‘Nederlandse economie is uit balans’

32

De Nederlandse economie is op alle fronten uit balans: van werkloosheid tot inkomens tot rente tot betalingsbalansoverschotten stelt Jaap van Duijn, econoom/publicist in zijn nieuwste boek “Uit Balans”. Na de crisis van 2008 ging het budgettaire beleid al snel in de remstand, het monetaire beleid waar het accent op kwam te liggen leidt door het beleid van de ECB tot een totale ontwrichting van de economie.Er is een sterke morele component in het verval van de afgelopen dertig jaar, de normen en waarden in het economisch verkeer zijn vervaagd. Het zal zeker 10-20 jaar duren voordat een nieuw evenwicht bereikt is. Bekijk hieronder het videointerview van Me Judice, het discussieplatform, met Jaap van Duijn.

[youtube id=”NMwfKdU09Ws” align=”center”]

Via Huizenmarkt-zeepbel

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter6Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • houtskool

  Gut, komt ‘ie nu mee. Sinds ‘we’ zijn gestart met het storten van WAO uitkeringen en kinderbijslag naar zandbakstaten, de acceptatie van de bloedtransfusie van regionaal geld naar de beurs door de facilitaire dienst, aka multinationals, van haute finance, tevens het overhevelen van productie naar lage lonen landen en het telkens hoger leggen van de schuldenlat icm het loslaten van enige dekking….. gaat het al fout. Sjongejonge, Captain Obvious.

 • Martin K.

  Ja….een inkoppertje, niemand gelooft nog in zandkastelen. Ik voorspel met grote zekerheid een enorme achteruitgang van welvaartsniveau en dat al vanaf de crisis in 2008. Er is nooit een herstel geweest, dat is een fata morgana van de politiek.

  Meer vergrijzing, meer werkloosheid, meer bijstand, meer steun voor de “arme broeders” en ga zo verder. Minder banen, omdat de industrie massaal het land verlaat richting Azie. Minder aardgas ,omdat Groningen leeg is getrokken (op is op, nietwaar). Minder export, omdat er geen industrie meer is.

  Over pak hem beet tien jaar is de welvaart gehalveerd en behoren we tot de “derde wereld” zeker gezien de explosieve samenstelling van de bevolking ,veel vergrijzing van de autochtonen en veel armoede onder de gelukzoekers.

  Het tij is niet te keren, daar is het te laat voor. Hoe weet ik dat het te laat is, heel simpel omdat de geldpers op volle toeren draait, dat is het laatste stadium voor het ineenstorten.

  Vroeg of laat wordt het kruidvat ontstoken en dan is het uit met het sprookje……!
  De burgers zijn verraden door hallucinerde dromers, ook wel politici genaamd. Ik ga me maar net zo gedragen, als gelukzoekers in den vreemden, weinig werken en veel plezier maken, na mij de zondvloed.

  Heeft Jaap goed ingeschat, dat de mens zich gaat gedragen naar zijn omgeving. Men noemt dat aanpassen of inburgeren.

  • knowtoomuch

   Beter : “evolutionair assimileren”
   .
   Doe ik inmiddels al zo’n 17 jaar.
   .
   “Adios, Hollandia”

   • Madman

    Je vergeet, interessant proberen over te komen, en hoog van de toren blazen, 2 hobbys die even belangrijk blijken voor je.

 • bertus

  De meeste mensen onder de € 40.000 bruto raken steeds wat meer in paniek tegenwoordig en dat is heel begrijpelijk,met steeds minder besteedbaar inkomen en/of schulden daarbij.
  Mensen in de bijstand en met de nodige schulden,hebben vaak al de pijp aan Maarten gegeven.
  Uiteindelijk zal het proces alles weer in balans brengen,dat is nou eenmaal de wet van de natuur en daar is ook de mens ondergeschikt aan.

 • Geld kent geen normen en waarden. Hr van Duijn spreekt over het beleid (namens ons allemaal) als oorzaak. Niet de overheden maar de banken zijn echter de oorzaak van de crisis. En het aanhouden ervan. De overheden hebben zich over moeten geven aan de banken (too big to fail) en steunen nu dit beleid.
  Primair hebben alle EU overheden, met hun enorme staatsschulden, baat bij het beleid van Draghi (ECB). Sterker, ze hebben hier zelf in toegestemd. De burgers mogen het gelag straks betalen. Hoe?
  Ik voorspel dat de Nederlandse overheid om te beginnen de uitpuilende pensioenkassen gaat gebruiken om de staatsschuld in te lossen en de economie van geld te voorzien. Je ziet het nu al beginnen. De Nederlandse Bank houdt de rekenrente kunstmatig laag waardoor de pensioenfondsen in onderdekking komen. Zij maken echter wel een rendement van 7%, dus hun kapitaal groeit steeds verder aan. De fondsen worden vervolgens gedwongen te participeren in laag renderende staatsobligaties voor de windmolen subsidies, overname van de onderwaterhypotheken en MKB injecties, waarvan er iedere dag tientallen failliet gaan.
  In 2025 is ook het aardgas op en begint de overheid met annexatie van de resterende pensioenkas. Onzin? Kijk maar naar Ierland, die hebben hetzelfde gedaan en dat land ligt qua afstand en cultuur niet zover van ons vandaan. Pech voor iedereen die 40 jaar lang meer dan 20% van zijn loon heeft afgedragen voor de oude dag maar prima voor de banken.
  Geld van de toekomst wordt in grote hoeveelheden bijgedrukt en aangewend om de banken van nog meer geld te voorzien.De rijken worden steeds rijker en de burgers zijn de klos.

  .

  • Dick S

   Je schrijft: Geld kent geen normen en waarden. Dat is volgens mij juist. Geld hoort een standaard te zijn of op zijn minst te hebben, net als de meter is, liter of wat dan ook. En dat mogen dan best nog inches, gallons of ik weet niet wat zijn. Geld is wel een manier om normen en waarden uit te drukken. Bijv. een uurloon aan een bepaalde arbeid is zoveel geld waard of een liter van een of andere vloeistof kost zoveel uitgedrukt in geld. Die liter blijft die liter, de vloeistof bepaalt de prijs. Dat uur blijft dat uur, die bepaalde arbeid bepaalt de prijs.

  • bertus

   Beste Haku,

   Geld kent in beginsel wel zeker waarden en normen.
   Dat deze normen en waarden door criminelen de afgelopen 44 jaar met voeten worden getreden is vers 2.
   Uw eigen waarden zijn toch ook gedekt,tot dat u ze ze zelf loslaat.

   • Joost Visser

    Juist. Geld heeft en waarde en de norm is er zoveel mogelijk van te bezitten.

 • Èasymoney

  De economie is een leer, geen exacte wetenschap zoals fysica en natuurwetenschappen. De feitelijke wetenschap bestudeert de natuur en op basis van hypotheses proberen zij er achter te komen welke wetten achter de werking van systemen zitten. De afgelopen eeuwen hebben wetenschappers ontdekt dat er onveranderbare wetten bestaan, die bewezen zijn in laboratoria. Aangezien deze wetten vast zijn, kunnen er modellen ontwikkeld worden om het verleden en heden te berekenen en een voorspelling te doen op de toekomst. De snelheid van het licht of de wet van de zwaartekracht is een wetmatigheid, onveranderbaar sinds het begin. Hierdoor kun je nauwkeurige berekeningen maken die overeenkomen met de werkelijkheid.

  In de economie zijn er geen wetten, maar spelregels die in tijd zelfs veranderen. Het handelen van mensen en bedrijven is gebaseerd op interactie tussen mensen die op hun beurt trachten hun behoefte, positie en status te verbeteren. De rationele mens, de goede mens of wat dan ook bestaat niet, er zijn mensen die handelen naar hun eigen eer en geweten. Meer niet. Dit is geen wetenschap, maar een leer. Als je economie als wetenschap gaat kwalificeren, ga je mensen benaderen als of het individuele atomen zijn, die je volgens je eigen ontwikkelde model, kunt manipuleren. Stel je eens voor dat economen hun modellen moeten gaan bewijzen volgens de principes van de wetenschap. Dit leidt tot geweld.
  Kijk maar naar de Sovjet Unie, iedereen die niet deed wat hem werd verteld, ging de goelag in. In China hadden zij ook een leuk model, jammer dat de Chinese revolutie (om het economische heilmodel te introduceren) tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven kostte. Niemand maar ook niemand heeft het recht, om het leven van andere mensen te sturen naar zijn behoefte.
  Handel is gebaseerd op vrijwilligheid tussen mensen. Heb je ooit meegemaakt, dat de ondernemer jouw dwingt een spijkerbroek te kopen tegen een gedwongen prijs? Binnen handel is vrijwilligheid normaal, je hoeft niets te dwingen. Als mensen het goed vinden, willen zij het zelf al doen of kopen. Je hoeft het niet op te leggen, noch af te dwingen.

  Wat betekent het bovenstaande voor onze huidige crisis?
  De mainstream economen zijn van mening dat economie een wetenschap is, en trachten de crisis op te lossen met wiskundige modellen, die gedistilleerd zijn van de werkelijkheid. De modellen kunnen best werken, als de werkelijkheid overeenkomt met de veronderstellingen en uitgangspunten die aan het model ten grondslag liggen. Echter, de werkelijkheid laat zich niet sturen of managen. Het gevolg is dat de oplossingen niet werken, maar het model blijft in stand. En de economen zijn dan van mening, en dit is echt een giller, dat het model alsnog werkt, maar het is de werkelijkheid die fout is. Dus u en ik zijn fout.
  De opmerking van de DNB, welke het gevolg is van modelmatig denken, is dat er een crisis is, omdat mensen sparen, en niet consumeren. Met andere woorden de burgers hebben schuld aan de crisis omdat zij geen geld uitgeven. Ik ben nog geen burger tegengekomen die een crisis wilt. Daarbij moet je ook bedenken at er bij de DNB geen domme mensen werken, maar zeer hoog opgeleide mensen van verschillende disciplines.
  Nee, de crisis is het gevolg van ingrijpen van de overheid in de besluitvormingsprocessen van mensen en bedrijven. Hierdoor hebben zij verkeerde beslissingen genomen op gebied van uitgave aan vooral niet-essentiële goederen. De huizenschuld is het gevolg van het beperken van het aanbod van gewenste huizen waardoor de prijzen omhoog gingen. Daarnaast was de rente aftrek, de uitgebreide wetgeving en regelgeving m.b.t. onroerend goed, de uitbreiding van hypotheeksoorten en financiële blindheid bij de banken de grote oorzaken van de huizenprijzen. En nu komt de correctie.
  Bedrijven hebben verkeerde besluit genomen. Met te goedkoop geld zijn er producten en nieuwe bedrijven opgezet die geen toekomst hebben. Zij konden alleen bestaan dankzij het goedkope geld. De arbeidskrachten in deze bedrijven gaan nu hun banen verliezen omdat deze bedrijven onder normale omstandigheden niet kunnen bestaan.

  Wij zijn opgevoed met het idee dat de markt slecht is, en dat deze zwaar gereguleerd moet worden. Ondertussen wordt wel verwacht dat bedrijven innoveren met nieuwe producten en diensten, belasting betalen, ondernemers moeten de welvaart en welzijn creëren, en natuurlijk zo goedkoop en kwalitatief mogelijk. Maar, vertrouwen doen wij deze niet. Deze dualistische houding gaat zich nu wreken.
  De foute besluiten worden door de crisis nu gecorrigeerd. En mensen worden erop gewezen dat gratis producten en dienstverlening NIET bestaat en dat je schulden moet afbetalen, zowel privé als publieke schulden. Helaas in de mindset van burgers, bedrijven en overheid is de realiteit nog niet doorgedrongen, maar iedereen wordt wel geconfronteerd met de gevolgen van deze realiteit.
  Onze wetgeving staat vol met rechten, het resultaat van morele verontwaardiging, het regelrecht beïnvloeden van gedrag oftewel wantrouwen t.o.v. je medemens. En dit valt niet meer te betalen.

  • Dick S

   @ Easymoney, waarom schrijf je dit als een reactie? Het zou gewoon een artikel kunnen zijn. Wel eens over nagedacht? Koen zoekt nog altijd mensen, als ik het goed heb.

  • Dick Seegers

   En nog afgezien of je nou wel of niet een voorstander van goud bent, er is begin februari in mijn ogen een heel goed boek uitgekomen:
   http://www.edelmetaal-info.nl/2015/03/dawn-of-gold/
   Lees daarbij ook de synopsis.
   En dit boek sluit aardig aan op wat jij hier als reactie gegeven hebt. Het gaat in op de oorsprong van geld, hoe het ontstaan is en hoe dat in het verleden functioneerde en waarom. Maar ook hoe het begrip geld steeds verder uitgehold werd in de loop der tijden, door allerlei kunstmatige ingrepen.
   Waar het boek niet veel over schrijft zijn de zgn. elites. En zo hoort het ook, want het geld is van de mensen en dient een bepaald doel. Handel in goederen en diensten en dat is de basis van iedere economie. En die economie hoort zijn eigen weg te zoeken naar een evenwicht.
   Ik zeg het nog maar een keer, het lost niet het verschil op tussen arm en rijk, maar wat het wel doet is dat iedereen tenminste gelijke aanvangskansen krijgt.

