Kolder in de polder

25

Zo kolderiek als de titel van deze column klinkt zo bedroevend is de teneur van mijn column. Naar mijn gevoel is er behoorlijk wat gebolder in onze polder.

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap

Midden-Oosten

Kijk ik over de dijk naar het Midden-Oosten dan is het daar behoorlijk onrustig maar binnendijks is ook veel lawaai momenteel. Het heeft alles met elkaar te maken. Door het oorlogsgeweld daarginds stromen massa’s immigranten naar het paradijselijke westen om daar allervriendelijkst te worden opgevangen. De deur staat wagenwijd open want volgens buurvrouw Merkel hebben “wij”, de “rijkere” EU-landen dus, de morele verplichting om oorlogsvluchtelingen een veilig heenkomen te bieden. Omdat Nederland nu eenmaal roomser is dan de Paus doen we vrolijk mee met de buren en heten ook wij iedereen van harte welkom. Oorlogsvluchteling of economisch vluchteling, het maakt even niet uit. In de procedure moet maar blijken of men een verblijfstatus kan verwerven. Het mag wat kosten, wat extra politie-inzet, wat extra mensen bij de AZCees, wat extra ambtenaren bij de IND, wat extra woningen voor de (tijdelijke) huisvesting, wat meer investeren in werkgelegenheid in de bouw voor ombouwen van kantoorpanden naar wooneenheden en wat meer beveiliging voor alle opvanglocaties i.v.m. aanvallen van ontevreden burgers. Ach ja, het moet wat kosten. We moeten het er voor over hebben, want ooit in het verleden moesten ook veel NL-burgers vluchten voor oorlogsgeweld. En, niet te vergeten, in onze beschaafde westerse samenleving kennen we volgens oorspronkelijke christelijke beginselen een morele verplichting om de lijdende medemens de helpende hand te bieden. Afstand is in het huidige snelle tijdperk geen bezwaar. We hebben open grenzen, we hebben een verenigde EU, we hebben Juncker en we hebben Timmermans, dus we gaan het allemaal doen. Waarvoor hebben we anders een Europese Unie?

Menselijk leed niet ingecalculeerd

Ik wil niet voorbij gaan aan het menselijk leed wat er onder de vele vluchtelingen heerst. Dat is er zeker. Het is een algemeen beeld dat er veel oorlogsgeweld is in het M-O en een deel van Afrika. Logisch dat mensen op de vlucht slaan. En ook logisch dat veel landgenoten zich aanbieden om te helpen bij de opvang. Gelukkig maar dat een groot deel van onze samenleving zo denkt. Draai de zaak maar eens om en denk je in dat we hier op de vlucht slaan voor welk oorlogsgeweld dan ook. Hoe je het ook bekijkt, mensen in nood dienen wij te helpen. We zouden ons echter ook kunnen afvragen wat er zich momenteel mondiaal voltrekt. De immigrantenstroom is zo immens dat we ons zorgen moeten maken over onze toekomst op de lange termijn. Alle menselijk leed ten spijt moeten we terdege rekening houden met de economische gevolgen die niet zijn meegenomen in de rekenmodellen van alle gezaghebbende instituten zoals de centrale banken, het IMF, de overheden en noem maar op.

Lastendruk immigrantencrisis onverwacht?

Had enig gezaghebbend instituut verwacht dat Duitsland en Nederland als meest sociale opvanglanden binnen de EU zulke enorme aantallen zouden moeten opvangen? En dat daardoor complete dorpsgemeenschappen en stedelingen zich gaan afkeren tegen de opvang van ontheemden in hun nabije leefomgeving. De gemiddelde NL-televisiekijkende-burger is meelevend met de arme stakkers. Maar zodra grote groepen, overwegend moslim-immigranten, in jouw directe woonomgeving worden gehuisvest wordt menigeen behoorlijk zenuwachtig afgaand op de berichten die regelmatig opduiken over massale vechtpartijen in de opvangcentra en wellicht spoedig daar buiten. Op wat langere termijn kunnen we denken aan mogelijk verdringing op de woon- en arbeidsmarkt. Gemeenten worden geconfronteerd met onverwachte kosten en voor de rijksoverheid geldt hetzelfde. Kortom, alle huidige en toekomstige opvangcentra zorgen voor een oplopende lastendruk. Kijken we naar de toenemende spanningen in het Midden-Oosten en zelfs Turkije dan kunnen we de lol op. Vraagje aan Distelbloem, hoeveel extra geld is er op Prinsjesdag op de rijksbegroting vrijgemaakt voor alle directe en indirecte kosten van vluchtelingenopvang? Niet genoeg zullen we maar aannemen. Kan altijd tussentijds aangepast worden toch? Gaat wel goed komen beste mensen, maak u niet ongerust. En luister vooral naar Rutte, kalm blijven en vooral gedragen, alles is onder controle.

Pensioenen omlaag, premies omhoog

Oké, laten we dan even kijken naar onze (toekomstige) pensioenen en pensioenpremies. En weer de vraag naar Distelbloem, in hoeverre is er met de mooie speech van onze Koning in zijn troonrede rekening gehouden met onverwachte tegenvallers als het gaat om koopkrachtverbetering? Ach ja, alleen mooie woorden over belastingverlaging voor een bepaalde inkomensgroep, namelijk de werkenden. Het verschil tussen de uitkeringsgenieters en de werkenden moest worden vergroot. Straks op 1 januari wordt de arbeidskorting voor werkenden verhoogd. Oké, wat minder nivellering dus door grotere verschillen in inkomen tussen niet-werkenden en werkenden. Maar over onze pensioenen is in het kader van de koopkrachtverbetering in 2016 niet gesproken. Pas een maand later wordt bekend dat miljoenen gepensioneerden straks worden gekort op hun pensioen wat al jarenlang niet was geïndexeerd. Tegelijk wordt de pensioenpremie door veel pensioenfondsen per 1 januari met ongeveer 2 procent verhoogd, dus weg koopkrachtverbetering voor werkenden. We hebben dat al lang kunnen zien aankomen, maar nee, op Prinsjesdag was het weer tijd voor een opbeurende troonrede. Alexander was er wel aan toe om ons weer moed in te spreken. Geen moeilijke verhalen over een immigranten-tsunami en gevaarlijke dekkingsgraad van nerveuze pensioenfondsen. Nee, gewoon Hollands poldermodelletje, in goede harmonie met z’n allen er tegenaan en we zullen weer bloeien. Kijk vooruit en niet achterom, de ergste crisis-ellende ligt achter ons.

Financiële markten nog altijd aan infuus

Thans een maandje later na de troonrede zit ik mij af te vragen hoe we er nu eigenlijk voor staan. Ik begin wel behoorlijk te twijfelen over het groeitempo in onze conjunctuur als ik de diverse berichten lees in de MSM. Na een maand van stuiterende aandelenindexen gingen deze afgelopen week als een speer omhoog. Puur alleen door berichten van de FED dat mogelijk de verwachte renteverhoging eind dit jaar niet door ging. De berichten over teleurstellende kwartaalcijfers van enkele grote beurs genoteerde bedrijven lapten de beleggers aan hun laars. Ook de meldingen van het IMF dat de opkomende markten nog altijd in mineur verkeren en daarmee wereldwijde groei omlaag trokken en dat Duitsland wel erg slechte exportcijfers presenteerde deerden de beleggers niet. De financiële markten liggen aan het infuus van de centrale banken en dat is van veel groter genot dan de spanning van de bewegingen in de echte economie. Gaat het economisch weer minder dan zal er wel weer geld geïnjecteerd worden. Zo is dat de hele crisis door nog gebeurd, echter zonder noemenswaardig resultaat. Men vergeet hierbij een belangrijke factor. De factor nul-rente, welke de centrale banken de laatste jaren al hanteren, hebben niet geleid tot een aantrekkende economie in de middenklasse en daaronder. Ook het MKB heeft moeite om geld los te peuteren voor redelijke ondernemersplannen. Zo benauwd zijn de banken om hun verse geld, wat men zojuist heeft gekregen van de ECB in ruil voor hun slechte leningen, weer te verruilen voor nieuwe riskante leningen. De angst regeert nog altijd onder de banken. Banken zien heel duidelijk het gevaar van de lage rente waardoor spaartegoeden niets meer opleveren en spaarders gaan shoppen met hun geld naar bijvoorbeeld aandelen.

Gepensioneerden wederom de pineut

Ook ziet men het gevaar bij de pensioenfondsen waar de dekkingsgraad bij een flink aantal tot benauwde dieptes zijn gedaald. Het grootste fonds ABP zit op 97 procent, terwijl 107 procent het doel was in 2016 en doorgegroeid moet worden naar 127 procent in 10 jaar tijd. Gepensioneerden zijn wederom de pineut zo meteen in 2016. Het feit dat er steeds meer gepensioneerden bij komen zal zeker betekenen dat het vertrouwen bij miljoenen ouderen nog hopelozer wordt in onze beleidsmakers. Wanneer zoveel miljoenen landgenoten aangetast worden in hun inkomen zal dat zeker een effect hebben op hun uitgavenpatroon en dus op onze economie. Het MKB zal dat als eerste merken.

Huurtoeslag gepensioneerden in gevaar

Behalve lagere pensioenen zullen veel ouderen in 2016 tevens getroffen worden door het wegvallen van huurtoeslag ingeval men over spaartegoeden beschikt boven de box 3-vrijstelling(€ 25.000 p.p. in 2016). Veel ouderen met een laag pensioen hebben vaak zuinig geleefd en daardoor wat centjes gespaard. Een huurtoeslag van een paar honderd euro was voor hen een welkome aanvulling op de toch al hoge woonlasten. Met de wijzigingen per 1 januari zullen sommige ouderen dubbel worden getroffen door een lager pensioentje en het wegvallen van huurtoeslag. Hun kapitaaltje wat meestal tussen de 50 en 80.000 euro ligt, daarboven kwam je niet in aanmerking voor huurtoeslag, zal behoorlijk gaan interen. Sommigen doen schenkingen aan hun kinderen om beneden de box 3 vrijstelling te geraken en daarmee de huurtoeslag te behouden.

Vertrouwen valt weg

Het meest storende lijkt mij het verloren vertrouwen van onze gepensioneerden in de overheid. Daarnaast kennen we nu de immigrantendiscussie die duidelijk leidt tot een polarisatie tussen linkse en rechtse bevolkingsgroepen. Het weifelende beleid van onze regering zorgt er voor dat ook het vertrouwen van hun kiezers wegebt met als neveneffect nog meer onrust in de samenleving. Er zijn veel meer zaken aan te halen die onvrede oproepen. Het TTIP-verdrag, de belastingontduikende multinationals, de vele fraudepraktijken op allerlei niveaus en noem maar op. Kortom, er is een toenemende sociale onvrede met daaraan gekoppeld wantrouwen wat nu de kop opsteekt. En laat dat nu precies zijn waar Martin Armstrong op doelde met zijn voorspellingen. In 2012 voorspelde hij dat de westerse economieën in 2016 in een vertrouwenscrisis zouden geraken nadat in oktober 2015 alle activa de hoogste stand hadden bereikt. Na het zien van zijn documentaire afgelopen week, geloof ik er sterk in dat deze man met zijn kennis en visie geen sprookjes zit te vertellen maar heel nuchter weet uit te leggen wat er zoal is scheef gegroeid in onze westerse schuld-gedreven-‘welvaart’-economie. Vanaf de 51:40ste minuut geeft hij de keiharde feiten. Helaas vrees ik dat deze man gelijk krijgt en zijn wij met velen straks de pineut.

Piet Pineut

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Piet Pineut

  Update: In de laatste alinea is de link naar de documentaire van Martin Armstrong weggevallen.
  Hierbij alsnog: http://www.npo.nl/2doc-the-forecaster/06-10-2015/VPWON_1187035
  Vanaf de 51:40ste minuut geeft hij de keiharde feiten.

  • Rinus57

   23:00 uur 11 – 10 – 2015 de link is niet meer , hij werkt niet meer .
   Gek hè .

 • jaren tachtig

  voor degene die hem nog niets hebben gezien: https://www.youtube.com/watch?v=Syjp9lsWBhc
  Het echte nieuws, verder heb ik niets meer te melden, het maakt toch geen verschil

 • Piet Pineut

  Dat Pegida demonstreert in Utrecht en slaags raakt met tegendemonstranten geeft al duidelijk aan dat er sprake is van polarisatie in de polder. (Extreem) rechts en (extreem) links denken beide kortzichtig. De extreem rechtse mensen zijn vaak al slachtoffers van de crisis en zijn vaak de burgers aan de onderkant van onze samenleving. Ze voelen zich achtergesteld en dan is het begrijpelijk dat men zich bedreigd voelt wanneer nog veel meer mensen een
  beroep gaan doen op onze sociale voorzieningen. Ook het feit dat de grote meerderheid
  moslim-immigranten zijn die hun eigen cultuur blijven aanhangen in onze westerse cultuur kan bedreigend overkomen voor de onderkant van onze samenleving. Juist deze medelanders worden vooral in hun volksbuurten het meest geconfronteerd met grote aantallen ‘nieuwe bewoners’. De meer tolerante medelanders zijn vaak niet degenen die zich in hun nabije leefomgeving bedreigd voelen. Meestal maken ze deel uit van het politieke midden of zijn ze links georiënteerd. De angst bestaat dat de vluchtelingentsunami de druppel is die de emmer doet overlopen. Veel mensen uit de middenklasse zijn afgegleden naar de onderkant van onze samenleving en zien de vluchtelingencrisis als een nieuwe dreiging. Het verscherpen van de tegenstellingen tussen links en rechts kan best wel eens gevolgen hebben voor het wankele kabinetsbeleid. De jarenlange bezuinigingen en de wegkwijnende middenklasse kunnen te samen met de vluchtelingencrisis een grote impact hebben op een enorm wantrouwen jegens de politiek. Dat lijkt niet best voor ons poldermodelletje… Vlak voor plaatsing van deze reactie stuit ik op het volgende bericht van onze lieve Asscher, http://www.telegraaf.nl/binnenland/24603422/__Asscher_wil_vluchteling_sneller_aan_baan__.html
  Dit lijkt mij olie op het vuur als we kijken naar verdringing op de arbeidsmarkt. Zal vanaf de rechterkant wel veel commentaar op komen. Over polarisatie gesproken… Het lijkt dat we aan de vooravond staan van een onrustige periode.

  • Piet Pineut

   O ja, met kortzichtig denken van zowel links als rechts bedoel ik dat men niet ziet dat de vluchtelingencrisis deel uitmaakt van een veel groter geheel. De transitie van een complete moslimbevolking. Dat Europa wordt overspoeld is mogelijk veroorzaakt door ons zelf. Het “rijke westen” onder aanvoering van de VS vond het nodig om verandering aan te brengen in de stabiliteit van het M-O. Dictators moesten verdwijnen. Daar behoor je geen zaken mee te doen. I.p.v. stabiliteit zien we juist een grote toename van instabiliteit en desondanks toch een sterk gedaalde olieprijs. Ook deze lage olieprijs zou kunnen lijken op een complot om de machtige oliestaten klein te krijgen. Wat er allemaal ook achter zit, het is bijzonder opvallend en tegenstrijdig dat de grote instabiliteit in het M-O samen gaat met een lage olieprijs. Ooit waren spanningen in het M-O aanleiding voor forse prijsstijgingen. Hoe dan ook, de enorme volks-verhuizing die nu op gang is gebracht maakt deel uit van omvangrijke geopolitieke spanningen in en rondom het Arabisch schiereiland. Behalve de olie importeren we nu ook de bevolking. Waardoor dit in gang is gezet is mij nog niet helemaal duidelijk. Er bestaan verschillende (complot)theorieën, maar bewijs dit allemaal maar eens. Het is een feit dat we momenteel machteloos staan met een totaal verdeelde EU die absoluut
   geen raad weet met de ontstane situatie. Deze machteloosheid richt ons ten gronde. Het is daarom fout dat er een tweespalt ontstaat in onze samenleving tussen links en rechts denkenden. Het is tijd dat men wakker wordt en inziet dat het huidige machts-vacuüm in het M-O alleen maar kan leiden tot nog grotere tegenstellingen aldaar. Mede door de Russische inmenging kan de brandhaard ginds ontvlammen tot een conflict met onvoorspelbare gevolgen.

   • Money as debt

    ” De transitie van een complete moslimbevolking. ” Complete moslimbevolking ?? Laten het er een paar miljoen zijn die nu on de move zijn maar enig idee hoeveel er alleen al in Indonesie wonen die hier niets mee van doen hebben ? Angst zaaien is ook een vak hoor..

    • Piet Pineut

     Om over te komen moet je als schrijver/aangever af en toe een beetje opdikken. In overtreffende trap wat extra kracht toevoegen leest wat
     minder saai. De begrijpende lezer zal best snappen dat niet de hele bevolking zich laat verschepen. Ik zie dat niet als angst zaaien. Maar oké, ik had er “bijna” voor kunnen zetten. Ook dan zijn het er nog teveel. Gelukkig ben ik geen verslaggever, dan had ik al lang ontslag wegens overdrijving. Als aangever van een discussie daarentegen wil ik best graag een tikkie grootspreken. Een begrijpende lezer zal het zeker weten te relativeren.

     • Rinus57

      Beste Piet Pineut , ik vind het helemaal top , een goed stukje uit het hart geschreven , zonder insinuaties opschrijven wat de eigen ingeving is .
      Aandikken of wat overdrijven is al verleden tijd zodra je het schrijft of plaatst .
      Wat blijkt , dat de realiteit al achterhaald is voor dat men er erg in heeft.
      En wat betreft de sombere kijk , jazeker er komt een hele vervelende tijd aan , dankzij de strategie van de huidige politiek gaan wij even plat gezegd naar de kloten .
      En dat is mijn mening .

     • Money as debt

      Oh , ik begrijp het best hoor.. de juiste getallen in de juiste verhoudingen zien en voorgeschoteld krijgen is vandaag ook juist het probleem met de media maar de begrijpende lezer prikt daar wel door heen natuurlijk…

 • bertus

  Internationaal, Nationaal leed, het doet er allemaal weinig meer toe.
  Er voor gaan en knopen doorhakken, dat doet er nog toe.
  Donkere wolken verdwijnen en de zon gaat weer schijnen.

 • Dick S

  Tom Lassing heeft in mijn ogen een heel goed stuk geschreven over IS en de vluchtelingen. Zie de link: http://deanderewaarheid.blogspot.nl/2015/10/isis-heeft-meer-dan-een-pr-probleem.html?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=13+oktober+2015

  • Cynicus

   Ik word er heel verdrietig van, Dick, maar wel een goed stuk. Dat Westerse inmenging en Religie tot zoveel haat kan leiden. Het geeft nog maar eens heel goed aan dat de mens ook de afgelopen eeuw nog niet is veranderd en deze toestanden zijn overal ter wereld mogelijk.
   Hieronder nog een interessante link en dat gaat over iets heel anders en wellicht ook interessant voor Piet: http://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/13653/wie-is-er-bang-voor-de-carbon-crash.aspx

   • Piet Pineut

    Als deelnemer in het ABP, d.w.z. als premiebetaler en toekomstig “pensioengenieter” heb ik mij over de diverse beleggingen bij het ABP al wel eens zorgen gemaakt. Op dit moment zie ik een opeenstapeling van meerdere beleggingsrisico’s. Daar kan het probleem van deze ‘stranded assets’ nog wel bij. Opgeteld de grote bubbel van de “activa”, zoals door Martin Armstrong al is voorspeld dat deze op springen staat. Ik wacht lijdzaam af en vier gewoon m’n eigen feestje.

    • Cynicus

     Keiharde realiteit, Piet. Ik moet zelf nog een heel tijdje mee voordat ik met pensioen kan gaan. Ik heb zelf nooit in beleggen door pensioenfondsen geloofd omdat koersen na stijgingen altijd weer dalen. Veel te volatiel, dus ik stel voor om de pensioenfondsen onmiddellijk op te heffen, het geld naar ratio onder de inleggers te verdelen, en dat de mensen zelf tegen depositorente geld voor hun oude dag opzij leggen, desnoods bij de DNB.

     • Piet Pineut

      Groot probleem is natuurlijk de huidige rente wat behalve bij de pensioenfondsen natuurlijk bij iedere spaarder de narigheid is. Echte alternatieven zie ik niet zo direct. Vergeet niet de kracht van het grootkapitaal bij de grote fondsen.

     • Cynicus

      Het rente-instrument om de trein rijdende te houden begint zo zoetjes aan uitgewerkt te raken omdat ie niet meer lager kan en negatieve rente zal ertoe leiden dat mensen massaal hun geld van de bank gaan halen en is daarom geen optie. Er gaan steeds meer verhalen dat de FED de rente nog dit jaar toch gaat verhogen en dat is op zich wel goed nieuws voor de pensioenfondsen, maar weer slecht nieuws voor de consumenten want dat zou wel eens (hyper) inflatie in gang kunnen zetten en kelderen de aandelenkoersen wat ook weer niet goed is voor de pensioenfondsen die veel beleggingen hebben lopen. Om over “vaste activa” maar helemaal niet te spreken. Kortom wij rijden op een betonnen muur af….

    • Piet Pineut

     Ach ja, nu we het er toch over hebben. Deze Martin (Visser) kan er ook nog wat bij vertellen: http://www.telegraaf.nl/tv/dft/geld/24611209/___U_krijgt_minder_pensioen____.html

   • Dick S

    @ Cynicus. Het was ook niet mijn bedoeling één of andere peptalk af te steken. En ja het is een heel droevig verhaal. Maar dit artikel van Tom Lassing gaf nou weer eens mijn ‘geliefde’ andere kijk op de zaken. En deze vond ik nogal verrassend. Zo had ik het tenminste nog niet bekeken, hoewel het erg voor de hand lag.

  • Piet Pineut

   In de wirwar van ongenuanceerde en gekleurde berichtgeving op de diverse media is dit een verhelderende analyse. Geeft wel een andere kijk op de zaak. Dit artikel verdient meer aandacht in onze MSM.

 • Money as debt

  Aardige lezing van Jesse Klaver , leuk inzicht gekregen inmiddels… erop volgend een interessante discussie met Bas Jacobs en Myrthe Hilkens.. Ik probeer geen Groen Links reclame te maken of een politieke discussie te starten ofzo maar deze discussie over “economisme ” is wel verhelderend en voor mij lang geleden dat een politicus op deze manier in een discussie staat..

  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/32787_jesse_klaver_trekt_ten_strijde_tegen_het_economisme/

 • jaren tachtig

  toch een berichtje in het kader van kolder in de polder, wisten jullie al dat de IS mensen eigenlijk hele goeie jongens zijn, ondanks dat miljoenen mensen op de vlucht zijn voor het kalifaat staat er nu dit artikel in Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4162363/2015/10/13/De-meeste-IS-propaganda-is-vredig-en-fijn.dhtml

  Hoe krankjorum kunnen we het krijgen in onze media, van de Nederlandse kranten waren Trouw en het Reformatorisch Dagblad de laatste kranten die niet volledig wc-papier zijn, inmiddels kun je Trouw ook direct in de kattenbak leggen samen met het NRC en Volkskrant

 • bertus

  “En laat dat nu precies zijn waar Martin Armstrong op doelde met zijn
  voorspellingen. In 2012 voorspelde hij dat de westerse economieën in
  2016 in een vertrouwenscrisis zouden geraken nadat in oktober 2015 alle
  activa de hoogste stand hadden bereikt. Na het zien van zijn documentaire
  afgelopen week, geloof ik er sterk in dat deze man met zijn kennis en
  visie geen sprookjes zit te vertellen maar heel nuchter weet uit te
  leggen wat er zoal is scheef gegroeid in onze westerse
  schuld-gedreven-‘welvaart’-economie.”

  Niet alleen de economieën zijn in een vertrouwenscrisis terecht gekomen, maar ook de mensen zijn in een financiële en identiteit crisis terecht gekomen.

  Om hier als burger en mens uit te geraken, zal je overtuigende en ‘bewuste’ keuzes dienen te maken.

  Heb schijt aan de leugenachtige bende en zet je ‘eigen’ bewuste leven op de rails met je dierbaren.

 • bertus

  Zat net nog even te luisteren naar Elvis, volgt elkaar steeds op youtube.

  Elvis had een onnavolgbaar talent op het gebied van veel goede nummers produceren en charme naar z’n toehoorders.

  Alleen in z’n persoonlijke/privé kracht ontbrak het hem aan een aantal chromosomen, om hem te laten profiteren, van die 2e 50% opbrengst voor de 3e fase van zijn leven.

  En zo krijgt een ieder wat hem toekomt, of dat dat diegene opeist dat hem toekomt.