De grote schuldkwijting is aanstaande

83

In mijn commentaren en reacties heb ik het al vaker benoemd. De wereldwijde schuldenberg stemt tot grote zorgen. Het is mijn stokpaardje geworden en telkens kom ik er op terug. In al mijn sombere verwachtingen over de neergang van ons financiële stelsel heb ik vaak een alinea gebruikt om te jammeren over onze enorme schuldenberg. Ik zie de wereldwijde schuldophoping als oorzaak voor het verval van ons sociale welvaartstaat. De toenemende rente- en aflossingsverplichtingen van alle staatsleningen, bedrijfs- en particuliere leningen vreten een steeds groter deel weg van ons BBP.

schulden europa

In mijn laatste column “En we slapen lekker verder”, heb ik een staatje uit Wikipedia gebruikt om aan te tonen hoeveel landen alleen in onze EU al een percentage schuld van het BBP hebben van onhoudbare proporties. Dat is ronduit zorgwekkend. Dit betekent dat een groot deel van onze verdiencapaciteit wordt opgeslokt door de rente- en aflossingsverplichtingen. Niet voor niets heeft Draaki de rente naar beneden gemanipuleerd om de schuldenberg van de diverse landen nog enigszins betaalbaar te houden. Dan moeten landen natuurlijk direct wel extra gaan aflossen om weer wat lucht te krijgen voor echte investeringen in o.a. werkgelegenheid en innovatie. Maar wat blijkt? De schulden nemen wereldwijd alleen maar toe. Vergis u niet in de percentages in de tabel, die bij sommige landen van 2013 op 2014 afneemt. Dat heeft te maken met een groei van het BBP waardoor de schuld in verhouding met het BBP kleiner is maar wel in volume is toegenomen. Zodra zich een krimp in het BBP voordoet is uiteraard het percentage schuld weer groter. Gezien de alsmaar groeiende schuldenberg zal het verdomd lastig worden om een robuust groeiende economie te creëren met groeipercentages waarmee het mogelijk is om aan echte schuldaflossing te gaan beginnen. Niet alleen de staatsschulden nemen een flinke hap uit de schatkist aan rente en aflossing, maar in ons eigen polderlandje is ook de private schuld torenhoog.

Lage rente, nieuwe bubbel woningmarkt

Door de lage rentestandaard wordt weer een nieuwe bubbel in onze woningmarkt gecreëerd. Er worden veel nieuwe hypotheken afgesloten met een annuïteitenschema waardoor met de lage rente best wel flink wordt afgelost. Hierdoor, en door stijgende prijzen, zal er over een aantal jaren overwaarde ontstaan waardoor men de kriebels krijgt om hutje voor huisje en huisje voor villaatje en villa voor landhuis te gaan inruilen. Kortom, ondanks een annuïteiten-aflossingsschema zal bij menig huiseigenaar de schuld groter worden al naar gelang de verhuizingsdrift. Een nieuwe huizenbubbel misschien. Of het echt die kant uitgaat is mede afhankelijk van andere factoren. De economische horizon is nu totaal anders dan de vette jaren van de laatste decennia van de vorige eeuw. Er hangt ons nu iets heel anders boven het hoofd.

Gijzeling van de euro en centrale banken

De gijzeling van de euro die de economische groei wegzuigt binnen de eurozone te samen met de levensgevaarlijke wereldwijde schuldenberg die uiteindelijk zal leiden tot een krimpend BBP en recessies. Lawinegevaar dreigt maar ook deflatie. Dalende prijzen aan de pomp, maar ook in de supermarkt door o.a. dalende melkprijzen en veel andere grondstoffen. Op korte termijn hosanna voor onze porte-met-niks, maar funest natuurlijk voor onze pensioenen en spaargelden door de extreem lage rente. De huidige opleving van de economie zoals die door sommigen wordt gevoeld, en van regeringswege wordt gepropagandeerd, zal van korte duur zijn. Simpelweg omdat het beleid van centrale banken binnenkort is uitgewerkt. De rente kan niet lager, want dat wordt pure diefstal van spaartegoeden en pensioenen. Het opkoopprogramma van 60 miljard per maand van Draaki loopt volgend jaar af en dan hebben we een ECB met een opgeblazen balans van Frankfurt tot Tokio. De Japanners kunnen er ook wat van, staatsschuld van 227 procent BBP. Kortom, doffe ellende bij centrale banken die gaan mopperen op politici die hun beleid niet hebben aangepast om groei te creëren. Maar ja, hoe moet je groei creëren als je geen ruimte hebt binnen de begroting omdat alle financiën worden opgeslokt door rente- en aflossingsverplichtingen.

De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet

We geraken langzaam in een fase dat beleidsmakers van centrale banken en politici elkaar verwijten gaan maken. De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet. We zien al een leuk schouwspel in Griekenland. De premier die roept dat er binnen afzienbare tijd wordt begonnen met schuldafschrijving. Duitsland die roept, “dass kommt nicht in frage,” en het IMF roept ook om Griekse schuld af te schrijven. Hier gaan straks de poppen aan het dansen. Daar gaan ze niet uitkomen. Puur alleen vanwege het feit dat wanneer Jantje voor straf i.p.v. 100 maar 50 strafregels hoeft te schrijven Pietje dat ook wil. Toch zal het gaan gebeuren, de grote schuldafschrijving zit er aan te komen. De schuld bij andere EU-grootmachten is ook veel te hoog om nog enige economische groei te genereren.

Het grote afschrijven gaat weldra beginnen

In mijn optiek staan we op het kantelpunt dat het grote afschrijven weldra gaat beginnen. Ik vind dat heel spannend. Wat gaat dat ons brengen? Grote chaos natuurlijk. Hoeveel moet er worden afgeschreven en wie gaat er vooraan staan in de rij? Dat wordt een gekibbel van jewelste in de Brusselse poppenkast. Wordt verwacht binnenkort in dit theater. Ik denk dat we de oude arena’s weer kunnen openstellen. Ben zeer benieuwd hoe die politieke gevechten gaan verlopen. Let wel, het afschrijven van schulden betekent een enorme verliespost voor de bezitters van de obligaties. Beleggers, banken en pensioenfondsen gaan spannende tijden tegemoet. Geplaagd door een lage rentestandaard kan dit er nog wel bij. Het besef zal bij politici ook doordingen dat de enorme schuldenberg economische groei onmogelijk maakt en dat je er vanaf moet. Alleen de nette manier lukt niet meer. Aflossen doet men al een tijdje met nieuwe leningen. Alleen toegestaan bij de ministeries van Financiën. Wij belasting betalende burgers hebben het nakijken. Aan ons is het niet weggelegd om het ene gat met het andere te dichten. Word ik toch direct aangemeld bij de schuldhulpverlening.

De omgekeerde wereld

Het is de omgekeerde wereld. Er wordt gemeten met twee maten. Staatsschulden rijzen de pan uit en wij burgers worden de schuldsanering in gebonjourd als we het te bont maken. Als je goed nadenkt de zotheid ten top. Maar let op, wat gaat er straks gebeuren? Juist ja, grote sommen geld, ja miljarden op de balansen van banken en pensioenfondsen moeten worden weggeschreven ten behoud van de euro en t.g.v. het schoonvegen van balansen van centrale banken etc. Enorme kapitaalverliezen die worden neergelegd bij de rekeninghouders van banken, pensioengenieters en pensioenpremiebetalers, en uiteindelijk ook de belastingbetalers. Piet is driedubbel de Pineut. Allemaal het gevolg van ruim boven de stand leven van complete naties door wanbeleid van onbekwame politici. Ik weet dat wat ik hier schets een compleet doemscenario is. Toch denk ik dat we die kant opgaan. Er is geen keus. Ik volg de situatie rondom Griekenland nauwlettend omdat daar de trigger ligt voor de naderende ellende. Tegelijk hebben we China en de andere BRICS-landen waar het niks te jofel gaat momenteel.