  • Zo is dat Easymoney, heel wat mensen weten dat en schrijven er heel wat boeken over. Ik vrees dat we met een serieus probleem zitten wat betreft ‘economische’ kennis. Het is als de mens uit het verhaal schrijven en dan verstomd opkijken dat die mens een beetje lastig wordt bij al die economische nonsens. Prachtig stuk, veel dank.

  • bertus

   Beste Èasymoney,

   Voor mijn gevoel bent u sterk gericht op geld en wel voor eigen gewin.
   U zegt: “De rationele mens, de goede mens of wat dan ook bestaat niet”.
   Als dit uw opvatting is,dan lijkt het me raadzaam tijdig uw instelling te veranderen voordat het Universum u terug gaat fluiten.

 • Bas van Stapelberg

  Wat een fantastisch waarnemingsvermogen zeg, wat Van Duijn zegt is ook borrelpraat, kapitalist van de bovenste plank.

  • Rinus de nadenker

   Mag het borrelpraat zijn van hier tot Tokyo maar de boodschap blijft voor iedereen even scherp .
   Wat mij betreft kan het niet vaak genoeg vermeld worden , misschien word er eens iemand wakker hé , baad het niet , dan schaad het niet .
   Gelijk hebben of gelijk krijgen , is vaak de essentie van een discussie , kan alleen maar verhelderend werken om de genoten kennis te delen .
   Ik mag aannemen dat dit de bedoeling was van het stuk van Van Duijn .
   Gelet op de vele reacties kan ik het alleen maar beamen , chapeau voor biflatie om dit stuk te plaatsen .
   Blijkt maar weer eens te meer , kennis is macht .

   Succes .

 • knowtoomuch
 • Madman

  Wij leven nu in de “omgekeerde wereld” waar individualisme/concurrentie als goed wordt gezien en waar consumeren een ideaal is geworden. Met als doel kortzichtige private winst.
  Ondanks de oproep om heel milieu te sparen wordt ons geleerd beter nieuwe producten te consumeren dan te repareren,

  De Elite wil de nieuwe god spelen.

  Een straatje met een einde. Want zolang de mens zich niet conformeert aan de aarde waarop we leven loopt t altijd mis op de lange termijn.

  Afgunst is goed en hebben voordat een ander het heeft is beter.
  Hoe dom kun je zijn.

  • Zo je het zegt Madman, de omgekeerde wereld.

  • Dick S

   Wij leven nu in de “omgekeerde wereld”. Dat is volkomen waar. Iedereen denkt bijv. dat hij met beide benen op de grond staat. Fact of the matter is: hij hangt aan zijn voeten. Het is maar hoe je het bekijkt.

 • Madman

  Van wat ik geleerd heb door een beetje in het rond te lezen (en persoonlijke ervaring) is dat de aarde de planeet is van intentie.

  En dat alles afhangt van het feit of je met je daden gericht bent op eigenbelang of algemeen belang,
  Die intentie,

  En dat is wat het verschil maakt, Precies tegenover gesteld aan het geleerde wat we van schools af aan meekregen… doe je best want dan krijg je een goede (onderdrukkings) baan en dan heb JIJ t goed.

  • bertus

   Beste madman,

   Ik sta of zit vaak s’avonds buiten en kijk naar de ruimte.
   Heb verscheidene bijzonderheden mogen aanschouwen.
   De dingen die je ongevraagd binnen krijgt,of op je pad komen kan je alleen maar zeer dankbaar voor zijn als het voor jou bedoeld is.

   • Madman

    Das waar, denk ik. Want helemaal precies snap ik je verhaal niet als ik eerlijk ben.

    • bertus

     Jij hoeft mijn verhaal nu niet te snappen,als jij je eigen weg maar begrijpt.

 • Madman

  Er was ook weer zon hype om de 21e december 2012 en de maya calender..en iedereen dacht dat dat verandering zou brengen… dat doet t ook maar net zoals de seizoenen elkaar afwisselen in geleidelijkheid is dat geen schakelaar die INEENS verandering brengt. T is een proces.

  Maar t is wel een bewustzijnsveranderingsproces wat de mensen doet beseffen dat zoals we nu leven niet echt goed is. En daarmee zie je ook het systeem langzaam instorten.
  Maar ieder heeft zijn eigen ontwikkeling nodig en daarmee tijd daarvoor.

  En de status quo zal het uiterste uit de kast halen om alles te behouden zoals het nu is…ten gunste van zichzelf,,,,maar de verandering is onvermijdelijk. Er is een tijd voor alle dingen, en die kan niemand tegenhouden.

  • bertus

   Het is ook niet vanzelf sprekend dat iedereen op de zelfde golflengte zit.
   Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
   Jij bent ook begaan met het lot van anderen,maar niet iedereen verdiend het om door te gaan.
   Velen zullen hun eerst hun karma moeten inlossen,voordat ze zich hieraan zielig,achterbaks en hopeloos aan proberen te onttrekken.
   Ze zullen niet op de beloofde plek terecht komen met een kom vissenkoppensoep op hun schoot.

 • Madman

  Deze planeet accepteert en corrigeert de zich god wanende mens en die zal zich aan deze planeet moeten conformeren, goed of kwaadschiks…

 • Madman

  De planeet waarop we leven , de aarde bepaald. En zolang we niet ons bewustzijn daar naar toe verruimen werken we onszelf tegen…wij zijn geen god… we zijn inwoners van de aarde.

  Korte termijn gedachten zijn voor diegenen met valse intentie en persoonlijk gewin…doorgegeven aan hun kinderen…vandaar de bloedlijnen… te dom om te bestaan, uiteindelijk.

 • pietertoupa

  Wat leuke weetjes financieel ook van het mooie Griekenland (NL) aan de noordzee Nummer 1:

  The financial sector debt in 2008 to 2014 slowed the most with a measly 2.9% growth compared to 9.4% from 2000 to 2007. Household debt dropped all the way down to 2.8% from 8.5%.

  Corporate debt grew a little faster at 5.9% versus 5.7%… not that companies were making major capital expenditures… they were way too busy buying up their own stock and doing leveraged buyouts with near free money. Government debt grew much faster at 9.3% in comparison to 5.8% as Keynesian deficits were exploding almost everywhere to offset the slowing private sector.

  The countries with the highest total debt are: Netherlands 687%, Ireland 681%, Singapore 628%, Japan 517%, Denmark 537%, U.K. 435% and Spain 402%.

  How do you like those numbers?

  The countries with the highest financial sector debt, which by the way is the riskiest and deleverages the fastest, are: Netherlands 362%, Ireland 291%, Singapore 246%, Denmark 235% and U.K. 183%.

  Most economists don’t see these countries as prone to fail, with the exception of Ireland. But frankly, it just doesn’t look that way to me!

  The highest household debt countries are: Denmark 129%, Finland 124%, Netherlands 115%, Australia 113% and Canada 92%. These are the countries that report the highest happiness ratings… maybe they are just high on debt!

  The truth is that these countries have some of the highest real estate prices and valuations and that in turn forces their consumers to take on more personal debt as mortgages are 74% of household debt globally.

  Now let’s talk about corporate debt. The countries featured here are: Singapore 201%, Ireland 189%, Belgium 136%, Netherlands 127%, China 125% and France 121%. Despite appearing so sound, Singapore keeps featuring horribly when you look not only at its debt but its sky-high real estate.

  As you can see, debt is running rampant globally. Let’s turn and look at government debt and the numbers are just staggering… but not surprising.

  Japan comes in at 234%, Greece at 183%, Portugal has 148%, Belgium ranks in at 135%, Spain at 132% and Sweden at 129%.

 • Dick S

  Prachtige cijfers allemaal. Het zegt me verder weinig tot niets. Waar worden die cijfers tegen afgezet? Nou heb ik natuurlijk daar wel een vermoeden van, maar de maat waar het tegen wordt gewogen ontbreekt. Nu worden dus de schulden ergens tegen afgezet. Hoe zit het met bezittingen en het eventuele kapitaal?

 • pietertoupa

  beste Dick, dat is nu juist het probleem de bezittingen in NL zijn nog gewaardeerd van zeg maar op het niveau 2007 zowel
  de banken en de particulieren zitten in een uitzichtloze situatie nl dat hun bezittingen elk jaar minder waard worden. Geld drukken schept geen rijkdom sterker nog het maakt 99% van de bevolking juist armer.
  Of het de meeste iets gaat zeggen die mega schulden dat zullen we zien als het gordijn omhoog word getrokken en het volk erachter komt dat dat geweldig waardevast NL pensioen geen drol waard bljkt te zijn!

 • jaren tachtig

  in het kader van hoe pomp je nederlandse bedrijven leeg: V&D gaat stuk aan te hoge rentebetalingen, zie telegraaf: http://www.telegraaf.nl/dft/23759334/VD_moet_toprente_betalen.html