Enquête Woningbouwcoöperaties: Mooier dan de mooiste film

35

Een voorzitter die zwelgt van belangrijkheid. Een commissie die telkens weer aangeeft op zoek te zijn naar dé waarheid, maar vooral op zoek lijkt naar een bevestiging van de eigen mening. Het is als in een spannende film. De kijker en luisteraar krijgt bovenal een kijkje in de wereld van Oz, van banken, bestuurders en commissarissen, van zonnekoningen, van het grote geld, van politieke stoerheid en domme krachtdadigheid. Prachtig en bijzonder leerzaam om te zien. Een zwart witte wereld die heel veel tinten grijs lijkt te kennen én bovenal veel meer schuldigen kent dan de politici en MSM ons op het eerste gezicht willen doen geloven.

Parlementaire enquete

Ontluistering, domheid en grootheidswaanzin

Het kost flink wat tijd om de enquête-verhoren te volgen, dat is zeker. Zeker is ook dat het meer dan een kijkje geeft in de schijnwereld waarin we met zijn allen leven. Een wereld van banken en bemiddelaars waarin meer dan gemakkelijk tientallen zo niet honderden miljoenen worden verdiend. Een wereld van politici en privatiseringen waar mooie idealen ten onder blijken te zijn gegaan. Daar waar het ooit ging om de sociale woningbouw draait het nu om  de organisaties zelf. Torenhoge beloningen. Een Maserati als dienstauto. De vroegere directeuren werden voorzitter van de Raad van bestuur. Dat klinkt immers veel beter en naar meer. In werkelijkheid was er veelal maar één persoon die de scepter zwaaide, zoals Staal bij Vestia.

Incidenten versus het systeem

In de tegenwoordige tijd lijken we van incident naar incident te springen. Telkens blijkt de politieke verontwaardiging (een korte tijd) groot. De ene keer gaan de spoorwegen de mist in, dan blijken Hoge scholen er een potje van te maken, rijzen de zorgkosten de pan uit, of stappen er vele bestuurders van semi publieke organisaties op met medeneming van vele tonnen aan afkoopsommen. Afgelopen week nog stapten de twee leden van de Raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit op omdat ze meer dan goed voor zichzelf hadden gezorgd.

Al deze incidenten zijn niet anders dan signalen dat het met ons huidige maatschappelijke systeem helemaal niet goed zit. Aan de onderkant van de samenleving vallen er steeds meer mensen uit de boot omdat ze slechts met de grootste moeite werk kunnen vinden en dan niet verder komen dan beloningen van ongeveer acht a negen euro bruto per uur. Staal van Vestia ging jaarlijks met zo’n vijfhonderdduizend Euro (€ 500.000,00) naar huis. Dit bedrag uiteraard nog los van de pensioenbijdragen.

Met Staal is er een lange lijst te maken van onderwijs- en ziekenhuisbestuurders, van enorme aantallen nauw aan de overheidstaken gerelateerde organisaties. Prachtige plekken voor ex-politici als bestuurder, commissaris of externe adviseur.

Op zoek naar waarheidsvinding

Voorzitter Van Vliet wordt niet moe om aan te geven dat de commissie doet aan Waarheidsvinding, om er voor de toekomst van te leren. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat de commissie eigenlijk al een heel duidelijk beeld heeft van wat er als waarheid uit de bus moet komen en wie er als schuldigen aangemerkt moeten worden.

Zeker nu meerdere getuigen, met de nodige argumenten, hebben aangegeven dat de twee miljard verlies helemaal niet nodig was geweest maar veroorzaakt werd door het zogenaamd (ongenuanceerd) krachtdadig optreden van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Spies, werd het even stil. De focus werd verlegd en dat vond de commissie volgens mij niet leuk.

Hoe verder?

