Een Misinterpretatie van ’Geld komt uit het Niets’

59

Vaak wordt de werking van ons geldsysteem samengevat onder de noemer: ‘Geld komt uit het niets.’ (Dit is overigens tevens de titel van een boek geschreven door Ad Broere). Het proces van geldschepping begint wanneer iemand die een bepaald goed wil bemachtigen, bijvoorbeeld een woning, auto of boot, en het geld, dat voor de aanschaf nodig is, niet in zijn spaarpot beschikbaar heeft, naar een bank stapt en daar te kennen geeft een lening te willen afsluiten. Nadat de bank inkomsten en solvabiliteit van de betreffende persoon heeft gecontroleerd en hem of haar financieel voldoende zwaar heeft bevonden, legt de bank de lener een schuldbekentenis voor. Op het moment dat de lener tot ondertekening overgaat, wordt het geld gecreëerd. Vervolgens wordt het gewenste bedrag op zijn en/of haar betaalrekening bijgeschreven. Op contractueel vastgelegde tijdstippen moet niet alleen delen van het geleende geld worden terugbetaald. Over het geld, dat uit het niets wordt gecreëerd, dient de lener ook een vergoeding te betalen aan de bank, rente genaamd. Dat is het verdienmodel van banken dat hen geen windeieren legt.

Goocheltruc voor Beginners

Inderdaad, geld komt uit het niets. Hoe doet een bank dat, hoe gaat dat proces in z’n werk? Heel eenvoudig eigenlijk, er komt geen magie aan te pas, het is eerder een eenvoudige goocheltruc voor beginners. Op haar balans schrijft de bank aan de activa zijde een bezit in de vorm van een schuldbekentenis en aan de passiva kant noteert de bank het geleende bedrag. De vordering in de vorm van een schuldbekentenis en het uitgeleende bedrag houden mekaar in balans.

Misinterpretatie

De omschrijving dat geld uit het niets komt vindt zijn oorsprong bij economen die het huidige geldsysteem confronteren met dat van eeuwen her, toen vooral goederengeld, met name in de vorm van gouden en zilveren munten, in omloop was. De omschrijving ‘geld komt uit het niets’, kan echter foutief worden begrepen. De misinterpretatie houdt in dat niets van waarde staat tegenover het geld dat in omloop is; dat geld volstrekt neutraal is en naar believen kan worden geschapen. Dat is niet zo. De wetgever heeft banken het monopolie gegeven om geld te scheppen, inderdaad uit het niets, maar niet zonder voorwaarden.

Eigen Vermogen en Spaargelden

De banken kunnen niet zomaar erop los lenen en geld scheppen. Om geld te mogen creëren moet een bank aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet zij over voldoende eigen vermogen beschikken en ten tweede moet voldoende spaargeld aanwezig zijn. Wat betreft het eigen vermogen, zijn de systeembanken in de jaren voor 2008 tot de bodem gegaan, met als gevolg dat sommige banken bankroet zijn gegaan en anderen, zoals ING, door de overheid, d.w.z. de belastingbetalers, van de ondergang gered moesten worden, of zelfs staatsbanken werden, zoals ABNAMRO en SNS. Het is dus niet mogelijk om onbeperkt geld te scheppen. Sterker nog, er kan zelfs een tekort aan geld ontstaan. Want wanneer binnen een geldsysteem de schulden exorbitant hoog zijn en het eigen vermogen van de bank niet toelaat dat nog meer leningen worden verstrekt, dan is de remedie die de banken toepassen al even eenvoudige als de manier waarop ze geldhoeveelheid hebben geëxpandeerd; ze gaan over tot contractie van de geldhoeveelheid, dat wil zeggen de uitgifte van schuldbekentenissen wordt op rantsoen gesteld. Consumenten en ondernemers merken dat aan den lijve. Bankiers keren hen de rug toe wanneer zij om geld smeken. Inderdaad, potentiële kopers van huizen klagen steen en been dat banken zeer karig zijn met de verstrekking van hypotheken. Ondernemers gaan bankroet omdat banken niet bereid zijn om de schuldenlat te verhogen, iets dat zij in de jaren van euforie maar al te gemakkelijk deden.

Onbeperkte geldschepping kan dus niet. Daarnaast zou het ook ongewenst zijn, omdat de nadelige gevolgen maar al te zeer bekend zijn, namelijk gierende inflatie.

Tjeu

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter6Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • carthago

  Als een bank maar 10 procent op de balans hoeft te hebben om 100 procent uit te kunnen lenen is dat wel uit het niets geld creëren, schuldgeld dus. Dat is woekeren met overheidsgarantie.Hoe kan anders de ecb voor honderden miljarden obligaties opkopen zonder een cent op de bank?alleen maar door het scheppen van een enorme schuldenberg, gegarandeerd terugbetaald door het plebs. Dat is creëren van slavernij, oplichting, instandhouding van armoede ,en dus feodale onderdrukking en slavernij.
  Het is niet geld creëren uit het niets, het is schuld creëren uit het niets, en deze schuld vervolgens leggen op de schouders van het plebs. Dat is nog veel crimineler dan geld creëren uit het niets.

 • Beste Tjeu, zoals je het terecht schrijft, er worden voorwaarden gesteld door de wethouder. Ergo, geld kan wel naar hartelust uit het niets geschapen worden, het is natuurlijk een ander debat of het wenselijk is. Het bewijs hiervoor kan makkelijk aangeleverd worden wanneer we deflatie toepassen, op dat moment wordt geld gegenereerd uit de reeds bestaande geldhoeveelheid waardoor die voorwaarden ‘dubieus’ worden.Strikt economisch kan er nooit sprake zijn van een geldtekort, net omwille van die neutraliteit.

  • Cynicus

   Hoi Werner,

   Hieronder een eenvoudige uitleg van Maarten Verheyen, uw landgenoot.
   Als ik jou 10.000 euro cash leen om bijvoorbeeld een nieuwe tuin aan te leggen, gebeurt er iets gek.
   Je tuinman krijgt je 10.000 euro en stopt deze onder zijn matras.
   Hij bezit nu 10.000 euro.

   Maar ook ik bezit nog steeds diezelfde 10.000 euro. Ik heb namelijk een vordering ter waarde van dat bedrag op jou.

   Voilà, 10.000 euro uit het niets gecreëerd.

   Dit is -in een notendop- de werking van ons financieel systeem.

   Iedere keer als er nieuwe schulden worden gemaakt, komt er meer geld in omloop.

   Eigenlijk zeg ik dat verkeerd.

   De hoeveelheid geld stijgt niet op deze manier, maar wel de claims die ontstaan op diezelfde hoeveelheid geld.

   In het bovenstaande voorbeeld, heeft jouw tuinman 10.000 euro cash en jij een vordering.

   Dat is een belangrijk onderscheid.

   Een onderscheid dat in ons systeem nog amper wordt gemaakt.

   Schulden worden gelijkgesteld aan geld.

   Maar schulden zijn schulden. En geld is geld.

   Geld op een spaarrekening is bijvoorbeeld een schuld. Juridisch is dat een lening van jou aan de bank.

   De meeste spaarders lijken dat nog altijd niet te beseffen.

   Ze trekken grote ogen als je hen vertelt dat de bank je geld niet meer heeft maar dit heeft uitgeleend en het nog maar de vraag is of dat effectief zal worden terugbetaald.

   Voor iedere 20 euro aan deposito’s circuleert er amper 1 euro aan cash.

   Ik zal dat anders zeggen: 95% van het geld dat mensen denken dat ze bezitten, is niets meer dan een vordering.

   Cash geld is op dit moment waardevoller dan geld op je spaarrekening.

   Met cash geld sta je in ieder geval een trapje hoger op de ladder.

   Als het fout gaat met het systeem, zullen de deposito’s dat relatief snel aan den lijve ondervinden. Cyprus is een goed voorbeeld.

   De Cyprioot die het allemaal niet meer vertrouwde en zijn geld cash aanhield, is de crisis zonder kleerscheuren doorgekomen.

   Voorlopig tenminste.

   Want met cash sta je dan misschien wat hoger op de ladder, uiteindelijk vrees ik dat enkel echt geld voldoende bescherming biedt.

   Goud en zilver dus.

   • Beste Cynicus, geld komt inderdaad uit het niets en derhalve niet zoals in het artikel gesuggereerd wordt. We kunnen het zo gek maken als we willen, aan denkoefeningen geen gebrek. Stel het volgende:

    (1) jij leent mij 1000
    (2) diezelfde 1000 leen ik vervolgens aan jou
    (3) jij leent die 1000 terug aan mij
    (4) ik leen die 1000 nog eens terug aan jou
    (5) ….

    We kunnen zo oneindig verder gaan en uiteindelijk hebben we een berg schulden gecreëerd die ontstaan is omdat we deze denkpiste gevolgd hebben. Die berg verdwijnt in het niets als we andersom gaan denken. Als we er niet over nadenken dan zal er weinig tot niets gebeuren, als we er wel over nadenken dan wordt snel duidelijk dat heel die schuldenmanie als een luchtkasteel is. Mits een beetje creativiteit kunnen we nu al drie verschillende methoden aanbieden om heel die schuldenberg tot nihil te herleiden, louter technisch. Jammer genoeg stellen we vast dat mensen liever tegen luchtkastelen strijden dan aandacht te hebben voor oplossingen. Het is werkelijk tragisch Cynicus, daarover bestaat geen twijfel. Het gemis aan vertrouwen laat mensen natuurlijk reageren op de manier zoals ze doen, uiteindelijk niets anders dan paniekvoetbal.

    • Cynicus

     Als vertrouwen omslaat in angst kan het ineens alle kanten op gaan, Werner. Voor alles is er een oplossing dus ook voor de schuldenberg. Tevens biedt het ook kansen op tot een duurzamere economie te komen, maar ik vrees dat als het er echt op aan komt vechten de landen in de EU uiteindelijk elkaar de tent uit omdat toegeven pijn zal doen.

     • Dat is heel zacht uitgedrukt Cynicus, het probleem is echter niet dat er geen oplossingen zouden zijn. Wie dat nog wil betwijfelen zal – vrees ik – niet opgelet hebben of er aan voorbij gegaan zijn. Maar dat is dan wat oeverloze strijd tot gevolg heeft, het ontgaat ons en de ruimte wordt ontnomen voor het debat hieromtrent. Deze chaos biedt ons unieke kansen, dat is inderdaad een lichtje in de duisternis, mee eens.

    • Money as Debt

     Wat een stelling..
     (1) jij leent mij 1000
     (2) diezelfde 1000 leen ik vervolgens aan jou
     (3) jij leent die 1000 terug aan mij
     (4) ik leen die 1000 nog eens terug aan jou
     (5) ….
     Na deze handelingen is er geen schuld zoals jij beweerd .
     Cynicus krijgt 2000 van jou en andersom ook. Dus geen schuldverplichting volgens mij.
     In werkelijkheid leent iemand 1000 en vraagt zoiezo 1400 terug waardoor er altijd meer betaald moet worden dan oorspronkelijk “gekregen” is en diegene de 400 rente extra uit de “economie” moet trekken om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Ook heeft de uitlener zich al rijk gerekend van de nog te ontvangen extra 400 zodat hij die eigenlijk al heeft uitgegeven zodra de lening tot stand kwam.

     • Toch wel MaD, op balans staan die schulden en vorderingen netjes opgeteld. Het is gewoon één van die zovele oefeningen die aantonen dat heel die schuldenhistorie een fata morgana is. Het is weg als je ernaar kijkt maar jammer genoeg kijkt quasi niemand hiernaar, wat rest is een haast onwaarschijnlijke strijd tegen luchtkastelen. Dat is wat Tissen uiteindelijk ook wou zeggen eerder met ‘de wereld is gek’. Let wel MaD, dit is geen grap en noemt in de psychologie ‘blindzien’, het zijn eenvoudige verhalen maar gigantisch tragisch. Biflaten weten dat wel, kan niet voor anderen spreken natuurlijk.

     • Oh ja MaD, de absurditeit van rente werd al meermaals aangetoond, ook dat is geen arbitraire stelling maar letterlijk te nemen. Het is hier allemaal verschenen maar weet niet of dat je is opgevallen. Staat bij ‘Rente aan diggelen?’, dit is ook logisch wanneer we inflatie EN deflatie simultaan zouden gebruiken voor het herstel (en meer). In het andere geval zouden bankiers hopeloos gek worden natuurlijk, ik zie het al voor me. 🙂

     • Money as Debt

      Toch niet Werner , Je theoretische benadering raakt in de echte wereld kant nog wal. Partij A en B lenen geen geld aan ELKAAR uit.
      Een partij leent uit ( de bank ) en de ander betaald. ( de klant ) Je hebt het zelf altijd over de juiste zienswijze maar waarom zie jij een schuld en verplichting bij dit voordbeeld ? Als jij de ene avond betaald en ik de andere avond hebben we toch juist GEEN schuld ?

     • Beset Mad, ik begrijp wel wat je wil zeggen, ik bedoel dat het technisch perfect mogelijk is om torenhoge schulden te creëren en toch bestaan ze niet, in ieder geval kunnen ze makkelijk opgelost worden. Nu, een ander voorbeeld waarvan ik niet weet of je dat zo al bekeken hebt. Jij hebt bv staatsobligaties maar de staat heeft geen geld om dat terug te betalen. Wat doet de staat? Jawel, jij mag langer en harder gaan werken om uiteindelijk je eigen geld terug te krijgen van de staat. In de marge zeggen we er nog bij dat er drie verschillende manieren zijn om alle schulden louter technisch weg te werken, het is maar een keuze om dit wel of niet te overwegen. Ik geef je dus volkomen gelijk MaD, het probleem is no veel erger dan dat we doorgaans beseffen. Voor de goede orde, wij zijn jullie vijanden niet maar trachten te helpen.

    • Money as Debt

     Zoals jij het een fata morgana noemt en de oplossing ziet in wat deflatie met wat bi en inflatie is echt onvoorstelbaar.
     Het probleem is veel groter maar daar kan je dus ook blind voor zijn. Het blijven verwijzen naar je artikelen met puur theoretisch geschuif met je cijfers is echt niet nodig.

     • Beste MaD, dat is wat we al heel de tijd zeggen, het probleem is nog veel groter en fundamenteler dan we willen denken, zelfs misschien niet eens vermoeden. Het is net door die oefeningen dat we dat tot onze grootste verbazing hebben mogen vaststellen. Je hebt dan ook geen idee hoe bezorgd dat we zijn wanneer deze tendens wordt voortgezet. Het is echt wel heel erg maar het ontbreekt dus niet aan oplossingen, dit maakt het logischerwijs nog erger natuurlijk. We lachen hier dus echt niet mee voor wie dat moest denken.

   • Beste Cynicus, herinner graag aan een vorig artikel waarin we wiskundig bewijzen dat die bankrun voor niets nodig is. We kunnen immers ook al dat schijngeld materialiseren en dan zou het wel in de kluis van de bank liggen. En ook dit is maar een denkoefening om ons bewust te worden van het drama waarin we als mensheid verzeild zijn geraakt.

    https://biflatie.nl/artikelen/verdieping/waarheid-uit-een-kindermond/

   • Sorry Cynicus, hebben inmiddels al zoveel bewijzen dat ik de verkeerde nam. Het is dit in dit artikel dat al het schijngeld gematerialiseerd wordt.

    https://biflatie.nl/artikelen/economisch/einstein-biflatie-fractional-reserve-banking/

   • Cynicus jouw redenatie klopt niet ten aanzien van het voorbeeld dat je geeft met het uitlenen van 10.000 euro voor een tuin. Er wordt daarmee niet 10.000 euro uit het niet gecreëerd omdat jij nog een vordering hebt open staan. Op het moment dat jij je 10.000 euro uitleent dan ben jij namelijk niet meer in bezit van die 10.000 euro. De persoon aan wie jij het geld uitleent zal een tegenprestatie moeten gaan leveren om uit het systeem geld te halen, zodat hij jou de lening kan terugbetalen. Door bijvoorbeeld een keuken aan te leggen voor diezelfde tuinman. Als de persoon aan wie jij je geld uitleent niet in staat is om geld terug te verdienen dan kan jij naar je centen fluiten.

    Het probleem zit hem bij banken / financiële instellingen die uit het niets geld in het systeem mogen brengen voor leningen waarbij een component van rente zit. Hypotheken, studielening, bedrijfslening, credit cards, overheidslening etc.

    Als ik een hypotheek lening neem van 200.000 euro met een aflostijd van 30 jaar tegen 4 a 5 % rente. Dan brengt de bank 200.000 euro aan geld in het systeem en 450.000 euro aan schuld in het systeem (hoofdsom+rente). Waardoor er nooit genoeg geld in het systeem is om alle schulden af te lossen.

    Kwantitatieve verruiming is niets anders als valsmunterij. Waarbij door de rijken boven in de piramide vermogen/welvaart wordt gestolen van de mensen onder hun in de piramide. Vooral de allerarmsten leiden het meeste onder geldontwaarding. De rijken hebben de volledige koopkracht met het nieuw gecreëerde geld en de armsten voelen daarvan de inflatie.

    • Beste Michiel, kwantitatieve verruiming is de normaalste zaak van de wereld, net het tegenovergestelde van wat ‘economen’ zeggen en we trappen rustig met z’n allen in deze val, zo blijkt. We zullen de psychotechnische fiche hier even buiten beschouwing om niet in de zoveelste polemiek te verzanden. Biflatie herinnert aan de neutraliteit van geld, een economisch grondbeginsel waarnaar die kwantitatieve verruiming verwijst. Exact hetzelfde wordt transparant mits toepassing van deflatie, we blijken ons dus schromelijk te vergissen door de oplossing als negatief te zien. Vandaar dat we kunnen zeggen dat Draghi met die bazooka enkel in z’n eigen voeten schiet, we zouden hem dankbaar moeten zijn omdat hij finaal zelf z’n malafide systeem aan diggelen schiet. We hoeven er alleen even over na te denken waarom dat zo is, uiteindelijk helemaal zo moeilijk niet, integendeel. Het dogma ‘geld=schuld’ is het probleem, helemaal aan de bron zit dat, commerciële banken zijn daar slechts een neveneffect van. Uiteindelijk hebben we allen schuld aan niets, niet aan de banken die dat enkel laten vermoeden en bekrachtigen. En paradoxaal misschien, je kan het probleem ook met behulp van ‘niets’ oplossen. Kijk anders maar even, een strijd om niets, letterlijk …

     https://vagiwe.wordpress.com/2015/03/24/een-strijd-om-niets-letterlijk/

 • Werner Van Ginneken

  Beste Tjeu, de aanname ‘gierende inflatie’ kent mi geen economische rechtsgeldigheid en dient bekeken te worden binnen en vanuit een gegeven context. Onzekerheid bepaalt in grote mate onze liquiditeitsvoorkeur, wanneer deze onzekerheid wordt weggenomen dan ontstaat mi een totaal andere situatie waardoor ook een andere handelswijze kan ontstaan.

 • houtskool

  Er is inmiddels wel een noodzaak ontstaan tot exponentiele geldcreatie, ofwel schuldgroei. Binnen het huidige systeem althans. De wereld is overgefinancialiseerd, en overleveraged. Er is geen weg terug. Daarom zien we ook ZIRP / NIRP, zero interest rate policy / negative. Schuld wordt doorgerold, het gebrek aan groei is ingehaald, en dat was de logische uitkomst vanaf het begin.

  • Wim

   Klinkt interessant maar wat bedoel je precies met het gebrek aan groei is ingehaald?

   • Wim, bij de noodzaak tot exponentiele groei ontstaat uiteindelijk een gebrek aan groei, een onvermijdelijk aspect binnen ‘exponentiele’ werking. We zijn inmiddels het punt voorbij waarbinnen een dusdanige groei kan worden gerealiseerd dat die het schuldensysteem kan dragen. Dat punt, gebrek aan groei, is ingehaald. Schuldgroei is het enige waar ‘groei’ uit voortkomt, althans binnen het huidige systeem. Naast uiteraard het fundament van groei: betaalbare en haalbare energie. Dus gaat rente naar “0” en kan Spanje €10.000.000.000 financieren tegen 1,3% met een looptijd van 50 jaar; gratis geld emoties.

  • Zo gaat dat inderdaad Houtskool, een lening is als de toekomst naar het heden halen waardoor welvaart in versneld tempo kan gerealiseerd worden, dat is het goede nieuws. Het slechte uit zich in een element van de omgekeerde effectiviteit en dat is wat we nu maar al te pijnlijk ervaren. Dit is – technisch gezien – vrij eenvoudig oplosbaar maar niet door hetzelfde systeem te blijven aanhouden en ons aan dogma’s te verankeren. Nochtans is het ook mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil en toch het schuldensysteem in voege te houden. Al deze opties (en veel meer) zijn mogelijk als we het systeem zouden gebruiken waar het toe dient. Een monetaire reset is nog iets anders dan monetaire hervorming natuurlijk, kwestie van menselijke keuzes en consensus.

   • Eens Werner. Op zich jammer dat jullie (jouw) artikelen niet meer worden geplaatst. Wellicht moet het in Jip & Janneke taal; de meeste biflaten, excuus als ik voor m’n beurt spreek, zijn het gerotzooi en gemanipuleer met ‘geld’ en politiek spuugzat. Men eist garanties, openheid van zaken en ‘sound money’; er is veel voor nodig om vertrouwen te winnen. I.i.g. meer dan het schuiven met getallen binnen een excel bestand. Met alle respect. 99,9% van de wereldbevolking is en wordt gruwelijk genaaid as we speak.

    • Rocksan

     Jip & Janneke taal:

     Er is teveel schuld die niet terugbetaald gaat worden. Centrale banken kunnen de stoelendans aan de gang houden, maar daarmee ontwaarden ze hun munt en al het schuldpapier in die munt. Alle monetaire technotalk van de autoriteiten is niet meer dan PR om dat te verhullen: een confidence game.

    • Zoveel mag wel duidelijk zijn maar het is nog veel erger, zo blijkt. Toch dank Houtskool, voorts varen we blind verder.

  • Cynicus

   Klopt Houtskool. Daarom gaan de meeste bedrijven met een negatief eigen vermogen snel failliet. Schuldgroei betekent ook parasiteren en als de groei onvoldoende is en er wordt alleen maar op de winkel gepast gaat het op den duur vanzelf wel een keer goed fout. Voorschotjes nemen op de toekomst kan we als je zeker weet dat het allemaal goed gaat maar geen hond kan in een glazen bol kijken. Daarom gaan er zoveel startende ondernemers binnen de korste keren onderuit. Geen gedegen bedrijfsplan, geen visie en geen verstand van financiële zaken laat staan van geld. Ook huizenkopers kunnen er wat van. De DSB-Bank verkocht hypotheken met maandlasten van € 1500,00 aan mensen die maar € 1800,00 netto per maand verdienden.

   • En let maar eens op wat er met de miljarden in de pensioenpotten gebeurt voor 2020. Naast de zeer lage rentes op staatsleningen krijgen ze ook te maken met een very big sell off in aandelenmarkten. En dan heb ik valuta oorlogen en ontploffende derivaten nog niet eens genoemd. Alle papier gaat naar 0, voor 2020. Lijkt me sterk dat deze kermis na 2020 nog bestaat. Ik houd het graag spannend 🙂

    • Cynicus

     Ah! U hebt het ook over ontploffende derivaten. U begrijpt dus ook dat die zijn ontstaan door onduidelijk geschuif met schulden, waardoor een ongekend grote internationale puinhoop is ontstaan waar nooit iemand nog uitkomt. En reken maar dat er boel pensioencentjes hier in rook zullen opgaan. Ik probeer positief te blijven door in oplossingen te proberen te geloven, zie onder meer de bijdragen van Werner, maar het derivatenprobleem is te complex en kan in no time het financiële systeem in 1 keer opblazen.

     • Beste Cynicus, in feite zouden we met z’n allen moeten brullen en gieren bij het zien van dit alles, jammer genoeg zijn er nog altijd die daar geloof aan blijven hechten en dan is het een menselijk drama. Als we hier later op terugkijken dan zal men denken dat het een verzonnen verhaal is, veel dommer kan het niet worden.

 • knowtoomuch

  Volgens ene D. Stockman verloopt de ‘oneindige geldcreatie’ toch niet helemaal als gewenst :
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=UPxRBXayRco#t=282
  .
  Of toch wel ?
  En heeft dat Stokoudemanneke geen ènkel benul van wat het wèrkelijke doel is van het OPBLAZEN van de U$D ?
  .
  Lijkt me pesoonlik méér voor de hand liggen.
  .
  Talking about a Revolution.
  .
  ps : ik denk serieus aan het kopen van een fontein’tje” :
  .
  http://www.primrose-nederland.nl/klassieke-stenen-fontein-drielaags-p-45511.html?cPath=2188_8942&src=list_img#maat=&type=&krachtbron=&stijl=&merken=&materiaal=&accessoires=&min=1000&ord=asc
  .
  Watergeluiden sgijnen namelijk rustgevend te werken-gn-gnnn …
  .
  Wie weet is het nog wààr ook ..!
  .

 • Jasper

  Dit artikel is pure misleiding. Wat een klets verhaal.
  Natuurlijk wordt geld uit het NIETS gecreëerd. Niets “misinterpretatie” door beginners. Gewoon een gelegaliseerd piramide spel. Niets meer of minder.
  De voorwaarden voor creatie van geld zijn ook op drijfzand gebaseerd en volledig door banken te manipuleren. En dat doen ze dan ook met veel plezier!
  De waarde van onderpand (spaargeld b.v.) is tevens speculatief. Een prachtig voorbeeld van waarde manipulatie is de negatieve rente momenteel. Uw geld is nu dus opeens veel minder waard dan even geleden. De bank moet dan het eigen vermogen opschroeven. En dat doen ze ook, met …uit het NIETS gecreëerd geld.

  • Beste Jasper, we kunnen ons hier de vraag stellen uit wat dat ‘eigen vemogen’ hier bestaat, spreken we hier enkel in geldelijke zin?

  • Beste Jasper (of anderen), je verwijzing naar dat ‘eigen vermogen’, liet plots een andere vraag opwellen. Als de centrale bank aan de commerciële bank geld ‘geeft’, hoe wordt dit bij de commerciële bank dan geboekt? Is wederom technisch maar zie twee mogelijkheden, enerzijds als een schuld jegens de centrale bank of anderzijds als kapitaal waardoor de centrale bank eigenaar (ic aandeelhouder) wordt. Iemand een idee?

   • Jasper

    Ook de waarde van vermogen is hoogst variabel. Omdat tegenwoordig alles wordt vertaalt naar waarde in valuta (en niet meer in goud) is dus ook vermogen in elke andere vorm aangetast door de banken scam.
    Hoe het precies door banken wordt geboekt is totaal irrelevant. De afwijkingen op de balans van banken worden simpelweg door de ECB aangevuld met uit het NIETS gecreëerd geld. Zo kan men ons voorhouden (liegen) dat de boeken altijd netjes op orde zijn. Dat de waarde van uw bezit dan ineens aanzienlijk slinkt is bijzaak. Daar snapt het publiek toch niets van en merken ze wat later pas.

    Feitelijk en bijna letterlijk wordt vermogen van u direct naar banken overgeboekt !!

    • Mee eens Jasper, het is veel gedoe om niets, letterlijk. Anders gezegd, als Draghi z’n bazooka richt op die eigen vermogens van de bank dan is het probleem opgelost. Enfin, probleem is een groot woord, het is gewoon een trucje om ons zand in de ogen te strooien natuurlijk. We kunnen het nog amper economisch analfabetisme noemen, het is een belediging voor het woord ‘economie’ natuurlijk.

   • Rocksan

    Geen van beide. De algemene banken verkopen waardepapieren aan de centrale bank of geven het daar in belening. In ruil hiervoor schrijft de centrale bank geld bij op het girale tegoed van de algemene bank bij de centrale bank. Dat tegoed is dus een vordering van een algemene bank op de centrale bank of wel een schuld van de centrale bank aan de algemene bank..

    • Wat uiteindelijk op hetzelfde neer komt, hoe meer overtolligheden hoe minder mensen zien wat er echt gebeurt. Herleid simpelweg tot z’n essentie en het meest absurde systeem in de wereld wordt ontbloot, amper geloofwaardig dat mensen zo blind kunnen blijven maar toch gebeurt het.

  • Tjeu

   Jasper. Ik schrijf: ‘Inderdaad, geld komt uit het niets.’ Voorts heb ik het over ‘een eenvoudige goocheltruc voor beginners’ als ik aangeef hoe banken geld uit het niets scheppen. Ik heb het niet over misinterpretatie door beginners, zoals jij denkt te lezen in mijn verhaal. Ik begrijp daarom niet goed waarom je je pen in vitriool doopt en mijn artikel kwalificeert als pure misleiding.

   • Beste Tjeu, aan de bron komt geld uit het niets, alles wat daarna komt dus ook. Kwestie van logica, niet meer dan dat.

   • jasper

    In aanvang leek het een aardig artikel maar na even doorlezen gaat het verhaal een heel andere richting op en doe je ineens verwoede pogingen je publiek ervan te overtuigen dat we de creatie van geld uit niets toch echt helemaal verkeerd begrijpen.
    Quote ” Het is dus niet mogelijk om onbeperkt geld te scheppen. Sterker nog, er kan zelfs een tekort aan geld ontstaan.”
    De onoplettende of onwetende lezer krijgt dus de indruk dat het allemaal toch wel erg meevalt en we het eigenlijk niet goed snappen.

    Het tegenovergestelde is feit.
    En dat noemen we tegenwoordig misleiding. Overdreven? Nope

 • Kruz

  Denk dat dit wel wat begrijpelijker en korter gemaakt kan worden…. Als ik in mijn arbeidsverleden 200.000 euro bij elkaar gesprokkeld heb voor mijn pensioen en dit uitleen ontstaat er geen geld creatie want het komt voort uit mijn arbeid. En ben ik tevens heeeel voorzichtig om dit uit te lenen want ik wil het zeker terugkrijgen anders zit ik met een groot probleem. Dat is belangrijker dan de rente die ik ga ontvangen op deze lening zolang het maar hoger is dan de inflatie en ik dus een pensioen heb later.
  Voor de bank geld het echter anders. Als de bank 200.000 euro heeft dan mogen zij hiervoor een veelvoud voor uitgeven, vertegenwoordigt door het dekkingspercentage. Als die 4% is dan mogen zij dus 5.000.000 euro uitlenen en wordt er dus 4.800.000 euro gecreeerd als er genoeg mensen zijn die dit willen lenen.
  Voor hun is echter de rente belangrijker want dat heeft gevolg op de jaaromzet. En of de lening terugbetaalt wordt boeit niet, want dan werken ze er niet meer of komt er wel een bailout van de overheid. Weer de reden waarom ze iedereen graag in de schulden hebben. Daarom zal dit ook nooit veranderen. Een bank zou nooit geld mogen creeeren, laat staan er niet zelf voor te hoeven op te draaien.

  • Beste Kruz, waar Tjeu mi naar verwijst is het dogmatisme zoals we dat vandaag kennen. De gestelde voorwaarden verwijzen hiernaar en dat bepaalt deze schuldgedreven wereld. In een ware economie is dat niet het geval waardoor ook de neutraliteit van geld transparant wordt gemaakt. Door deze voorwaarden op te dringen aan de gemeenschap kom je tot het monopolyspel en geveinsde schaarsten aan geld, uiteraard met loodzware gevolgen voor de bevolking. Bekeken vanuit een waarachtig biflatoire visie is het bijna te absurd voor woorden wat we vandaag nog zien, dit is eenvoudig te bewijzen maar dan spelen plots heel andere factoren mee waarom dat niet gezien wordt. Uiteraard is dat het dogmatisme zelf dat hier debet aan is.

  • Beste Kruz, was nog even aan je pensioen aan het denken. Stel dat het deflatie wordt en de bank rekent negatieve rente, laat ons zeggen -50%. Dit percentage wordt zoals altijd opgedeeld, in dit geval -75% voor de deflatiedekking en 25% voor de dienst der lening. Zou dat je oude dag leuker maken of minder leuk? 🙂

   • Rocksan

    Minder leuk. Veel minder leuk. Lonen en prijzen dalen met 37% maar de schulden blijven even hoog. Plof, zeggen de schulden en weg is het pensioen.

    • Hoe kom je aan die cijfers en veronderstellingen Rocksan? Ben ik oprecht wel benieuwd naar.

     • Rocksan

      ‘k Heb het vermoeden dat je een deflatie van 37,5% veronderstelt als je een negatieve rente van 50% voor 75% toeschrijft aan deze deflatie.

     • Beste Rocksan, -75% deflatie + 25% dienst der lening = -50%. Mensen spreken vaak over negatieve rente als negatief, hierover kan uiteindelijk niets over gezegd worden zonder deze opdeling te kennen. Net zoals veel andere factoren natuurlijk, vandaag spreken we mi zelfs niet over deflatie maar over desinflatie. Als het echt deflatie zou worden dan worden we totaal verlost van al die manipulatieve spelletjes om geld en dat gaat veel en veel verder dan sommigen durven dromen. We vrezen echt dat er werkelijk fundamentele dingen over het hoofd gezien worden, dit slechts de conclusie op basis van een diepgaander onderzoek hiernaar.

    • Beste Rocksan, niets persoonlijks maar dergelijke zaken blijken in onze maatschappij ‘normaal’ te zijn en misschien niet eens bewust daarvan. De deflatiecorrector bedraagt in dit geval 75%, niet 37,5%. De schulden stijgen niet aangezien deze dezelfde trend volgen als de deflatie, dat is de kapitale denkfout waar we het eerder al eens over hadden. Aangezien het deflatie is, komt er neutraal geld vrij in het economische circuit waardoor het spaargeld van Kruz in relatieve zin stijgt vis à vis de verlaagde prijzen. Hierdoor wordt het pensioenprobleem dan ook in grote mate opgelost naargelang hoe we daar verder over beslissen. Anders gezegd, het correcte antwoord is volledig tegengesteld aan dat wat je gaf maar het blijkt in onze maatschappij wel een meerderheidsgedachte te zijn. Met dank aan de inflaten natuurlijk, het zit in kleine dingen.

     • Rocksan

      Vooruit, de prijzen dalen met 75%, de nominale inkomens ook. Daar zit je dan in je overgefinancierde VINEXhut met schulden die nominaal gefixeerd zijn. Als je tenminste nog een inkomen heb, Dikke kans dat je bij een bedrijf werkte dat zijn investeringen financierde met geleend geld dat nog betaalbaar was met verkoopprijzen die jaarlijks tenminste 2% stegen. Op een deflatie van 75% werd echter niet gerekend. Bedrijf moet de poorten sluiten.

      Een schuldoverladen systeem verdraagt geen deflatie.

     • Sorry Rocksan, VINEX hutten en nominaal gefixeerde schulden zal nog iets zijn van vroeger, bij deflatie worden die schulden netjes opgelost door het neutrale geld dat hierdoor vrijkomt. Pro forma kunnen we dat wiskundig precies maken. We hebben vandaag geen fixatie nodig maar flexibiliteit en creativiteit, dogmatisme zal ons niet meer helpen. Bedrijven moeten helemaal de poorten niet sluiten, ondernemen wordt des te leuker maar dan op basis van andere waarden en normen, vooral menselijke waarden. Alles komt aan z’n einde Rocksan, het is nu alleen wachten of niet eerst de boel nog eens ontploft alvorens we terug gaan leren wat economie wel is.

 • Dick S

  Ik kan er niets aan doen, maar volgens mij herleven de ‘oude tijden’ van Koot en de Bie weer, als ik zo alle discussies van de afgelopen week lees. Het houdt – lijkt het wel – ergens het midden tussen het Simplistisch Verbond, de Tegenpartij en Zoek jezelf. Allemaal op weg naar niets. 🙂

  • Beste Dick, het wordt zowaar nog erger als het over niets gaat, we hebben immers geen schuld aan de bank maar aan niets. Zo zie je maar hoe weinig er van geld begrepen wordt, we zouden niets dankbaar moeten zijn maar we blijken er tegen te zijn. Hetzelfde geldt voor schelpjes, goud, zilver, papier en zelfs lucht, het ene is alleen wat praktischer dan het andere. Het komt allemaal uit niets aangezien geld slechts een gematerialiseerd idee is. Het wordt natuurlijk nog erger wanneer we zien dat vanuit het onuitputtelijke ook schaarste wordt gebrouwen. Economisch analfabetisme, zegt men. 🙂

   • Dick S

    Ik deed een poging een opmerking te plaatsen met een soort van kwinkslag Werner. Jammer dat je er totaal niets van begrijpt. Niet iets om serieus op door te gaan. Hoe dan ook ik deel jouw ideeën over geld nou eenmaal niet. Accepteer dat nou toch eens.

    • Beste Dick, wat ik echt jammer vind is dat je blijkbaar niet doorhebt dat je de elite in hun kaart speelt door te verankeren aan een goudstandaard die letterlijk genomen wordt. We hebben de oefening pro forma gedaan en de goudstandaard netjes hersteld, de situatie blijft dan exact hetzelfde en het goud is nog steeds in handen van de elite, net zoals die schulden netjes blijven staan. Het zijn net zij die iedereen aansporen om te blijven geloven in dat goud, ze slagen hier natuurlijk wonderwel in waardoor de aandacht wordt weggehouden van het evolutionair evidente. Maar je mag me proberen te overtuigen van hoe je nu dat goud en die goudstandaard gaat (her)installeren, enig plan hiervoor? Het gaat finaal om onthechting van het geldsyndroom Dick, dat is geheel iets anders en onvergelijkbaar anders dan een Middeleeuws idee van postkoetsen met goudstaven. Ieder z’n mening Dick maar zeulen met goudstaven is nu toch echt niet aangepast aan de 21ste eeuw, menen we. Dat er paniek is en daarom teruggegrepen wordt naar oude en gekende gewoonten is op zich begrijpelijk, enkel dat zou wel eens nefast kunnen worden. De enige reden waarom geld niet in lucht werd omgezet is omdat het lastig is om vast te pakken. Kortom, geld komt uit het niets, goud of banen is irrelevant. Het is wat de gek ervoor geven wil natuurlijk, vandaag meer dan ooit. 🙂

 • knowtoomuch

  Maar mocht je tot je zinnen komen Madman, luister dan even naar dit loei van een interview (*) :
  .
  http://sgtreport.com/2015/03/shadow-of-truth-jim-willie-cb-an-acceleration-of-the-global-power-shift/
  .
  * = ik ga ‘m nu zelf ook pas luisteren

 • knowtoomuch

  Slimme jongens, die Indianen :
  .
  http://sgtreport.com/2015/03/indian-gold-imports-exploding-in-march/
  .
  WA-HAA-HAAAA !!!

 • Het is enigszins grappig, na diepgaander beschouwing is het echter wel doordacht. Het artikel past perfect binnen een onderzoek waarvan het antwoord (hint eigenlijk) in de titel te vinden is, namelijk ‘Een Misinterpretatie van geld komt uit het niets’. Ook daarom de hoofdletter bij ‘misinterpretatie’, meen ik. Anders gezegd, het is als een spel waarin de lezer de economische misvattingen moet trachten te ontdekken, het is op deze manier dat we er iets van kunnen leren. En als het dat niet is, dan is het andersom.

 • bertus

  Economische wetten voor geldstabiliteit bestaan niet meer,zijn losgelaten.
  Als je economieen en geldsystemen te ver door fokt,dan kan je problemen verwachten,net als bij broodfokkers met honden.
  Aangezien de samenleving altijd een paar km achterloopt qua info,zal deze groep ook altijd de klappen ontvangen.
  Geld komt uit het niets,maar de waarheid zal ook uit het niets tevoorschijn komen.