Het gaat slecht met de Nederlandse bouwsector

9

Het gaat momenteel uitermate slecht met de Nederlandse bouwsector. Omdat de huizenmarkt in het slop zit (prijsdaling op jaarbasis is inmiddels bijna 10%), is de animo om huizen te bouwen flink afgenomen. In 2012 zijn er dan ook uitzonderlijk veel bouwbedrijven failliet gegaan. Het aantal faillissementen in de bouw is in 2012  met 33% gestegen ten opzichte van 2011. Volgens cijfers van Creditsafe zijn niet alleen aannemers maar ook loodgieters en schilders  in 2012 massaal failliet verklaard. Er zijn 36% meer loodgieters en 25% meer schilders over de kop gegaan in 2012 dan in 2011. Ook als we de onderstaande staafdiagrammen bekijken kunnen we niet anders dan concluderen dat de bouwsector op z’n gat ligt. Van bijna 100.000 bouwvergunningen in 2006 naar nog geen 40.000 in 2012.

bouwvergunningen

Bijna geen nieuwe bouwbedrijven meer

Het aantal start-ups binnen de bouwsector is sinds het vorige crisis jaar 2009 niet meer zo laag geweest. In de eerste acht maanden van 2012 zijn 5% minder nieuwe bedrijven gestart dan in 2011, maar in de laatste drie maanden van 2012 is dit opgelopen tot ruim 11%. Werkloze vaklieden zien weinig mogelijkheden om een eigen zaak te beginnen en gaan liever aan de slag als ZZP’er. Het nieuwe kabinet heeft in het laatste kwartaal de tendens binnen de bouwsector dus niet kunnen ombuigen, aldus Creditsafe.

37.000 bouwvergunningen in 2012

In 2012 zijn er in totaal 37.000 bouwvergunningen verleend voor nieuwe huizen. Dat is ruim 30% minder dan in 2011. De grootste daling doet zich voor in de marktsector. In 2012 werden er aan deze sector voor zo’n 25.000 woningen vergunningen afgegeven. In 2011 waren dat er nog 40.000. Aan de overheid en woningcorporaties zijn 12.000 vergunningen verleend in 2012. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Er worden minder huizen gebouwd

Omdat de huizenmarkt er momenteel zeer beroerd voor staat, worden er veel minder huizen in Nederland verkocht, maar ook veel minder gebouwd. Het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen is met 16.000 woningen fors afgenomen. Bij de huurwoningen zijn dat er slechts 2.000 minder dan in 2011. De mensen huren klaarblijkelijk liever nog even en wachten op de verdere daling van de huizenprijzen. Daarmee stijgt het aandeel van huurwoningen in het totale aantal woningen met bouwvergunning naar 41%. De daling van het aantal verleende vergunningen voor koopwoningen is het sterkst onder bouwers voor de markt. Aan deze partij zijn 46% minder vergunningen afgegeven in 2012.

Grote verschillen per provincie

Over de provincies heen is het beeld zeer wisselend. In 2012 is de afname van de bouwvergunningen in Limburg en in Overijssel minder dan 20%. Het aantal woningen, waarvoor een bouwvergunning is verleend, is in Groningen en Drenthe met 60% gedaald. In Friesland is dit aantal vrijwel gelijk gebleven. Wel is in deze provincie een forse verschuiving opgetreden in de verhouding van het aantal vergunningen van koopwoningen naar huurwoningen.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie