Van de ene naar de andere crisis

60

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap.

Migratiecrisis heeft 2 kanten

Een migratiecrisis kent 2 kanten. Negatieve en positieve. Als negatief wordt in het algemeen gezien de integratie van moslim-immigraten in de westerse samenleving en de verdringing op arbeidsmarkt en (huur)woningmarkt. Anderzijds wordt als positief gezien dat de enorme toestroom van migranten een verdere afname voorkomt van onze krimpende EU-(beroeps)bevolking. Hier wordt door de samenleving natuurlijk verschillend over gedacht. Onderzoekers voorspellen al lange tijd een afname van economische groei in de EU door de krimpende bevolking. Logisch natuurlijk. Hoe minder mensen, hoe minder consumptieve uitgaven, zoveel minder banen, zoveel minder welvaart, etc, etc. Uiteraard wordt door politici en (grote) werkgevers anders geredeneerd dan de machteloze burgers. Linkse politici zien meer kiezers voor de linkervleugel, indien de migrant op termijn in bezit is van een verblijfsvergunning. Werkgevers zien een groot aanbod van goedkope arbeidskrachten op de arbeidsmarkt; gunstig voor lagere loonkosten. Het klassieke verschil tussen de machtige multinationale werkgevers en de slaafse werknemers waarvan weinigen nog lid zijn van de vakbond. Kortom, voor- en nadelen voor de maatschappij. De vraag is echter hoe de samenleving hierover denkt als we een jaartje verder zijn en zien dat de werkloosheid onder autochtonen en allochtonen mogelijk flink oploopt.

Werkloosheid meer dan 10 procent?

De werkloosheid staat al heel lang op een onaanvaardbaar peil van zeker meer dan 10 procent. Jazeker, dat is meer dan het officiële cijfer wat het CBS en UWV rondstrooien. Vanaf januari 2015 worden werknemers met een baan van minder dan 12 uur per week ook geteld als werkzame personen. Dat betekent dat (studerende) jongeren met een bijbaantje en deeltijders/uitzendkrachten met weinig uren de omvang van de werkzame bevolking ineens met 956.000 personen vergroten waardoor het percentage werklozen met een uitkering lager wordt. Behalve deze verdoezelende maatregel kennen we nog de werklozen die niet geteld worden. Dat zijn de langdurig werklozen die uit de uitkering zijn geraakt en vaak een partner hebben met een inkomen of moeten interen op eigen vermogen alvorens voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen. Deze aantallen zijn niet bekend. Hoe dan ook, het werkelijk aantal mensen zonder werk, met of zonder uitkering, die werk en meer uren werk zoeken zullen ongetwijfeld ruim hoger zijn dan de huidige 6,8 procent zoals officieel wordt gepubliceerd. Voor mij een reden om aan te nemen dat onze economie nog geen hosanna is zoals door sommigen wordt beweerd.

Welvaartstaat op z’n retour

Al jarenlang zien we dat onze economie moet worden aangejaagd door de centrale banken. De overheden komen door de politieke verdeeldheid niet met oplossingen, dus kiest men de makkelijkste en gevaarlijkste weg, de geldverruimingspolitiek van de ECB. Door de krimpende bevolking ondervinden we allemaal aan den lijve dat onze sociale welvaartsstaat langzaam wordt afgebroken. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag, zoals bijvoorbeeld de luiheid van de verwende bevolking van een welvaartsstaat op z’n retour. En hoe immens hebben we ons privaat en als staat in de schulden gestoken. Het is ons wel erg gemakkelijk gemaakt. De enorme ruif van uitkeringen en toeslagen waar een veel te groot deel van onze bevolking (niet altijd) noodgedwongen een beroep op moet doen. Een sociale welvaartsstaat over de top. Aan alle tijdperken van economische bloei en technologische vooruitgang komt eenmaal een einde. Meestal veroorzaakt doordat op gegeven moment door een langdurige stabiele periode van vrede en welvaart de van oorsprong luie mens achterover is gaan leunen. De verwende welvaartmaatschappij voorziet eigenlijk in alles wat ons hartje begeert.

Politieke onrust

Echter geeft de geopolitieke situatie van nu al aan dat we op het randje verkeren van grote bestuurlijke onrust in binnen- en buitenland. Een demografische transitie en de enorme immigrantenstroom zal een grote impact hebben op het huidige sociale leefklimaat. De maatschappelijk onrust steekt nu al de kop op. Je ziet de polarisatie tussen links en rechts nu dagelijks op onze media. De tegenstellingen tussen (extreem) links en (extreem) rechts i.v.m. de vluchtelingencrisis lopen steeds meer uit de hand door toenemend geweld. Tot nu toe vaak eenmansacties, maar onlangs is in Duitsland al een groep van 11 personen opgepakt. We zien de grimmige informatiebijeenkomsten van de diverse gemeenten waar men burgers wil informeren over de komst van opvangcentra. Bestuurders die worden weggehoond door een horde onruststokers, althans zo luiden vaak de verklaringen die de lokale bestuurders afleggen aan de pers.

