‘Breng pensioen jongeren niet in gevaar door zekerheid ouderen’

25
Het pensioendebat is allerminst gestreden. Aan de ene kant staan jongeren die bang zijn dat er in de toekomst te weinig geld in de pensioenfondsen zal overblijven voor hun pensioen. Daartegenover staan ouderen die vinden dat ze meer dan genoeg hebben bijgedragen en stellen dat zij allerminst potverteren. Joop Hartog heeft op deze plaats dat standpunt vertolkt. Martin Pikaart en Roland van Gaalen hebben de handschoen opgepakt en reageren op zijn stelling. Zij stellen dat jongeren wel degelijk onder de pensioenzekerheid van ouderen lijden. Het ABP heeft momenteel een tekort van 126 miljard euro, tenminste als vastgehouden wordt aan het in het vooruitzicht gestelde pensioen inclusief indexatie. Een tekort dat voortkomt uit de toegenomen levensverwachting, een negatief overrendement en te lage premies.

Ergernis

“Eet ik het pensioen van mijn kinderen op?”, vroeg Joop Hartog zich af in een recente publicatie in Me Judice (Hartog, 2013). Die vraag zal wel retorisch bedoeld zijn, want hij ergerde zich op voorhand al aan de bewering dat de pensioenpremies in het verleden te laag zijn geweest. Om die vraag te weerleggen is Hartog “maar eens gaan rekenen” aan zijn eigen pensioen dat hij bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft opgebouwd. Met behulp van een gestileerd rekenmodel raamt hij het premieniveau dat tijdens zijn dienstverband jaarlijks benodigd was. Dit blijkt veel lager dan zijn schatting van de gemiddelde premie die feitelijk is afgedragen. “Wat een onzin!”, luidt dus Hartogs antwoord op zijn eigen vraag: hij eet het pensioen van zijn kinderen echt niet op, dat is duidelijk. Lees meer op Mejudice.nl

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Berichten van externe websites en andere bronnen.

 • HansPolderman

  Al is de leugen nog zo snel , de onnozele Nederlanders geloven hem wel.

 • carthago

  Wat mij het meeste dwarszit is dat bij elk pensioenscenario,slecht of goed,volstrekt niet gekeken wordt naar de kosten die pensioenfondsen e.d.inhouden voor hun zogenaamde dienstverlening.Deze kosten,zoals aan en verkoopkosten van aandelen,transactiekosten,provisiekosten,beheerkosten,huisvestingskosten,salariskosten etc.etc.etc…….Deze kosten drukken het rendement vele malen meer dan lage rente en/of obligatierendement.Alzo verdwijnt een pensioen als sneeuw voor de zon.

  • Kees de Klos

   Inderdaad. Hij zou mij nog niet verbazen als straks blijkt dat we de pensioenfondsen gewoon onder de noemer woekerpolissen kunnen plaatsen.

 • Rocksan

  De generatiestrijd, een door de kleptocratie zeer gewenste verdeel- en-heersdiscussie. Omdat de pensioenen ‘onbetaalbaar’waren geworden moest de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Die kogel was nog niet door de kerk of opeens konden zomaar de pensioenpremies omlaag. Wat klopt hier niet?

 • Rocksan

  Over welke ‘zekerheid; hebben we het trouwens? Generaties werknemers betaalden jarenlang VUT-premie om met 60, 62 of 63 met vervroegd pensioen te kunnen, maar we zitten inmiddels al op 67 jaar. In de plaats van een uitkering op basis van eindloon is er nu een (niet tegen inflatie beschermend) systeem van middelloonregelingen. Indexeren van de pensioenen aan de inflatie is ook al een tijdje uit de mode. Graag zien onze regenten nu een strijd tussen de generaties losbarsten over de vraag wie onverhoopt het meeste kruimels overhoud.

  • sickworld

   Ach ja, een onbetrouwbare overheid is het, als een dronkeman zwalkend over de weg. Vanochtend in de Volkskrant: ficus (Scrooge in het land der Oranjes) gaat scherper toezien op flexwerkers/ZZP-ers etc die niet voldoen aan de “gestelde normen” [kuch]. Eerst gaat politiek Nederland op de knietjes voor de BV-grootkapitaal inzake hun niet aflatende lobby een flexibeler arbeidsmarkt te willen, 20 jaar later gaan deze ZZP-ers nogmaals het gelach daarvoor betalen. Nadat de vaste aanstellingen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ingeruild voor een flexibel en onzekere arbeidsrelatie met vaak een lagere inkomsten krijgen ze nu de fiscus op bezoek omdat ze te weinig ondernemend zijn geweest. Het wachten is op financiele sancities. De flexibilisering zou zijn doorgeschoten. Wel, als er IETS is doorgeschoten dan is het wel de regeldrift van dat stelletje onbetrouwbare carrieremakers met academische graad daar in Den Haag. De politiek maakt meer kapot dan u lief is.

 • houtskool

  In een solidariteitsstelsel, zoals de pensioenen, dient een inleg/uitkeringsratio ervoor te zorgen dat het solidair blijft.

  Als er te weinig is ingelegd moet er een naheffing komen. Elk pensioenfonds moet een inleg/uitkeringsratio hebben ter bepaling van de inleg en uitkeringen. In koopkracht, niet in euro’s uiteraard.

  En dat er momenteel teveel wordt beloofd voor toekomstige pensionado’s, jah…

  Maar ja, verplichte inleg he? Anders lopen al die boomers naar de pvda; de tyrannie van de meerderheid…

  En als je rekent dat de boomers op 61 met pensioen gingen, en ja ik werk ook al sinds m’n achttiende en ik ben geen student tot 26 dus die vlieger gaat niet op, en toekomstige ‘verlofgangers’ op 67/69

  Dan moeten de boomers nog 6 jaar premie betalen. Toch?

  Ach, fucking papier brandt binnenkort toch af, staan de boomers weer bij Randstad.

  • Rocksan

   Op bladzij 32 van de Macro Economische Verkenning 2013 staan twee mooie plaatjes (figuur 2.9)

   file:///D:/Documenten%20en%20settings/Bert.SP2MCEPC/Mijn%20documenten/Downloads/cpb-macro-economische-verkenning-2013%20(1).pdf

   Blijkt uit dat de dekkingsgraad van de fondsen in 1990 (halverwege de carriere van die f….king boomers)250% en dat de premies sindsdien alleen maar gestegen zijn. Welke conclusies trek jij over de werkelijke aard van ons pensioenprobleem?

   • Rocksan
   • houtskool

    Teveel schuld, dus lage rente. Anders gaat de wereld failliet. In de VS is op deze wijze al vele miljarden afgetroggeld van gepensioneerden. Hier zal het niet anders zijn.

    Feit blijft dat iedereen gelijk zou moeten bijdragen en profiteren. Overigens hadden de fondsen ook anders kunnen beleggen. Ik denk dat de fondsen straks ‘bagholder’ zijn als de beurzen klappen.

    • Rocksan

     Precies. Al dat papieren bezit is schuld die alleen nog maar in leven gehouden kan worden door een kunstmatig laag gehouden rente.

     Daarover zou dus de discussie moeten gaan.

 • Theo Hofman

  Zijn die jongeren al begonnen met maandelijks (verplicht) premie te betalen voor hun UITGESTELDE LOON!

  Ja, verplicht afdragen en zonder enige zeggenschap.
  Ik zou daarover gaan zeiken, dan hebben jullie tenminste een punt!

 • Fluminis

  Pensioen stelsel = een verplicht gestelde Ponzi scheme. en net als ieder andere Ponzi scheme gaat dat mis op het moment dat er minder lui instappen dan voorheen!
  Ik ben bang dat de mensen van 55 jaar en jonger te laat in deze Ponzi scheme zijn gestapt en dus nat gaan.

  • Rocksan

   Onzin. Pensioenstelsels zijn in principe ongevoelig voor de leeftijdssamenstelling van de bevolking, want iedere generatie spaart z’n eigen pensioen bij elkaar. Zo werkt dat bij een kapitaaldekkingstelsel.

   • Rocksan

    Van al die minnetjes leer ik niks. Doe eens een argument.

 • Gaengphed

  Ik heb mij laten vertellen dat het eind van de babyboom tijdperk zo ongeveer het jaar 1964 was…

  Ook heb ik mij laten vertellen dat het hoogtepunt qua uitgaves van een mens rond het 46e levensjaar ligt.

  1964 + 46 = 2010

  Ergo, deze crisis kán alleen maar erger worden.
  Dit jaar deflatie in Noord Europa…gaat wat worden!

 • Hart

  Ik heb het artikel op mejudice gelezen, en ik krijg de indruk dat de schrijver of appels en peren heeft vergeleken of dat artikel is herschreven.
  Het ABP is het pensioenfonds voor ambtenaren. Dit betekent dat gewone werknemers geen deelgenoot hiervan zijn. Het artikel vermeldt dit niet.
  Tevens wordt gesuggeerd dat pensioengerechtigden van het ABP, het pensioen van hun kinderen opeten, dit is onzin. Het pensioen is geen onderdeel van het erfrecht. Pensioen komt ten goede aan de degene die deelnemer is van het pensioenfonds, en kinderen zijn geen deelnemer. Je moet zelfs een apart product voor afnemen, namelijk opbouw pensioen voor weduwe en wezen. Dit zijn aparte premies voor een aparte vermogens opbouw.
  Wat wel belangrijk is, is dat het staatspensioen, AOW, onbetaalbaar wordt. Dit stelsel is gebaseerd op het omslagstelsel, de huidige premiebetalers betalen voor de huidige ontvangers van de AOW. De AOW wordt afgebouwd en er is een grote kans dat de AOW over 10 jaar niet meer bestaat en de jongeren moeten nu wel betalen maar ontvangen zelf helemaal niets in de toekomst. Maar dit is dan wel het gevolg van besluiten van de overheid.
  Maar, dit heb ik al vaker indirect gezegd, alles wat de overheid aanraakt, gaat kapot. En toch zijn er bloggers, ondanks alle feiten, toch willen vasthouden aan de overheid.
  De nieuwe pensioenwetgeving, is mede bepaald door verschillende special interest groepen, maar de opbouwers en de gebruikers van het pensioen kunnen aan de grenslijn meekijken. Tja, zo werkt onze sociaal democratie nu eenmaal. Mijn belangen worden vertegenwoordigd door 150 idioten, waarvan sommige ook nog denken dat zij goed werk verrichten.

  • Rocksan

   ” De AOW wordt afgebouwd en er is een grote kans dat de AOW over 10 jaar niet meer bestaat en de jongeren moeten nu wel betalen maar ontvangen zelf helemaal niets in de toekomst. Maar dit is dan wel het gevolg van besluiten van de overheid.”

   Dit is echt borrelpraat. Zullen we eerst eens wat FEITEN onder ogen zien?

   1980: 1.333.000 65-plussers (kosten AOW: 6,1% bbp)

   1990: 2.040.000 65-plussers (kosten AOW: 5,5% bbp)

   2005: 2.554.000 65-plussers (kosten AOW: 4,8% bbp)

   2012: 3.000.000 65-plussers (kosten AOW: 5,4% bbp)

   Zie voor het aantal 65-plussers:

   http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03763&D1=4&D2=0,2,4,6,12,22,32,42,52,62,(l-6)-l&VW=T

   Uitgaven aan AOW als percentage van het bbp zijn o.a. terug te vinden in uiteenlopende jaargangen van de Macro Economische Verkenning
   Voor de jaren vanaf 2000 vind je bijvoorbeeld de percentages in de MEV 2014 op bladzijde 86 en 87:

   http://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-2014

   Verwacht wordt dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal pieken rond het jaar 2040. Er zullen dan naar schatting 3,9 miljoen 65-plussers zijn. Betekent dus dat het aantal bejaarden dus in de komende 25 jaar nog met 900.000 personen gaat toenemen:

   http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C4EDE847-BA55-447D-90F4-EB6CD281DB8C/0/pb12n073.pdf

   In de afgelopen 30 jaar steeg het aantal 65-plussers dus van 1,3 miljoen naar 3,0 miljoen personen zonder dat de kosten van de AOW als percentage van het bbp veel stegen. Integendeel, ze daalden zelfs licht. Nu zou een veel kleinere toename van het aantal 65-plussers de AOW opeens onbetaalbaar maken. Dat is geen feit, maar een mythe.
   Rondgebazuind door lieden met een politieke agenda.

   Oh ja. Nog zo’n mythe is dat we in de toekomst door de vergrijzing tegen een tekort aan personeel gaan oplopen. Kijk nog maar eens op blz 6 van de laatst genoemde bron. Zie je dat de beroepsgeschikte bevolking (20 -65 jaar) tot 2040 naar verwachting met zo’n 700.000 personen gaat afnemen naar 9,3 miljoen personen. Zelfs een zeer bescheiden groei van de arbeidsproductiviteit zou al voldoende zijn om deze krimp op te vangen. En dan laat ik nog in het midden dat de arbeidsparticipatie ook nog groeit. Hou je rekening met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 dan hebben we in 2040 zelfs een grotere beroepsgeschikte bevolking dan nu het geval is.