Financiële markten nog in trance

Gelukkig zijn de westerse financiële markten nog geheel in trance en betoverd door het beleid van de centrale banken met hun geldverruimingspolitiek. Ondanks vele negatieve signalen wereldwijd geloven beleggers in de EU en de VS nog steeds in de woorden van Draaki en Yellen. Het vurig willen geloven dat centrale banken in staat zijn om westerse economieën op basis van een geldverruimingsbeleid draaiende te houden is gebaseerd op pure waanzin. Dat is het opblazen van een systeem van jewelste. In een gezonde welvaart-maatschappij heerst een vrije handel gebaseerd op vraag en aanbod en waarin landen van verschillende culturen en zelfstandige begrotingen hun eigen munteenheid kunnen op- of afwaarderen wanneer dat noodzakelijk is. Dus niet gevangen zitten in een dwangmatig opgelegde muntunie. Dat de euro is mislukt gaat nu wel duidelijk worden.

Stilte voor de storm

Het is even weer stilte voor de storm. Straks koppen de MSM glimjuichende politici op hun voorpagina’s die allen hun eigen gelijk verkondigen, maar wordt er gewoon doorgemodderd met halfbakken onmogelijk na te komen afspraken die elkaar steeds vaker achterhalen. Het ene akkoord wordt achterhaald door het andere. Koorddansende politici, de muppetshow in Brussel. Stelt u zich er vast maar op in, dat wordt een nieuwe serie op onze LED-schermen met straks hogere kijkcijfers dan “Goede tijden, slechte tijden.” De titel kan bijna dezelfde zijn, “Na goede tijden volgen slechte tijden.” Eén van de hoofdstukken zal ongetwijfeld zijn: “De Grote Schuldkwijting.” Te verwachten binnen een jaar of twee. We gaan het vast en zeker meemaken dat onze EU-marionetten daar op aan gaan sturen. Onder aanvoering van premier Renzi en Hollande, vertegenwoordigers van de snelst groeiende schuldenlanden Italië en Frankrijk. Een felle strijd ontbrandt zich tussen Merkel en Hollande waarbij Merkel zal moeten inbinden en uiteindelijk zal moeten toegeven dat grote schuldafschrijving niet meer is tegen te houden. De schuldenberg is simpelweg te hoog. Ooit zal de lawine van te hoge schulden moeten gaan schuiven.

Besmettelijke schuldenval gaat wereldwijd

Het tijdperk van verlies nemen staat voor de deur. En hoe gaan we het verlies nemen? Heel simpel, schulden die als vorderingen op veel balansen staan genoteerd eenvoudig wegstrepen met een simpele pennenstreep. Beleggers weten dat speculeren risico’s met zich meebrengen en zullen morrend akkoord gaan. Er is geen keuze meer. Er zal zeker chaos ontstaan bij het zoeken naar de schuldigen van de grote misère. Parlementaire enquêtes aan de lopende band bij het zoeken naar de verantwoordelijken, de veroorzakers van de doffe ellende van de schuldenval. Een wereldwijde besmettelijke schuldenval waarbij anders dan Ebola geen medicijn voor bestaat. Ja, uitzieken en helemaal opnieuw aansterken zal de enige remedie blijken te zijn. Een puur natuurlijk verschijnsel. Voor grote natuurrampen heeft de mensheid geen oplossing weten te vinden. We kunnen veel, zoals kanaliseren en irrigeren, etc, etc. Maar een lawine tegen houden van schuldpapier van de Mont Blanc tot aan de Mount Everest is een bergje teveel. Met bulldozers zal een nieuw pad moeten worden geschoven en vrachtwagens vol waardeloos geworden schuldpapier worden gedumpt. Dat is zo ongeveer het toekomstscenario wat ik verwacht. Het kan gewoon niet anders. Als de schuld te hoog is geworden kun je niet eeuwig de schuld vooruit blijven schuiven door het opstapelen voor de volgende generatie. Dat is wat al tientallen jaren gebeurd. De westerse welvaart en ook de Chinese welvaart is gekocht met schuld. Balansen van grote beleggers puilen uit van staatsleningen en ander schuldpapier. Banken en pensioenfondsen zijn zo dadelijk de grote verliezers. En wie bevoorraden de banken? Precies, Jantje, Pietje, Hansje en Grietje. Spaargelden en pensioenpremies staan op punt om te verdampen. We staan er bij en kijken er naar. We zijn machteloos en laten het geworden. Wat kunnen wij burgers er nog aan doen?

Gaan private schulden meedoen in schuldkwijting?

Conform het gelijkheidsbeginsel, het toepassen van dezelfde maatstaven voor iedereen, zullen wij burgers via onze volksvertegenwoordigers moeten afdwingen dat ook private schulden gaan meedoen in de schuldkwijting. Een bijna onmogelijke gedachte zult u denken. Maar waarom eigenlijk? Staatsschuld of private schuld is ene grote hoop schuld. Bij de gewone man, Piet Particulier, kennen we de schuldafschrijving al sinds jaar en dag. Iemand met teveel schuld wordt of failliet verklaard of de schuldsanering in gesodemieterd. Zonder pardon, uithuilen en opnieuw beginnen. Dat is persoonlijk leed veroorzaakt door persoonlijke fouten of door domme pech. Als door een systeemfout in ons financiële stelsel, veroorzaakt door wanbeleid van politici en centrale banken, de gewone burgers worden meegesleurd in een schuldenval, dan zou het niet meer dan billijk zijn dat ook private schulden (deels) worden kwijtgescholden. Gelijke monniken, gelijke kappen. Niet dat deze opmerking nu een oproep betekent voor Jan en alleman om zoveel mogelijk schulden te maken in de aanloop naar een reset, in feite is die schuldenrace al aan de gang natuurlijk. Mijn constatering is puur bedoeld om aan te geven dat bij een aanstaand (wereldwijd) afschrijven van staatsschulden de belastingbetaler/rekeninghouder/pensioenpremiebetaler de uiteindelijke verliezer is. Als er wereldwijd wordt afgewaardeerd op activa met een enorme kapitaalvernietiging tot gevolg hebbende, dan is het niet meer dan billijk dat iedere (onvermogende) burger voor een gelijk aandeel daarin meedeelt. Grote vraag is natuurlijk welke arbiter gaat hierin oordelen. Maar ja, ongelijkheid heeft de mensheid nog nooit in het lange menselijke bestaan kunnen wegnemen. Dus zal mijn opmerking wel volledig opgaan in het luchtledige en snap ik ineens weer waarom ik onder een toepasselijke schuilnaam schrijf.

Van schuldencarrousel naar schuldenval

De wereldwijde schuldenberg van soevereine landen wordt wereldwijd verhandeld in een enorme financiële schuldencarrousel. Een faillissement van één zo’n schuldenstaat(bv Griekenland) zal wereldwijd de boel doen schuiven. Vandaar de angst voor een Grexit. Dus zal schuldafschrijving de enige, maar net zo kwade oplossing zijn. Grote verliezen bij de grote financials zullen door de kettingreactie van de schuldenval met parallelle deflatie leiden tot een wereldwijde ontslaggolf en daardoor nog meer wanbetalers. Kortom een doemscenario. Of het werkelijk die kant op gaat is afhankelijk van het tempo waarin de schuldkwijting wordt opgestart. Maar hier wringt hem nou juist de schoen. De verschillende soevereine landen zullen in het overleg gaan vastlopen om de volgorde te bepalen van wie eerst mag beginnen en voor hoeveel. In het begin wordt natuurlijk gestart met kleine percentages. Dat is voor de bühne om te laten zien dat een goed en ordelijk begin wordt gemaakt zonder dat er al teveel verliezen optreden. Na verloop van tijd zal blijken dat het te weinig is en worden de percentages groter, de verliezen groter, en de meningsverschillen van al die verschillende oppermachtige staatjes uiteraard ook groter. Men gaat de controle verliezen en ieders gaat voor zich. Kortom, paniek in de tent. Tot zover durf ik mijn veronderstelling in deze column te omschrijven. Gelukkig ben ik geen econoom of wetenschapper en zijn al mijn aannames puur gebaseerd op nuchtere waarneming en eigen analyses. Toch voel ik aan mijn water dat er wat mis is in onze welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij. Hier nog klein voorbeeldje via een publicatie in onze MSM hoe bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep in ons kikkerlandje er voor staat.En da’s nog niet alles. Zelfs aan munitie schijnt het te mankeren: Genoeg ellende weer voor een column. Tot een volgende keer misschien.

Piet Pineut

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter13Share on LinkedIn1

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • Piet Pineut

  Misschien niet helemaal toevallig trof ik vandaag deze column aan op FTM: http://www.ftm.nl/exclusive/patstelling/ . Wat mij opvalt is dat ook deze columnist wijst op de onenigheid die momenteel aan het ontstaan is tussen de politici binnen de eurozone, ECB en IMF. Dat duidt op naderende chaotische tijden. De inhoud van mijn artikel, hier op Biflatie, zou heel goed lang actueel kunnen zijn. We gaan het zien.

 • Madman

  Je kan in principe niet meer doen dan schuldvrij (proberen) te worden, een ruime cashvoorraad aanhouden (zo weinig mogelijk op de bank) , een etensvoorraad hebben voor een maand of wat, wat goud en zilver (van geld wat je niet nodig hebt) , wat spullen aanschaffen waar je wat mee kunt, bv houtkachel en andere ‘echte’ zaken. En voor de rest proberen met gelijkgestemden proberen een samenwerkingsnetwerk op te zetten. Voor de rest houdt t op voor de ‘gewone’ mens.

  • Madman

   Oh ja, en je niet te veel aantrekken van de fabeltjeskranten en ‘living dead’ maar je eigen plan trekken.

   • knowtoomuch

    ” … een etensvoorraad hebben voor een maand of wat ”
    .
    Amateurtje.
    .

    • bertus

     De rest komen de hongerige plunderaars wel bij je weg halen.

  • spechtje

   Daarom dat ze dus cash willen afschaffen en het gebruik ervan al zwaar wordt beperkt en ontmoedigd. Zit je daar weer mee. Hoe moet ik dan mijn hoeren betalen ? Pepperspray en kogels ? Kunnen die meiden misschien wel gebruiken 🙂
   En goedkoop voedsel wordt ook weer zo een grap. Eerst goedkoop, zodanig dat de landbouwers niet uit hun kosten kunnen komen, en binnenkort ga je ofwel zwaar betalen ofwel verhongeren. Als de landbouwers aan de lopende band failliet gaan, en de banken (schuldeisers van die landbouwers) wel beslissen wat er op die gronden gaat verbouwd worden. Als er al iets op verbouwd wordt. Kunstmatige schaarse creëren zodanig dat de prijs moet stijgen. Betalen zal je, hoe je het draait of keert.
   Zorg voor jezelf, en verwacht niet van een ander dat die het voor jou doet, werk samen in een klein verband van enkele personen die je hopelijk kan vertrouwen.
   Zelfs in je eigen familieverband steken ze soms een mes in je rug….
   Eerst deflatie, profiteren om nog zoveel mogelijk duurzame consumptiegoederen aan te schaffen, zodanig dat je klaar bent voor de hyperinflatie die zal volgen.
   Waarschijnlijk zijn we dan al wel 2020 gepasseerd.

   • Madman

    Zo veel mogelijk onder de radar blijven.
    Want de jacht is duidelijk geopend.

   • bertus

    Men kan niet zeggen dat je niet alert bent.
    De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.

 • Karl

  Een geweldige deflatie zit er dus aan te komen. De welvaartsstaat is een farce en onhoudbaar, het moment dat het kapot zal gaan zal er chaos zijn, want de “sociale” welvaart heeft de familiebanden vernietigd, “want als het er op aan komt zorgt de overheid toch voor ons”. En die overheid gaat dus wegvallen…

  Zodra de uitkeringen wegvallen zullen ook honderdduizenden bijstandsmoslims hun uitkering verliezen…. wat voor enorme plunderingstocht en crisis zit er in West-Europa aan te komen! In het favoriete land pispaaltje (Rusland) zit je dan toch echt veel beter aangezien de Russen nog echt voor elkaar zorgen en iedere familie een eigen moestuin heeft en dus zelfvoorzienend is als het er op aan komt.

  • Madman

   Ja, en zo is t maat net. En dan kun je meteen weer zien hoe afhankelijkheid zich tegen je kan keren.En dan vooral de gemonopoliseerde afhankelijkheid. The new world order, zeg maar ,waar ze naar toe willen en waar de eu een proeftuin van is.

   • knowtoomuch

    ” Zodra de uitkeringen wegvallen zullen ook honderdduizenden
    bijstandsmoslims hun uitkering verliezen…. wat voor enorme
    plunderingstocht en crisis zit er in West-Europa aan te komen ! ”
    .
    Zeer goed gezien !
    .
    Behalve bruine & blauwe bonen dus ook kaplaarzen.
    .
    Rode, als ’t even kan.
    .
    Die ‘vlekken’ minder, zult u zien.
    .

    • bertus

     Ze komen bij jou eten.

   • bertus

    Hallo Madman,
    Waar baseer jij deze 2e bewering op.
    Heb je hier harde bewijzen voor,of komt dit vanuit je eigen gevoel (graag motiveren).
    In deze huidige cyclus waar we thans in zitten,is fixie en werkelijkheid moeilijk van elkaar te scheiden.

    • Madman

     Ik heb da gelezen in de viva, Bertus. Dus dat MOET waar zijn! 🙂

     • Known as R

      Mooi blad, de viva. Hierin kunnen we de afhankelijkheden lezen van de massagestaaf, uitgedrukt in procenten. (categorie: lichamelijke verzorging) Het apparaat dient te worden gebruikt tegen het gezicht om zo rimpels en het verouderingsproces te vertragen zodat ook de vrouwelijke beroepsbevolking nog een paar jaartjes langer kan doorwerken. Een groot voordeel is dat, indien de financieele middelen niet toereikend zijn, dat de gebruiker zich niet in al te grote schulden hoeft te steken en zodoende de staat in een verlengde arbeidsperiode van dienst kan zijn.

     • bertus

      Jazeker Madman,die hebben een goudeerlijke reputatie.
      Daar zou ik niks tegen in durven brengen.

  • DrM

   Zodra de uitkeringen wegvallen zullen ook honderdduizenden
   bijstandsmoslims hun uitkering verliezen…. wat voor enorme
   plunderingstocht en crisis zit er in West-Europa aan te komen!

   Zal dit pas het geval zijn wanneer het financiële systeem compleet instort en daardoor niet meer bestaat? Ook ambtenaren en werknemers binnen het bedrijfsleven zullen dan zonder geld komen te zitten, omdat er geen enkel betalingsverkeer meer zal zijn en bankrekeningen massaal geblokkeerd zullen raken.

   • Karl

    Vlak voordat de Antichrist de macht grijpt zal het inderdaad zo erg zijn, en dan zul je het Teken van het Beest (google maar eens) moeten accepteren anders wordt je buiten de maatschappij gezet en kun je dus onder andere niet kopen en verkopen. Maar aangezien nog niet alle Bijbelse profetieën in vervulling zijn gegaan zal dat niet al dit jaar of volgend jaar gebeuren, eerder iets op de langere termijn (10 á 20 jaar). Wat we binnenkort waarschijnlijk krijgen is eerder zo’n situatie als wat we afgelopen tijd in Griekenland hebben gezien, maar de Grieken zijn wat minder “plunderig” ingesteld dan “onze” bijstandsmoslims.

    Maar hoe het precies gaat zullen we wel zien binnenkort. In ieder geval krijgen we tijdelijk enorme deflatie met bijbehorende bail-ins, aangezien eind 2014 de regels zijn veranderd; juridisch geldt jij sinds nu als investeerder in de bank, ook al heb jij daar alleen maar je spaarcenten staan. Dus haal je centen eraf en bewaar het om in de deflatietijd alles om te ruilen voor edelmetalen. En vanaf de “gevaarlijke periode” september-oktober iedere week voor 2 weken boodschappen doen, zodat je in ieder geval een week vooruit kunt als de winkels een paar dagen niet bevoorraad worden (doordat bijvoorbeeld ING is omgevallen).

    • DrM

     Dat de antichrist aan de macht komt, is mij wel duidelijk. Mogelijk dat onze premier Rutte hem al persoonlijk kent. Hij zal door 10 Europese landen aan de macht geholpen worden, ik denk op korte termijn al. Wellicht in een tijd van een ongekende financiële crisis en met tegelijkertijd een grote oorlog in het Midden-Oosten. Vervolgens zal hij met Israël en de omringende landen een vals vredesverdrag sluiten die hij na 3,5 jaar zal verbreken. Juist dan wordt in de herbouwde tempel in Jeruzalem het Beeld van het Beest opgericht en wordt het beruchte Merkteken ingevoerd.

     Op http://appie.abspoel.nl/?p=11714 “Wat gebeurt er in september 2015?”, http://appie.abspoel.nl/?p=11725 “Ben jij niet bang?” en op http://www.raptureready.com/featured/lawley/lawley90.html “Ten Signs Something Big Is About to Happen” lees ik dat veel christenen verwachten dat er in september zeer belangrijke dingen zullen gebeuren die met de eindtijd te maken hebben. Temeer omdat ook het Joodse Jubeljaar zal beginnen, namelijk de 40e sinds de Heere Jezus voor mij stierf en uit de dood opstond, de 70e sinds de Exodus en de 120e na de schepping. De Paus zal op 25 september as. bij de VN het plan lanceren over een wereldregering, volgens velen zou de huidige Paus de Valse Profeet moeten zijn. Ook dat er de zogenaamde tweestatenoplossing met Israël en Palestina zal komen.

     De eerste zegel (Ruiter op het witte paard) is de komst van de antichrist en het valse vredesverdrag dat hij met Israël en vele anderen zal sluiten, mogelijk dat het atoomdeal met Iran daar ook deel van uitmaakt.
     Zal de tweede zegel (Ruiter op het rossige paard) verbroken worden wanneer Israël Iran aanvalt en daarmee ook de vrede van de wereld weggenomen wordt? Dan zal IS ook in het Westen massaal keihard toeslaan. En de derde zegel (Ruiter op het zwarte paard met een weegschaal in de hand) is een wereldwijde hongersnood. Voedsel zal zo duur worden dat al je inkomen opgaat aan eten. Mogelijke oorzaken daarvan zijn: oorlog, klimaatproblemen, enorme daling van lonen en uitkeringen, instorting financiële systeem.

    • bertus

     Welke Muppet, zal voor mij bepalen welke weg ik zal bewandelen?

     Fozzie Bear?

   • bertus

    Angst is de grootste vijand van de mens.

    • Karl

     Angst is inderdaad de grootste vijand van de mens. Vanuit die angst zal bijna iedereen dan ook het Teken van het Beest (zeer intelligente chip in hand of voorhoofd) accepteren, waardoor iedereen letterlijk slaaf is van de duivel himself en daardoor automatisch voor eeuwig verloren gaat. De waarheid is gewoon extreem hard. Of je het nu gelooft of niet, Yeshua ha-Mashiach komt tóch wel terug, niemand kan zijn plan veranderen. Maar niemand weet de Dag noch het Uur, alleen de Vader. Wel geeft de Bijbel talloze tekenen om aan te geven dat de komst van het Beest/Antichrist nabij is (na die 3,5 jaar extreme vrede + invoering van Teken van het Beest (google maar eens) komt er 3,5 jaar afschuwelijk lijden) en daarna gaat Jezus voor 1000 jaar regeren over heel de aarde (die dan eerst zal moeten worden opgebouwd door de overgebleven rest). En dán pas hebben we de ideale wereld, zonder honger, armoede, pijn of verdriet.

     Maar in 2015 al de komst van de Antichrist? Nee, want nog niet alle profetieën zijn uitgekomen. Dus daarom denk ik dat de conclusies van DrM te vroeg zijn, maar gaan wij die tijd meemaken? Ja, behalve als je tot de weinigen hoort die voor die tijd zal worden opgenomen om vanuit de hemel toe te kijken (en te sidderen en te wenen zoals de Bijbel dat zegt – zo erg zal het er aan toe gaan die laatste 3,5 jaar – de eerste 3,5 jaar bestaat uit een schijnvrede waardoor iedereen wordt misleid)

     Als je de Bijbel naast de huidige ontwikkelingen legt zul je schrikken dat dat “sprookjesboek” al voor verreweg het grootste deel is uitgekomen. Het kan geen kwaad om dat eens te onderzoeken, en het te printen en onder in de kast te leggen. Ik gun niemand dat ze die tijd meemaken, ook jou niet. Een mooi overzicht van van alles (zoals de Grote Verdrukking, teken van het Beest) staat op http://www.eindtijdinbeeld.nl. Nogmaals, onderzoek het gewoon eens of vaker, houd de info gewoon in je achterhoofd, en print het een keer en leg het onder in de kast. Ik hoop echt dat je het zult begrijpen – en dat ook jij waakzaam zult worden en klaar zult zijn voor als het moment daar is!

     • DrM

      Ik geloof dat wij christenen zullen worden opgenomen, voordat de verschrikkelijke oordelen van de Grote Verdrukking over deze planeet zullen gaan. Namelijk de Zegel-, Bazuinen- en Schalenoordelen uit het boek Openbaringen. De Heere Jezus, Gods Zoon, heeft al het oordeel in mijn plaats gedragen aan het Kruis van Golgotha, zodoende zal ik ook verlost worden voordat deze oordelen komen. Ook de familie van Lot werd verlost, voordat Sodom en Gomorra verwoest werden.

      Op http://raptureready.com/featured/graham/g394.html kun je meer lezen over de Opname van de Gemeente.

     • betus

      Jezus heeft volgens de geschriften alle toenmalige mensen verschoond van hun zonden, op de dag van zijn kruisiging.
      Er zijn weinig redenen om te twijfelen aan de kruisiging van Jezus op die bewuste dag, omdat het zo kort geleden is en duidelijk is doorgegeven.
      In mijn beleving,was het toen de intentie van Jezus, om de mensen vanaf dat moment bewuster te maken/worden van wie en wat ze zijn.
      In dit streven is hij volgens mij ook volledig geslaagd.
      Kijk waar we toen stonden en waar we nu heen gaan.
      Maar de hedendaagse mens zal zelf zijn pad moeten vegen, om daar te komen waar hij graag heen wil en wil komen.
      Denken, dan Jezus wel alle “zonden”, tekortkomingen, leugens, bedrog, misdaden,diefstal en zelfverrijking van de hedendaagse mens zal absorberen en neutraliseren zijn een sprookje.
      Jezus, heeft in die fase zich zelf opgeofferd,om met zijn intenties en rotsvaste overtuiging een duidelijke boodschap achter te laten aan de mensheid.
      Het vereist veel moed,opoffering en overtuiging,om op zijn wijze een boodschap achter te laten.
      In die tijd was het niets bijzonders als iemand gekruisigd,onthoofd,levend verbrand, gestenigd, levend aan de varkens gevoerd of vierendeelt werd.
      Alleen de persoonlijke boodschap, bewustwording en herinnering waren bepalend en dat zal heden ten dagen niet anders zijn met nieuwe personen die zich opwerpen.
      Er is sinds de tijd van Jezus veel veranderd op onze aarde,maar het is nog lang niet klaar.

     • houtskool

      Wat een bullshit Karl. Ga lekker kwijlen op Xander. 666 eindtijd-onzin.

      Sal ik een gedicht voor je maken?

     • Karl

      Bullshit? Dat zeggen altijd degenen die het niet diep hebben onderzocht. Zelfs die hele schuldkwijting die er aan komt is onderdeel van een Bijbels patroon. Maar goed, de meeste mensen WILLEN het gewoon niet weten. Ik zit er niet mee. Jou keus. Prima toch.

     • bertus

      “Vanuit die angst zal bijna iedereen dan ook het Teken van het Beest
      (zeer intelligente chip in hand of voorhoofd) accepteren, waardoor
      iedereen letterlijk slaaf is van de duivel himself en daardoor
      automatisch voor eeuwig verloren gaat”.

      Weer die angst voor een gebeurtenis.

      “Of je het nu gelooft of niet, Yeshua ha-Mashiach komt tóch wel terug, niemand kan zijn plan veranderen”.

      Inderdaad,Jezus was een mens volgens de geschriften en getuigenissen.
      Voor mijn gevoel was Jezus een hoogwaardig sociaal persoon,zowel op mentaal als op praktiserend gebied.
      Doordat hij ook zeer spiritueel begaafd en gevoelig was,kon hij de wrede krachten uit die tijd trotseren.
      Ik beleef hem als een Universeel proefkonijn in die tijd.

      “Teken van het Beest (google maar eens)”.

      Ik heb m’n eigen zoek machine.

      “sprookjesboek”.

      Ik heb het al voor een belangrijk deel mogen ontdekken.

      “Ik hoop echt dat je het zult begrijpen – en dat ook jij waakzaam zult worden en klaar zult zijn voor als het moment daar is”!

      Begrijpen is 1,er angst voor hebben is 2.
      Wanneer je ergens angst voor hebt,dan wordt je daar ter plekke vastgenageld.
      Door nergens meer angst voor te hebben,heb ik juist de beweging voorwaarts gekregen,progressie.
      Probeer dit nooit te vergeten,dit zijn jouw blokkades op jouw pad en van de meesten.

     • Karl

      Wijze raad Bertus, maar ik wordt nergens door geblokkeerd. Ik wijs er alleen op dat er voortekenen worden gegeven en je gewaarschuwd wordt… dan is het alleen nog maar een kwestie van waakzaam zijn en inderdaad het hoofd koel houden.

     • bertus

      Bedankt Karl,

      “Wel geeft de Bijbel talloze tekenen om aan te geven dat de komst van het Beest/Antichrist nabij is”.

      Is prima,maar door wie is dit stuk geschreven in de bijbel,precies door menselijke geestelijken.

      Deze laatstgenoemden zijn/waren net zo betrouwbaar als ze er uitzien en zoals ze de medemens hebben behandeld,misleid en onderdrukt.
      Kan je dus direct allemaal loslaten en vergeten.

     • Karl

      Door mensen die dichtbij Jezus stonden – Gods zoon. Als je minimaal 2000 jaar van tevoren zaken voorspelt en ze komen allemaal uit, en dan voor het meeste in een periode van 70 jaar (vooral sinds Israël 1948) dan kun je rustig concluderen dat dit toch echt van een hogere macht komt en dat de rest binnen afzienbare tijd zal uitkomen.

      Jammer dat je nu alles op een hoop gooit; de onderdrukking (zoals de kruistochten, maar vooral de katholieke kerk) zelf heeft niks met Jezus en/of God te maken, maar met de zondige aard van de mens, en dus ook van de christenen. Een deel van hen, zeker in de geschiedenis, zetten de Bijbel volledig voor lul, en dat zorgt ervoor dat mensen met weinig kennis daarvan een slecht beeld krijgen en meestal ook houden.

      Sterker nog; de katholieke KERK doet zelf ook mee aan in Bijbels opzicht duivelse zaken, zoals moorden, ontucht/misbruik, beelden aanbidden, Maria aanbidden, en zonden “afkopen”, en in de Bijbel staat zelf dat moordenaars en ontuchtplegers toch echt niet worden binnengelaten (tenzij ze oprecht spijt hebben en vergeving vragen), maar aangezien dit meestal niet het geval is zullen dat soort mensen echt niet worden binnengelaten. De paus is 100% vals, mooie woorden en de weinige mooie daden van hem zijn dan ook alleen maar voor de bühne.

      Een ding wil ik je meegeven; zodra een geïmplanteerde chip het nieuwe betaalmiddel wordt (hij zal zo aantrekkelijk worden gemaakt dat bijna iedereen het aanneemt – ook al kan die Antichrist daarmee iedereen traceren en als hij er zin in heeft ombrengen door simpelweg de chip uit te schakelen), wat er ook gebeurt, nooit, nooit accepteren. Wat er ook gebeurt.

      En zoiets kan alleen maar worden ingevoerd zodra alle valuta om zeep zijn geholpen en zelfs goud en zilver praktisch gezien geen waarde hebben want tegen die tijd is alleen voedsel waardevol. In totale chaos zal dat teken van het beest worden ingevoerd (de valse “ordo” ab chao) – Rothschild & Co zijn degenen die de wereld dermate aan het vormen zijn dat bijna iedereen die chip zal accepteren, de mensen die dat niet doen zullen zwaar op de proef worden gesteld maar die komen wel goed terecht zodra hun kop eraf is gehakt, omdat zij zich niet tot letterlijke slaaf van de duivel hebben laten maken.

      Ondanks dat het optisch gezien de beste keuze lijkt om het wel te accepteren, is het niet te hopen dat jij dat kuddevolk ook gaat volgen… daar ben jij toch te slim voor Bertus.

     • Money as debt

      Iedereen met een mobiel of pc is dus al in bezit van die superchip die alles en iedereen traceerbaar maakt.. Zonder chip , geen profiel geen toegang ,dus geen bestaan.
      Die shit is allang gaande maar je zit uit te kijken naar de oproep van de gemeente voor een massale chip actie.. ?
      Angst houd mensen juist scherp… HEBZUCHT maakt mensen achterlijk , niet nadenkende koopzombies die perfect in het plaatje passen…

     • Karl

      6 En het (satan) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

      Nee, het is dus niet de mobiele/pc-chip. Behalve bij mensen die hun pc of mobiel in hun voorhoofd of rechterhand hebben 🙂

     • Money as debt

      “een merkteken ” en jijzelf begint over een chip…. Leuke invulling dus..
      Een wijs man Dick zei al eens.., Its in the eyes of the beholder…
      Jij GELOOFT dat ze ” dat ” bedoelen en ik geloof daar niets van..
      Trouwens Google glass komt aardig bij het voorhoofd in de buurt.. Ook de commandos geven via ogen en gedachten is allang op een verontrustend niveau aan de gang..

     • Karl

      In die tijd bestond het woord chip nog niet eens. Maar dat teken van het beest zal VERPLICHT worden, dus dat is het verschil met google glass of mobiel/pc en het zal dus worden geïmplanteerd IN het rechterhand of voorhoofd. Vroeger wisten ze ook niet wat zoiets kan betekenen, maar met de huidige technologische ontwikkelingen wordt het in een keer heel duidelijk.

      http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-666/666_rfid_chip.html

     • Karl

      Maar inderdaad Money as debt het komt al dicht in de buurt, ze zijn nu al de massa klaar aan het stomen met google glass en contactloos betalen, wat logischerwijs pas écht gaat doorbreken als het contante geld wordt afgeschaft. En om het pas echt makkelijk te maken krijg je gewoon een chip in je! Kun je nooit meer je portemonnee verliezen of overvallen worden. Handig toch? Dus de massa zal het moeiteloos accepteren….

     • bertus

      Bedankt eerst voor je uitleg en het compliment.
      We komen hier later nog op terug.

     • bertus

      Hallo Karl,

      Het siert je, dat je altijd bereid bent om een behoorlijke reactie te geven op een tegenreactie.
      Dit zegt wel iets, hoe jij in het leven staat, of een ander het er nou mee eens is of niet.

     • Money as debt

      Alweer na het zuur komt het zoet… ?
      Allemaal aannames… Geeft niet hoor maar om dat weer te verkondigen als De waarheid.. Aannames en interpretaties van zeer symbolische teksten en “voorspellingen ” zijn de juiste middelen voor eindeloze discussies en ruzies.

 • Madman

  Eigen verantwoordelijkheid is eigenlijk het grootste goed wat van ons is afgenomen, vrijwillig of niet, maar meestal het laatste. En dan met de uitleg dat we dat nu eenmaal zo met elkaar afgesproken hebben.
  (niemand was er ooit bij ,maar TOEN hebben we dat met elkaar afgesproken).

  Maar gelijkertijd zit vertrouwen en gemakzucht ook diep in de mens verweven en zijn velen bereid voor de prijs van een illusie van vrijheid, hun werkelijke vrijheid op te geven.

  Eigenlijk zijn het alleen de ‘andersdenkenden’ of ‘verderdenkenend’ of hoe je het ook maar wilt noemen, blijkbaar in staat om boven een of andere zombie-massa uit te kijken.

  Het moet een genetisch defect zijn 🙂 🙂 hahaha

  Kzal maar zeggen : Ze weten uit te zoomen naar een hoger niveau van bewustzijn,want dat is het uiteindelijk. (Terwijl ondertussen de meesten op hun vierkante meter blijven staren. Hoeveel ‘brains’ kun je vinden op een m2?)

  Die denkers zitten hier op biflatie, wudder, das zeeuws vlaams dialect voor wij.

  En behalve dat we wel allemaal weten hoe het ervoor staat in de wereld, en dat even op pause zetten, wil ik graag even melden dat ik blij ben van dit gezelschap deel uit te maken.

  Mag ook wel eens gezegd.

  En hulde aan Koen.

  • 104verkbat

   Lees ook ,Deflatie in aantocht,van Eric Mecking.
   Een aanrader !

 • Fijn artikel Piet, je maakt verwijzing naar dalende rente in relatie tot deflatie. Herinner binnen deze context nog naar het feit dat negatieve rente niet negatief hoeft te zijn, het is één van die stereotiepe platitudes die het debat blijven doorkruisen.

  https://biflatie.nl/artikelen/rente/rente-hernieuwd-perspectief/

  • knowtoomuch

   20 augustus moet Griekenland weer 3,2 miljard $ (*) aflossen.
   .
   En dat is een leuk sommetje.
   .

   Sgrijf dus maar in uw agenda !
   .
   * = euro ? Afijn, wàt doet ’t er nog toe ?

   • Mischien mogen we dat niet, hebben ondertussen een heel ander scenario bedacht voor dat ‘Griekse’ probleem, het Local Debt Settlement System (LDSS). Het begint met een onderonsje tussen de Grieken, Belgen en Nederlanders, vervolgens trekt de domino zich op gang.

    https://reversedebtsystem.wordpress.com/domino/

    • knowtoomuch

     Waarde Werner, “Griekenland” is PURE mediatieke é politieke AFLEIDING van de èchte E.U.-probleemlanden die tesamen méér dan eenderde ervan uitmaken ; Spanje, Italië en zeker Frankrijk ( FR, van wie de staatsschuld ie-de-re 24 uur met 460 miljoen € stijgt ! )

     • Er staat ons nog wat te wachten, hoe lang nog?

 • bertus

  De toekomstige afschrijvingen zullen naar mijn gevoel niet gaan plaatsvinden in geld,maar in mensenlevens en essentiële behoeften,
  De meeste gewone mensen denken aan geld verkrijgen of het behouden,een groep mensen die een overvloed aan geld hebben,zijn met voornoemde zaken bezig.