Draagvlak voor immigranten wordt kleiner

Toch vertegenwoordigen de vaak luidruchtige aanwezigen die tegen een AZC zijn een groot deel van de bevolking die tegen de opvang zijn in hun nabije omgeving. Een aantal gemeenten is begonnen met het uitzetten van enquêtes binnen hun gemeentegrenzen met de bedoeling om die uitkomsten mee te nemen naar de vergadering waar een besluit moet worden genomen. Volgens een enquête van de Volkskrant in de maand augustus blijkt er nog weinig draagvlak te zijn. Slechts 24 procent van de Nederlandse bevolking is bereid om meer vluchtelingen toe te laten. Hoe we het ook wenden of keren, de tendens is dat de onrust in ons polderlandje flink aanwakkert door de constante beelden van enorme rijen vluchtelingen die de wegen, in een steeds smaller wordende corridor in de Balkanlanden op weg naar West-Europa, volledig verstoppen. De dagelijkse beelden op de TV komen flink aan en dat zal de verdeeldheid onder onze bevolking alleen versterken. De angst voor massa’s vreemdelingen vind je voornamelijk aan de onderkant van onze samenleving die worden geconfronteerd met de opname van veel vluchtelingen in hun directe woonomgeving. De bovenlaag van onze samenleving woont in het algemeen behoorlijk wat rianter en zullen weinig merken van de opvang in hun villaparken. Op deze manier worden niet alleen de sociale contrasten tussen heel rijk en (erg) arm vergroot maar ook nog eens de politieke tegenstellingen. Al deze verscherpte tegenstellingen leiden allemaal tot radicalisering en polarisatie binnen ons ooit zo vreedzame polderlandschap. We zien het elke avond op TV en internet.

Van de ene naar de andere crisis

Nu de economische crisis wat naar de achtergrond is gedrukt, maar als een soort van veenbrand nog zeker ondergronds aanwezig is, steekt inmiddels een nieuwe crisis de kop op. De immigrantencrisis. Overal waar je komt is deze nieuwe crisis het gesprek van de dag. Maar wel afhankelijk van de kringen waarin je vertoeft. Zoals ik eerder al opmerkte leeft deze vluchtelingencrisis heel sterk in de zogenaamde onderlaag. De inmiddels gedegradeerde middenklasse te samen met de onderlaag zijn nog niet uit de economische crisis, zoals vaak door onze media wordt voorgeschoteld op aangeven van beleidsmakers. Alleen de bovenlaag, de superrijken, de banken, multinationals en beleggers profiteren momenteel van het geldverruimingsbeleid van de ECB. Het geld wat onze super Mario Draaki uitstrooit boven de financiële markten wordt als een magneet aangetrokken door het grootkapitaal. De hardwerkende burgers en de uitkeringsgenieters worden er weinig beter van. Wij burgers moeten het doen met de nieuwe belastingplannen in januari 2016, waarvan straks duidelijk wordt wie daar beter van worden maar vooral ook wie er minder van worden. De zogenaamde hervormingsplannen van ons kabinet is gerommel in de marge en jaagt zeker de economie niet aan. De één krijgt wat meer en de ander wat minder. Waar Jan Modaal anno 2015 wel tegenaan loopt is de groeiende onrust aangaande het vluchtelingenprobleem. Daarbij geteld de financiële sores die veel huishoudens nog altijd ondervinden en dan zegt een eenvoudig sommetje dat 1 en 1 = 2. Het feit dat velen moeten leven in een (verborgen) armoede samen geteld met de angst van verdringing op de arbeids- en huurwoningmarkt door bijvoorbeeld Syrische immigranten met een redelijke (Engelstalige) ontwikkeling zorgt voor onvrede. Zolang de immigrantenstroom en het verdeel- en heersbeleid van de ECB aanhouden zal dat de opmaat zijn naar een sociale revolutie. Kijk goed om je heen en trek je eigen conclusie.

Piet Pineut

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Carthago

  Het poldersucces uit het verleden biedt geen garanties meer voor de toekomst. Dat is niet bepaald door de autochtone Nederlanders maar volledig ( misbruikt) door de Eussr kliek,met volledige goedkeuring door de zelf gekozen politieke penoze in ons parlement. Het wordt voor de nederiglander steeds meer duidelijk dat alles wat hier in relatieve vrede is gerealiseerd volledig wordt overgenomen door mislukte euro avonturen en economische opportunisten met afgeschoren allah akbarbaarden. Het morele verval en de bestolen identiteit heeft zo snel om zich heen gegrepen dat het alle aspecten heeft van een nachtelijke overval.Er zal nog maar één mogelijkheid over blijven en dat zal zich concentreren op protest, grenzen dicht en het kieshokje, er is geen andere weg terug naar behoud van soevereiniteit en vrede in eigen land. De andere weg zal zijn dat het licht uitgaat en de donkere middeleeuwen terugkeren in het komende feodale tijdperk, de Eussr.

 • Bartje

  Leest u allen op wikipendia over de Franse Revolutie wat de start was en wat het gevolg was dan weet u allen hoe het heden wederom zal gaan gebeuren.
  Met een verschil, toen was de burgerij en het nog lagere volk niet niet erg wijs en onderricht.
  Heden is dat wel het geval in algemene zin.
  Wie is de schuldige van de huidige gang van zaken, juist het volk.
  Die zijn te lui in algemene zin om hun bestuurders op het juiste moment aan te spreken en als dat geen gevolg had hem een schop onder zijn reet te geven en laten vervangen door betere bestuurders die er echt wel zijn.

  • John_Rambo

   Er tijn geen ‘betere bestuurders’, en die komen er ook niet.
   Het zal iedere keer weer dezelfde uitkomst geven als nu.
   Je geeft het recht om over je eigen leven te beslissen af aan een stel psychopaten die zich omhoog hebben gewerkt. Eerlijke mensen komen echt niet in hun plaats.
   Kijk maar naar wie er de laatste 20 jaar bestuurders waren.