Vooral de laatste twintig jaar is er een systeem opgetuigd dat alleen maar tot nog meer ellende kan leiden. Het hele privatiseringsgedoe kent vele verliezers. Alleen de top vaart er wel bij in een nooit aflatende run naar meer en meer. Ook is nu wel voldoende duidelijk dat baken geen onderdeel willen zijn van een eerlijke en maatschappelijk systeem. Ook hier draait alles om het grote geld. Moraal is een woord dat uit het banken-woordenboek is geschrapt.

Zoals zo vaak kan de conclusie niet ander zijn dat we toe zijn aan een echte remake en een paradigmawisseling, om een einde te kunnen maken aan het huidige systeem. De belangen van een kleine en machtige groep zijn echter groot. Zeker is dat nog meer waarheidsvinding ons niet verder helpt. Het blijft echter wel heel leuk om er kennis van te nemen.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Rocksan

  Niet onderhevig zijn aan de tucht van de markt en evenmin onderworpen aan democratische controle; ziedaar een ideaal schemergebied waar het voor kleptocraten goed toeven is.

  • Yoep

   En ik wil wedden dat dit ook in de pensioensector speelt.

   Als een staatssecretaris die over pensioenen gaat dit zegt over pensioenen…:

   http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/27465_zorg_om_je_pensioen_neem_een_moestuin/

   … ga er dan maar vanuit dat het is afgelopen met pensioenen. De komende jaren worden de fondsen uitgekeerd en daarna is het ieder voor zich.

   Begrijp niet dat mensen op dit moment nog een deel van hun inkomen inleggen bij fondsen. Ja, het is verplicht. Wel, jammer dan. Ga ergens anders werken of in andere vorm (zzp), want of het nou verplicht is of niet, kwijt ben je het.

   • Rocksan

    Tsja, en dat kan zomaar staatssecretaris worden. Het zuurstofgebrek onder de Haagse kaasstolp heeft klaarblijkelijk zulke vormen aangenomen dat hersenschade niet meer voorkomen kan worden.

    De pensioensector, de zorg, het onderwijs. Las onlangs dat de kosten van het secundair onderwijs (VO en MBO) tussen 1997, het jaar waarop de sectoren financieel verzelfstandigd werden, en nu van een slordige 5 miljard opliepen naar 12,4 miljard euro. Je praat hier over een stijging van 120%. Als de uitgavenstijging de inflatie had bijgehouden was de stijging hooguit 35% geweest. Waar het geld blijft is niet duidelijk.’t Lijkt onwaarschijnlijk dat ’t is aangekomen op de werkvloer. Sinds 1997 zijn er nauwelijks meer leraren bijgekomen en bleven de onderwijssalarisssen zelfs achter bij de inflatie.
    Vorige maanden dienden het CDA en de SP een motie in waarin werd gevraagd om een onderzoek naar het bestemming van het onderwijsgeld. Werd verworpen door de TK. Men wilde klaarblijkelijk niet weten waar de netwerkvriendjes van PVDAVVDD66GroenLinks de centen hadden gelaten denk ik dan maar.

    De kwestie is niet overheid versus markt, maar eerder goed versus slecht bestuur.

    • Rocksan
    • Yoep

     Goed bestuur… Dat is een contradictio in terminis. Het probleem is dat wij deze mensen nog steeds veel te serieus nemen. En dat komt wrsch doordat zij zichzelf serieus nemen. Dat uit zich als volgt:
     – scheiding in haar,
     – consultantsbrilletje,
     – stropdas
     – aardappel in keel

     Deze dingen zeggen echter helemaal niks over wat iemand kan en weet. Dat lijkt een open deur, maar ieder psycholoog kan je vertellen dat mensen hier voor vallen.

     Dit land wordt bestuurd door vml rechtenstudenten. En dat zijn lui die op de middelbare school helemaal konden begrijpen. Als dat soort lui een land gaat besturen, gaat het onherroepelijk mis.

     Hier:

     http://www.ftm.nl/column/de-ondergang-van-vestia-5-grafieken/

     Net als de Fyra. Je hoort er niks meer van maar dat is natuurlijk een groot fiasco. En al die vml rechtenstudenten komen ermee weg. Worden zelfs gepromoveerd.