 • jaren tachtig

  schulden zijn er genoeg, probleem is sinds de privatisering binnen de EU dat zeken die voormalig door de overheid zelf werden gedaan opeens zelfstandig gingen opereren en daardoor enorme vergoedingen gingen vragen aan de overheid, waardoor de kosten steeds meer oplopen, vroeger was bijvoorbeeld het vastgoed van politiebureau’s , ziekenhuizen, scholen en dergelijk staatseigendom, nu worden deze tegen riante vergoeding teruggeleased van vastgoedmaatschappijen in handen van sprinkhaanfondsen, op zo’n manier lopen de kosten wel op, voor de onderzoekers onder ons zat ik net een hele leuke webpagina te bekijken, een overzicht van alle directeurssalarissen van liefdadigheidsinstellingen: http://www.vfi.nl/website/branche-informatie/brancheonderzoek/feiten-en-cijfers/salarissen-directeuren-goede-doelenorganisaties zo ondekte ik dat de directeur van stichting nationaal instrumentenfonds al op de 86.000 per jaar zit, er zit dus wel muziek in het opzetten van een goed doel stichting, het is zeker een alternatief voor zzp-ers zonder inkomen.cliniclowns +/-75.000, hoe veel clowns werken daar eigenlijk? Mama cash: 108.826, die mama weet goed te cashen. nu de moraal van het verhaal, de afgelopen 10-20 jaar zijn de kosten, het geld dat overheden spenderen aan mensen “die het waard zijn” enorm uit de hand gelopen, het is dus niet vreemd dat zulke enorme schulden zijn opgebouwd, beter is het om af te vragen wie heeft er van geprofiteerd, waar is het bezit en rijkdom gebleven dat tegenover de gemaakte schulden staat. mijn advies, de mensen/bedrijven die het meest hebben geprofiteerd van deze gemaakte schulden het eerste aanspreken.

  • jaren tachtig

   ik kan het niet laten, de vogelbescherming is een hele zware functie € 110,248, dit is een salaris gelijk aan een bestuurder zoals artsen zonder grenzen en een stuk hoger dan de directeur van de hartstichting

   • jaren tachtig

    stichting de regenbooggroep ????? nooit van gehoord €103.591, meeste stichtingen krijgen hun geld niet van losse donateurs maar van de overheid, laten we met zijn allen stichting biflatie oprichten, een stichting die al belang heeft het vergroten van de economie van de lezer, de mensen die het meest reageren op artikelen komen in aanmerking voor een directie-functie.Wat ik eigenlijk wil zeggen is overheden houden hun uitgavenpatroon niet onder controle, wat ik mij heel goed kan voorstellen als er steeds meer mensen en bedrijven hun graantje uit de overheidsfuif willen mee-eten, de overheden van staatsschuldlanden worden veel te groot en alles wat niet met de gewone belastinginkomsten binnenkomt wordt erbij geleend, op die manier lopen schulden vanzelf uit de hand. de kranten staan vol boze berichten over steuntrekkers terwijl het aantal bedrijven en stichtingen dat aan het overheidsinfuus ligt gigantisch is; het toch overheidsgeld, dus stuur maar hoge facturen. laat de staatsschuld maar oplopen, wil iemand nog een stichting opzetten?

    • jaren tachtig

     ik zat op de website te kijken van de regenbooggroep, ze zoeken donateurs en vrijwilligers, je krijgt er volgens de website een ‘heel goed gevoel’ van

    • bertus

     Bestuurders van Overheden,Semi Overheden,Woning coöperaties,Nutsbedrijven enz zijn de afgelopen decennia druk bezig de boel naar de eindfase te leiden.
     Velen onbenullen deden/doen dit onbewust,maar velen ook heel bewust.
     Dit was/is onvermijdelijk,het hoort allemaal bij de procesvorming waar we reeds in zijn beland en verkeren.
     Een troost,alles komt goed.

  • Dick S

   Zo kun je nog wel even doorgaan JT. Je overige posts hieronder liegen er ook niet om. En dan te bedenken dat er nog hele vele zgn. ‘slapende’ stichtingen zijn met een onwaarschijnlijk bedrag aan beheerde gelden. Eind jaren 80 ben ik eens benaderd door iemand die dat in kaart had gebracht en daar uiteraard zijn voordeel mee wilde doen. Dat verhaal over subsidies door de staat geldt dacht ik ook nog steeds voor de kerk, waarbij de staat per ingeschreven lid een vast bedrag aan subsidie betaalde. Dat was voor mij destijds reden om me uit te laten schrijven, wat trouwens nog de nodige moeite kostte. Hoe alles tegenwoordig precies geregeld is, zou ik niet weten. Maar er bestaan nog steeds een onwerkelijk aantal regeltjes, waar we geen weet van hebben.

   • jaren tachtig

    grote probleem is dat de overheid overal geld naar toe stuurt, op zo’n manier moeten de overheidsfinanciën wel uit de hand lopen, de staatsschulden zullen nooit verdwijnen zolang de overheid maar geld blijft sturen. Liefdadigheid moet zichzelf kunnen bedruipen, dat hoeft de overheid niet voor mij te doen, ik begrijp niet waarom de overheid zijn vastgoed heeft verkocht om het daarna terug te kunnen leasen tegen ‘marktconforme’ (dat wil zeggen verzonnen prijzen) prijzen, de vroegere overheidsbedrijven kenden ambtenaren salarisschalen, sinds de privatisering zijn dit ‘marktconform’ salarissen geworden. ik begrijp wel waarom de staatsschulden maar blijven toenemen.

    • bertus

     Hallo j.t,
     De overheid is fixie.

    • bertus

     Beste jaren tachtig,

     Jij bent ook een een teleurgestelde,gefrustreerde ambtenaar?
     Zo ja,zal je onder de groep hard werkende geplaatst worden vanwege je collerberatie met het verderfelijke systeem en je luie,slappe inborst.

   • bertus

    In Duitsland bestaat iets als wettelijke fiscale afdracht,in de vorm van kerkbelasting.
    Hiermee kon kerkleiding en instituut zich decennia overeind houden.
    Ga,door deze wetenschap en onthulling GEEN directe ommekeer maken aan je persoonlijke ingevingen en wetenschap.
    Je eigen gevoel en weten, zullen de puzzel compleet maken.
    Geduld is een schone zaak.

  • Piet Pineut

   Ik was een tijdje bestuurslid van een ANBI(Alg. Nut Beogende Instelling). Gewoon een lokale steunstichting zonder winstoogmerk met vrijwillige bestuursleden. Eenmaal per jaar werden de verzamelde gelden, gestimuleerd via een fiscale aftrek, gedoneerd aan de plaatselijke fanfare. Deze diende een plaatselijk belang, namelijk musiceren t.b.v. de plaatselijke samenleving. Leuk dat onze (rijks)overheid op deze manier de enige
   muziekvereniging in mijn mooie woonplaats ondersteunde. De muzikale begeleiding bij diverse evenementen is in feite onmisbaar en de financiële instandhouding daarvan vaak niet op te brengen door de plaatselijke gemeenschap. Juist door de fiscale aftrek lukte het wel om bij de meer draagkrachtigen een leuk bedrag binnen te praten. Doordat Jantje en Pietje met een laag inkomen niet kunnen bijdragen, maar drs. Pecunia met een hoger inkomen en de lol van een fiscale aftrek dus wel, bereik je hiermee dat toch de hele gemeenschap meebetaalt aan de financiering van een fanfare die een algemeen nut dient. Een deel van de gelden komt uit ’s Rijksschatkist waaraan ook de laagste inkomens, al is het minimaal, bijdragen. Echter heeft onze overheid via een wetswijziging de ANBI-status van veel plaatselijke ANBI’s ingetrokken in 2012 en spelen veel fanfares daardoor een toontje lager. De kleine steunstichtingen, bestuurd door vrijwilligers, wordt het hiermee een stuk moeilijker gemaakt. De grote
   liefdadigheidsinstellingen met vorstelijke managersbeloningen blijven echter volledig gesteund door onze overheid en zijn vaak nog wel een ANBI. Zie hier dus het verschil. Deze structuur zie je in onze samenleving overal in terug. Het grootkapitaal wint het van de armlastigen. De scheefgroei in onze samenleving neemt op alle fronten toe. Een zorgelijke ontwikkeling.