   • Tsjak Norrit

    Beter kun je het niet zeggen, John!

    Je maat Tsjak.

  • paul de vries

   ach bartje

   luister.
   Zolang het volk brood, spelen en een soapserie tot haar beschikking heeft blijft het rustig… toch?
   En de werkloosheid kan altijd hoger. In principe zitten we in een dalende trend van arbeidsparticipatie door mechanisering, computers, machines etc.
   Bedrijven willen feitelijk naar een situatie toe dat ze geen werknemers meer nodig hebben. Zeker als de robottechnologie een definitieve doorbraak gaat krijgen, kunnen we allemaal collectief onkruid gaan wieden als zijnde bezigheidstherapie.

   • Juan

    Maar wie gaat dan al die producten kopen, die met de jongste robottechnologie is gefabriceerd?

    • paul de vries

     Juan das een hele goeie opmerking.
     Elke klassieke rechtse marktdenker (laten even zwart/wit zeggen; de gemiddelde telegraaf lezer) is door dit principe er ook voor dat de onderkant van de samenleving (pyramide) bestedingsruimte moet hebben. De hele pyramide moet geld tot haar beschikking hebben.
     Inmiddels is mij opgevallen dat elke verstokte rechtse kapitalist (ja ik ben me erfan bewust wat de taalpuriteinen nu denken…) Na lehman 08 schreeuwden om sociale interventie v/d centrale banken wereldwijd. Elke kapitalist is een socialist geworden na lehmann 08.
     Net als een gezin hebben we elkaar nodig in een samenleving. Denk klein en denk groot. Een gezin in al z’n micro-economische uittingen laat zich prima vergelijken met een samenleving. Alhoewel, volgens mijn huisgenoot, wel als principe.

  • bertus

   “Met een verschil, toen was de burgerij en het nog lagere volk niet niet erg wijs en onderricht.
   Heden is dat wel het geval in algemene zin.”

   Je denkt toch niet, dat jan met de pet indertijd die revolutie heeft ontwikkeld en georganiseerd?

   De tegenwoordige gemiddelde bevolking is nog net zo dom als toen en zo niet goedgeloviger en slaafser dan toen.
   Maar, het lijkt heel langzaam aan iets beter te worden.

   • Bartje

    Genoeg is genoeg, is een bekent gezegde en daar lijkt het heden een ietsje naar te neigen.
    Auto`s ed. in brand steken is een vorm van opstand en ook een uiting dat de tolerantiegrens is bereikt of zeer nabij is.
    En ook de uitingen van politici zoals, je blijft met je poten van een bestuurder af is een zeer gevaarlijke.
    Simpel, bestuurders worden door het volk aangewezen na verkiezingen en dienen uit te voeren wat het volk wenst en niet andersom.
    Het presidium van de EU heeft het dondergoed in de gaten, ze houden zich muisstil omdat anders het lont plots weleens in het Kruidvat terecht kan komen.
    Men verzoekt echt niet voor de leut dat de Balkan ze tegenhoud om zodoende enige verdeling te bewerkstelligen.

    • bertus

     “Het presidium van de EU heeft het dondergoed in de gaten, ze houden zich
     muisstil omdat anders het lont plots weleens in het Kruidvat terecht
     kan komen.”

     Deze twee, of andere Aardse onbenullen kunnen “misschien” bepalen wanneer het kruitvat gaat ontploffen, maar de uitkomst van de gevolgen is niet in hun handen.

     En ja, bestuurders roepen en prediken wat in het rond, omdat ze “bestuurder” zijn en nauwelijks bewust zijn wat ze eigenlijk doen.

     Maar het verdient nog steeds lekker, dus blijf je maar gewoon aan de dogmatische taal en houding vasthouden zolang als het duurt.

     • bertus

      Vaak zijn onaardse duivelse elementen te herkennen aan hun narcistische paradoxale kenmerken.

   • paul de vries

    He jong, degene die verantwoordelijk zijn voor een revolutie. Gaan zich vaak net zo kortzichtig gedragen als degenen die ze hebben afgezet na de revolutie.

    Wellicht kan internet een verschil maken in de toekomst.

    Maar koopgedrag van een consument in de supermarkt laat zich wel beinvloeden maar niet zo makkelijk veranderen.

    Als ik zie hoe makkelijk mijn huisgenoot (jelmer) zich net wat te makkelijk vol laat gooien met alcohol en hoe ik net wat te graag naar die waterpijp grijp op momenten dat we het juist niet willen… pfoe daarbij probeer ik ook dat nicotine-monster te temmen. Op dit moment is ie alweer op de deur aan het bonken en moet ik wel open doen. Duidelijk gevalletje van stockholmsyndroom. En het klopt. Ik zoek die mensen op die dezelfde problemen hebben… raar eigenlijks.

    https://www.youtube.com/watch?v=pTi5pMv6Ko4

 • DrM

  Op http://theeconomiccollapseblog.com/archives/expert-that-correctly-predicted-market-moves-in-july-august-and-september-says-stocks-will-crash-in-november “Expert That Correctly Predicted Market Moves In July, August And September Says Stocks Will Crash In November” lees ik dat een bepaalde expert een totale meltdown verwacht van de financiële markten aankomende november. Of dat waar is en ook zal gebeuren, weet ik niet.

  De aanhoudende vluchtelingenprobleem in de Europese Unie kan echt wel tot een revolutie leiden waarbij de E.U. uit elkaar valt. Premier Rutte waarschuwt daarvoor op http://www.volkskrant.nl/binnenland/rutte-waarschuwt-voor-einde-samenwerking-eu~a4170187/

  Dat kan heel gemakkelijk gebeuren wanneer extreemrechtse partijen als de PVV, NVU en de Pegida steeds meer aanhang krijgen. Zal dit leiden tot een krachtige federatie met 10 landen met aan het hoofd de antichrist?

  • Karl

   Op de laatste alinea weten we gewoon geen antwoord, het blijft speculeren.
   Maar over die crash in november; 3 november is de staatskas leeg en het schuldenplafond is nog steeds niet verhoogd. De Republikeinen willen er niet aan. Gaat nog spannend worden komende maand in de VS!

   Maar laat je niet regeren door angst of bezorgdheid. Probeer bijvoorbeeld, als je een vluchteling tegenkomt, hem de liefde van onze God te laten zien, laat ze kennis maken met het Evangelie. Veel vluchtelingen zijn moslims in naam, dus zo lang je je niet op de harde kern moslims richt kun je daarmee veel bereiken!

   Een meltdown moet er haast wel komen; de beurzen zijn namelijk totaal zonder fatsoenlijke reden (geld printen = geen fatsoenlijke reden) enorm gestegen sinds de laatste bloedmaan op 28 september.

   • DrM

    De V.S. moet gewoon hard bezuinigen, anders gaat het daar helemaal mis. Als bij ons in Europa het geld op is, moeten wij ook bezuinigen. Je kunt niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Waarom kan dat in de V.S. niet?

    Een financiële meltdown zal zeker in Europa de gehele samenleving op de kop zetten, want dan is er helemaal geen geld meer voor lonen, uitkeringen/toeslagen, politie, brandweer, defensie en opvang van vluchtelingen.

    • Karl

     Maar dat bezuinigen willen de Democraten absoluut niet doen.
     Aankomende woensdag wordt een nieuwe leider gekozen door de Republikeinen; John Boehner wordt waarschijnlijk vervangen door de conservatievere Paul Ryan. Dan is het al 28 oktober; een week later is de staatskas leeg en moeten ze hun uitgaven met de dagelijkse inkomsten doen; letterlijk uitgeven dus wat er binnenkomt. En zoals je weet kunnen ze daar nooit al hun uitgaven mee doen.

     Om betalingsprobleem te voorkomen moet er dus snel worden gehandeld, waar het op dit moment niet naar uit ziet.

     • DrM

      Dat betekent dat er dan weer een shutdown komt in de V.S., net als een paar jaar geleden. Wanneer de V.S. in gebreke komt, dan zal de Dollar keihard vallen en zal dit dan er toe leiden dat de staatschulden- en de derivatenbubbel echt zal knappen? Op http://theeconomiccollapseblog.com/archives/why-is-this-happening-unprecedented-flooding-has-hit-the-u-s-within-the-last-30-days lees ik dat de V.S. nu al door zware overstromingen getroffen wordt, wat voor negatieve effecten zal dat wel op de economie en het financiële systeem hebben?

      Door de QE’s zijn de effectenbeurzen de afgelopen jaren enorm gestegen, wat zal er gebeuren wanneer deze bubbel knapt en waar zal het geld dan naar toe moeten stromen?

     • Karl

      We kunnen ophouden met triggers bedenken. Er is een akkoord gekomen, er is deze week zo hard onderhandeld en beide kampen (Dem. en Rep.) hebben dusdanige concessies gedaan. Er valt gewoon geen touw meer aan vast te knopen.

      De beurzen staan gewoon nog steeds sky high, alle slechte signalen worden nog steeds genegeerd (over o.a. China), FED houdt rente weer gelijk en de beurs in de VS schiet omhoog…

      We kunnen niks anders doen dan wachten, wachten, wachten zodat we de tijd tot de komende crisis nuttiger kunnen besteden.

     • Karl

      Maar het lijkt wel zeer onwaarschijnlijk dat de FED in het huidige systeem de rente nog gaat verhogen. Want er is altijd wel een reden te vinden om het weer uit te stellen. Dan kunnen we zelfs een renteverhoging in december 2015 (!) wel vergeten. En dan staan we gewoon 7 jaar lang op 0.25%!

      Je zou denken dat het niet gekker kan, maar toch blijkt dat iedere keer weer anders te zijn…

     • Karl

      De enige reden waarom er een renteverhoging plaats kan vinden, is omdat de dollar anders kapot gaat. Want inmiddels wordt de dollar weer frontaal aangevallen door Poetin, die de dollar duidelijk en openlijk wil uitroeien als international reserve currency, net als de omgebrachte Sadam en Khadaffi. Schurken inderdaad, maar dat hebben moslimlanden nu eenmaal nodig om de boel bij elkaar te houden.

      Bericht van 28 oktober:

      http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/poetin-wil-geen-dollars-meer-voor-olie/

      GO VLADIMIR!

     • DrM

      Wat voor gevolgen zal het voor ons hebben nu Poetin olie niet meer in Dollars afrekent, maar in Roebels en Yuan?

     • Karl

      Geen, want voor de internationale handel zonder de landen waar Rusland economisch mee samenwerkt (zoals China, Iran, Egypte) zal de dollar (nog wel) geaccepteerd worden.

      Maar het is in ieder geval weer een stapje dichter bij het crashen van de dollar. Maar er zullen nog meer stappen nodig zijn, ook door andere landen, aangezien je de dollar niet zomaar van de troon stoot.

     • bertus

      Wat een gedoe over het schuldenplafond in US, net of er geen belangrijker zaken zijn dan deze poppenkast voorstelling.
      Volgens mij dwaalt de voorgaande discussie behoorlijk af van het crisis verloop, zoals in het artikel wordt geciteerd als rode draad.
      Niet dat ik hier als spelleider moet gaan fungeren, maar het geeft zo weinig nieuwe bewuste meningen en inzichten.
      En deze laatste persoonlijke elementen, zijn volgens mij juist zo belangrijk, om persoonlijk en als gemeenschap bewust te groeien en vooruitgang te boeken in het heden en de toekomst.

     • Karl

      Dat klopt, alles is eigenlijk al besproken op deze site. Het is wachten op de trigger, dan komen er weer genoeg nieuwe meningen en inzichten.

   • paul de vries

    Zo, wat een kneiterlamme bende gisteren. Echt niet normaal.
    Maarreh idd madman niet te serieus ingaan op de berichten van gisteren van paul is het beste. Ofwel kansloos geneuzel mijnerzijds (of is het mijnerzeids…?)(eeeh boeiuh)
    Maar ik wil nu, met een stevige borrel achter mijn kiezen, even ingaan op karl zijn bericht. Ofwel de meltdown.
    Die meltdown beste karl is wat menig belegger bezighoudt we zijn nu 6,5 jaar verder in het ultieme financieel monetaire experiment aller tijden.
    Vooralsnog leidt qe politiek tot deflatie, althans is mijn conclusie, in de reeele economie. Terwijl de officiele doelstelling van bijvoorbeeld de ecb 2 % inflatie is… Hoezo dubbele agendas?
    Life is a bitch… and you are married with the ecb…

    • paul de vries

     in ieder geval nog een laatste opmerking. Wil je begrijpen wat er in de economie gaat gebeuren dan moet je begrijpen wat een ecb gaat doen.
     Het valt mij op dat een ecb zich hetzelfde gedraagt als bijvoorbeeld de bestaande politieke partijen in nederland (nee, ik ben geen wilders stemmers, ik vind wilders een echte idioot) die doen er alles aan om steeds weer herkozen te worden, willen feitelijk monopolist zijn, komt er kritiek dan buigen ze net zo diep door tot iedereen weer op ze stemt. Het cda heeft, tot paars I, dit vol weten te houden. Het stockholmsyndroom van de oppositie is dat men zich gaat gedragen zoals zijn/haar voorganger dat deed. Ofwel vvd/pvda/d66 gaat zich gedragen zoals het cda dat deed tot paars I.
     Ik denk dat dit ook geldt voor de ecb. Ofwel de ecb laat zich prima vergelijken met een politieke partij.
     Dit is dus het principe van stilstaand water. Stilstaand water gaat stinken.
     Niet te lang op het pluche. Water moet stromen, doorstromen.

    • Karl

     Die meltdown is datgene wat menig belegger al 6,5 jaar bezighoudt? Als dat zo was dan zouden ze juist nu niet gaan beleggen lijkt me…

     • bertus

      Hallo Karl,

      Daar lijkt wel een behoorlijke logica in te zitten.
      Ik vraag me echter af, welke beleggers dit bezig houdt.
      Voor mijn gevoel, zijn het beleggers die een aantal graantjes willen meepikken, maar niet wezenlijk aan de touwtjes trekken.

  • Carthago

   Nogmaals, geachte drm,wilders is niet extreem rechts met de ook nog fascistisch op hem geprojecteerde Apocalyps, hij is rechts noch links, vvd noch pvda, hij is eenvoudigweg een vaderlandslievende held, die als enige tegen de teloorgang van het ooit vrije Nederland strijdt, wie anders zou dat dan ooit ook nog DURVEN volgens jou?

  • Juan

   Waaruit zou blijken dat de PVV een extreem rechtse partij is?

  • bertus

   Velen hebben in spanning je eerdere voorspellingen afgewacht m.b.t. het volledig instorten van het financieel/economisch systeem in sept/okt.
   Je spreekt nu niet meer je eigen verwachting uit, maar citeert ze nu van anderen.
   Zijn die van anderen beter?, of kan je het uitblijven ervan die anderen toerekenen.

 • houtskool

  Uitstekend geschreven Piet. Draghi gooit valuta’s op het vuur, Merkel arbeid en consumptie.

  Pompen of verzuipen. Politici kunnen slechts de boodschap van “meer” verkondigen, anders faalt BAU, business as usual. De wereld echter is overstreched, ik wacht wel op de eerste pees die afscheurt en het gedrocht onderuit doet gaan. Dan begint het feest pas echt. You ain’t seen nothin’ yet.

  Elke zandbakfilosoof met een hoofddoek in een gratis huis voegt tenslotte iets toe aan het BBP zodat de systeempooiers nog iets langer in de spiegel kunnen kijken.

 • Piet Pineut

  Behalve Armstrong zijn er steeds meer economen die het eens zijn over een naderende storm. In de kern komen hun analyses vaak op hetzelfde neer. Namelijk de schuldencrisis die een climax is genaderd. Het geldverruimingsbeleid van centrale banken om een implosie van ons financiële stelsel te voorkomen werkt niet meer, en Europese regeringsleiders zitten met hun handen in het haar om de lieve vrede onder de morrende bevolking te bewaren. Zo is ongeveer het beeld van de kritisch beschouwende burgers die geleidelijk aan in de gaten krijgen dat beleidsmakers de controle over de samenleving en hun economieën verliezen. Ik geef hier een link naar een artikel
  op een website http://www.economie-macht-maatschappij.com/economische-groei-olieprijs-rentestanden.html waarvan de auteur heel helder weet uit te leggen wat er allemaal mis is met ons fiat geldsysteem. Het lijkt er op dat we hier op Biflatie met onze discussie al op de zaken vooruit lopen. Deze schrijver/econoom legt heel begrijpelijk uit dat onze schuldenberg volkomen uit de hand is gelopen. Het moet wel binnenkort op chaos uitlopen zou ik denken omdat regeringsleiders en centrale banken n.m.m. nooit een consensus gaan bereiken i.v.m. totaal uiteenlopende belangen. We gaan het meemaken.

  • paul de vries

   Ik denk beste piet pineut dat we meer op de stoel van een centrale bank moeten gaan zitten om te begrijpen welke kant het opgaat. Tot de val van lehman in oktober 2008 ging ik uit van hetgeen ik leerde tijdens mijn studie economie. Echter werden de spelregels aangepast. Een v/d fundamentele spelregels is de berekening van inflatie, w. middelk., had hier al een mening over voordat de kredietcrisis uitbrak. Wat mij opvalt is dat we duidelijk aan het eind van de geldscheppings cyclus zitten. Ofwel als je een nieuw product introduceert bijvoorbeeld als zijnde chipsfabrikant dan is fase 5 de make or break fase. Overleeft de betreffende chipssoort deze fase dan kan het merk vrij lang in de schappen van de supermarkt blijven liggen. Als je deze marketingprincipes vergelijkt met het product geld dan zie je een vergelijkbaar patroon. Echter zou je het beter nog kunnen vergelijken met een aardappel of melk ofwel een voedingsmiddel die we zowiezo elke dag nodig denken te hebben. Men gaat in de inflatieberekening uit van de theorie van alternatieven. Als de aardappel kneitertje duur wordt dan gaan we de aardappel vervangen door een rijstkorrel.
   Hebben we in die zin alternatieven voor de euro? Ja, goud, grondstoffen, landbouwgrond etc etc. Maar ja degene die tussen de regels door leest weet ook dat je grondstoffen en goud alleen maar kunt kopen met een vergelijkbaar ruilmiddel als zijnde euro.
   Tering, zo’n zin zet ik er alleen maar bij als ik lam en stoned ben… maar goed.
   Wat mij opvalt is dat piekolie en de dollarcrash vooralsnog een illusie is gebleken. Doe ik daar willem m. daar tekort mee? Nee, ik vind het moedig dat hij uberhaupt heeft nagedacht over zijn huwelijk met de ecb/dnb en centraal bureau van de statistiek.
   Echter onderkent hij ook dat we een ruilmiddel nodig hebben. Een echte vrij marktdenker mijn inziens gaat dan ook uit van het principe van concurrentie.
   Ik geloof in concurrentie van ruilmiddelen.
   En dat hebben we niet.
   En alleen al die variabele kan het begin van het einde inluiden van beschavingen….

   • bertus

    Alles wat je in die studie boekjes hebt geleerd, kan je direct loslaten en voorgoed vergeten.
    Snijdt geen hout meer en werd geschreven door een kapitalistische meedogenloze kliek, die mensen zoals jij voor hun zoveelste karretje wilde spannen.
    Als ik je een goede raad mag geven ( gratis ), laat dat geld en commercieel denken voorgoed los en ga leuke dingen doen met je gezin of familie.

    • jelmer

     @bertus
     Klopt, werkelijk alles wat je hebt geleerd kan je direct loslaten en voorgoed vergeten. Dit heb ik ook gehoord van w. middelk. Ik keek verder op internet tijdens mijn studie en kwaam daan en willem tegen via daanspeak of zoiets.
     Ik denk dat we naar een systeem toemoeten dat kwaliteit gewoon weer beloont wordt en op waarde geschat wordt zoals het hoort te zijn. En ik denk ook dat dit ook een fundamentele behoefte is van al die mensen die nu nog op de bestaande gevestigde politieke partijen stemmen.
     Ik ben voor de kwalitatieve revolutie, koeien die gewoon weer 1/2 jaar in de wei mogen lopen en gewoon weer kwalitatieve goede melk mogen geven aan kalfjes en aan mensen. Vooralsnog gaat de kievit een symbool worden en zal n grote zeldzaamheid worden om nog eens tegen te komen in de polderweilanden in nederland. Helaas
     Ik mis nog altijd het gezonde geluid van de links georienteerde politieke partijen hoe ze de maakbare samenleving kunnen invullen door middel van het monetaire systeem.
     Het is nog niet in hun hersens aangekomen… helaas…
     Nou ja de groene revolutie hebben ze het over. De groene economie hebben ze het over. Maar de inzet als zijnde middel met als doel het creeeren van een groenere economie door middel van het inzetten van het inzetten van het monetaire systeem… Ik heb het zelfs nog niet gehoord bij dwddd waar willem m. toch best wel vaak mocht aanschuiven ten teide van lehman 08.
     Ben ik nu zo slim of sijn jullie nu allemaal zo onwetendt? Hat loui v G. zig avgefraagd… Toch?
     en vervolgens een journalist die niet ferder komt dan over je spellingsflaters te beginnen….. je zou dan kunnen denken; doe die journalist dat als doel op zich ter avlijding….?

     • bertus

      “Dit heb ik ook gehoord van w. middelk.”

      In welk interview of lezing heb je hem dit horen zeggen?
      Lijkt me ook wel interessant om te bekijken.

 • jaren tachtig

  het is juist een zegen dat de bevolking afneemt, door automatisering zijn er minder arbeidsplaatsen dus minder mensen nodig, minder mensen betekend minder druk op de natuur/ecologie, minder verbruik van energie, denk aan de klimaatdoelstellingen, minder mensen in de EU is een zegen. Nederland zou het beste af zijn met een bevolking van rond de 6 miljoen mensen. het groeimodel is een niet werkend model waarin helaas te veel sukkels/idioten/ geestgestoorden van de overheid in geloven, het juiste model is een welvaartsmodel dat niet op groei is gebaseerd maar op subjectieve welvaartservaring/beleving van individuele burgers, het geluksgevoel van de burger is leidend, niet het portemonee idee, groei van de economie staat niet gelijk aan het meer welvaart hebben/gezonder zijn/ meer ruimte hebben / een groter geluksgevoel hebben. als we wat we nu hebben in de toekomst verdelen onder steeds minder mensen dan is er nog altijd meer voor de mensen die er dan zijn.

  • Piet Pineut

   Krimpende bevolking betekent afnemende groei. Minder bijdrage aan de schatkist, afbraak van de verzorgingsstaat, etc, etc. Westerse welvaart was gebaseerd op groei. De verwende westerse mens kent alleen vooruitgang die gerealiseerd kon worden door economische groei. We hebben nu tijdelijk een status quo, maar let op, bij het wegvallen van groei groeit de onvrede. Verwende mensen gaan net als kleine kinderen jammeren als ze met minder speeltjes genoegen moeten nemen. Welke politicus krijgt de handen op elkaar met de boodschap dat we met ons allen de wereld kunnen redden door te minderen met ongeveer alles wat onze schuld-gedreven-welvaartmaatschappij ons heeft gebracht. Wanneer straks blijkt dat door aanhoudende deflatie het kapitaal van burgers op banken en bij pensioenfondsen blijvend wordt aangetast dan zal de ware aard van
   de mens, die zich niets af wil laten nemen, snel boven komen drijven. Ach, we zullen het wel zien.

   • jaren tachtig

    als de bevolking krimpt betekend dat voor degene die er dan zijn er meer banen zijn, huizen zijn, meer ruimte is. er zijn nu al meer dan een miljoen mensen die geen baan hebben, er zijn meer mensen in dit land dan er nodig zijn voor een gezonde economie, een gezond milieu, een gezond leefklimaat, lang leve een kleinere bevolking!

  • Juan

   Op welke wijze gaan al die mensen, die door automatisering, robotisering en krimp, aan de kant staan, in hun levensonderhoud voorzien, is mij niet duidelijk geworden in het bovenstaande betoog. Wel duidelijk is dat geluksgevoel leidend is, maar dat is wellicht wat lastig realiseerbaar zonder inkomen of andere bestaansmiddelen.
   Waarop is het ideale aantal van 6 miljoen inwoners overigens op gebaseerd? Is 4, 8 of 22 miljoen ook acceptabel?

 • jaren tachtig

  ten aanzien van het instorten: nu een oorlog tegen rusland en china te lastig gaat worden voor de nato beginnen we ons eigen syrie/irak/libie in eigen land door middel van miljoenen jihadvluchtelingen met ruime terreur-vechtervaring verworven in het midden oosten, de grote hoeveelheden vluchtelingen geven zoveel tegenstellingen binnen het EU grondgebied dat een equivalent van een joegoslavie oorlog binnen handbereik is.

 • Piet Pineut

  Hier een link naar een verhelderend artikel van 2 heren die nog eens wat diepgaander uitleggen waar ik globaal al vaker over heb geschreven. http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/interview-mecking-en-hogervorst-crisis-is-nog-niet-voorbij/?utm_source=investment_insider&utm_medium=email&utm_campaign=2710_ii_57802&kbtr=57802.9093.0726

 • Pluk van de Pettenflat.

  Lieve mensen, waar het in het echt om gaat is niet de slechtheid waar we gevangen in zitten maar de capaciteiten die we hebben als mens om dingen te veranderen.
  Out of the box and into human nature… where did it go wrong?

  https://www.youtube.com/watch?v=7R3GtAnO66o

  • Willy Wonka

   Pluk, das een mooi liedje, maar onder druk wordt alles vloeibaar, ten minste dat zeggen ze toch! We zitten gevangen in een systeem en kunnen er niks aan doen!
   Zij zijn de baas over ons op alle vlakken! We zitten onder de druk van de mensen die ons willen onderdrukken! Under Pressure!!!
   Niks wat we eraan kunnen doen, of toch misschien, ik weet het niet!
   Zijn wij te accepterend? Laten de gewone mensen maar alles over zich heen komen en gaan ze gewoon de volgende dag weer naar hun werk? Het lijkt erop.Het blijkt zo.

   Maar de gevoeligen maken liedjes erover..

   https://www.youtube.com/watch?v=YoDh_gHDvkk

   Prettige werkdag morgen dan maar….in de chokoladefabriek.

  • sickworld

   For we are not fighting against people made of flesh and blood, but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against those mighty powers of darkness who rule this world and against wicked spirits in the heavenly realms (Ephesians)

   https://www.youtube.com/watch?v=HmhLsE5woRw

  • sickworld

   Krachtiger dan deze kun je de boodschap niet brengen…

   https://www.youtube.com/watch?v=eC-4rqOM_Tw

   • Rocky Biloa

    HEEL heel waar, sickworld. Dat is waar we naar kijken en wat we leven.
    Het werk-HELDENVERHAAL. En onze vrijheid over ons eigen leven is weg.
    Verdwenen. Tijd is alles wat we hebben in ons leven 🙂 Maar dat is omgezet in verslaving aan geld… Tenminste.. dat zeggen ze toch… 🙂

    Mooi liedje, maar deze is zeker ook de moeite waard..beste vriend.

    https://www.youtube.com/watch?v=A7pI96Osp9c

   • bertus

    Het IQ van Gino ligt op 130%, dus geen wonder dat veel mensen bewondering voor hem hebben en alle schapen die mee blèren.
    Ik vind het instrumentale stuk wel leuk.

 • bertus

  Ik snap niet goed, waarom of die Angelsaksische
  uitdrukkingen en teksten nodig zijn.

  Geleerden noemden het een primitief apen taaltje.

  Lijkt me ook wel te kloppen, gezien de destructie die een aanvang heeft
  genomen.

  Voor de ongeletterden in het Nederlands, is het natuurlijk wel een zegen om
  citaten in het Engels te kopiëren en hier te plakken.
  Vaak snappen ze zelf ook maar de helft van de tekst, maar dat boeit niet, het lijkt wel interessant.

 • bertus

  Beste Biflatie,

  Met alle respect voor jullie inzichten,kennis en besluitvorming.
  Maar, ik wil mij bij de goedwillende personen scharen,dat het onderhand tijd gaat worden,dat Biflatie verschoond en zo veel mogelijk gevrijwaard gaat worden van onvolwassen,labiele,ophitsende,geen positieve en opbouwende bijdrage kunnen/willen leverende figuren.

  Net als bij een crisis,ga je dan steeds een tree lager zakken,tot het geheel in de vernieling is gebracht door hardleerse egoïstische onbenullen.
  Niet dat iemand nooit eens uit de band mag springen of mag wildplassen, wat de reden hier ook voor mag zijn, daar komt doorgaans een passende reactie op en heeft diegene de gelegenheid zich te corrigeren en hier van te leren.

  Daar heb ik ook kennis mee gemaakt en leer ik nog dagelijks van.
  Sommige elementen proberen met handlangers, van Biflatie een goedkope poppenkast te maken.

  Door elk IP adres, waar vastgestelde troep, onzin of ondermijning vandaan blijkt te komen te blokkeren, kan schoon schip gemaakt worden.
  Hierdoor kunnen geplaatste artikelen verschoond blijven van kwaadwillenden en troep, zodat de artikelen verschoond blijven en overzichtelijk blijft voor behoorlijk reagerende personen.

  Heb voorheen, zelf ook gereageerd op deze waardeloze reacties en personen, maar ben me er nu bewust van, dat het een serieuze bedreiging vormt voor Biflatie en de bewuste gebruikers.

  Het zou jammer en onvergeeflijk zijn, als zich steeds aandienende sukkels Biflatie onderuit zouden kunnen halen.
  Dit zou een flinke vernietiging betekenen van investering en waardevolle externe inbreng.
  Ik ga met Biflatie voor de lange termijn in gezondheid.

  • Dick S

   Ik ben het de laatste tijd niet vaak met je eens Bertus. Maar deze keer kan ik de strekking van je verhaal delen.

   • bertus

    Dank je wel Dick, dat je mijn mening en waarneming kan delen.

    We hoeven het zeker niet altijd met elkaar eens te zijn, daarom komen we hier bij elkaar om een mening te geven of te delen met anderen.
    Maar het hoort wel op een beetje beschaafde en normale manier te gebeuren.
    Gekheid en een keer een uithaal/uitglijer moet ook kunnen.
    Maar de laatste tijd, werd er door sommige figuren een bende van gemaakt en dat vond ik ongepast en onaanvaardbaar naar posters en Biflatie toe.
    Dergelijke lage reacties lokt op zijn beurt weer overtrokken reacties van anderen uit, terwijl deze personen dat eigenlijk ook niet willen, maar steeds geprovoceerd worden.

 • bertus

  http://www.express.be/sectors/nl/horeca/dit-hotel-bestaat-61-jaar-en-heeft-nog-nooit-1-gast-ontvangen.htm

  Er zijn wat overeenkomsten met de overheid in ons land.

  Het Fyra debacle heeft de Nederlandse staat tot nu toe een verlies opgeleverd van 3 miljard Euro.
  Kon je toch mooie dingen mee doen en slechte ontwikkelingen voorkomen in de gezondheidszorg, niet?

  Welnee, gewoon de incapabele ministers en staatssecretarissen op verschillende ministeries laten zitten en lekker door betalen met belastinggeld.

  De vuile was buiten hangen, domme mensen opruimen geeft ook zo’n gedoe en draagt ook niet bij aan het vertrouwen in deze regering.

  En daarom, gewoon door klooien tot de volgende verkiezingen en dan zien we wel weer.
  Af en toe wat stoere taal over de grenzen schreeuwen en dan komt het allemaal wel goed.

 • bertus

  In onze maatschappij en de natuur, hebben we altijd te maken met positief/negatief, sterkte en zwakte in ( positieve/negatieve ) energie.

  Sterk in energie hoeft per definitie niet te betekenen dat het op termijn ook sterk en blijvend is.

  De natuurlijke kracht, blijkt op termijn altijd sterker te zijn dan de mentale en financiële onnatuurlijke krachten die dwangmatig gevormd/opgelegd worden.