Introductie Revolutie door Schuld

104

Komende maanden zullen er delen van mijn boek “Revolutie door Schuld” worden gepubliceerd waarna er graag een discussie mag volgen in het commentaar onder het artikel. Het is lastig het boek op te delen in logisch opeenvolgende stukken maar ik ga toch een poging wagen. Ik zal in deze eerste column vertellen hoe ik tot het schrijven van dit boek gekomen ben en waarom. Hierna zullen snel delen van het boek gepubliceerd worden. Ik hoop dat het boek bijdraagt aan een betere kennis van ons verleden.

9/11

Het was ergens in 2005 dat ik besefte dat 9/11 niet gebeurd kon zijn zoals men ons wilde doen geloven. Dit was een grote schok voor me; een UvA economiestudent die net een paar jaar afgestudeerd was. Ik leefde tot dan toe mijn hele leven in de relatief comfortabele parallelle wereld van de gemiddelde mens die gelooft wat er op het NOS journaal verteld wordt. Dit veranderde plotsklaps. Ik begon alternatieve websites te bezoeken en stuitte al snel op films als Loose Change en Zeitgeist.

Conspiracy & werkelijkheid

Ik nam alle informatie tot me en de werkelijkheid leek steeds extremer te worden. Want naast het lezen van veel relevante informatie over zogenaamde conspiracy merkte ik dat er helaas ook erg veel onzin rondging op de welbekende alternative reality websites. Het is gemakkelijk om in de brei van grijze informatie verdwaald te raken en de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Het kostte daarom aardig wat tijd om de zin van de onzin te leren scheiden. Toen ik uiteindelijk mezelf in staat achtte dit onderscheid te maken kreeg ik in 2011 het idee er een boek over te schrijven om alles eens op een rijtje te zetten. Dit liep al snel uit de hand: waar ik aan dit boek eerst 6 maanden full time wilde besteden, werd dit uiteindelijk iets meer dan 1,5 jaar waarna ik nog lang bezig was met finetunen.

Revolutie door schuld

Deze puzzel werd mijn boek `Revolutie door Schuld`. De kern van het boek legt vanuit historisch en geografisch perspectief uit, hoe de financiële elite de macht heeft weten te verkrijgen over de samenleving. De onderwerpen die aangesneden worden zetten de historische gebeurtenissen in een ander daglicht. Het boek legt bloot welke achterliggende motieven er waren rond oorlogen en financiële crises binnen het systeem. Je krijgt met het boek inzicht in de strategie van de elite om de wereld te verenigen onder hun leiderschap. De tactieken worden door hen telkens herhaald met continu hetzelfde beoogde effect. Orde uit chaos, verdeel en heers en de Hegeliaanse Dialectiek behoren historisch gezien tot het standaard repertoire van middelen die moeten leiden tot algehele dominantie en centralisatie van macht.

Ik ben van mening dat de elite een beweging in gang heeft gezet die nog maar moeilijk te stoppen is. Alle westerse instituten (als de Council on Foreign Relations, Trilateral Commission en Bilderberg) werken tegenwoordig samen om de vereniging van de aarde tot een New World Order in goede banen te leiden. Landen die hier niet aan meewerken poogt de elite te onderwerpen d.m.v. regime change. We zijn momenteel op een punt aangekomen dat de laatste landen (waaronder Rusland, China en Iran) toegevoegd moeten worden om algehele dominantie van de elite voor de toekomst te garanderen. Die landen werken echter niet mee en het probleem is dat de wereldreservemunt, de dollar, niet het eeuwige leven heeft. Die munt vormt de machtsbasis van de westerse hegemonie.

Alles hangt samen

‘Vandaar dat er nu een race tegen de klok bezig is om het project dat al een paar eeuwen door hen wordt nagestreefd uiteindelijk te completeren. De vraag is of hen dit gaat lukken en ik laat precies zien hoe we op dit punt in onze historie zijn aanbeland. Van de Illuminati tot de nazi’s en bolsjewieken en van de Fed tot de BIS en ECB; alles hangt samen. De hele geschiedenis is dan ook niet een aaneenschakeling van toevalligheden maar een aaneenschakeling van goed doordachte scenario’s waarbij toeval een veel kleinere rol speelt dan algemeen wordt aangenomen.

Ik heb de materie willen beperken tot verifieerbare waarheden waardoor het geheel een zo goed mogelijk kloppend geheel moet vormen. De vergaande conspiracy denkbeelden van bijvoorbeeld David Icke zal je dan ook niet in dit boek vinden. De werkelijkheid is dat ons systeem zo geëvolueerd is dat wat conspiracy lijkt, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is, met logische verklaringen. Bewijs voor het uiteindelijke doel van een NWO wordt in het boek door hooggeplaatsten zelf gegeven in de vorm van aangehaalde citaten.

Crash

Uiteindelijk beschrijft het boek een toekomstbeeld waarbij de wereld op een splitsing staat. De aanstaande crash van ons financiële systeem zal een grote schok teweeg brengen. De vraag is of de NWO voor de economische krach gecompleteerd kan worden of dat de wereld wederom verzandt in oude patronen waarbij oorlog en misère een tijd lang de boventoon gaan voeren. Een derde optie is dat de wereld door een bepaalde bewustwording kiest voor een nieuwe weg waarbij de toekomst zonder algehele oorlog of NWO tot stand komt. Het boek is verkrijgbaar in een papieren versie en een e-versie. Binnenkort hier op Biflatie.nl zullen delen van het boek worden gepubliceerd in de vorm van artikelen.

Een greep uit wat besproken wordt:

Ontstaan BoE, Franse revolutie, Illuminati, bolsjewistische revolutie, link communisme en kapitalisme, vorming Duitsland, WWI, Weimar, opkomst Hitler, ontstaan VS, Rockefeller-Rothschild-J.P. Morgan, Fed, CFR, depressie, BIS, WWII, CIA, vorming EU, Bilderberg, financiële crises, euro, Bretton Woods, VN, IMF, JFK, onderwijs, tax free foundations, TC, goud, John Birch Society, Iran Contra, Neocons, 911, Greenspan-Bernanke, Skull & Bones, war on terror, Libië, Syrië, China, Israël, zionisme, Rusland en Poetin, Oekraïne, wereldpopulatie, toekomst.

Rein de Vries

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • houtskool

  Enge shit. Er is m.i. wel een ‘agenda’, het geopolitieke gerotzooi echter is ondoorzichtig, je erin verdiepen is onmogelijk. Ik ben meer van controleerbare feiten zoals:

  http://www.tullettprebon.com/Documents/strategyinsights/tp0610d_tpsi_006.pdf

  Dat het papieren systeem onderuit gaat staat vast. Aluhoedjes, Bilderberg, Skull & Bones, illuminatie, vrijmetselaars, bankiers…

  Met een beetje mazzel kannibaliseren ze elkaar. De tijd van energie surplus is voorbij, groei is voorbij. 555 biljoen euro aan iou’s down the drain, binnen 20 jaar ziet de hele wereld eruit als Eritrea als de systeempooiers groei blijven nastreven.

 • houtskool

  “We all know what to do, but we don’t know how to get reelected after we have done it”

 • Interessant proces dat je doormaakte, vooral de ‘onzin’ waarmee je dan geconfronteerd wordt. Dit geldt evenzeer wanneer het debat hierover gevoerd wordt, het is dan alsof trollen de vertegenwoordigers zijn van de elite die elk constructief debat willen fnuiken. Hopend dat het constructieve debat mag zegevieren.

 • Known as R

  Ben wel benieuwd hoe bewezen gaat worden wat kaf is en wat koren is.

 • jaren tachtig

  dit is al een ouder filmpje maar het blijft het beste uitlegfilmpje over de schuldenproblematiek:

  https://www.youtube.com/watch?v=NkEtArDFNYA

 • Jojo

  Tegenstrijdig. Schrijver distantieert zich van ‘conspiracy’ (waarom noemt hij het niet gewoon ‘samenzwering’?), maar gelooft tegelijkertijd wel in complottheorieën rond 9/11 en NWO.

  9/11 Is volgens de officiële lezing en de volgende ‘war on terror’ niets anders dan de beloofde ultieme overwinning van Osama bin Laden op het kapitalisme. Wat is daar mis mee?

  NWO: een homogeen collectief van invloedrijke personen en global banks, eensgezind op jacht naar de wereldheerschappij? Sorry, forget- it. Alles wijst er op dat ‘ze’ onderling oorlog voeren om het monopolie. Teveel handen draaien zelfstandig aan teveel knoppen tegelijk. De ontstane chaos en onzekerheid (én de ontzaglijke risico’s) kunnen toch moeilijk worden gezien als ideaal klimaat voor de ‘haves’ om hun bezit te verduurzamen?
  Met andere woorden: de ‘regie’ is de leiding over het wereldgebeuren finaal kwijt.

  ‘Alles hangt met elkaar samen’ en niets is wat het lijkt.
  Soms vergeten we dat economische verschijnselen niet op zichzelf staan, maar een weerslag vormen van menselijk handelen/falen. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor andere grote problemen. Sociaal-maatschappelijk, politiek, ecologisch enz. Is er überhaupt nog één tak van sport zonder rottingsverschijnselen?
  Heeft er ooit iemand een grafiekje gemaakt van de omgekeerd evenredige ontwikkelingen van de zogenaamde ‘welvaart’ en de menselijke moraal?

  Miljardair en beursgoeroe Marc Faber, bepaald niet bekend om zijn vrome levenswandel, zette eens een voor hem merkwaardige verzuchting op zijn site: ‘Voor de verklaring van sommige ontwikkelingen in de wereld moeten we waarschijnlijk te rade gaan bij meer religieuze overwegingen’.

  • Dick S

   In het stukje staat deze zin: De werkelijkheid is dat ons systeem zo geëvolueerd is dat wat conspiracy lijkt, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is, met logische verklaringen.
   En dit lijkt mij in ieder geval een gezonde benadering – logische verklaringen. Of we het met hem eens kunnen zijn zullen we wel zien, nietwaar?
   Geef de man een kans en laat hem zijn verhaal doen, zonder vooraf te oordelen over iets wat we nu nog niet gelezen hebben. Misschien verrast hij ons allemaal nog wel!

   • Jojo

    Graag, zelfs. Dapper. Maar het voordeel van de twijfel is geen ‘vooroordeel’. Het gaat hier immers om een (subjectieve) beoordeling van de voorbeschouwing.

    • bertus

     Waarom zo angstig en wantrouwend?
     Wat verwacht je terecht meer van de schrijver, dan dat je zelf zou kunnen bieden.
     Het lijkt het meest op provocatie.

   • paul de vries

    @dick s
    Over conspiracy gesproken.
    Denk klein denk groot.
    Ik ben ooit een meisje tegen gekomen tijdens mijn studententijd, dat meisje studeerde al twee jaar dus ik mag aannemen dat ze fysiek en geestelijk volwassen was, en ik was op slag verliefd op haar. Werkelijk te idioot voor woorden. Ze sprak 2 woorden: mooi he. En… ik was verliefd.
    Echter heeft ze het ze het ook gepresteerd om me in een paar woorden verliefd-af te maken. Ik sprak haar aan op het feit dat ik haar een sms had gestuurd om nader kennis te maken en wat te gaan drinken…. sprak ze de legendarische woorden: jij stuurt ook van die vage berichten. Het was gelijk, wat mij betreft, einde oefening.
    Helaas dacht zij daar anders over. Ze ging over tot haar eigen complot-theorie. Ze gaf zichzelfs voor mij uit. Erg vervelend allemaal.
    In ieder geval komt mijn punt op het volgende neer.
    Zolang er individuen zijn die hun eigen werkelijkheid kunnen creeeren met hun daarbij behorende normen en waarden zo kunnen organisaties dat ook.
    Daarom kan ik een complot-theorie bij voorbaat niet uitsluiten.
    Al zijn er wel een hoop complot-theorieen die de plank best wel mis-slaan.
    Maar vergeet niet/nooit:
    Een echte holleeder geeft dhr Heineken de schuld dat ie ontvoerd werd. En zal nooit in de spiegel kunnen kijken ofwel aan zelfanalyse kunnen doen.
    Zo zie ik dat eigenlijks ook met menig aandelenbelegger….
    als je begrijpt wat ik bedoel.