   • Hart

    Als het BBP harder groeit dan de kosten van de AOW gaat het verhoudingscijfer omlaag. Maar, dat wil niet zeggen dat de kosten van de AOW omlaag gaan.
    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/wijzigingen-in-de-aow
    De kosten van de AOW stijgen,want het aantal gebruikers stijgt. En de gebruikers worden betaald door de werkenden. Als ik mijn eigen aangift zie, bestaat 1/3 uit AOW premiekosten; 1/3 uit AWBZ kosten en 1/3 belastingen. Dit is alleen maar gestegen.
    De kosten zijn nu 30 miljard, en het wordt schijnbaar maximaal 50 miljard in 2040. Tenslotte er komen bijna 4 miljoen pensionado’s. De door jouw gegeven verhoudingscijfers, geven geen beeld over de absolute kosten van de AOW. Het bbp is de afgelopen 30 jaar gegroeid, maar verhoudingsgewijs zijn de AOW kosten ook gegroeid. En wie betaalt de AOW, niet de Bbp maar de werkende mensen.

    • Rocksan

     Allemaal waar, maar de betaalbaarheid van de AOW gaat nu net om de verhouding tussen de kosten van de AOW en de middelen waaruit die AOW wordt betaald, het bbp.

  • Rocksan

   ‘En toch zijn er bloggers, ondanks alle feiten.”

   Yeah, right….

 • jt

  “CPB berekent dat jongeren ouderen met 97 miljard subsidiëren in de pensioenfondsen” (CPB December 2013} Zie column Bas Jakob.

  En al die arme stakkers straks na 30 jaar hun woning hebben afbetaald mogen ze die eerst opeten, want dat is het plan natuurlijk.

  • sickworld

   JT, vergis je niet: de spaarzame onder- en middenklasse die NU van haar oude dag wil genieten kan feitelijk ook eerst haar huis opeten, wetende dat niet-spaarzamen zorgeloos en op kosten van de staat worden ondergebracht. Eigen huis is alleen dan goud waard als je vrij van schulden en gezond van lijf en leden de eindstreep haalt.

 • Mister Braun

  Zou er misschien nog wat winst te boeken zijn door alle fondsen samen te voegen tot 1 nationaal pensioenfonds ? Scheelt een hoop kosten op gebouwen salarisen bonussen cfo traktementjes en leasebakken. En pas het dan ook maar gelijk toe op de (zorg)verzekeraars en de banken.

  Er is nu namelijk al voldoende aanbod waarbij nog steeds niets te kiezen valt. Dan maar gelijk dat zooitje kenniseconomen afbouwen.

  Verbaas me wel meer over de boomgeneratie. In mijn directe omgeving klagen ze steen en been dat ze van € 2800 als timmerman naar € 2000 moeten in de WW. Gillen als een speenvarken dat met een bot mes is aangesneden. Een ander jankt de boel bij elkaar omdat hij gekort wordt op de AOW met € 200.000 op de bank en een reuze huis van 1.2 miljoen. Wat erg voor jullie zeg 🙁

  En als ik dan zeg dat ik het met een gezin van 4 moet doen van € 1600 netto dan moet ik maar niet klagen. Zij hebben de rechten immers opgebouwd. Fuck you bitshes.

  Gewetenloze graaigeneratie die over je heen loopt als een stuk vloerbedekking. En niet alleen de generatie 40 – nee ze hebben ook opa en oma ff leeggetrokken als ze met hun grote bek over “wij hebben het land opgebouwd” hebben. Klojoos dat waren opa en oma hoor. De laatste generatie die wel zorgzaam voor de volgende generatie was.

  Maar goed hoor lieve mensen. Democratie was de stem van het volk en dit volk is met velen gefokt dus hebben ze het voor het zeggen. En de generatie na hun mogen dat voor ze betalen. Hoor de dat de partij van de dikke flikker weer helemaal hot is en dat Jan Nagel ze wel even het beloofde land in gaat sturen. Eg waar.

  Mensen we gaan van top naar bottum. Das nog niet zo vaak gebeurt is de geschidenis. Hierbij gaan we dingen meemaken die we nog nooit gezien hebben in Nederland. Kleine tip: Wees redelijk boomers. je hebt kinderen en kleinkinderen. Als je straks niet meer kan dan moeten we ook voor je klaar staan ………liefst gratis dus deel nu ook maar wat in de elende als je er meer dan redelijk warmpjes bij zit. Zoniet dan kotst de volgende generatie jullie helemaal uit !

  P.S. net als in het echte leven zijn er natuurlijk ook mensen die niet zo in elkaar steken. Trek je dan niets aan van mij kritiek. We moeten het samen doen. De politiek gaat ons echt niet helpen die hebben het vaak te druk met hun eigen agenda.

 • Vlinder

  Het kabinet is volgend jaar enkele honderden miljoenen euro’s extra kwijt aan de afdracht aan de Europese Unie en aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese rekenmethode waardoor de omvang van de Nederlandse economie een stuk groter is.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3632386/2014/04/09/Tegenvaller-meer-kwijt-aan-afdracht-EU-en-ontwikkelingshulp.dhtml