‘Tsunami aan lastenverhogingen op komst’

34

Premier Rutte moet binnenkort meer dan zes miljard euro tevoorschijn gaan toveren en dat gaat vast en zeker niet tot een feestelijke stemming leiden. Lastenverhogingen zitten eraan te komen. Een btw verhoging naar 23%, gekoppeld aan een flinke verschuiving van vele producten uit het lage naar het hoge tarief? De eigen bijdrage in de ziektekosten verhogen naar 700 euro en tegelijk nog meer medicijnen en behandelingen helemaal niet meer vergoeden. Veel hogere huren. Beperking van de hypotheekaftrek ook voor de bestaande gevallen. Snijden in de salarissen, uitkeringen, subsidies en toeslagen. En… dat is nog maar het begin, want ook de gemeentebesturen, provincies en waterschappen zullen zich gaan melden.

tsunami belastingen

Er komt nog veel meer op ons af

Naar landen als Italië, Frankrijk en Spanje kunnen we het best even helemaal niet kijken net als naar de financiële ontwikkelingen in Japan en de VS. De werkloosheid groeit en groeit en de economieën krimpen bij de dag. Nieuwe auto’s worden er bijna niet meer verkocht. Vele garagehouders hebben al hun reserves opgesoupeerd. De verkoop van huizen is even heel iets omhooggegaan, de verwachting is echter dat er nog minstens 30% van de prijzen af moet, terwijl nu al honderdduizenden hypotheken onder water staan. Zelfs Duitsland, waar naar verwezen wordt als de krachtige motor van Europa, begint nu in de problemen te komen.

Op naar nul procent begrotingstekort in 2017

Voor wie het even niet meer weet. Die zes miljard of meer die minder uitgegeven moet gaan worden is maar een klein deeltje van het totaal. In 2017 moet namelijk het begrotingstekort zijn teruggebracht tot nul. Kortgezegd niet meer uitgeven dan er binnenkomt. In 2011/12 werd dit bedrag berekend op meer dan twintig miljard euro. Op dit moment doen zich daarnaast twee ontwikkelingen voor die elkaar versterken. De staatsinkomsten zakken en de staatsuitgaven stijgen. Het tekort is daardoor aan het oplopen in plaats van aan het dalen.

Kabinet en samenleving

Hoewel het vanwege de aanstaande vakantieperiode even wat rustig is zal het vanaf augustus meer dan spannend gaan worden. Het CPB zal met cijfers komen die diep in het rood zitten. Knip, plak en schaafwerk help niet. Enorme lasten-verhogingen zullen de economie nog verder tot stilstand brengen. En nee mijnheer Rutte de mensen zullen niet in de rij staan om een huis te gaan kopen. Het grootste probleem voor ons allemaal is dat politici geen oplossingen hebben. Niet die van het zittende kabinet maar ook de oppositie niet. De gereedschappen passen niet bij het probleem.

Innovatie en vrijheid

Nodig is innovatie in vrijheid. Het weer gebruik maken van onze sterkste eigenschappen om een basiseconomie op te zetten die voor ieder van ons voldoende eten, een warme woonplek  werk en een basale gezondheidszorg  oplevert. Solidariteit zal opnieuw gedefinieerd moeten gaan worden. Wat nu is, kan namelijk onmogelijk gehandhaafd worden. Voor o.a. graaiers, mooipraters, Fyra-projectleiders, raden van bestuur van scholen, semi-overheidsinstellingen en woningcorporaties is geen plaats meer. We gaan terug naar simpel, nu vrijwillig, of straks gedwongen.

Simpel en overzichtelijk, robuust, warm, inspirerend, menselijk en op de toekomst gericht. Tot binnenkort als het zover is.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn4

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Rob Knaapen

  Wanneer een piramidespel in elkaar stort zijn er natuurlijk wel consequenties.

 • Joost Visser

  Helemaal mee eens Ben. Helaas heeft Nederland in de jaren negentig o.l.v. Jorritsma een verkeerde strategie uitgestippeld. Nederland transportland. De industrie met de laagste marges en het hoogste risico. Maakindustrie (hoogwaardig), weg ermee. Betuwelijn, HSL, wat een succes. Een nieuwe strategie voor Nederland te ontwikkelen duurt jaren en de implementatie og langer. Daar is geen tijd meer voor en het geld is op.

  Daarnaast heeft Nederland ontzettende geldlekken. Overbetaalde managers, die zonder privatisering hetzelfde werk zouden doen met minder mensen. Een totaal verkeerde immigratiepolitiek (kun je nog van politiek spreken?) dat ontzettend veel kost. Het mee willen doen met de ‘grote jongens’ internationaal (Kunduz). En zo is er nog wel meer. Het EU-politbureau en de ramtam erom heen dat meer kost dan het oplevert. De afrekeningen die nog gaan komen m.b.t. de EU, nl. garantiestellingen en de opeisbare vorderingen van het EMS. Target2 wat een vermogen gaat kosten voor de Nederlandse economie.

  De bezuinigingen (lees lastenverzwaringen) zijn nog mar begonnen.

 • Martin K.

  Hoe of wat onze regerende partij ook gaat doen,…het wordt afgestraft bij verkiezingen of nu de belastingen omhoog gaan (dag VVD) of de uitkeringen naar beneden en eigen bijdrage omhoog(dag PvdA).

  Ofwel er komt een nieuw kabinet, welke mooie belooftes (valse leugens) aan de onnozele burgers gaat vertellen.

  Bij een democratie werkt dat als volgt…hoe slechter het gaat met het land , hoe linkser de burger gaat stemmen (meerderheid is afhankelijk van uitkering, dus de overheid).

  Een links kabinet zal de lasten (voor de laatste werkende sukkels) nog verder opschroeven en dan breekt een opstand uit, hierdoor gaat de spiraal naar de bodem nog sneller verlopen. Werken wordt zinloos.

  Dan staat de grote VERLOSSER op (een Europese demagoog), die kondigd (mooi verpakt) een wonder aan (de geldpers!).

  Eind goed, al goed, iedereen krijgt meer. (Geweldig, ZIE AMERIKA ALS VOORBEELD). Aandelen blijven stijgen, goud kun je weggooien, pensioenen kunnen worden betaald, uitkeringen geen enkel probleem van wieg tot de dood (kijk maar naar Amerika, daar heeft 25% van de burgers een WAO-uitkering!!!!!, 20% zit in de bijstand “voedselbonnen” en 8 procent in de WW, social state pension “AOW” voor iedereen). Toch gaat het PRIMA met Amerika, als ik de economen moet geloven. Een wonder bestaat echt en het heet, de geldpers. Niemand hoeft nog te werken!

  • Dennis

   Met alle respect Martin K.
   Maar geloof jij nog in een democratie …. in Nederland.
   Politiek en democratie worden geregeerd door groot geld en belangen.
   Democratie is een verre bijzaak voor de politiek.

   Rechts om of links om we worden toch gebeten …

 • Snel

  Prachtig stuk Ben, vooral de laatste alinea.We kunnen inderdaad de zorgkosten niet onbeperkt op blijven schroeven zodat dit soort mensen zich kunnen blijven verrijken:

  http://www.welingelichtekringen.nl/economie/189920/thuiszorgbestuurster-kijgt-170-000-euro-voor-zeven-weken-werk.html

  • De zorg en pgb wmo ,medicijnen enz zijn nu voor de rijken.
   Echt zieken worden zieker gemaakt omdat ze teveel zelfmoeten betalen en dat niet kunnen.
   Die worden langzaam maar zeker een vroege dood in gejaagt.
   geld naar het buitenland ,eigen volk vergeten.
   Gemeentes zijn zoveel op zieken van wmo, pgb aan het bezuinigen terwijl dat nog niet eens een nieuwe wet is.
   Zakken van gemeentes zitten vol,

   GEEN GELD MEER NAAR HET BUITENLAND.

   eIGEN VOLK EERST

 • Ik ben benieuwd wanneer men in Nederland gaat staken in verband met de bezuinigingen die er aan zitten te komen.
  In Turkije ging men staken in verband met een of andere verbouwing van een of ander plein in istanbul.

  In nederland zal de aanleiding om te gaan staken wellicht gaan beginnen met treinen die niet meer op tijden rijden.

  Typisch dat die treinen in 40-45 wel op tijd konden tijden.

  Ach ja andere tijden en een ander referentiekader

  • peter puinhoop

   Nou nee dat was een ander manegement 40 – 45.
   Wat er in brussel zit scheelt niet zoveel.
   Maar dat hebben de meeste niet door.

   Ben benieuwd hoelang t duurt voor hier de P uitbreekt.
   En al die graaiers en pedo zakkenvullers lynchen.

 • moon

  Op weg naar de corporate Europese superstaat
  Intussen gaat de vorming van een corporate superstaat Europa in een steeds rapper tempo. De “terreuraanslagen” blijken een zegen voor de vorming van een Europees controleapparaat dat al het gaan en staan van de burger reguleert en controleert.

  Zo is er volledige meningsvrijheid zolang men maar de juiste inzichten verkondigt. De in april dit jaar aangenomen nieuwe EU-richtlijn tegen discriminatie bepaalt dat woorden waarmee voor gelovigen, gehandicapten, anders geaarden, etnische groepen en ouderen “een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd” strafbaar worden, schrijft de Dagelijkse Standaard op 7 augustus onder de titel: “Katholieken zijn bang maar eigenlijk moeten we dat allemaal zijn!” Politici als Hirsch Ballin sluiten bij de EU-teneur van verdachtmaking aan door gevoeligheden bij bepaalde groepen als gelovigen, homoseksuelen en ethische minderheden uit te buiten als vehikel ter beknotting van de vrijheid van meningsuiting en vergroting van overheidsmacht.

  Zelfs de doodstraf herintroduceert men via de kleine lettertjes. In de met dwang, bedrog en volksverraad ingevoerde Europese Grondwet, bekend onder de naam “Verdrag van Lissabon”, ontdekt Professor Karl Albrecht Schachtschneider een voetnoot waarin staat dat, hoewel er formeel geen doodstraf in de EU meer wordt uitgevoerd, er van deze regel zal worden afgeweken bij “vijanden van de staat” in geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust.l Met andere woorden: “terroristen.” En wie zijn dat? De Daily Express van 17 juni 2007 rapporteert dat tegenstanders van de EU worden gezien als terroristen: “Degenen die anti-EU zijn zijn terroristen”, oreert een Euro-politicus. Het is namelijk “psychologisch terrorisme om het spook van de Europese superstaat te suggereren” is de politiek-correcte mening, aldus de krant.li

  Maar er zijn inmiddels geruisloos preventieve maatregelen getroffen. Eurogendfor, het Europese Gendarmeriekorps is de onlangs speciaal opgerichte internationale paramilitaire terreurpolitie die moet optreden tijdens oproer door “burgerterreur”. Hoewel globalisering volgens de officiële opvatting van wereldpolitici juist vrede in de hand zou werken, zijn er uitgebreide plannen voor een Europees leger met bijbehorende industrie, waarvoor, gezien de economische neergang, veel belangstelling zal zijn bij laaggeschoolde werklozen. De Telegraph van 18 februari 2009, schrijft dat het Europees Parlement de blauwdruk van een Europees leger binnenkort goedkeurt, terwijl de Times van 9 mei eveneens dit jaar, schrijft hoe duizenden bij het leger gaan om aan de recessie te ontsnappen.lii

  Voor corporaties is de Europese Unie de uitkomst van een door de bezitters van deze wereld langgekoesterde droom met een corporatiegerichte grondwet die de burgers met geweld door de strot is geduwd. Een schijndemocratie waarin het parlement slechts een adviserende rol heeft en de werkelijk besluitvormende organen, de Europese Commissie en de Raad van Ministers zijn benoemd en besluiten nemen achter gesloten deuren, ingefluisterd door de wereld van het grote geld.liii Een corporatiedroom: Artikel III-209 en III-210 (nr. 2 pargr. b) van de grondwet, bijvoorbeeld, zullen tot resultaat hebben dat het minimumloon steeds lager zal worden. Artikel II-94, de Slotakte (Titel IV, artikel 34, uitleg) en artikel III-209 ontheffen de EU tot verplichtingen van sociale hulp, terwijl de dienstenrichtlijn 93/104 toestaat om mensen tot ver na hun 65ste te laten werken. De Slotakte (Titel IV, art. 32, toelichting) en de dienstenrichtlijn 94/33 maken het mogelijk kinderen vanaf 13 jaar te werk te stellen.liv De Franse krant Le Soir van 27 oktober 2009 schrijft onder de kop “De verborgen agenda van het Lissabonakkoord” over het plan van de Europese Commissie om in 2015 een enorme transatlantische markt te vormen met de Verenigde Staten waarbij zoveel mogelijk obstakels uit de weg geruimd moeten worden die vrije handel, investeringen en commerciële diensten in de weg staan, volgens het beproefde recept van flexibilisering, inividualisering, verminderde rechten, vermindering van sociale zekerheden, minder solidariteit, liberalisering en deregularisaties. Nederland is vurig pleitbezorger. Als vehikel hebben de regering van Amerika en de Europese Commissie in samenspraak met de multinationals de Trans Atlantic Business Dialogue (TABD) opgericht die de grootste Europese en Amerikaanse privé ondernemingen representeren. De bijeenkomsten van de TABD waarin de betrokken corporaties de overheden “adviseren”, vinden net als bij de Bilderberggroep plaats achter gesloten deuren.

  Nederland is koploper als het gaat om het bevoorrechten van multinationals boven de burgers. Volgens hoogleraar belastingrecht Geerten Michielse in het TV-programma Zembla van 18 oktober 2009 betalen corporaties in Nederland gemiddeld 6% belastingen waardoor ons land met Liechtenstein en Bermuda een waar belastingparadijs vormt voor corporaties, die hier dan ook en masse hun brievenbusadressen hebben gevestigd. Per jaar loopt ons land daardoor 16 miljard aan belastinginkomsten mis. In één klap kan met dit geld het AOW-gat van “slechts” drie miljard worden gedicht. Voormalig corporatie-directeur en thans namens de staat ABN AMRO-bankeigenaar in een exotische combinatie met het politiek leiderschap van de Partij voor de Arbeid (de partij die het in een heel ver verleden voor arbeiders opnam en daarvoor zelfs was opgericht): Wouter Bos – ontkent deze feiten in het acht uur-journaal.

  De eigen burgers daarentegen buit de overheid al decennia lang uit. Nederland staat met zijn belastingschijf van 52 procent in de top-drie van de landen met de hoogste belastingtarieven ter wereld, aldus de Elsevier van 5 mei 2009. Feitelijk is dit extreme percentage aan eigendomsafdracht een vorm van moderne horigheid. Niet voor niets zijn in dit land overheid, corporaties en bankwezen al sinds de zeventiende eeuw drie gezichten van dezelfde club.lv

  Een eendere constructie heeft men voor Europa bedacht, uiteindelijk uitmondend in een – om Caroll Quigly nogmaals te citeren – “wereldsysteem van financiële controle in privé handen.” Dat wil zeggen; als de burgers dat toestaan…

  http://www.anarchiel.com/display/het_verborgen_gezicht_van_de_europese_unie#c137174

  • knowtoomuch

   Een SUPER-betoog, moon ; m’n complimentjes !

 • moon

  Helaas is er geen weg meer terug.
  Het geld en de leugen regeert.
  Ze zijn al bezig anti EU partijen zoals PVV strafbaar te stellen.
  Grote kans dat Wilders en z’n aanhang achter de tralies belanden.
  Maar ook burgers die anti EU zijn zullen worden aangepakt.
  Zoveel mogelijk digitaliseren want alles wat je schrijft kan tegen je worden gebruikt en je uitsluiten van de maatschappij
  Oplossing: Zo snel mogelijk weg uit de EU!!
  Dit is een herhaling van WW2

 • bertus

  Nederland heeft zijn basis industrie verkwanseld naar het buitenland.
  Duidsland,heeft deze binnen de grenzen gehouden en ook hierop innovatie toegepast, waar ze nu de vruchten van plukken en waar wij als doorvoerland van mee profiteren.
  Wij zijn feitelijk parasieten van Duidsland geworden.
  Maar voor hoelang nog?
  Een parasiet blijft in leven, zolang de gastheer voldoende bloed heeft.
  Wij moeten terug naar een eenvoudige zelfredzame,een echte sociale vrije samenleving, zonder dwang, of bovenliggende parasitaire bovenlaag, zodat een ieder zich kan en wil ontplooien naar gevolg van z’n eigen ideeen en capaciteiten.
  Ieder natuur respecterend wezen hoort zijn/haar best te doen, om bedrijven zoals Monsanto en handlangers zoals BASF en Bayer te boycotten,om te zorgen dat zij ons en de natuurlijke waarden niet om zeep helpen.
  Koop biologisch.
  Duur????????,wat is duur, bij Albert Hein zijn wij met kortingen vaak goedkoper uit dan in andere supers, en ook nog biologisch.
  Ga ook voor gezonde producten in de streek.
  B.v: eieren, groenten,aardappelen,melk.
  Zo helpt u ook de producent in uw omgeving, en vaak ook goedkoper.
  Maar vraag deze producent ook rustig hoe hij produceert,dan weten ze dat ze geen otje voor zich hebben, maar een bewuste consument.
  En een betrouwbare producent zal u graag uitleggen hoe hij produceert.
  Omdat hij trots is zoals hij produceert en daar graag meer over vertellen wil.
  Onderhoud ook contacten met andere consumenten, om de producenten scherp te houden en dat zij zich houden aan de code van biologisch produceren,
  Samen staan we sterk.
  Succes iedereen voor een leefbare samenleving.

 • bertus

  Ben, Als 55% van de tweede en eerste kamer leden uw inzichten en redenatie zouden hebben, zou Nederland en Europa, of de Wereld, misschien nog een kans maken om wat krom is recht te buigen.
  Maar dit zal waarschijnlijk ijdele hoop zijn.
  Maar met elkaar zijn we sterk, om een nieuw begin te maken.
  En nooit opgeven natuurlijk.
  Bedankt, dat wij mogen communiceren in vrijheid op een site zoals deze, zolang als het mag duren.
  Want de duivel zit nooit stil. haha

 • Fluminis

  Heel leuk deze stukjes waarbij de menselijke maat de stelregel moet zijn. MAAR zolang je met een monetair fiat systeem zit wat door enkele private personen op deze aardbol wordt beheerd, slaan al deze plannen helemaal nergens op en zul je altijd maar dan ook altijd op financiele problemen stuiten. Ik begin het onderhand wat naief te vinden dat mensen met allerhande plannen komen die de kern van het probleem helemaal niet raken en er dus niet toe doen!

  Sorry Ben….je plannen zijn absoluut goed en jouw hart zit zeker op de jiuste plaats maar eerst een beter monetair systeem en dan pas kunnen we de schouders eronder zetten.

 • Peter van Boven

  Dit roep ik jaren, het (semi) publieke feestje is over, de enige die dat nog niet doorheeft zijn ze zelf en Den Haag en Brussel, een totale kaalslag dreigt, er moet weer echt publieke controle komen op overheids uitgaven want de representatieve politici maken er een potje van, het mag nog een wonder zijn dat Wilders nog maar op 25 zetels staat, maar ook dat is verklaarbaar, socialisme = neo populisme, jij stemmen PvdA, jij krijgen alles gratis, en de VVD is van het zelfde sop overgoten, grotere overheid all the way.., de ultieme geluksmachine…ha ha, de rekening denken de dames en heren nog steeds neer te leggen bij de hardwerkende Nederlander, en kennelijk komen ze er nog even mee weg, maar weldra zal de rust verdwenen zijn.

 • houtskool

  Ik dacht toch echt even dat ik de term ‘basiseconomie’ voorbij zag komen…

  😉

  En inderdaad, nu vrijwillig, of straks gedwongen. Het establishment zal niet schuwen (semi) fascistische maatregelen door te voeren om het papieren systeem van valse beloften overeind te houden, en daarmee hun machtsbasis. De eerste signalen van handelsoorlogen zijn zichtbaar.

  Currency wars, trade wars, real wars.

  Zelf voor gekozen, brave burgers van Nederland, in uw onwetendheid en uw angst voor het verlies van status quo airmiles.

 • pietertoupa

  alweer een uitstekende analyse van Jim Willie

  http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1370376300.php

  Ben ziet het goed maar helaas het satanische centrale banksysteem moet eerst uit de weg worden geruimd en dat zal niet meevallen vrees ik.

 • DrM

  Op http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Agenda-Bilderberg-2013-Midden-Oosten-EU-nationalisme-en-transhumanisme lees ik:

  “Prinses Beatrix, premier Mark Rutte en president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot zijn drie van de zes Nederlandse prominenten die vanaf overmorgen aanwezig zullen zijn bij de jaarlijkse bijeenkomst van de obscure Bilderbergers (1). Het is inmiddels een publiek geheim dat de Westerse politiek voor een groot deel wordt bepaald op de Bilderberg-top, ver weg van alle democratisch gekozen parlementen. Officieel zijn de belangrijkste onderwerpen dit jaar de ontwikkelingen in het Midden Oosten en de opkomst van het ‘nationalisme en populisme’ (3). Wat er écht wordt besproken en afgesproken blijft zoals gewoonlijk geheim.”

  Dat zegt wel wat dat premier Rutte alweer aanwezig is bij de aankomende Bilderbergconferentie. Ik denk dat dit een teken is dat dit kabinet de rit uit zal blijven zitten. Na de vorige BB-conferentie waar premier Rutte bij aanwezig was, kwam dit kabinet tot stand.

  Lastenverzwaringen raken iedereen, bezuinigingen op overheidsuitgaven raken alleen diegenen die van overheidsondersteuning afhankelijk zijn door bijv. nullijn ambtenarensalarissen, bevriezen/verlaging uitkeringen en toeslagen. Gaan toeslagen omlaag, betekent dat lastenverzwaringen, omdat je netteo dan meer kwijt bent aan huur en zorgpremies.

 • Bas

  Mooi artikel en dito reacties .. Echt geweldig om te lezen en te beseffen dat er toch steeds meer mensen hier reageren op noemenswaardig niveau.
  Toch vind ik het onbegrijpelijk hoe ik iedere avond hier zoveel kennis en goede visies voorbij ziet komen maar in het normale dagelijkse leven “outdoor ” eigenlijk niemand treft waar je op dit niveau een discussie over de crisis/ bankenunie/ESM mee kan voeren.
  Ik werk in de montage door heel Nederland Dus bijna dagelijks andere adressen en genoeg mensen om mij heen maar NOOIT dat ik eens iemand treft met een mening zoals hier vaak word gegeven.
  Ik heb 30 vaste collegas en ze verklaren me voor gek met mijn goud en die negativiteit over Europa , Banken enz..
  Deze week nog een ingeleende monteur die de BTW verhoging een goed idee vond en hij zag de situatie alweer verbeteren…” Het trekt wel weer aan straks , dat merk je al”…
  Wat moet je daar nu mee ? Ik vind het geweldig om elkaars mening via de computer te delen maar ik ben het type mens dat liever een avondje zit te praten zoals ze dat vroeger deden. Maar zelfs mijn vrienden , kennissen zitten zo verwikkeld in “De Grote Leugen ” dat ze mij maar laten lullen ondanks alle docus , links en artikelen die ik ter verdediging heb laten zien. ze hebben zoiets van het zal wel.. Of ; “Moet ik me daar nu druk om maken ? ”
  Soms erg jammer dat je niet makkelijk gesprekken kan houden waaruit ideeen en acties kunnen ontstaan omdat we uiteindelijk allemaal in dezelfde shit terechtkomen maar dan is het al te laat om er dan nog iets aan te kunnen doen. Dan is het de shit uitzitten … NU kunnen we nog iets doen met ELKAAR want 1 op 1 achter de computer is voor dit probleem echt te weinig.

  Ik dank wel iedereen op deze site voor hem of haar bijdrage !
  Over tien jaar zal ik terug denken aan biflatie… waar ik zoveel van iedereen leerde over het besturingssysteem achter de schermen draaiend op WINST , KAPITAAL en MACHT.

  • knowtoomuch

   ik ben het 1000% met je eens, Bas.

   (bijna) Iedereen is in een comatueuze slaaptoestand gebracht en heeft géén benul van de realiteit.

   Maar ze worden vanzelf met een loei van een K-nal wakker gemaakt binnenkort, daar hoeven wij niks voor te doen.

   En worden ze wakker in een nachtmerrie, serieus.

   Schreeuwende en jankende kindjes, een totààl onmachtige papa enz … het wordt héél erg, lieve mensen, erger dan in een ‘film’ …

   • Nico

    Dat zijn profetische woorden: dan overkomt hun een plotseling verderf.

  • moon

   Ik heb ook begrepen dat sommigen hier op Biflatie in het buitenland wonen.
   Ik vind ook dat er iets moet gebeuren!!
   Er moet een club of partij komen die ervoor gaat zorgen dat deze regering wordt afgezet.
   En reken er maar op dat je heel veel leden krijgt.
   Deze club moet worden geleid door verschillende mensen met hun eigen specifieke kennis en inbreng.

  • Nico

   De meesten houden graag de illusie dat alles weer zal goedkomen,zo hebben ook veel mensen de illusie dat een ernstige ziekte niet voor hun is’met de dood hetzelfde verhaal “dat is nog heel ver weg”

   • Dre

    Dat is het inderdaad Nico, een grote illusie. Een politiek spel. Enige wat ze kunnen doen is zo lang mogelijk de rust bewaren.

    We zitten er allemaal middening, biflaten. Gelukkig zijn wij mensen die dit weten en daar rekening mee houden, in tegenstelling tot 80% van de nederlanders.

    Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat dit een doodlopende weg is die we zijn ingeslagen.

  • gordijnen

   Hier een antwoord, waarom je in de maatschappij zo weinig mensen tegenkomt die jou begrijpen.

   http://www.youtube.com/watch?v=miKzgoKzgRo

   Een kleine club mensen beheert de media en de politiek.

   Balkenende en Bos hebben hun baan te danken aan de 15 grootste multinationals die, dankzij hun nog steeds 0% winstbelasting betalen.
   Hierover mogen ze geen mededelingen doen, omdat ze geheimhoudingsplicht hebben.

   Dit is geen belastingontduiking, maar ontwijking. Hiervoor worden accountants goed betaald.

   Ik kom wel steeds meer mensen tegen die kiezen voor welzijn ipv welvaart, omdat de belasting te hoog is tov de inspanning.

  • Ikben…

   Het is tijd voor verzet. http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/11/oproep-tot-burgerlijke-ongehoorzaamheid/ Pak ze op hun zwakke punt: geld. Géén belasting, zorgpremies en verkeersboetes meer betalen, MASSAAL!

   • DrM

    Door massaal weigeren om welke belasting en premie dan ook te betalen, krijgt de overheid een acuut geldgebrek. Met als gevolg een veel hoger begrotingstekort en daardoor nog meer austerity!

 • gordijnen

  How Much Is Enough?

  http://www.youtube.com/watch?v=GzYahFIWtv8

  Solidariteit zal opnieuw gedefinieerd moeten gaan worden.

  Dank voor het mooie artikel Ben en de dank voor de bovenstaande reacties, die veel extra informatie toevoegen.

 • Ben

  Aan alle reageerders. Bedankt voor de geïnspireerde en waardevolle reacties. Het geeft altijd hoop als je gelijkgestemden ontmoet. Maar we moeten verder. Bas zijn reactie begint met:

  Mooi artikel en dito reacties .. Echt geweldig om te lezen en te beseffen dat er toch steeds meer mensen hier reageren op noemenswaardig niveau. Toch vind ik het onbegrijpelijk hoe ik iedere avond hier zoveel kennis en goede visies voorbij ziet komen maar in het normale dagelijkse leven “outdoor ” eigenlijk niemand treft waar je op dit niveau een discussie over de crisis/ bankenunie/ESM mee kan voeren.

  Veel mensen hebben er kennelijk moeite mee om over dit onderwerp naar buiten te treden in woorden. Uit hun doen blijkt dat ze zich wel degelijk zorgen maken. Het consumentenvertrouwen is immers niet voor niets ongekend laag in ons land. Vele winkeliers staan verlangend naar de winkeldeur te kijken of er toch niet één klant binnenkomt. Verbijsterend is dat het politici niet lukt om op basis van een visie, planmatig te werken, Verbijsterend is ook dat in ons land niet een stemming heerst van de mouwen oprollen, laarzen aan en aan het werk. Afbreken wat niets meer past, opruimen en vernieuwen. In plaats van dat de EU blij is dat China zonnepanelen goedkoop aan de man brengt en vele installateurs en particulieren er hun voordeel mee kunnen doen, komt men met heffingen. Weg met de EU in de huidige vorm, dat is het eerste dat zou moeten gebeuren. Op naar een volgend artikel. Op een bepaald moment moet er een omslag komen.

 • papaloe

  @Ben
  Ik wil je bedanken voor je troostende teksten. Meer dan 20 jaar loop ik aan mezelf te twijfelen vanwege mijn (vooral gevoelsmatige) kritiek op de maatschappij. Niemand begreep waar ik me druk over maakte.
  En met net geen MTS diploma ben ik dan ook geen hoogvlieger die zijn kritiek helder kan verwoorden.
  Maar wat geweldig dat jij precies mijn kritiek in mooie teksten weet te vangen. Dank

  En deze zin ga ik zelfs inlijsten en aan de muur hangen

  ”Simpel en overzichtelijk, robuust, warm, inspirerend, menselijk en op de toekomst gericht.”

  Zo ga ik namelijk ook met mijn kinderen om, en het blijkt meer dan succesvol.

 • Dit is nou (nep) liberale politiek, VVD is de hoofdschuldige met in het kielzog CDA,PvdA en D’66. Ik waarschuw al jaren voor deze ellende, maar de realiteit is wel dat mensen gewoon op de VVD blijven stemmen. De VVD is alleen interessant voor mensen die meer dan een ton per jaar verdienen, op grond daarvan zou de partij hoogstens zetels kunnen krijgen, maar ze hadden er 42 dus zegt het maar?

 • H.Stellingsma

  het valt mij op dat nederland vol zit met makke schapen , struisvogels….steken masaal de kop in het zand en dan ineens als er straks stront aan de knikker is roepen ze moord en brand staan ze vooraan te gillen dat ze het zo moeilijk hebben …….waarom wachten met roepen en waarom geen acktie????

 • Craig

  Ik heb nu 41 euro per week om van rond te komen. Hoe veel wilt u daar nog van hebben meneer Rutte?