Financial holocaust – met bijzonder onprettige vooruitzichten

60

Nu de Fed na bijna 10 jaar uiteindelijk besloten heeft tot een verkrappend beleid over te gaan, rijst de vraag of we nu in een schijnwereld, een reële wereld, een droom- of in een drogwereld leven. De beleggers hebben er nog geen vinger achter kunnen krijgen nadat de beurs in het afgelopen jaar op z’n best geen richting wist te bepalen. Zo gold dat ook vlak voor en na de Fed’s recente rente uitspraak met een plus/min Dow swing van ruim 220 punten. Zomin tot dusver de schulden of de voortwoekerende valutaoorlog dan wel de geopolitieke spanningsvelden nog ergens zijn verdisconteerd.

Gezien de jarenlange machinaties, manipulaties en interventies op de financiële markten kunnen we op z’n zachtst van dysfunctionele markten spreken! Inderdaad, maar dat gebeurt al zo lang dat we hieraan ruimschoots gewend geraakt zijn zoals de Sovjet burgers destijds niet anders meer wisten dan dat de abnormaliteit de normaliteit was of beter: de normaliteit “bij de gratie” van de opgetelde abnormaliteiten. U kent intussen mijn eerder aangehaalde uitspraak van Sovjet dissidenten van weleer die mij destijds wel eens in het oor fluisterden: “we leven hier in een bijzondere wereld waarin je doorgaans niet ziet wat je hoort en niet hoort wat je ziet”. Spreken we hier van realiteit of irrealiteit terwijl beide juist zijn?!

Ook de Fed schijnt zich in deze irreële vraag te verliezen met het ‘too little too late’ rente besluit ongeacht of deze beslissing tot een ‘financial holocaust’ met bijzonder onprettige vooruitzichten zou kunnen leiden. Het motief was: “het gaat beter met de economie”.

1 - rampent credit growth suggests the fed should have tightened last year

Bovenstaande Datastream chart geeft perfect aan hoe de Fed “iets” beter had kunnen handelen. Duidelijk zichtbaar is de rode Federal Fund verlaging na de tech crash in 2000/01. De ophoging in 2004 kwam pas in beweging toen de privé- en hypotheekschuld al weer vet aan het groeien was.. Het vervolg vanaf 2008 staat nog vers in ons geheugen gegrift maar ondanks de stijging van de schuld vanaf 2009 is de Federal Fund Rate muisstil blijven liggen.

Bekend scepticus en deflationist Albert Edwards van Société Générale vraagt zich in dit kader af ‘where in the business cycle is the US economy?’ Al vanaf medio 2013 wordt duidelijk hoe de verhouding tussen de winstgroet en de schuldgroei zich ontwikkelde. Dat is puur het gevolg van de Fed’s “losse handjes” geldpolitiek.

2 - us corporate net debt has exploded and massively exceeds ebitda

Het bedrijfsleven heeft vervolgens op 2 wijzen gebruik gemaakt van dit beleid:

 • gegeven de onzekere economische vooruitzichten en anticiperend op een hogere rentevoet zijn de kredietlijnen met de banken à priori fors opgehoogd, waarmee tevens overnames konden worden gefinancierd
 • door terugkoop van aandelen behoefde minder dividend te worden uitgekeerd dan wel dat daarmee de kans tot dividendverlaging als gevolg van winstdaling geheel of gedeeltelijk kon worden ondervangen.

Maar de schuldgroei droeg niet bij tot een stijging van de cash flow terwijl de beurswaarde wel steeg naar nagenoeg all time highs. Goedkope aandelen liggen bepaald niet meer voor het oprapen. Maar ja, waar moeten beleggers anders dan goed gesitueerd vastgoed of kunst kopen maar beide zijn moeilijker liquide te maken en ook niet ongevoelig voor een economische teruggang. Edelmetaal anderzijds ligt er qua waardeontwikkeling uiteraard “prachtig” bij maar wie wil dit “afgedankte goedje” nu nog hebben behalve die “achterlijke” Chinezen of andere Aziaten?

3 - us debt issuance used for share buybakcs

Het is vooral de toenemende discrepantie tussen de corporate (high yield, junk) bonds in relatie tot de lage rente die de Fed de meest zorg begon te baren. Deze discrepantie hield mede verband met de snel verslechterende situatie in de Amerikaanse schalie(olie/gas)sector waarin als gevolg van de lage marktprijzen geen droog brood meer te verdienen valt. Hoewel de beleggers op de aandelenbeurs veronderstellen dat de muziek nog steeds gaande is, is de vrees reëel dat de implosie van de bondmarkt nadert met de lont in het kruitvat van de beurs.

Om aan te geven hoe de lijnen van de bedrijfsomzet en de voorraden lopen, hoeft men slechts naar onderstaande chart te kijken waarbij de omzet nog sneller daalt dan de BBP voorraden, over groei gesproken! Kortom, het Fed mandaat ter zake van de financiële stabiliteit staat op wankelen nu we op een full blown deflatie dreigen af te stormen. Een proces dat via renteverhogingen alleen maar verder zal worden aangewakkerd en dit bovenop een niet vooruit te branden core inflatiecijfer (zonder energie en voeding) dat stijf rond de 1% blijft vigeren! Het moet dus komen van de economische groei. Die bedroeg na 7 jaar “ruimhartig beleid” slechts 1,2% op kwartaalbasis (3e kw.). Bepaald niet om over naar huis te schrijven.

4 - us nominal business sales and inventories

Je zou zeggen dat Janet Yellen c.s. het toch zo langzamerhand dun door de broek zou moeten gaan lopen met de zekerheid dat “deze CO2 uitstoot” wereldwijd merkbaar zal worden. Hieronder de “plastische” weergave van Yellen die de nagel in haar eigen doodskist slaat.

5 - doodskist

Maar nu het standpunt van de Fed ter onderbouwing van deze renteverhouding, quote: ‘The US economy has shown considerable strength. Consumer spending, which accounts for 85% of spending in the U.S. economy (was gedurende lange tijd rond 75%) has continued to hold up and grown at a solid pace whilst the underutilization of labor resources has diminished appreciably. Where there’s a drag from net exports, weak growth abroad and the appreciation of the dollar, we decided that the risks to the labor market and economy are balanced’. Dus vanwege deze “uitkomsten” alle reden om de rente in stapjes van 25 basispunten (0,25%) te gaan verhogen naar een mediaan van 1,4% en dit nogmaals in weerwil van de jongste waarschuwingen van het IMF en de BIS in Basel!

Wat betekent nu een dergelijke renteverhoging voor de Amerikaanse en buitenlandse staatsschulden? Wel dat er bij het doorschuiven van de schuld simpeltjes 1,4% bijkomt. “Wat maakt dat nu uit op een uitstaande staatsschuld van $18 biljoen?” Opvallend was dat ook de discount rate werd verhoogd van 0,25% naar zelfs 1% (de rente die de Fed de banken in rekening brengt op opgenomen leningen). Dank je de koekkoek!

Voorts zal de dollar normaal gesproken verder “aansterken”, hetgeen niet goed is voor de Amerikaanse export terwijl de buitenlandse valuta verzwakken maar is weer gunstig voor de export vanuit de opkomende wereld alsmede vanuit Europa. Dus valt er nu te mopperen? Hoe dan ook, met deze serie renteverhogingen hoopt de Fed straks weer over enige ammunitie te beschikken om een actiever beleid te kunnen voeren, althans dat is het Leitmotiv(!) zonder dit uiteraard hardop te hebben uitgesproken.
Naar verwachting zal de groei in China verder neerwaarts bijgesteld moeten worden. Rating bureau Fitch verwacht een bijstelling naar een groei van slechts 2,9% in 2016 – 2018 met uiteraard verdere gevolgen voor de wereldhandel met sterk negatieve bijverschijnselen in de opkomende landen. Oxford Economic’s Global Economic Model komt zelfs uit op een BBP cijfer van 1,7% in 2017 in plaats van de eerdere 3,1%. Ook een verdere muntverlaging ligt daarmee in het verschiet.

Een Chinees slow-down scenario zal flinke gevolgen hebben voor de financiële posities van talrijke bedrijven wereldwijd, in het bijzonder in de commodity sector maar ook in de scheepvaart, de zware industrie en de automotive sector. Dus ter voorkoming van een shock scenario kan sooner or later een nieuwe QE ronde niet uitblijven. Echter, in die fase zal de Fed’s geloofwaardigheid totaal verdampt zijn. Onderstaand Thomas Jefferson’s visie daterend uit 1776 die kennelijk aan dove man’s oren waren gericht!

6 - we must not let our rulers load us up with perpetual debt

“The Central Bank is an institution of the most deadly hostility existing against the principles and form of our Constitution. I am an Enemy to all banks discounting bills or notes for anything but Coin.“

If the American People allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the People of their property until their children wake up homeless on the Continent their fathers conquered.

Signed by Thomas Jefferson – Founding Father and third President of the United States and principal author of the US Declaration of Independence.

Gelet op de ontwikkelingen in de grondstoffensector lijkt een shock scenario zich al aan te dienen. De Chicago Research Bureau Commodity Index is vanaf het hoogtepunt in 2008 met ruim 63% gedaald. Dat is de grootste daling in de geschiedenis van dit instituut en komt neer op een daling teruggaande tot het niveau van vóór de Yom Kippur oorlog in 1973 toen de olieprijs nog op $3 dollar per vat stond en daarop als gevolg van de olieboycot naar $12 steeg. Dat was destijds de belangrijkste reden voor president Nixon tot een modus vivendi met Saudi-Arabië te komen resulterend in de petrodollar die nu de langste tijd gehad heeft.

7 - chicago research bureau commodity index daily

Al enige tijd komt de overproductie uit op 3 miljoen vaten per dag zodat de overtollige olie zelfs niet eens meer is op te slaan. Hoewel enerzijds Saudi-Arabië er alles aan doet om de Amerikaanse schalie voorgoed uit te schakelen, krijgt het land nu ook “hulp” van Iran, Irak en Libië. Mogelijk dat een Amerikaanse exportverbod op olie en gas deze daling tot stilstand zal weten te brengen. Als gevolg van de wereldwijde afnemende vraag kan de olieprijs vooralsnog maar één kant uit. Dat geldt ook voor ijzererts, kolen, koper, platinum en andere commodities. Het zal niet verbazen dat ook in deze sector steeds meer bedrijven in moeilijkheden komen te verkeren.

Door de rente zij het minimaal maar stelselmatig te verhogen wordt ‘automatiquement’ het momentum gecreëerd voor een perfect meltdown – een visie die mij na de vorige meltdown gevolgd door de full blown QE niet meer heeft losgelaten.

Wie niet 100% zeker is op deze aanstormende ‘stinky’ fase adequaat te zijn voorbereid, leze nogmaals de inleiding tot mijn Omslagoverlevingsportefeuille.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

 • bertus

  Dat hele gedoe, staat toch lineair in verband met het grote poppenkast spel.

 • Leuke term om 2016 mee in te luiden, een ‘omslagoverlevingsportefeuille’. Hoe ziet het beeld er dan uit na die omslag?

  • houtskool

   Hopelijk is die omslagportefeuille van leer. Dan heeft ‘ie nog iets om op te knagen.

   • Problemchild

    Jag älskar dig, min vän, dags för dig att flytta till Västernorrland i Sverige 🙂

    Meer dan welkom slimme man!

    • houtskool

     Hey maat! Misschien een weekje vakantie. Alles goed?

     • Problemchild

      alles is perfect hier, met jou ook?

     • houtskool

      Yep, uitstekend. haha, je avatar … ! Fijne feestdagen. Als jij een rendiertje schiet, dan eet ik zwijn.

     • Problemchild

      smakelijk!

    • bertus

     Wat is er mis gegaan je opvoeding?
     Of heeft het een genetische oorzaak?

 • Cynicus

  We zullen moeten omdenken, Werner. De gehele financiele problematiek als een uitdaging gaan zien en niet bij de pakken neer gaan zitten.

  • Omdenken inderdaad, dat is waar biflatie over gaat. Heel die schuldenproblematiek is al lang opgelost, blijkbaar moeilijk te bevatten voor economische analfabeten die het alsmaar blijven ontkennen, misschien niet eens begrijpen omwille daarvan.

   • Bartje

    Toon het eens aan wat u schrijft.
    China, India en Rusland bereiden een prachtig graf voor de dollar als handelsmunt.

    • Voor de hierna voorgestelde Financiële Relativiteitstheorie hebben we
     ons laten inspireren door Einstein die stelde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met dezelfde manier van denken dan waarin
     ze veroorzaakt worden, dit hebben we toegepast op het schuldenprobleem. In het verlengde zijn we gaan doordenken waardoor we drie verschillende manieren vinden om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal.

     https://dunningenkruger.wordpress.com/financiele-relativiteitstheorie/

    • houtskool

     Bartje, de fiat geest van eeuwige groei zoekt een andere ‘host’, van de lever naar de longen.

     Het beestje blijft ziek.

   • Cynicus

    Alles is te herleiden naar “0” dus ook schulden. Mensen zijn bang voor veranderingen en vooral die 10% die 90% van alle bezittingen in handen heeft. Die gaan de problemen zelf niet oplossen maar laten de onderdanen dat doen. Op het slagveld wel te verstaan. niet echt een kerstgedachte maar wel de realiteit.

    • Zo is dat Cynicus, misschien nu net wel een kerstgedachte, iets om eens over te bezinnen opdat we het nog kunnen vermijden. Ik zie de kerstballen al door de kamer vliegen. 🙂

     • Cynicus

      Ik wens je en je familie een uiterst fijne kerst en een gezond 2016. Dit geldt uiteraard ook voor de andere Biflaten.

     • Insgelijks Cynicus, tussen kerst en nieuw draaien we spreekwoordelijke knop om, zo zal de afgelopen periode op een grap lijken. 🙂

 • Carthago

  Wat een helder verhaal. De komende deflatie zet het criminele verdienmodel van opgeblazen geldinstituten hopelijk definitief aan de kant. Vooral het geloof in dit soort instituten zal hopelijk omslaan in complete afkeer en de eis voor soevereiniteit over zelf gerealiseerde economie . Het idiote idee al dat de prijs van een brood hier ten lande, feitelijk wordt bepaald door een zekere yeller of drakhi, met knikkende instemming van de haagse penoze.

  • Met Draghi in het hart hebben we onze financiële planning opgemaakt, dit in functie van onze kinderen en hun nageslacht. We hebben gemakshalve brood als referentie genomen om voeling te houden met de realiteit van alledag. En al was het in den beginne vaag, een bewijs voor economisch analfabetisme hoeven we niet langer te zoeken.

   http://i.imgur.com/kMxXkdl.png

   • Carthago

    Inderdaad economisch analfabetisme. De huidige politiek economische hoax dwingt ons tot :wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

    • Biflaten weten hoe dat analfabetisme tot stand komt, kieper gewoon deflatie in de prullenmand en ga verder met enkel inflatie. Het neveneffect is amper geloofwaardig, toch zijn we er elke dag getuige van. Woorden schieten tekort om deze economische dwaling te beschrijven.

     • Problemchild

      Werner, misschien is politicus wel wat voor je hahaha, die zeggen ook met mooie woorden constant hetzelfde, helemaal niks 🙂

     • Je bijdragen zijn nochtans zeer nuttig voor nader onderzoek, beter is te zeggen dat het al eens onderzocht werd maar niet altijd begrepen wordt. Ergo, we kunnen gewoon verder doen en wachten tot de bom barst, en achteraf zeggen dat we het wel wisten wat er zou gaan gebeuren.

     • houtskool

      Ziehier de kloof tussen wishful thinking en realisme. In jouw nadeel Werner.

     • Ja, er zijn altijd mensen die denken dat er nog nooit een boek geschreven werd, ze denken er zelfs niet over na waardoor we een realiteit onderhouden als een slepende ziekte die we voor ons uit blijven duwen. Het is als bezigheidstherapie, het enige probleem is dat de therapie voor geen meter werkt. Meelijwekkend is het, het intellect faalt door enkel zichzelf om de tuin te leiden.

      Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht.

      https://eilandmodel.wordpress.com/denksporen/

     • houtskool

      Op individueel niveau werd nog wel eens elektroshock therapie toegepast als het brein was vastgelopen. Het ‘systeem’ heeft blijkbaar een reset nodig voor het weer verder kan.

      Vrijwel alles om me heen is ‘zombified’; ik kan met slechts 2% van de mensen bevredigend communiceren. Daarom doe ik ook veel aan zelfbevrediging door regelmatig hier te posten.

      Bedankt voor je bijdragen Werner. Gelukkig ben jij inmiddels ook voorbij het punt dat er nog iets te redden zou zijn. Het hoort bij de evolutie. Get your tribe in order.

 • Problemchild

  Wanneer je geld leent, verkoop je toekomst aan je schuldeiser. (om maar niet te praten over wat geld eigenlijk is)
  En zo heeft onderhand heel de wereld zijn toekomst verkocht maar zodanig dat het niet meer opgebracht kan worden, het is teveel.

  Daar staan we nu. Rekken wat je rekken kan voor de status quo, vandaar de onlogische chaos die we aanschouwen. Laten we eerlijk zijn, mensen zijn goedig van aard, over het algemeen, niet opgewassen tegen de slechtheid van de satanistische psychopaten.

  Kun je lang of kort over praten. Alle aspecten van de resultaten hiervan bespreken.
  Einde van het liedje is, we zijn failliet met zijn allen.
  En back to basic is alles wat overblijft wanneer de illusie knapt.

  Handjes in de grond en zelfvoorziendendheid is dan het enige wat rest voor gewone mensen.
  Coming to a theater near you very soon. En praatjes vullen geen gaatjes. Aardappels wel.

  En voor de rest voor jullie allen uit goed illusie fatsoen: God Jul.
  (das zweeds, voor de atheïsten onder ons 🙂 dat je niet meteen denkt God en zo…haha)

  De meningen zijn verdeeld, hoop dat we tijdens de KerstTop tot overeenstemming kunnen komen hahaha.

  http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/10/ontdek-de-werkelijke-betekenis-van-het-kerstfeest/

  https://www.youtube.com/watch?v=PZch4SJFmaw

  En de MEGA zieke eindtekst zegt meer dan genoeg.

 • DrM

  Minister Schippers van de VVD sluit een samenwerking met de PVV niet uit, lees ik op http://www.volkskrant.nl/politiek/schippers-sluit-samenwerking-met-pvv-niet-uit~a4212856/ Als dat gebeurt, kunnen wij een rechts-fascistisch kabinet verwachten dat de vrijheid van de gewone burger aan banden legt en nog hardere austerity zal opleggen dan wij tot nu toe gehad hebben.

  Ik vraag mij af of de ondernemers en het bedrijfsleven wel een PVV/VVD-kabinet zien zitten vanwege de standpunten van Wilders over de E.U., de Euro, de grenzen en asielzoekers.

  • Problemchild

   Minister Schippers van de VVD en de PVV, ja man, die gaan ons nog redden.
   Hun bazen halen alle truuken uit de kast om de situatie zoals die is in stand te houden, dus laten we het nog eens over die figuren praten, die ze aangesteld hebben om ons te koejeneren.

   Komaan man.

   Heb je nou nog het grote bedrog niet door?
   Ik weet dat je christelijk bent en als het goed is geen kwaad met kwaad wilt vergelden, maar is het niet zo dat in de bijbel LETTERLIJK staat dat Jezus de geldwisselaars uit de tempel jaagde met een zweep?
   Daarbij kwam nog dat hij zonder zonde was.

   Dat moet toch iets zeggen.

   • DrM

    Ik moet niets hebben van de PVV en de VVD. Allebei één ultrarechts pot nat! Op http://www.mirror.co.uk/incoming/isis-planning-series-coordinated-attacks-7037858 lees ik dat IS meerdere aanvallen op Europese steden tegelijkertijd zou willen uitvoeren. Als dat vlak voor verkiezingstijd gebeurt, kunnen de PVV en de VVD een ruime meerderheid in de Tweede Kamer halen, waarbij de VVD het beleid voert en de PVV mee instemt. Dan wordt ons land echt een loederland waarbij de zwakkeren onder ons het nog veel moeilijker zullen krijgen dan nu het geval is.

    • Problemchild

     Ja man, t ziet er niet best uit.

    • Carthago

     Paranoïde ben je wel, niet bepaald rationeel dus, net zoals de rest van de politieke penoze
     Wilders is een rationele volksheld, die durft tenminste op een sinaasappel kist te gaan staan met een kogelvrijvest aan.

     • houtskool

      Controlled opposition. Althans, da’s mijn take.

     • Carthago

      Controlled opposition klopt, maar dat weet geert wilders ook en bereikt juist zelfs met behulp daarmee uiteindelijk toch zijn doel,dat is zijn kracht.

     • houtskool

      Zodra zijn positie in peilingen een systeemondermijnend karakter krijgt, slingert ‘ie een paar zielige oneliners de media in waardoor het inkakt onder NAP. Dat wordt bewust gedaan.

    • Karl

     PVV is helemaal niet zo rechts hoor, wel nationalistisch/vaderlandslievend. Lees het partijprogramma van de PVV maar eens, komt meer in de richting van links.

     IS aanvallen op Europese steden tegelijk? Onzinbericht, is angst zaaien.

     “Schippers sluit samenwerking met PVV niet uit” – het is politiek; talloze woorden, maar daden?

     “Als dat vlak voor verkiezingstijd gebeurt..” – ALS ja.

     “waarbij de VVD het beleid voert en de PVV ermee instemt” – is een aanname.

     “onze ouderen het veel moeilijker krijgen dan nu het geval is” – ook zonder een PVV-VVD kabinet zal dat door blijven gaan. Hoe moet anders de EU en de euro overeind gehouden worden?

     Kom op DrM, wordt weer rationeel! Want eerst voegde je reacties zeker wat toe, maar nu lijkt het meer op ongefundeerde aannames en conclusies.

     LAAT JE DENKEN NIET BEHEERSEN DOOR EMOTIES!

 • Met de groeten van Ewald …

  Het tekent de absurditeit van Corpocratië. Marx en Engels schetsten in 1848 in hun onvolprezen Communistisch manifest het beeld van een kapitalistische klasse die aan zijn eigen patsers ten onder zou gaan. Competitie leidt tot afnemende winsten en toenemende uitbuiting. Op die manier zou de bourgeoisie haar eigen doodgravers baren: het proletariaat dat met hooivorken de vermaatschappelijking van het kapitaal zou afdwingen. Hoewel de hooivorken tot nog toe in de schuur zijn gebleven, loopt het kapitalisme in de 21ste eeuw het gevaar alsnog aan zijn eigen cognitieve dissonantie ten onder te gaan. Publieksenquêtes en peilingen leren dat schulden, werkloosheid en sociale daling al lang onderwerpen als migratie, integratie en Zwarte Piet van de agenda hebben verdreven. Het wachten is op de politieke entrepreneur die deze zorgen mobiliseert.

  http://ewaldengelen.blogspot.be/2015/12/arm-en-rijk.html?showComment=1450950257345#c5847878442704239681

  • Carthago

   M mmmmmm maar, we krijgen toch belastingverlaging? Ik bedoel dus een sigaar uit eigen doos waaruit 4 sigaren gejat zijn.

  • houtskool

   Ja. Ofwel: concurrentie is strijd, en strijd is voor apen. Er staat ons een evolutionaire ‘shock & awe’ te wachten.

   • houtskool

    En bedankt voor je reminder aan Ewald. Zal zijn blog eens gaan volgen. Interessante denker.

    • houtskool

     Dit wilde ik posten:

     Ehh, de miljardair is over het algemeen ‘self-made’, een druppel op de gloeiende plaat, ook nog eens, gekeken naar de misstanden in het koopkracht plaatje.

     Haute finance, met bijbehorende draaideurcriminelen uit politiek en toezichthouders, gesteund door centrale banken die tbtf ook tbtf houden, die via haar facilitaire dienst, de beursnoteringen, zaken afromen en dat vervolgens kapitalisme noemen, is het ‘probleem’ m.i.

     ———-

     Maarrrr, Ewald accepteert alleen Google account reacties. Zodat overheidsdiensten eenvoudig via het account alle reacties op alle blogs van een enkel individu kunnen filteren op eventuele radicale of staatsondermijnende uitspraken.

     Net als Disqus hier op Biflatie……

     Ewald moet nog veel leren. Laat maar. Zo lang er geen ruimte is voor (relatief) anonieme posts doe ik niet mee.

     Niet over nagedacht he, biflaten?

     • Kunnen dat ook anders bekijken, iets minder door angst gedreven …

      In een menselijke organisatie kan de gebeurtenis die de stoot geeft tot
      het op gang komen van het doorbraakproces bestaan uit een terloopse
      opmerking die misschien voor degene die haar maakt niet eens van
      betekenis is, maar wel voor sommige leden van een praktijkgemeenschap.
      Omdat de opmerking betekenisvol is, kiezen zij ervoor de informatie snel
      te laten circuleren door de netwerken van de organisatie. Terwijl de
      informatie door de verschillende terugkoppelingslussen circuleert, kan
      zij worden versterkt en uitgebreid. Zelfs in die mate dat de organisatie
      de informatie niet langer in haar bestaande toestand kan absorberen.

      https://biflatie.nl/artikelen/verdieping/het-verschijnen-van-innovaties/

     • houtskool

      Heb je gelijk in. Je weet dat ik me niet graag conformeer. Overigens niet uit angst, dan zou ik geen website meer bezoeken.

     • houtskool

      Ehhh, dit gaat overigens geheel buiten medeweten van Ewald om. Accounts, browserhistorie en met name apps zijn het nieuwe wapen; megadata.

      Een Google acoount? Never in my f*cking life.

     • Volgens Schopenhauer doorloopt elke ‘waarheid’ drie fasen:

      (1) ze wordt belachelijk gemaakt
      (2) ze wordt krachtdadig tegengewerkt
      (3) ze wordt als vanzelfsprekend aangenomen

      Fase (1) & (2) mag duidelijk zijn, economische analfabeten hebben door een gebrek aan aandacht en ontvankelijkheid zelfs geen idee waar die ‘waarheid’ over gaat . Ewald (en vele anderen) mag het aan den lijve ondervinden, verklaringen zijn gewoon te lezen in de vakliteratuur.

     • Money as debt

      Juist wel over nagedacht.. net wat je zegt.., via Disqus of google accounts is elk individu te filteren en te traceren. Voorbeelden genoeg van mensen die met waarheid verkondigen in de problemen zijn gekomen. Als deze site echt zou gaan lopen met miljoenen bezoekers per maand krijgt onze Hans ook problemen net als Koen in 2011/2012 meen ik toen het allemaal wat meer op scherp stond en ook Dhr Tissen bedreigd werd om zijn scherpe artikelen.
      Daarom pleit ik al langer om in dit kleine kikkerlandje is af te spreken , in een auto te stappen en met elkaar aan een tafel te praten.. Geen accounts , niks inloggen maar praten met elkaar zonder dat daar enige controle van buitenaf mogelijk is . Die twee procent zou iets moeten doen met elkaar om verder te komen..

     • De wereld is een groot complot, toch wil niemand complotdenker genoemd worden. Laat maar weten wanneer je de kiesdrempel haalt. 🙂

     • Money as debt

      Wat een onzin.. Wat heeft een complot met mijn reactie te maken ? Zou je AUB inhoudelijk willen reageren en eigen verzinsels bij jezelf willen houden dan te raaskallen op andermans reacties.. Kiesdrempel… , waar heb je het over in deze context..
      De wereld een groot complot.. in wat voor wereld leef je man…

     • Je schrijft het zelf toch? Er blijkt volgens jou twee procent te zijn die zich in een achterkamertje moeten gaan beraden over een wereld die bol staat van complotten die tegen hen gesmeed worden. Dat wat je ‘verkondigers van waarheid’ noemt, worden immers de nek omgewrongen (bv dhr Tissen). Zo gezien moeten er nog heel wat mensen de nek omgewrongen worden, zelfs bv Nobelprijswinnaars die het hebben over de Rational Fools (cfr Amartya Sen). Het lijkt alsof er in heel de wereld nog geen boek geschreven werd, in wat voor wereld we leven?

     • houtskool

      Eens MaD. De status quo mag niet falen, en voor tbtf heiligt het doel de middelen. Er komt een dag dat een Google account rechtsgeldig tegen je kan worden gebruikt om je te kunnen afvoeren naar het dissidenten blok.

    • Graag gedaan, een mens is pas normaal zolang hij zich aanpast aan de gekte van de maatschappij. Het gevolg is dat interessante denkers op therapie mogen om zich terug te conformeren aan deze gekte. Moet er nog zand zijn?

     https://youtu.be/wOerQA1TpV8

 • Problemchild

  Wie heeft er niet gevroten met kerstmis?

  Vingers!?

  Vingers!?

  https://www.youtube.com/watch?v=opqPm-mJHUE

  De mooiste praatjes , vullen nog steeds geen gaatjes!

 • bertus

  De ontwikkelingen over de hele linie gaan er steeds beter uitzien.

 • bertus

  “Ook de Fed schijnt zich in deze irreële vraag te verliezen met het ‘too
  little too late’ rente besluit ongeacht of deze beslissing tot een
  ‘financial holocaust’ met bijzonder onprettige vooruitzichten zou kunnen
  leiden.”

  Ik vind bovenstaande gegevens ondergeschikt aan de puur menselijke belangen en vooruitzichten en mogelijkheden op termijn.

  Gemiddeld genomen gaan we er van uit, dat alles in 3 groepen is in te delen.

  Meestal wordt er door mensen een indeling gemaakt in 3 groepen, omdat ze dat zo geleerd hebben.

  Naar mijn mening kunnen we de totale mensheid indelen in 5 of meer groepen.

  De eerste 4 groepen kunnen zijn:

  1.Mensen die hoofdzakelijk aan zich zelf denken en naar zich zelf handelen.
  2.Mensen die misstanden ontdekken in de menselijke en natuurlijke maatschappij en het vermogen hebben, om het op vreedzame/duurzame wijze te kunnen oplossen.
  3.Mensen die zich verzetten/conflict aangaan tegen misstanden en gevolgen in zijn maatschappij.
  4.Mensen die wel waarnemen dat er zaken niet kloppen, maar deze naast zich neerleggen, omdat ze denken dat ze er toch niets aan veranderen kunnen.

  De vijfde groep is op de hoogte van de Aardse begrenzingen en gaat stappen zetten om de mens meer ‘RUIMTE’ te verschaffen.

  Mensen uit de categorie 1,3 en 5, zullen het hier op aarde uit gaan vechten.

  De mensen in categorie 2, zullen met anderen hun universele wereld uitbouwen.

 • bertus

  “Ook de Fed schijnt zich in deze irreële vraag te verliezen met het ‘too
  little too late’ rente besluit ongeacht of deze beslissing tot een
  ‘financial holocaust’ met bijzonder onprettige vooruitzichten zou kunnen
  leiden.”

  Ik vind bovenstaande gegevens ondergeschikt aan de puur menselijke belangen en vooruitzichten en mogelijkheden op termijn.

  Gemiddeld genomen gaan we er van uit, dat alles in 3 groepen is in te delen.

  Meestal wordt er door mensen een indeling gemaakt in 3 groepen, omdat ze dat zo geleerd hebben.

  Naar mijn mening kunnen we de totale mensheid indelen in 5 of meer groepen.

  De eerste 4 groepen kunnen zijn:

  1.Mensen die hoofdzakelijk aan zich zelf denken en naar zich zelf handelen.
  2.Mensen die misstanden ontdekken in de menselijke en natuurlijke maatschappij
  en het vermogen hebben, om het op vreedzame/duurzame wijze te kunnen
  oplossen.
  3.Mensen die zich verzetten/conflict aangaan tegen misstanden en gevolgen in zijn maatschappij.
  4.Mensen die wel waarnemen dat er zaken niet kloppen, maar deze naast zich
  neerleggen, omdat ze denken dat ze er toch niets aan veranderen kunnen.

  De vijfde groep is op de hoogte van de Aardse begrenzingen en gaat stappen zetten om de mens meer ‘RUIMTE’ te verschaffen.

  Mensen uit de categorie 1,3 en 4, zullen het hier op aarde uit gaan vechten.

  De mensen in categorie 2, zullen met anderen hun universele wereld uitbouwen.

 • bertus

  Dit is een klassieke, bekende, domme strategie.
  Deze kan uiteindelijk alleen maar in het voordeel uitvallen, van de sterke valuta’s.

 • bertus

  Weinige burgers wilden/willen de waarheid onder ogen zien.

  Ze hadden het veel te druk met zichzelf, hun eigen boeltje en al die onzin er omheen.

  Is niet erg, de rekening valt vanzelf op de deurmat.

 • bertus

  De subtiele, nonchalante signalen spreken boekdelen.