     Vml. rechtenstudenten zonder herseninhoud. Kijk naar alle justitiele en rechterlijke dwalingen. Een eindeloze reeks aan lui die jarenlang ten onrechte in de bak hebben gezeten. Komt nu pas aan het licht omdat de schijnwerper er op staat, maar dit was in het verleden natuurlijk niet anders.

     Zo’n zal met grijs haar, scheiding in zn haar, brilletje op, serieuze blik en stropdas, blijft natuurlijk gewoon een hersenloze aap.

 • Forza Ollanda !

  Niet voor niets heeft de Cosa Nostra een bijkantoor in dit land. Van de Hollandse maffiose praktijken kunnen zelfs Italianen nog een hoop leren.
  (In het zuiden belandt tenminste af en toe nog een witteboordenboef achter de tralies)

 • Hart

  En nog steeds zijn er hele volkstammen die maar niet willen begrijpen dat de overheid niet functioneert en nooit kan functioneren in haar huidige setting.
  Dit systeem is inherent ineffectief en inefficiënt. Je kunt het dus ook niet repareren. Wil je in de toekomst weer een gezonde economie, normale menselijke verhoudingen hebben, zul je de overheid daadwerkelijk moeten verkleinen en haar takenpakket reduceren tot de kerntaak van de overheid.
  Dit betekent ook dat je direct akkoord gaan met de enige sector die overblijft, namelijk de particuliere sector. Er zijn geen andere sectoren.

  • bram

   Daar wringt nu juist de schoen beste Hart. Als er geen overheid meer is zijn we aan de ratten overgeleverd. Toen de staat nog zorgde was alles (redelijk) goed geregeld. U zult daartegen opwerpen dat het een kosten probleem was ivm de vergrijzing. Tja, dat zaatje is bij de meesten ontkiemt met dikke wortels. Sinds 1980 is de effectieve belastingdruk voor brievenbusfirmas van 48% gezakt naar minder dan 5 %. Dank aan alle partijen en kabinetten! U en ik betalen nog steed ruim 38%. Er wordt 12000 miljard euro ons land doorgevoerd waar rijwel geen euro tax van betaald wordt, allemaal via brienbus firma’s en hun ho derden b.v.’s. Dat u nu werkelijk dat ons werkend legioen arbeiders onze infrastructuur, sociale stelsel, onderwijs enz enz kan betalen? Nee dus. Kan prima als de neo-liberale psychopatische firmas en hun dito graaierige aandeelhouders meer aan de gewone man zou denken. Overheid: grijp nu in en pluk het tuig.

   • bram

    Excuus voor de spelling. Mijn typen en frustratie kan mijn Samsung kennelijk niet aan.