    • Dick S

     Ja. En?

   • Dick S

    Het was niet de bedoeling kritiek op je uiting te hebben. Alleen meer iets in de trant van een aanvulling in de vorm van een voor mij heel belangrijke zin. En eigenlijk komt dat heel aardig overeen met wat ik zelf heb gelezen en denk. Maar ik zal nog moeten zien of zijn logica ook de mijne is. En daarbij denk ik dan vooral aan het geld- en/of economische systeem zoals dat er nu is in vergelijk tot het verleden. En op dit moment heb ik nog geen enkele aanwijzing, dat noch voor het één spreekt, noch voor het ander. Dat was alles.

    • Dick S

     Deze was bedoeld voor Jojo.

  • Grotendeels met je eens, mensen met doelstellingen smeden altijd complotten, vervolgens schrikken dat we deelachtig zijn aan een complot is als schrikken voor de mens dat we zijn. Het wordt nog interessanter om allerhande afweermechanismen aan het werk te zien, bizar genoeg leidt dit vaak tot de verdediging van de machtselite waarvan we zeggen er zo tegen te zijn, niet andersom. Het is een mooie denkcluster om te ontwarren, de verrassing doorgaans groots wanneer dat ook lukt, geen garantie weliswaar.

   • bertus

    Beste Werner,

    Jouw reactie lijkt op een aantal gangbare voedzame groenten en ingrediënten, die, nadat jij ze in de blender hebt gestopt en 5 min hebt laten draaien, je het in een kom kiept en voor niemand nog herkenbaar is wat het nog is of betekend.
    Probeer duidelijke taal te spreken,het valt meer mensen op.
    We zijn hier niet voor ons zelf.

    • Op wikipedia staat het zo :

     “De mens is van nature uit geneigd om mysterieuze gebeurtenissen trachten te verklaren. Zeker als ze een emotionele impact hebben. Wanneer een directe oorzaak ontbreekt of er onvoldoende achtergrondgegevens voorhanden zijn slaat men automatisch zelf aan het speculeren. Men probeert dan allerlei informatie over de geheimzinnige of onopgeloste kwestie te verzamelen en aan elkaar te linken. Op basis hiervan zoekt men dan een bevredigende theorie, meestal beïnvloed door hun eigen persoonlijke overtuigingen. Er wordt ook steevast een groepering of persoon gezocht die baat zou hebben bij het mysterie. Meestal hebben de aanhangers reeds vooroordelen of wantrouwen tegenover deze figuur of instantie en gebruiken ze hen simpelweg als zondebok. Er wordt dan automatisch van uitgegaan dat deze mensen tot alles in staat zijn. Aanhangers gaan dan ook enkel akkoord met deze wilde geruchten omdat hun eigen vooroordelen erdoor bevestigd worden.”

     https://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie

  • Rein de Vries

   Hallo Jojo,

   conspiracy is dagelijks leven en logisch, het gebeurt continu.. alleen heb ik het boek beperkt tot verifieerbare `samenzweringen`.. Ik ga niet de reptielen zoeken in mensen die ik niet ken..

   NWO: een homogeen collectief van invloedrijke personen en global banks, eensgezind op jacht naar de wereldheerschappij? Sorry, forget- it.

   Toch wel, better believe it.. maar niet homogeen wel vaak dezelfde belangen.

   De ontstane chaos en onzekerheid (én de ontzaglijke risico’s) kunnen
   toch moeilijk worden gezien als ideaal klimaat voor de ‘haves’ om hun
   bezit te verduurzamen?

   Door chaos kan je de maatschappij veranderen en dat wil de elite nou juist… het hoe en waarom wordt allemaal uitgelegd..

   Het wordt lastig om het boek in een aantal artikelen samen te vatten maar ik ga een poging doen.

   Eind van de week eerste artikel met een deel van het boek. Waarschijnlijk over het ontstaan van de Fed.

   • Dont Underestimate

    Rein , baas, de werkelijkheid is binnen the matrix ultiem moeilijk uit te leggen…

    The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.