 • Bartje

  Al met al ben ik honds blij dat wij geen schulden hebben.
  Maar wel veel land en grote boerderij en het land dient mooi voor de voedsel voorziening als er stront aan de knikker komt.

  • Madman

   Zo is da. Das echte rijkdom. Want hoeveel je ook in je voorraadkast hebt,dat gaat op.

   • Money as debt

    Nee , Madman . Dat is geen rijkdom.. Rijkdom is delen en een ander meer gunnen dan jezelf…

    • Madman

     dat is heel waar.

  • Money as debt

   Wel is aan gedacht dat in een echte hongercrisis bepaalde figuren jou van je land af knallen en dan lekker van jouw land gaan genieten.. Dat ikke , ikke zovan IK heb het goed hoor ! , hier in Nederland… Je woont niet in Zweden of Canada maar in een te druk bevolkt gebied om maar te denken dat je achterover kan leunen en kan genieten..
   Welcome in the real world..

   • Bartje

    Ik woon en leef in Polen waar zoveel land onbewoond en onbewerkt is

    • Money as debt

     Da hedde dan mooi daan..
     In dat geval heb je het netjes voor elkaar . In nederland zijn afstanden te klein om veilig in the middle of nowhere te kunnen wonen. Tijden zijn wel veranderd qua fatsoen enzo.. In 40-45 hoe hongerig ook kwamen ze alsjeblieft vragend produkten ruilen voor zuivel bij mijn opa maar vandaag de dag schieten ze je door je kop om jouw boerderij te gaan runnen..
     Hollywood zorgt er wel voor dat we altijd bepaalde referenties hebben als we even niet weten hoe we met een bepaalde situatie om moeten gaan..
     Mensen zijn soms de bruutste beesten…

 • houtskool

  ALLE ongedekte geldstelsels falen.

  Met name zodra faillisementen niet langer worden getolereerd. Pensionado’s moeten hun cheque hebben uiteraard, iou’s kunnen niet falen in een overgefinancialiseerd stelsel van 7 miljard useless eaters.

  Wanneer falen (Lehman) niet wordt getolereerd en wordt weggeprint over de rug van uw koopkracht versnelt dit slechts de exponentiele factor van schuld op schuld.

  Kijk, analfabeten, wat is de essentie van geld? Het is slechts een ordinair intermediair tussen transacties. Zodra de waarde van het intermediair de transactie overschat of ondermijnt, betekent dit het onherroepelijk einde van het intermediair; aka ‘geld’

  Snap geld, biflaten, het is als de Koran, de Tora en de bijbel.

  Het ondermijnt transactie en interactie.

  • knowtoomuch

   “The Commodity Collapse is just getting started” hihi
   .
   https://www.youtube.com/watch?t=1492&v=28qJZy4hfEg
   .

   • knowtoomuch

    Wanneer ’t maagje begint te spreken … :

    .

    http://thenewsdoctors.com/looting-sweeps-venezuela-as-hunger-takes-over/
    .
    Goed kijken mensen, goed kijken-gn-gnnn…
    .

   • knowtoomuch

    Shanghai Smeltkaas :

    .

    https://www.youtube.com/watch?t=13&v=57aGgT8LfDA
    .
    We liggen op sgema 😉
    .

   • Piet Pineut
   • houtskool

    Yep, de lage olieprijs helpt olie exporterende landen om zeep. Ik wacht op de ‘reversal’; door gebrek aan investeringen en dalende productie kan (zal) een moment ontstaan dat olie niet in afdoende mate verkrijgbaar is.

    En dan komen de supply lines in beeld, naast het biljoenencircus in iou’s. Er wordt geprint en gemanipuleerd dat het een lieve lust is ktm. Maar dat wist je al.

    Check deze zo nu en dan:

    http://peakoilbarrel.com

    http://ourfiniteworld.com

    Leerzaam.

    • knowtoomuch

     Die “half-BAKKEN” output moet gewoon een jaartje of dertig stoppen met pompen, zodat de Aarde van BINNENUIT de olievoorraad weer lèkker kan aanvullen, zoals met bijna alle “fossiele” (*) oliebronnen ! (Texas, Souedi-Arabi¨you name it)

     .

     * = HA-HAA-HAAA !!!
     .

     ps , zonder dat er ook maar één boompje, struikje of algje afsterft en 10 of 15 K-I-L-O-M-E-T-E-R op mi-ra-cu-leu-ze (???) wijze (**) de “grond indaalt”, hè ? Om vervolgens ondergrondse ondergrondse meren onder 10.000 bar druk te vormen hihi
     .
     ** = Schijtend op werkelijk àlle natuur(lijke) wetten, hè ?
     .
     Houts toch ..!
     .

     • knowtoomuch

      1.000 bar bedoelde ik, niet 10.000
      .

      Kijk, een waterkolom van 10m hoog boven het “kraantje” staat ongeveer gelijk aan 1 bar (76cm Hg = 1 bar / Hg = 13,6 x zo zwaar als water)
      .

      Olie (rho) is ligter als water (20% of zo).
      Daarom drijft olie ook op water, toch ?
      .
      Olie op 12km diepte vloeit dus rustig naar boven bij 1.000 bar op die diepte.

      .
      Nochtans wil het Zarte Goedje wel eens enkele tientallen meter hoog “eruit” spuiten.
      .
      Ook bij “meren” die 12 km diep liggen.
      .
      1.000 + bar dus
      .

     • Madman

      *hips*

   • houtskool

    Goeie link!

  • houtskool

   Werner, ik weet dat je dit leest. Kom eens met een volwaardige reactie.

   Reverse debt is krimp. Leesbaar graag.

 • jaren tachtig

  de koopkracht en werkgelegenheid, 2015 -65 is 1950, de werkenden geboren voor 1950 zijn nu met pensioen, merken jullie iets van de grote tekorten op de arbeidsmarkt vanwege de grote uittreding van de geboortegolf op de arbeidsmarkt? ik heb het idee dat er wel steeds meer mensen niet werken, maar waar blijven die banen die de vergrijzing zou opleveren? geboortegolf gaat met pensioen, waar blijven al die banen en vacatures? waar blijven ze, ze zijn door meerdere kabinetten uit het verleden aan ons beloofd.

  • bertus

   Hallo jaren tachtig,

   Ik kan wel goed meegaan in je visie en constatering.
   Het is een grote leugen van Politici,dat de werkgelegenheid groeit en het aantal banen toeneemt.
   Als je de globalistische situatie bekijkt van de afgelopen 25 jaar,moet je toch constateren dat de Economische groei en werkgelegenheid alleen in Azië zich positief ontwikkeld.
   De ware cijfers en statistieken wijzen daar al vele jaren op.
   Het percentage werkenden blijft dalen en het aantal uitkering gerechtigden blijft stijgen,in ieder geval in Nederland en de VS.
   De consequenties, m.b.t deze leugens,te samen met dramatisch koopkracht verlies zal op termijn zorgen voor nog meer kortingen,verzwaringen en bezuinigingen.

   groet, bertus