   • Hart

    Ik weet niet of u aan de ratten bent overgeleverd als er geen of bijna geen overheid bestaat. Deze situatie hebben wij in dit land namelijk nooit gehad. Er is altijd een Hoofd geweest. Een stamhoofd, stadshoofd, een gewest, een koning of op dit moment een regering.
    Daarbij moet u niet vergeten, dat zowel bij de overheid als bij de bedrijven mensen werken. Mensen met verschillende karakter eigenschappen en vooral belangen.
    Het leuke is dat u geregeld de overheid ziet als een probleemveroorzaker en zelfs als oplossing. Hoe doe je dat, hinkelen op twee benen tegelijk.
    Buitenlandse bedrijven krijgen de mogelijkheid om legaal, geld door het land te sluizen. Dit is gebaseerd op fiscale regelgeving. Regels gemaakt door de gekozen tweede kamer. Dit geval is niet nieuw en bestaat al heeeel lang.
    Dat burgers in dit land heel veel belasting moeten betalen, zijn zij zelf schuld. Vergeet niet ALLE goederen en diensten die de overheid ‘maakt’ moet ook betaald worden. Het verstrekken van onderwijs, wegen, sociale diensten, politie etc, is niet gratis. Daabij moet ik wel zeggen dat de media en de overheid hun best om dit wel zo te presenteren.
    De begroting van de overheid is vanaf 1900 alleen maar gegroeid, dit houdt dus in dat de collectieve uitgaven groeien, dus steeds hogere belastingen, meer ambtenaren, meer overheidsgebouwen en vooral meer regels etc. De begroting is momenteel 285 miljard en groeit nog steeds. En aangezien de bevolking net als u de overheid als iets heiligs ziet, en DE oplossing van al hun problemen, hoeft u zich geen zorgen te maken dat de overheid zal verdwijnen. In tegendeel, de overheid zal nog machtiger worden en zal nog veeeel meer geld van u nodig hebben.
    Als de rijken of de massa meer belasting betaalt, wordt het begrotingstekort (gemiddeld 18 miljard) kleiner. En aangezien het begrotingtekort 3% mag zijn, zal de overheid dus meer gaan uitgeven. Uw belastingdruk zal dus nooit omlaag gaan.
    Daarbij u trapt in een val, waarom het geld bij de rijken halen, waarom niet gewoon de belastingen verlagen en de overheid kleiner maken. Dan houdt u meer geld over in uw beurs, en u heeft geld om u eigen dingetje te doen.
    Met mij verbaast, is hoe de belastingen in dit land zo makkelijk omhoog kunnen gaan, ongeacht de coalitie, en hoe u de burger dit accepteert, voor een beetje meer rechten.
    Wat wil je zijn: een vrij mens (die zelfbeschikking heeft over zijn eigen leven) of een overheidsslaaf (een overheid die meer rechten heeft over je bestaan dan jij zelf hebt)??

   • Beste Bram,

    Ik verbaas me er nog altijd over dat zovele mensen zulk een grenzenloos vertrouwen in de (rover)heid hebben. De overheid doet niets enkel legaal stelen van de productieven en de politici zijn samen met de banken druk bezig zichzelf zoveel mogelijk te verrijken. Kortom de overheid steelt van de ene burger en geeft het aan de andere burger. Per saldo worden we allemaal armer van een gigantisch overheids apparaat dat we in Nl kennen. Het klinkt wel aardig om dan te beweren dat een paar grote bedrijven geen belasting betalen. Hoe zit het dan met de gemiddelde kaaskop betaald die niet krankzinnig veel belasting zijn leven lang?

    De meest gezonde en gebalanceerde economie zou zijn de overheid met 90% verkleinen en onafhankelijk geld dat zijn waarde behoudt en waarop de overheid/banken geen invloed heeft.

    Nu gaan de kaaskoppen massaal als schaapkes geschoren worden ze denken dat hun pensioen en spaargeld waardevast is wat gaan ze alweer bedrogen uitkomen.

    Als we kijken naar de evolutie van de staatschulden dan kan je precies zien wat dat de komende generaties gaat doen met de koopkracht/belasting druk. Maw als je als goedgelovige op Markje & co rekent dan is er geen enkele hoop meer.

    • Rocksan

     “De overheid doet niets enkel legaal stelen van de productieven”

     De meest gezonde en gebalanceerde economie zou zijn de overheid met 90% verkleinen”

     Ach, ach. De bekende en goedkope anti-overheidsretoriek. Negentig procent van het volk dat op de loonlijst van de overheid staat doet werk dat op uitvoerend niveau licht: plietsie, buschauffeur, bejaardenverzorger, onderwijzer.

     De rot zit bij de overbetaalde bestuurlijke bovenlaag die sinds de zogenaamde verzelfstandiging van voormalige overheidsorganisaties is ontstaan.

   • John

    Dus ze moeten u alles afpakken, want dat doen ze.
    Ze pakken het grootste gedeelte van je geld voor oorlogen, vliegtuigen, treinen, Brussel, en “asielzoekers”.
    Je kinderen hebben ze hun toekomst afgepakt.
    Hun toch al waardeloze opleiding is straks alleen tijd verspild.
    Terwijl je ouders van 90 het bejaardenhuis uitgeschopt worden om er asielzoekers te huisvesten, zit je zelf thuis omdat je geen werk vindt, omdat een buitenlander het vooral goedkoper kan.
    Kun je mooi in één huis bij elkaar kruipen, om zo stookkosten te besparen.