   • Jojo

    Wij zijn en blijven benieuwd…

   • houtskool

    Yep Rein, er is een “agenda”; de agenda van het collectieve bewustzijn van de reptielen dat ze elkaar nodig hebben om het systeem in hun voordeel te laten werken; macht bij een klein elitair groepje. Nu maar hopen dat de parasieten zich niet kunnen vormen tot een nieuwe (resistente) streng. Maar zoals het plebs de stoelendans van het bestaan tracht vol te houden, zo is het elitair gezelschap bezig met zakdoekje leggen.

    • Money as debt

     Hihi zakdoekje leggen , niemand zeggen… Het lijkt soms ook wel op een potje Risk of Kolonisten van Catan.. Havens en grondstoffen ruilen of kopen om te winnen.. zoiezo de andere spelers uitschakelen want dan ben je winnaar..

     • houtskool

      De apenrots, Money as debt. Strijd binnen elke cirkel om de rots, voor de grootste boot op de top, tot helemaal onderaan; heb je wel te vreten vanavond.

      Daarom; concurrentie is strijd, en strijd is voor apen. Er moet een collectief bewustzijn ontstaan dat de laatste stuiptrekkingen van groei kan omturnen in een ‘sustainable’ wereldbeeld.

      De groeidoctrine krijgt de meeste aandacht helaas; daarom noem ik de apen op de top ook ‘systeempooiers’; valt groei weg, kunnen ze hun sociopatische gedrag niet langer profileren en zullen ze samen met ons in het zand hun kostje moeten vergaren. En daar hebben ze geen zin an..

      Het gebrek aan energie-surplus is gecompenseerd met (teveel) schuld.

      End of the road Money as debt. Period. En vergis je niet, een nieuw geldsysteem blaast vrijwel direct op, —> economie is slechts een verlengstuk van energie, gerotzooi met excelbestanden helpt geen ene moer tegen zwaartekracht.

    • jelmer

     he houtskool jong,
     Het goede frijdag accoord tussen de catolieken en de protestanten kwam vooral tot stand op basis van de toekomstige geboortesijvers.
     1 van de 2 parteien wist dat ze in een meerderhijd zouden komen met betrekking tot de befolkingschroei.
     Soort soekd zoort. (tering het spellingloos typen gaat me zteeds moeilijker af dus iemant gaad efen mein dekst foor me tiepen.
     Ik heb ergens deze week een documentaire gezien over een man die vond dat ie een te kleine piemel had. Wat bleek? Gorillas hadden nog steeds kleine piemels anno 2015. Ofwel waarom hadden/hebben mannelijke mensapen anno 2015 grotere piemels dan gorillas? Omdat mens-apen-vrouwtjes (sorrie maar in mijn opinie blijven mensen toch ook gewoon dieren vandaar mens-apen) bewust kiezen voor mens-apen-mannetjes met een grotere piemel.
     Nou goed, zijn hele documentaire ging over zijn te kleine piemel en dat ie eigenlijks een grotere piemel wilde.
     Best wel kansloos.
     En volgens de geld-junk is alles te koop. Ook een grotere piemel. Toch…?

  • bertus

   De ware leiding over het wereldgebeuren is de regie zeker nog niet kwijt.

   • Jojo

    Wie is dat dan, volgens u? Wordt het niet tijd om de schijf enigszins te ‘defragmenteren’?

  • jelmer

   @disqus_Vq6T7fuUT5:disqus

   de enige relichieuze overweging die ik op dit moment kan bedenken is de overweging van sovte of harde dopamine-achtige middelen.
   Ik heb laatst ook het boek van john de m. gelezen, tv-maker, en kwam tot de konklusie dat het een werk-junk/ondernemers-junk betreft.
   Doe ik ‘m daar tekort mee?
   Ja en nee. Ik heb bijzonder veel respect voor de energie die hij kan steken in zijn onderneming. Echter vind ik ook dat er een bepaalde diepgaande oppervlakkigheid in sguilt.
   De mooiste metafoor die ik kan bedenken zijn de vogelbeschermingsclups van de 20e eeuw. Stokjes steken bij kievitsnesten in de jaren ’90. