Mijn Kijk over de Dijk (3): Laat de exodus onze economie wankelen?

18

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap

Het immigrantenprobleem

Tot nu toe heb ik in mijn columns nog weinig aandacht besteed aan het vluchtelingenprobleem. Hooguit heb ik zijdelings wat opmerkingen gemaakt die voortvloeiden uit gevoelens van ongenoegen en onmacht. De maatschappelijke impact van het vluchtelingenprobleem is op deze site echter nog buiten de maatschappelijke discussie gehouden. Wellicht een lastig onderwerp. Toch is het een feit dat we worden overspoeld met dramatische beelden over onvoorstelbare aantallen vluchtelingen uit de afschuwwekkende oorlogsgebieden in het verdeelde M-O en Afrika. De enorme massa verdrevenen die zich na een lange trektocht laten opvangen in de asielzoekerscentra. Het liefst in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland en andere landen waarvan via hun moderne communicatiemiddelen bekend is dat het daar goed vertoeven is. Eigenlijk kunnen we spreken van een ware exodus, of een volksverhuizing. Het is een groots probleem die ieders voorstellingsvermogen te boven gaat met ongekende gevolgen op maatschappelijk gebied.

Gevoelens van onrust

We krijgen beelden voorgeschoteld van moeders met kleine kinderen en foto’s van verdronken bootvluchtelingen. Elke dag opnieuw zien we mensonterende beelden op het Journaal. Ook, maar naar mijn gevoel in mindere mate, zien we beelden van boze burgers die zich bedreigd voelen door de naderende golf buitenlanders die ineens wel erg dichtbij of gewoon in hun woonwijken moeten worden opgevangen. Gevoelens van onrust maken zich meester van veel autochtone burgers die uiteindelijk, met name in Duitsland, al tot hevige onlusten hebben geleid. Wel begrijpelijk als je een beetje gesetteld woont in je betaalbare huurhuisje met huurtoeslag in een woonwijkje met eigen soortgenoten, maar dan geleidelijk aan, of beter gezegd in steeds groter tempo, steeds meer mensen met een andere achtergrond, andere cultuur, andere godsdienst in je straatje ziet verschijnen. Het sfeertje wordt anders. De tolerantie wordt minder naarmate de aantallen allochtone bewoners toenemen. Op bepaald moment slaat misschien de tolerantie om in twijfel en angst als bijvoorbeeld moslims de meerderheid vormen in wat ooit je “eigen woonwijk” was.

Het politiek-correcte-denken

De discussie wordt heftiger als de “gewone burger” z’n ongenoegen uit. Vanuit de linkse hoek worden burgers die zich beklagen weggezet als extreem rechtse activisten. Je merkt het in de discussie die je ongetwijfeld steeds vaker in je eigen kring voert, dat men nog altijd voorzichtig is met het doen van uitspraken om vooral niet weggezet te worden als figuur met extreem rechtse denkbeelden. Het lijkt of het politiek-(links)-correcte-denken wat betreft ruimhartige opvattingen t.o.v. de zielige medemens nog altijd de boventoon voert. Zo was dat nog ongeveer tien jaar geleden toen we grif doneerden bij de acties voor hongerend Afrika. Dat de tijden nu sneller veranderen dan

vroeger heeft de verwende westerse veelvraat kennelijk niet in de gaten. Velen blijven hangen in de tijd van het verdwenen socialisme en denken nog in de geest van “vadertje staat zorgt goed voor ons.” Mensen word wakker en kijk om je heen wat er gebeurt. De wereld is in beweging en hoe. Hordes immigranten naderen ook onze grenzen en overbelasten ons ambtenarenapparaat en krappe huisvesting en veroorzaken sociale onrust.

Economische gevolgen exodus

Behalve sociale onrust heeft de opvang van vluchtelingen behoorlijke financiële gevolgen. Onze maatschappij wordt ontwricht door onrustgevoelens en mogelijk binnenkort onlusten waardoor de samenleving geconfronteerd wordt met de geldelijke gevolgen daarvan. Daarmee bedoel ik niet alleen de Rijksoverheidsbegroting maar ook de begrotingen van veel gemeenten die worden aangewezen voor de opvang van grote aantallen immigranten. In hoeverre is daar in de miljoenennota al rekening mee gehouden? We zullen het horen straks op 15 september. Uiteraard krijgen de aangewezen (opvang)-gemeenten extra financiën toegekend uit de staatskas, maar de immigranten die een verblijfstatus en een zelfstandige woning krijgen toegewezen zijn aangewezen op de gemeentelijke begroting voor zover er geen loon uit arbeid wordt ontvangen. Dat betekent dus een enorme toename van uitkeringsgenieters die eerst door het Rijk worden onderhouden en daarna veelal op kosten komen van de gemeentelijke begrotingen. Weliswaar zal de omzet van de plaatselijke buurtsuper omhoog gaan doordat de uitkeringen grotendeels in de plaatselijke economie terecht komen. Maar macro-economisch gezien is de belastingbetalende burger de klos. Ondanks de “feestbegroting” die ons wordt voorgehouden lijkt het er op dat ‘onvoorziene’ kosten tussentijds gaan leiden tot aanpassingen.

Economische gevolgen verontrusting

De massa-immigratie roept behoorlijk wat onrust op onder de bevolking. We worden dagelijks bestookt met de beelden van de exodus en helemaal murw gemaakt, maar tegelijk ook kwaad. Zie de reacties van boze lezers die reageren op de diverse nieuwsberichten in onze MSM. Het asielbeleid van ons marionettenkabinet wordt genadeloos afgekraakt in niet mis te verstane bewoordingen. Hetzelfde op de alternatieve nieuwssites. Ook daar oeverloze discussies over het asielbeleid en over achtergebleven wetgeving. Al met al zijn deze negatieve uitingen niet bevorderlijk voor een gezond economisch klimaat van een land waarin burgers zich goed voelen en met positieve gevoelens veel sneller bereid zijn hun geld uit te geven in een maatschappij waarin het heerlijk toeven is. Vooral ouderen zijn verontrust over de toekomst van hun land waarin ze bijvoorbeeld een pensioen hebben opgebouwd en bang zijn voor de cultuur en eigen identiteit van een land waar ze eens zo trots op waren. Niet dat ik met deze opmerking een statement wil maken voor de nationalisten onder ons. Het gaat mij vooral om de maatschappelijke gevolgen die we met ons allen gaan ondervinden van bijvoorbeeld de lastenverzwaringen die over een breed front over ons burgers afgewenteld gaan worden. Veel mensen worden bang bij de gedachte wat deze explosieve uittocht teweeg gaat brengen binnen onze westerse samenleving. Angst is altijd een slechte raadgever.

Exodus splijt de EU

De emotionele beelden die de MSM op ons af vuurt werken bij velen, als je een beetje mens bent tenminste, op het gemoed. Ongetwijfeld zullen er TV-acties volgen en zal er flink gedoneerd worden.

Echter moeten we er wel van bewust zijn dat de immigrantenstroom buitengewoon extreem is en zeker een splijtzwam zal worden binnen de EU-gelederen. Naast de muntunie-perikelen, de Griekse tragedie en de inzakkende economische groei kan de EU deze opstapeling van problemen simpelweg niet aan. Er zijn teveel “autonome” landen die vanuit hun eigen redenatie een gezamenlijke beslissing moeten nemen. Er wordt achter de schermen al gesproken over het sluiten van de grenzen. Dat zou dramatische gevolgen hebben voor het personen- en goederenverkeer. Juist één van de grootste doelstellingen van het Schengen-akkoord. Voordat het zover is hebben u en ik al een lege kamer verhuurd, al of niet afgedwongen door een dictaat van Brussel. Onze EU-commissaris Frans Timmermans is natuurlijk geraakt door de mensonterende toestanden die hij aantreft in de vele opvangkampen en zal best wel eens voorstellen van deze aard kunnen indienen als vertegenwoordiger van het gastvrije polderlandje waar we veilig wonen achter onze dijken. Er is op dit moment al geen sprake meer van gelijkgestemden maar van een hopeloze verdeeldheid. Dat zal toch moeten gaan botsen. Als alles hosanna is vieren we feest, maar als we gaan mekkeren is het met de eendracht mooi geweest!

Geen geld voor munitie

Let ook op de discussie die is ontstaan om troepen in te zetten om vluchtelingen te beveiligen in de eigen regio in zogenaamde “safe havens.” Daar gaat enorm veel geld en mankracht in zitten van een leeg-bezuinigd legertje soldaten die op alle fronten tekort schieten met hun materieel. Ze zullen heel goed moeten kunnen imiteren in het nabootsen van kanonschoten bij gemis van echte munitie. M.a.w. er zal ongeacht welke kant deze discussie opgaat veel meer geld opgeëist worden door de huidige legerleiding. En terecht mag ik denken. Dat onze politici ver buiten de werkelijkheid leven blijkt wel uit hoeveel aandacht er uit gaat naar de versterking van onze defensie. Er wordt wat in achterkamertjes overleg gepleegd en een beetje geschoven met begrotingen terwijl menig burger zich meer een meer onveilig voelt in een wereld waar de spanningen behoorlijk sneller oplopen dan ons rariteitenkabinet zich kan voorstellen. Zoals altijd in de geschiedenis wordt een regering vaak overrompelt door de (onbekende) vijand. We gaan het meemaken.

Piet Pineut

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter5Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Money as debt

  ” Wel begrijpelijk als je een beetje gesetteld woont in je betaalbare huurhuisje met huurtoeslag in een woonwijkje met eigen soortgenoten ”
  Soortgenoten ???? Wat zijn die vluchtelingen dan ? Mensen met de zelfde spulletjes en beetje inkomen zijn soortgenoten maar mensen met niets… zijn niets..
  Echt begrijpelijk dat je dan die centras in de fik steek ! In welke grot woon jij Piet ?
  Het blijven ook mensen ! dus soortgenoten…
  Waarom word toegestaan dat heel Syrie plat gegooid word ? Waarom nu geen interventie zoals in Libie ? Beelden worden zo opgeblazen.. als een peuter verdrinkt zinkt hij in eerste instantie en zal hij nooit aanspoelen op een strand als hij na een aantal dagen bovenkomt drijven wel maar dan heeft de peuter inmiddels een lichaam van een twaalf jarige zo opgeblazen..
  Er is veel meer aan de hand en alleen angst zaaien ten opzichte van een stel vluchtelingen is wel heel goedkoop .

  • houtskool

   Hah! Ik wed voor een paar honderd euro dat dat jochie er ‘s-nachts is neergelegd voor ‘de foto’, zodat de stroom nog even door kan gaan.

   Op het msm journaal alleen engels sprekende christenen, boordevol diploma’s. De barbaarse hordes blijven onder de radar.

  • pietertoupa

   @ money als debth, Lybie was meer dan misdadig wat het vrije westen daar heeft uitgevreten met die zgn humanitaire actie, Lybie was altijd een heel welvarend land, er kwamen geen vluchtelingen uit dat land naar het westen, en kijk nu wat een puinhoop het daar is net als Irak, Syrie, Yemen en overal waar het empire of crime zijn tanden inzet. Het plan is als altijd verdeel en heers, en uit al die geplande chaos scheppen onze fijne elite wel weer hun orde, let maar op!

 • houtskool

  Goed verhaal. Leuk wordt het pas als de economische ‘downturn’ handjes en voetjes krijgt.

  Uitkeringen, sociale voorzieningen, zorg, huisvesting; eigen volk eerst. De zandbakgeloofsfanaten komen hun ‘rechten’ opeisen, de minaretten schallen hun allahu akhbar over onze mistige weilanden. De bebaarde boomer met roodgemontuurd brilletje kijkt vriendelijk naar het stembiljet, geindoctrineerd door foto’s van dode kinderen en Haagsche goede bedoelingen, en kruist aan wat zijn vader ook al deed.

  Haalt de elite een zondebok binnen om de woede straks in een andere richting dan hun eigen te kanaliseren?

  Schengen zal moeten worden opgezegd. Brussel overigens ook.

  Land weg; open grenzen
  Munt weg; euro
  Soevereiniteit weg; EU
  Identiteit weg; massa immigratie
  Cultuur weg; massa immigratie
  Democratie weg; Brussel

  De NWO, de goed georganiseerde roedel wolven wordt getransformeerd naar een kudde angstige schapen. Tot de burgeroorlog uitbreekt.

  • Rocksan

   Apathie en tolerantie schijnen volgens Aristoteles de laatste deugden van een stervende samenleving te zijn.

   • Piet Pineut

    Heel juist opgemerkt. Alleen de wakkere lieden onder ons, in deze westerse-schuld-gerelateerde-welvaartmaatschappij, zullen begrijpen dat het einde van ons tijdperk(de na-oorlogse wederopbouw) in zicht is. Of feitelijk al is ingezet. We zien het op alle fronten. De financiële markten die verslaafd zijn geraakt aan gratis geld via de centrale banken en alleen nog maar omlaag kunnen. Nu eindelijk duidelijk wordt dat het beleid van gratis geld niet heeft gewerkt zullen we het weldra meemaken dat de beurzen gaan instorten. Als een soort van estafette geeft wereldwijd iedere regio het stokje door van afnemende groei. Altijd is er een trigger die de neergaande spiraal laat versnellen. Het lijkt er op dat het China is, maar er zou opeens iets anders kunnen zijn. Er zijn al teveel geopolitieke spanningen momenteel wat bij veel mensen een onrustig gevoel geeft. Er is teveel scheefgroei momenteel in onze ongelooflijk fout verdeelde welvaart en ook dat geeft sociale spanningen. Tel daarbij op het probleem met de miljoenen ontheemden die de EU gaat doen wankelen wat betreft
    beleidsbeslissingen. Ook de euro met het Griekse drama steekt zo dadelijk de kop weer op. Momenteel helemaal op de achtergrond en bijna vergeten, maar let op… Zo kan ik wel doorgaan met opsommen van veel foute wendingen, maar velen zien wel dat momenteel code geel is afgegeven, alleen niet officieel natuurlijk. We moeten de verwende westerse mens niet wijzer maken en gewoon in de waan laten dat de overheid en centrale banken ons overeind houden, als iedereen zo negatief gaat denken zoals ik hier schrijf dan zal de neerwaartse spiraal zichzelf alleen versnellen. Heb net Oranje zien verliezen en ben wellicht daardoor een beetje depri.

    • pietertoupa

     Beste Piet , echt het laatste dat we gaan meemaken is dat de beurzen in gaan storten, heb je gezien de beurs in Caracas , Venezuela die in een jaar +400% gestegen is , je kan dus duidelijk aanschouwen wat “gratis geld” allemaal kan doen. Die beurs zal tot het laatst hoog blijven om de illusie in stand te houden dat alles geweldig gaat. Ondertussen gaat de onzichtbare confeskatie van het vermogen van de burger (pensioen, spaargeld, verzekering etc.) onverminderd door. Geld drukken levert nooit enige welvaart op maar onze banken hebben de maatschappij in een ijzeren houtgreep , het gekke is dat vrijwel niemand het nog beseft. Als de reset ineens daar is dan is iedereen pas wakker maar dan is je vermogen al lang weg en de banksters lacht zich te pletter om zoveel domheid. Terwijl de guilotine echt heel eerlijke bankiers kan garanderen!

     • bertus

      Inderdaad Pietertoupa,geld gaat z’n eigen weg.
      Mensen gaan ook hun eigen weg.
      Mensen hun karma blijven ook zelf hun weg vervolgen.
      De keuzes die mensen maken,zullen ook steeds weer gaan veranderen,naarmate de persoonlijke situaties van deze mensen veranderd.
      Dat is ook het leugenachtige van de mens,ze gaan zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de tijd,terwijl ze er eerst schijt aan gehad hebben.
      Deze eerdere slechte intenties kunnen ze niet zomaar opzij schuiven,maar zullen de eerdere negatieve geventileerde energie eerst weer versterkt gaan terug ontvangen,vooralsnog ze met betere intenties verder gaan.
      Een ieder heeft nog de gelegenheid zijn eigen karma te verbeteren.
      2016 zal grote veranderingen kunnen teweeg brengen,maak zelf je keus,we zitten reeds in het tijdperk van openbaring.

  • Karl

   Helemaal juist. Helaas is de Nederlandse (maar ook Duitse, Zweedse, Engelse enz.) bevolking zodanig gebrainwasht dat er nooit animo zal zijn. Een eigen mening vind je tegenwoordig bijna niet meer, want die wordt gebaseerd op de pro-EU-euro-multiculti-islam-anti-rusland-media.

   Ik kan me nog een speech herinneren van Nigel Farage, waarin hij zei dat de EU zal eindigen als Joegoslavië. En in Joegoslavië waren/zijn er nog veel moslims (Bosnië, Macedonië) die de EU juist niet zo veel had. Maar de moslimvoorraad wordt nu zo snel aangevuld dat het ook hier niet lang meer kan duren voordat de burgeroorlog uitbreekt, te beginnen met het onhoudbare uitkeringenfeest waardoor honderdduizenden Nederlandse moslims hun enige inkomen zullen verliezen.

   Is het discriminerend dat Polen en Slowakije geen quotum willen en alleen maar christelijke Syriërs wil opnemen? Volgens Merkel wel. Maar volgens de Slowaakse premier en andere Poolse en Baltische politici integreren zij juist goed omdat ze cultureel dicht bij die landen staan. Maar dat mag hier niet benoemd worden. In plaats daarvan worden we door de alleen maar linkse media met een schuldgevoel opgezadeld doordat een moslimvader zo onverantwoordelijk was om vanuit een veilig land een Blokker-boot op te gaan wetende dat zijn 3-jarige zoon kan zwemmen.

 • Known as R

  Al die vluchtelingen zijn blijkbaar tussen de 25 en de 35 jaar oud met 30 jaar werkervaring als chirurg, top-ICT’ers, energiedeskundige, robotontwikkelaars en noem het maar op welke beroepsuitvoerende we in de toekomst nodig hebben. Twee afleveringen in Pauw achter elkaar werd er door twee verschillende gasten in Pauw geroepen dat we deze mensen NODIG hebben ivm met de vergrijzing in het westen. Die Belgische journalist eergisteren en gisteren nog een andere gast. Ook de MSM geeft zendtijd aan programma’s waarbij nu al openlijk over leeftijdsdiscriminatie wordt gesproken op de arbeidsmarkt met 45+ plus ben je bejaard en te oud om in geïnvesteerd te worden. Als de werkloosheidcijfers heden ten dagen al dalen… De langdurige 45+ werklozen stijgen nog altijd. Wat is de redenering hier achter ? Gooi nog maar een bom op Syrië dan komt de bruikbare arbeidsmigrant van zelf ?

  Afleveringen van Pauw en/of DWDD kunnen het zijn geweest.

  • Rocksan

   Massa immigratie als remedie tegen vergrijzing van de samenleving is een drogreden. Vergrijzing blijkt geschikt om angstvisioenen op te roepen waarmee het pleps om het even welke impopulaire maatregelen door de strot geduwd kunnen worden, maar een drogreden blijft het.

   Afgaande op bevolkingsprojecties van het CBS zal de beroepsgeschikte bevolking in de leeftijd 20 – 65 van 10 miljoen personen in 2015 dalen naar 9,3 miljoen personen in 2040 bij het pieken van de vergrijzing. Zelfs bij een zeer bescheiden toename van de jaarlijkse arbeidsproductiviteit zou die daling van de beroepsgeschikte bevolking gemakkelijk opgevangen kunnen worden. Nu de AOW-gerechtigde leeftijd is opgetrokken tot 67 jaar is de te verwachten daling van de beroepsgeschikte bevolking zelfs omgeslagen in een lichte toename per 2040.

   http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C4EDE847-BA55-447D-90F4-EB6CD281DB8C/0/pb12n073.pdf

   Massa immigratie wordt dus gebracht als een oplossing voor een niet bestaand probleem. Als een kortzichtige oplossing bovendien, want ook migranten worden ouder, waardoor het vergrijzingsprobleem zich een generatie later opnieuw zal aandienen, maar nu op een veel hoger schaalniveau. Hebben we het nog maar helemaal niet over de culturele afstand van de nieuwe medelanders tot onze samenleving en de gevolgen die dat zal hebben voor de leefbaarheid in ons land.

   In plaats van alle emoporno op het Staatsjournaal over de vluchtelingen zou het beter zijn eens te stoppen met het MO naar de typhus te bombarderen, maar dat is waarschijnlijk te voor de hand liggend.

   Het postadres van ISIS staat overigens in Langley, Virginia.

   https://www.youtube.com/watch?v=WitG4p3pvlw

 • bertus

  Duidelijk stuk Piet.
  Volgens mij,is er op de landgoederen van de Oranjes nog wel plaats om pakweg 20,000 vluchtelingen in tenten op te vangen.
  Hoeveel zitten daar nu?

  We kunnen daar nog eindeloos gekheden over maken.

  Laat ik voorop stellen,dat ik de welgemeende vluchtelingen rust en een normaal leven gun.

  Eerst werd er chaos geschapen en daarna het uiteindelijke plan in gang gezet.

  Deze vluchtelingenstroom is niet zomaar op gang gekomen.
  Mensensmokkelaars verdienen daar grof geld aan.
  Welke landen (Gemeenschap) tolereert deze smokkelaars sinds langere tijd en welke krachten op de achtergrond (koeliezen) heeft deze groep in het leven geroepen en geeft ze bescherming en de vrije hand?

  Deze Exodus had nooit hoeven plaats te vinden,maar maakt onderdeel uit van het tijdperk waar we nu in zitten,waar boosaardige krachten hun laatste uiterste best doen,om er nog een flinke zooi van te maken voor ze rustig kunnen gaan liggen en toekijken.

  Maar,deze gedachtegang van deze lieden is reeds achterhaald in de tijd,en zal geen hout meer gaan snijden.

  We zullen met elkaar nu door de zure appel heen van +/- 25 jaar,om ons te ontdoen van de machtswellustelingen,bedriegers,leugenaars,egoïsten,manipulators,zelfverrijkers, om met de zuivere overgebleven mens de volgende stap te maken.

  Elke nieuwe ontwikkeling zal in tijd steeds sneller en sneller gaan.

  En dit zal een een hele nieuwe uitdagende stap worden.

 • Karl

  Voor degenen die het nog niet wisten: de vette meerderheid bestaat uit jonge mannelijke economische vluchtelingen (20’ers, 30’ers) en maar een klein deel uit gezinnen die daadwerkelijk op de vlucht zijn. Ook al laten ze dat liever niet zien op het linkse NOS Journaal en de rest van de linkse media in West-Europa en de VS. Als je de vluchtelingen op het journaal op het perron ziet staan in Boedapest kun je dat wel ontmaskeren (want dan zie je nagenoeg alleen maar mannen), maar de kijker is blijkbaar zo gehersenspoeld dat dat bij het zien van die beelden niet eens doordringt.

  • Richard Groen

   Da’s een goeie, Karl. Het is als met een goochelaar. De leugenmedia brengt geen nieuws, haar taak is BEELDVORMING. Ze trekken jou aandacht naar hun truc.
   De crux zit ‘m juist daar waar jou aandacht van wordt afgeleid.

   (Veel ‘nieuws’ wordt in filmstudio’s gemaakt, Video Press Releases). De media tycoons van de grote persbureaus bedenken de ‘Talking Points’, de hypes – die worden tegenwoordig in een dozijn talen simultaan de wereld over gestuurd).

   Naar verluid komen nu de meeste zgn. vluchtelingen niet uit de bekende bombardeerdoelen van de NAVO. (Alhoewel de media buiten beeld houden, wat het roofkapitalisme momenteel aanricht in m.n. Afrika – massale ‘land grabbing’, onteigening cq. verdrijven van hun woon- leef- en landbouwgebieden. (Kanaal door de Sahel voor ‘factory farms’.)

   We zien goed geklede, vlot Engels sprekende mensen die klagen dat er geen wifi is. En dat de papierwinkel wat lang duurt, dat soort dingen.

   We zijn toch niet gek; de commentaren spreken ‘krokedillentranen’, leugenpolitici papagaaien dat dan weer na.

   Leugenmedia hebben de taak bepaalde effecten te sorteren. (Mind Control).

   Check this out: Zaken die de leugenmedia en politiek verzwijgen. http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-amerikaanse-strategie-achter-de-vluchtelingenstromen
   Hier kijken we naar moderne rassenleer. Volkeren mengen, hun onderscheidende identiteit, eigenwaarde, culturen, e.d. vernietigen. ‘Zwarte Piet taboe verklaren, geen toevallige stommiteit’.

   Weapons of Mass Deception: http://www.youtube.com/watch?v=wkkAXkhKg98

   Joyce Nelson is an award-winning Canadian freelance writer/researcher and the author of five books, including ‘Sultans of Sleaze: PR & the Media’

   Deze is ook ontluisterend:
   “Feit is dat sinds 1998, de officieren van de US Army Psychological Operations
   Unit (PSYOP) zijn geplaatst in CNN. Sindsdien is deze praktijk uitgebreid door de NAVO naar andere strategische mediakanalen.

   Die fabriceren vals ‘nieuws’, uitgaande van een ‘story-telling’ script dat is
   ontwikkeld door het team van Ben Rhodes in het Witte Huis.

   Een procedure over en weer overnemen van de leugens van de andere deelnemende media is geïnstalleerd bij ieder van deze media, dit om ze geloofwaardig te doen
   lijken voor de TV-kijkers.
   http://www.voltairenet.org/article174585.html

   Het wordt voor ons nu echt wel link. Uitstekend onderbouwde documentaire
   ‘Operation Paperclip to The Fourth Reich’:
   https://www.youtube.com/watch?v=-bi4o1uteiM&spfreload=10

   Subversieve (media-/propaganda-) netwerken in Europa: http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1237

   Project X launches: What role, if any, will narrative storytelling play?
   Niet langer nieuws brengen, maar fabels verzinnen. Het internet gaan ze overspoelen met gefabriceerde nieuws cq. leugenmedia.

   We work with brand marketers, leveraging our technology, design and
   other capabilities to help them tell their stories to digital audiences at
   scale http://money.cnn.com/2014/01/27/technology/innovation/ezra-klein-vox-media/index.html

   http://beforeitsnews.com/alternative/2014/05/media-matters-boss-admits-soros-funded-group-works-to-destroy-alternative-media-2950890.html

   • bertus

    Zeker Richard, we zijn niet voor niets in het tijdperk van onthullingen aanbeland.
    De waarheid is altijd sterker en vernietigender dan de
    leugen en bedrog die zeer hardnekkig is als een virus.

 • bertus

  Onze huidige maatschappij en de mens is ziek en verziekt.
  Op korte/middellange termijn zal dit niet houdbaar meer zijn of nog werkzaam zijn.
  Net als in het toenmalige Inca rijk, zal ook onze huidige maatschappij te gronde gaan.

  Net als in het Inca rijk worden inzichten,waarschuwingen en aanbevelingen van vele wijze mensen genegeerd door het macht wellustige,hiërarchische,vastgeroeste systeem die aan de macht zijn/willen blijven of nog komen.

  Een bevolking, die onderdrukt,uitgebuit,misleid,niet serieus genomen,niet gekend,betrokken,gerespecteerd,in oorlogen gestort,hun eigen wil en beleving vernietigd werd/wordt,verarmd en in een staat van uitzichtloosheid worden gebracht, is geen goede basis voor een gezonde samenleving,die een sterke basis van vertrouwen nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren en zich verder te ontwikkelen naar een hogere dimensie.

  We zitten momenteel al in het nieuwe tijdperk en is nu een brug te ver om de misstanden uit het verleden nog recht te zetten.

  De Katholieke kerk heeft hier 2000 jaar bewust aan bijgedragen aan deze afbraak en haalt nu radicaal bakzeil, waarom zouden de gluiperds,lafbekken,smeerlappen dat toch plots doen?

  Waarom willen ze hun terechte,over zich zelf opgeroepen straf niet eervol ondergaan,net zoals de de indertijd benoemde “heksen”dit hebben ondergaan.

  Ik weet het wel,ik ga er van uit dat ze allen voor hun misdaden tot de orde worden geroepen en dat ze hun schuld en gruwelijkheden aan de goede mens volledig gaan inlossen.

  Ik ben er zeker van dat dit ook zal gaan gebeuren.

  Wordt vervolgd.