt

      Juist , die tragische absurditeit van deze bijna ongelooflijke hopeloze positie is mij ook aan het licht gekomen sinds 2009 ongeveer.. Nog tragischer, absurder en ongelooflijk hopeloos is de situatie die sindsdien is ontstaan en we vanaf heden naar toe mogen kijken.. ( Money as debt 2015 )

     • Vandaar dat het probleem door en door psychologisch is. Die tragische absurditeit mag dus letterlijk genomen worden, zelfs economisch verantwoorde oplossingen worden door het alledaagse denken telkens opnieuw de nek omgewrongen door ze anders te vertalen. Eenvoudige rekenmodellen maken tal van misvattingen transparant waardoor het vermeende economisch analfabetisme steeds duidelijker wordt. Aan informatie ontbreekt het niet, zonder aandacht en ontvankelijkheid zal het niets baten. Pro forma:

      Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht. Voor Bachelard werd wetenschappelijkheid dan ook gekenmerkt door een epistemologische breuk met het alledaagse denken.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Epistemische_breuk

     • Money as debt

      Jahoor , deze crisis is een psychologische dwaling… Ratelband en een paar simpele berekeningen en het probleem is opgelost.. You go ! Werner..met je epistemologische breuk.. vergeet je steen niet mee naar bed te nemen vanavond…

     • Gewoon wachten op WOIII, of denk je dat men nu wel z’n verstand gaat proberen te gebruiken? Het is gewoon de herhaling van destijds, het ontbreekt niet aan oplossingen. En wat ga je nu doen, tegen politiek zeggen dat ze ook de sociale alternatieven kunnen gebruiken om het probleem op te lossen? Ik denk het niet, het enige dat je zal doen is zowat overal je frustraties projecteren op anderen, wie het ook zij.

     • houtskool

      Ik weet wat je bedoelt Werner. Het intermediair echter, “geld” in welke vorm ook, dient niet te worden gecontroleerd door banken, maar ook niet door overheden. Dat is ALTIJD verkeerd afgelopen in het verleden, en zal altijd verkeerd aflopen in de toekomst. Valuta’s kun je bijdrukken, de exponentiele factor laat te allen tijde haar lelijke gezicht zien.

     • Om deze reden komen die structurele hervormingen ook met een vierde macht die veronderstelt rechtvaardig te zijn. We hebben dan twee keuzes, de eerste is om te blijven jammeren en alles af te breken, de tweede is om de structurele hervormingen te cultiveren opdat een ethische upgrade van het totaal zich kan voltrekken.

     • houtskool

      Een ethische upgrade van het totaal? Of een esthetische zoals het mengen van culturen en het ondermijnen van soevereiniteit? En in hoeverre is er sprake van (directe) democratie om dit ‘proces’ te voltrekken?

      Een vierde macht of een vijfde kolonne…? Bovendien jammer ik niet; ik ervaar het geheel als een logisch gevolg van exponentiele groei. De Hulk is straks weer gewoon dr. David Banner. Met nierfalen en een klaplong.

     • Ethiek is geen woord van deze wereld Houtskool, zoals we inmiddels wel weten is elke poging tot herstel gedoemd om te mislukken. Het punt is niet dat het ontbreekt aan economische verantwoorde oplossingen, het punt is dat we steeds hervallen in hetzelfde waardoor er niets kan/zal lukken. Er is – ondanks alle studies – werkelijk geen hoop meer, het is een ware tragedie, een mensonterende schande en meer ook niet. Anno 2015 nota bene.

     • houtskool

      Dan zijn we het eens. Er zijn idd tallozen sociale alternatieven beschikbaar, het groeidenken echter; “greed” overheerst. Tot we niet meer kunnen groeien.

     • Het blijkt nu maar al te pijnlijk dat ook het economische analfabetisme is blijven groeien, ook dat wil men blijkbaar halsstarrig vast blijven houden. Tenzij we dringend van richting veranderen zullen we uitkomen waar we naartoe aan, fasten your seatbelts!!!

     • jean

      he houtskool jong,
      kun je die aanslagen van 13-11 in parijs ook voorkomen met een monetair systeem?
      Ofwel willen is kunnen?
      Dat zou toch maakbaar moeten zijn?
      toch…?
      eeh
      wellicht als we schouder aan schouder staan? of eh als boekhouder aan boekhouder. Maar ja das wel relatief natuurlijk.

      enuuuh
      ik heb vanmiddag gewoon een email gestuurd naar de verzekeraar van mijn auto-wa verzekering.
      Gek genoeg lukte dat gistermiddag niet. Storinkje ofzo.
      Ik bedoel
      we gaan gewoon door toch…? Met eeeh
      de maakbare samenleving met als middel het monetaire systeem eeen als zijnde 1 van de middelen… of zoiets whatever…
      Ofwel
      niets nieuws onder de zon.

      Ik zal me even verder verdiepen in de economische nieuwsberichten bij xandertje.

 • DrM

  Nu die verschrikkelijke aanslagen in Parijs gepleegd door IS. Is het waarschijnlijk dat IS ook aanslagen zal plegen op effectenbeurzen, centrale banken en de ECB om zo voor de uiterste chaos en ontreddering te zorgen?

 • Dre

  Dat werk van de Japanse centrale bank heeft ook echt effect gehad. NOT. http://uk.businessinsider.com/japan-q3-gdp-enters-recession-2015-11

 • Er komt altijd wat nieuws dat ons bezig houdt

  Er zijn er uiteraard altijd een paar die roet in het eten moeten gooien. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld Hamas, Hezbollah en Islamic Jihad de aanslagen veroordeelden, deed de PA, de Palestijnse Autoriteit dat niet. Die organisatie, die vreemd genoeg in het Westen de naam heeft
  één van de meest gematigde gesprekspartners in heel die klotezooi daar in de Palestijnse gebieden te zijn, beweerde dat het een aanval was van de mossad, de Israëlische geheime dienst. Het zou – hou je vast – een antwoord zijn van Israël op de recente beslissing van de EU om niet langer producten toe te laten met het label Made in Israël die in werkelijkheid gemaakt zijn in de Palestijnse bezette gebieden.

  http://newsmonkey.be/article/60798?utm_source=DefinitiveGroove&utm_medium=newsletter&utm_campaign=dailydigest

 • Money as debt

  Tijd voor een nieuw draadje… of gaan we door naar de 200 reacties ? scrol lol..

  Jammer dat het forum weg is op Biflatie met verschillende topics waar je makkelijk op aan kan sluiten.. Mr de Vries zou ook wel denken als hij de reacties op dit artikel leest..

  Anyway heeft Griekenland tussen neus en lippen door weer wat geld om de tijd door te komen..

  http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3885622/griekenland-bereikt-akkoord-over-vers-portie-noodsteun

  48 hervormingen zijn er voor nodig maar dan heb je ook wat..