    Tegen die ratten verdedig ik mij wel.
    Tegen wetten die er alleen lijken te zijn om je het leven zuur te maken, en belastingen, alleen om je zoveel mogelijk geld afhandig te maken, niet.
    Ondertussen raden degenen die op onze zak leven ons aan, om straks, als je achter een rollator loopt, maar een moestuintje te beginnen.
    Dit zijn grotere RATTEN dan de grootste Russische maffia.

    Regeringen hebben meer slachtoffers onder de eigen burgers op hun geweten dan je je voor kunt stellen.

 • Yoep

  CBS moet tegenwoordig ‘en nu echt’ achter zn propaganda plaatsen…

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3675070/2014/06/19/CBS-aantal-werklozen-in-mei-gedaald—en-nu-echt.dhtml

  Kennelijk worden ze niet erg serieus meer genomen…

  Ondertussen begint langzaamaan duidelijk te worden wat het lot is van de gewone man:

  http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3673741/2014/06/17/Ymere-zet-180-huishoudens-uit-huurwoningen-in-Centrum.dhtml

  die wordt aan alle kanten onteigend e/of gedeporteerd naar minder waardevolle plekken. Griekse stranden worden geprivatiseerd en Grieken worden gedeporteerd naar strandloze plekken.

  Meneer Juncker trekt zich er allemaal geel klote van aan.

  http://www.ftm.nl/column/waarom-juncker-ongeschikt-als-eu-commissievoorzitter/

  Maar we pikken het allemaal, zoals Juncker zelf expliciet heeft aangegeven. Het klootjesvolk doet niks, weet niks en vraagt in wezen om from behind gepenetreerd te worden. Het is dus een soort van karma: De onverschilligheid grijpt je van achteren vast.

  Ach joh, allemaal onbelangrijke onzin. We zijn door naar de 1/8ste finale.

 • Alliwanttobe

  Er is helemaal niets ‘mooi’ of ‘leuk’ aan de stank uit het riool.

  Of het nu de banken zijn, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, woningcorporaties, de zorgindustrie, de politiek, hulpverleningsinstanties of de overheid zélf: het is ronduit schandalig dat telkens weer blijkt dat er fundamenteel iets helemaal verkeerd zit met de mentaliteit in onze samenleving. Dat de georganiseerde diefstal van gemeenschapsgeld – ook na de zoveelste ‘enquête’ – gewoon doorgaat, zonder structurele maatregelen. Zelfs zonder dat (hoofd) verantwoordelijken voor de rechter worden gesleept.
  Dat elke ‘calamiteit’ uitgroeit tot een ‘nationale ramp’, veroorzaakt door een chronisch gebrek aan informatie, coördinatie, controle en handhaving. Dubbelzinnige verantwoordelijkheden, incompetent graaimanagement, falend toezicht.

  Belastingbetalers, consumenten, verzekerden, gepensioneerden, zorgontvangers betalen dubbel het gelag. Enerzijds door een ontoereikende hulp of dienstverlening, anderzijds door een tomeloze verspilling en een onverantwoorde risicostapeling.

  Dappere klokkenluiders, die goedbedoelend de kat de bel aanbinden, worden vakkundig uitgerangeerd, omdat zij de dienst of branche ‘in een verkeerd daglicht proberen te stellen’.
  Is het dan vreemd dat een reageerder linkt naar de maffia?

  Niet alleen hier, maar internationaal: het kwaad is geschied. De chaos behoort tot de laatste stuiptrekkingen van een systeem dat zichzelf heeft overleefd.
  In ieder geval wordt de raad van ex-FED Alan Greenspan in bepaalde kringen breed opgevolgd: “Leef ervan zolang het nog kan”.

 • carthago

  De poppenkast van een “enquetecommissie”is simpelweg een voorbereiding op de volgende plundering van het gedenigreerde klootjesvolk in Nederigland.

 • Vilseledd

  Waarom deze hobbyisten inzetten in plaats van verhoorspecialisten, die deze ‘mensen’ ook echt kunnen vastlullen. Ik vind het schattig, dat een VMBO’erd het tot parlementslid kan schoppen, maar het landsbelang is toch wat te belangrijk om voor de ‘Amerikaanse droom op een Hollandse fiets’ te moeten wijken.

  • Dick S

   Hobbyisten en verhoorspecialisten. Alleen waterboarding helpt denk ik.

 • jaen tachtig

  http://www.businessinsider.com/ceo-pay-and-stock-performance-2014-6

  in dit artikel wordt verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat hogere beloningen een averechts effect hebben, het leidt tot grote risico’s en geeft bestuurders het gevoel onfeilbaar te zijn, met grote verliezen tot gevolg.

  geef een persoon een duur maatpak, een auto met chauffeur en een groot salaris, wat de achtergrond van het persoon ook is, hij zal zichzelf als kundig, beter en intelligenter dan anderen gaan beschouwen.

  (helaas dekt de vlag zelden de lading)

 • Anne

  @Vooral de laatste twintig jaar is er een systeem opgetuigd dat alleen maar tot nog meer ellende kan leiden. Het hele privatiseringsgedoe kent vele verliezers. Alleen de top vaart er wel bij in een nooit aflatende run naar meer en meer.

  Ik denk dat deze link http://www.nachthemel.nl/index.php/26-werk-inkomen/216-nederland-over-leeft-van-10-euro-per-uur-maar-hoe-lang-nog daar nog wel wat meer over kan zegen.

 • houtskool

  Kijk, biflaten, zo werkt het bankwezen; ik kan me een smalend glimlachende politica herinneren die een gezelschap van Goldman Sachs vertelde dat het woningbezit van Vestia inmiddels was ondergebracht in een stichting, en dus niet langer beschikbaar was ‘ter inbeslagname’.

  Dat doen banken graag, met name in de eindfase van een ponzi; fiat print briefjes ruilen tegen hard assets; men aasde op duizenden woningen met een min of meer gegarandeerde huuropbrengst nadat Vestia was gevallen door het derivatenspel.

  IOU’s voor ‘hard assets’.

  https://www.nvm.nl/nl-NL/Actual/Mei_2012/Banken_onder_druk_in_Vestia_affaire.aspx

  In dit geval heeft een slimme zet ervoor gezorgd dat de banksters papier kregen, voor papier. Een belangrijke zet in het Vestia debakel.

  Een meesterzet.

  Biflaten. Begrijp het spel goed.

 • bertus

  Goed stuk Ben.

  De oplichters,dieven,handlangers,bedriegers,leugenaars en manipulators, zullen uiteindelijk verzuipen in het drijfzand en teergaten.
  Ze hebben hun eigen ondergang allang ondertekend,meerdere keren.
  Geen mens kan ze nog helpen.
  De nieuwe tijdfase,is een periode van verbazing en verdriet.
  Laat een ieder hier lering uit trekken,zelfs de meest hardnekkige onwetende egoistische elementen.

 • knowtoomuch
  • Dick S

   Om in de Chinese stijl te blijven: iedere reis begint met een 1e stap. Maar je hebt wel gelijk, eerst zien dan geloven. Frappant is wel dat de tijdsfactor een steeds grotere rol gaat spelen, vooral die voor de ingenomen derivaten posities. Eens moet natuurlijk de kogel door de kerk, voor wat het geloof betreft.

 • knowtoomuch
 • knowtoomuch
 • knowtoomuch

  Sinds medio mei durft Kamerzaad Tissinski niks meer te sgrijven :

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/rene-tissen/chaos-nu-china-belangrijker-wordt

  De Gesteriliseerde Stumperd …

  • moerstaal

   Balletje gehakt dat mag, nee moet schrijven vanwege zijn naam en vriendjes. Dure hypotheek en dure studies voor de kids dus er moet wel geld in het laatje komen. Het balletje kijkt wat om zich heen en destileert een volgend artikel. Dat is wat ik lees. Als een vlinder vliegt het alle kanten op. Gebrek aan richting. De stukjes zijn als een goedkope slobberwijn. Het mist gewoon scherpte van een echt kundig schrijver met karakter.
   Tissen, ga toch koken mens…

   • knowtoomuch

    “goedkope slobberwijn” MU-HU-WA-HAA-HAAA ! ! !

    Een MOOIE typering van KamerZaad Tissinski !

    Iets anders ; weer een nieuwe ‘vid rebel’ :

    Kwootje :

    ******************

    ” When the Dollar Dies, foreign holders of dollars will dump them en masse. The purchasing power of our paychecks, pensions and benefits will be at least cut in half. One hundred million Americans will not be able to feed themselves. That will mean Nationwide Food Riots with illegal aliens leading the way. Already half of the gangs in America are Hispanics. The Amnesty Influx will just add to those numbers. Mexican Gang leaders have military training. Under cover of riots, they will rob dozens of banks and gun shops in each major city to fund and arm their gangs.”

    ” Intelligence agents can commit atrocities that will spark a Race War between blacks and Hispanics. And a few atrocities against whites will guarantee a wider Racial Civil War. Every Big City in America will burn to the ground.”

    ******************

    Gevonden op :

    http://vidrebel.wordpress.com/2014/06/20/a-guide-to-street-gangs-amnesty-and-bankers/

    • Cynicus

     Ook de Nederlandse export gaat voor een groot deel in Dollars. En hoe zit het valutair met de wereldwijde derivatenhandel? Ik vrees dat er honderden miljarden Euri ineens zullen zijn verdwenen in dit prachtige Nederland als de $$ als wereldreservemunt van het toneel verdwijnt. De VS zijn al in paniek en zullen nog een paar oorlogjes ontketenen om de k-klap nog even uit te stellen. Nederland zal de VS hierin trouw volgen zoals het nu nog steeds doet in de Ukraine zaak, waarbij het uitsluitend om de belangen van de VS en de allerrijksten gaat. Als de $$ valt stelt de Nederlandse export op slag geen reet meer voor en gaan we een factor x sneller door het putje dan Griekenland is gegaan en zien de Fransen geen Nederlandse caravans meer in de file naar het Zuiden gaan. Rutte zal dan zeggen: blijf maar in je eigen land want dan steun je nog de eigen economie.

     • moerstaal

      Ik hoorde vandaag van een NL aannemer dat het toch echt ietsjes aantrekt. Er is weer wat meer werk voor hem en zijn vrouw.
      Ik las ook dat prijzen van voedsel zakken.
      Wat wil je nog meer?
      Er zakt niks in elkaar.
      Accepteer het nou maar.
      De Dollar wordt geleidelijk minder belangrijk en daar komen andere munten voor terug.
      Burgers en bedrijven en straks ook banken en overheden gaan steeds meer de cryptocoins in.
      Banken verdwijnen uit het straatbeeld.
      Bedragen sturen wij wereldwijd naar elkaar op ons mobieltjes.
      Mobieltjes zijn fairtrade en met open source software.
      De verandering gaat geleidelijk en soms met kleine schokjes.
      Techniek staat niet stil en zal de problemen in gaan halen.
      Face it.
      Jullie azijnpissers en eindtijd gelovers moeten op de sofa.
      Veel succes er nog mee :-p

 • knowtoomuch

  ” ga toch koken mens…”

  En er staat geschreven : “Gij zult niet stelen ! ”

  Dus ook niet van Pim ! !

  ( zonder bronvermelding dan )

  ( en Woukje van S. is al getraumatiseerd genoeg, dunkt me ! )

  • moerstaal

   Volgens mij kan b*tch Tissen lekker koken.
   Die kop heeft ie wel.
   Wiskeys en sigaren.
   Levensgenieter.
   Maar laat hem niet typen…