René Tissen: ‘Geef Nederland een bailout met terugwerkende kracht’

14

rene tissenEr is een ongebruikelijke, maar alleszins verdedigbare manier om de enorme druk waaronder de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving staat te verminderen en misschien zelfs weg te nemen. Nederland moet bevrijd worden van het schuldenjuk. Via het achteraf inroepen van Europese steun. Het plan komt er op neer dat het kabinet Rutte II alsnog aan Europa om een bailout van de financiële sector moet vragen. Met terugwerkende kracht wel te verstaan. Nederland heeft op eigen kracht en vanuit eigen soevereiniteit haar banken gered en daarmee de ineenstorting van het financiële systeem in Europa voorkomen. Daar moet Europa een prijs voor betalen.

Het gaat om het grote geld

Met de redding van ING, Fortis, ABN, SNS is tientallen miljarden euro’s gemoeid geweest. Die moeten nu door Europa worden opgebracht. Om hoeveel geld het precies gaat is moeilijk te zeggen. Dat hangt samen met wat er onder de begrippen steun en redding verstaan wordt.

Met een schone lei beginnen

Met een (on-)gerust hart mag worden aangenomen dat naast de officiële schulden er heel wat schulden slim zijn weg geboekt, om het totaalplaatje niet nog gruwelijker te maken dan het al was. Die schulden moeten nu worden meegenomen in wat de operatie waarheid en werkelijkheid kan worden genoemd.

Een bevrijdend gebaar

Laat dus Nederland de rekening van de redding van haar banken door onze rekenkamer opmaken en indienen bij Europa. In één klap worden wij van een loden last bevrijd. Het terug te ontvangen reddinggeld kan voor velerlei doeleinden worden gebruikt.

Hoera, we zijn er uit

Ten eerste kan de staatsschuld worden verlaagd en neemt daardoor automatisch het begrotingstekort af. Ineens hoeft er niet extra bezuinigd te worden. Het nu al beruchte zwaard van Damocles van 6 miljard euro hangt niet langer boven het hoofd van de bevolking en het kabinet Rutte II kan zich er het vege lijf mee redden.

Verlos ons van onze schulden

Het geld kan ook gebruikt worden voor het saneren van schulden van bedrijven en burgers. Via een landelijke schoonmaakactie kan de overmaat van (onbetaalbare) schulden uit Nederland worden genomen en dat geeft ademruimte. Onze economie gaat pas weer lopen, als de schuldenlast van iedereen weer behapbaar is geworden. Meer op RTLZ.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Berichten van externe websites en andere bronnen.

 • V

  Het principe van schuldenverlichting is goed, maar de rekening in Europe leggen is natuurlijk belachelijk en doet eerder denken aan de retoriek van Geert Wilders. Als Nederland en andere landen dit al zouden kunnen doen, dan betalen we die rekening straks via Europese belasting.

  Wat ik een beter idee vind is dat een eenmalige uitgifte is van ongedekt geld (dus geen schuld) door de ECB ter grootte van twee keer het BNP van Europa aan Eurolidstaten, met als eis dat hiermee eerst staatschulden worden afbetaald, vervolgens particuliere schulden en daarna duurzame investeringen in onderzoek en onderwijs worden bekostigd. Uiteindelijk wordt er per hoofd van de bevolking in absolute waarde evenveel uitgekeerd. Mensen zonder schulden krijgen hun aandeel geparkeerd voor aanschaf van een huis, zonnepanelen of een studie.

  Vervolgens wordt het elk Euroland verboden om nog obligaties uit te geven. Particulieren mogen alleen nog maar schulden aan gaan voor een hypotheek met minimaal 20% eigen inbreng. De huizenmarkt zal niet instorten, want die 20% hebben mensen zonder schulden al te pakken door de regeling. Voor een auto en TV dient gespaard te worden. Door deze maatregelen voorkomen we een nieuwe crisis en zal de inflatie beperkt blijven. Wel lossen we op een eerlijke manier de economische en monetaire problemen op.

  Hierdoor wordt ook de inflatie beperkt.

  • Piet Pineut

   Zou als een soort masterplan bestudeerd moeten worden door onze EU-leiders. Maar ik vrees dat de macht van het grootkapitaal(bankwezen etc.) dat gaat tegenhouden vanwege het simpele feit dat de grootbanken de grootste verliezers zijn. Zolang banken niet failliet mogen gaan blijven we gewoon doormodderen en zakken we eerst verder weg in het moeras. De financiële markten regeren, niet onze trekpoppen in Den Haag en Brussel.

  • bertus

   De 3e alinea, kan ik volledig met u mee gaan.
   De 2e alinea, lijkt me beter om alle schulden weg te strepen en een nieuwe verse schone gedekte munt te introduceren.
   Gebaseerd op, edelmetaal, grondstoffen en eerlijk gemeten economische activiteit.
   Alle banken nationaliseren en laten doen waar ze voor bedoeld zijn, onder strenge controle van een breed gedragen maatschappelijke commissie.
   Dan, eerst weer terug naar de EEG, vanuit hier met gezonde eerlijke toetsing een EU opzetten.
   Mijn voorkeur gaat uit naar een onvoorwaardelijk Basis inkomen in de hele EEG, van waaruit mensen door spirit gedreven, hun dromen en inspiratie gaan invullen.
   Zo zal naar mijn gevoel ook, de nabije toekomst er uit gaan zien.
   Overal komt een eind aan en aan alles komt een begin.
   “Mooie ingeving daarnet trouwens’.

 • Dre

  We kunnen niet meer verlost worden van de schulden. Enkel door meer schulden kan economische groei worden gerealiseerd. De schuldenbubbel wordt verder en verder opgeblazen, wegstrepen van schulden, dat is te complex, wie zou dat moeten gaan organiseren en hoe wordt dat dan precies aangepakt?? U zegt dat de economie weer gaat draaien als de schulden behapbaar zijn, ik zeg, de economie zal niet meer kunnen groeien als er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Het zit in het systeem ingebakken. Een uiteindelijke doodlopende weg.

  Tevens, als het wegstrepen van de schulden daadwerkelijk zal worden uitgevoerd, dan is dat toch eigenlijk heel oneerlijk? Immers niet iedereen heeft schulden.

  • V

   Zoals in mijn reactie hierboven beschreven kan schulden wegstrepen wel degelijk eerlijk verlopen als personen zonder schuld een tegoed krijgen van dezelfde omvang.

 • Dick S

  Ik vind dit wel een leuk idee. Uiteindelijk hebben we inderdaad zelf de banken gered en moesten diverse banken van alles verkopen om aan de Europese regels te voldoen. Inspraak van Europa in onze banken betekent natuurlijk ook dokken. Lijkt me logisch.

 • Martijn

  Er is nu niet sprake van zes miljard bezuinigen maar ACHT miljard, twee miljard meer dus.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/08/geen_zes_maar_acht_miljard_bez.html

  Rutte en Samson richten Nederland ten gronde.

 • HB

  Zelfs met de € 50 miljard die Rutte jaarlijks structureel ‘bezuinigt’ brengt hij het begrotingstekort niet terug volgens zijn (Brussels’) enige doelstelling. Omdat dit land intussen in de Griekse spiraal is beland, waarin het staccato aan besparingen niet in staat is om het verlies aan werkgelegenheid, koopkracht en dus ‘productie’ bij te benen.
  Nederland heeft zelfs nog een extra handicap vergeleken met de periferie: de enorme gezinsschulden.
  Dát en de woningmarkt zijn onze grootste problemen. Zolang die niet op een professionele manier in onderlinge samenhang worden aangepakt is er geen zicht op herstel. En zal dit ‘rijke’ land tot eigen schande en schaamte inderdaad straks nog het handje moeten ophouden in Brussel. Met dank aan Rutte.

  • Piet Pineut

   Niet alleen dank aan Rutte, maar wat te denken van de bedenkers van HRA?

 • Looxcie

  Hoe goed het idee ook lijkt, het is altijd van tijdelijke aard. De regering ziet haar schulden verminder en gaat onmiddellijk weer meer uitgeven. De consument ziet zijn schuld gehalveerd en rent naar de bank om weer meer te lenen. Het systeem is immer nu al een totale mislukking? Met schuldsanering of verlichting of zelfs kwijtschelding zitten we nog steeds in het zelfde beroerde systeem. De 90 procent van de bevolking zal altijd de resterende 10 procent voeden met rente, of andersom gezegd, de 10% aan de bovenkant, zullen altijd blijven zuigen aan de onderste 90%. Zie http://kennedy-bibliothek.info/data/bibo/media/GeldbuchEnglisch.pdf
  Pagina’s 9 en 10, figuur 4.
  Pas wanneer het hele systeem van rente (op rente) overboord gegooid wordt, hebben we nog een kans.

 • Simon

  Het lijkt me dat de zittende macht dit spelletje zal aanpakken om de burger nog afhankelijker van de staat te maken. De schulden worden kwijtgescholden, maar er zal zeker iets tegenover moeten staan.

  Verder is het natuurlijk te gek voor woorden dat de burger nu nog meer zal worden uitgeknepen. Nog 2 miljard extra, uit welke sok moet dat nog komen? Waar nog veel geld zit zijn de pensioenen, die komen in de loop van de jaren echt wel aan de beurt. Kan bijna niet anders.

 • knowtoomuch

  Wishfull thinking van Tissen, as always. (nee, niet dat merk).

  Nederland is gewoon een leuke melkkoe voor de Grote Spelers binnen de EU.
  Een soort eierdoos die vastgestrapped zit op hun bumper.

  Totààl ondemocratisch overigens ; de NL-bevolking stemde 60% TEGEN al die EU-bullshit in 2005, maar de Haagse Trekpoppen negeerden dit natuurlijk.

  In (EU-)opdracht, ja.

  Laat Tissen maar eerder een paar duizend pallets maandverband regelen voor ons.

  Tegen het maandelijks bloeden ja.

 • Plato

  Grappig om te zien hoe mensen denken met toverformules een economisch probleem op te kunnen lossen. Eigenlijk moet je helemaal niet in geld denken. Stel bijvoorbeeld iemand heeft een fiets geleend. Die is kapot gegaan en de lener kan hem dus niet terug geven. Wat je ook voor geldformules er op los laat, daar tover je geen fiets mee te voorschijn. De lener zal moeten gaan werken om een nieuwe fiets te kunnen kopen om hem terug te kunnen geven. En wil je toch in geld redeneren: in de voorgestelde oplossing wordt een schuld in harde euro’s afgelost met boterzachte euro’s. Immers de geldhoeveelheid is enorm toegenomen en zal tot een hoge inflatie leiden.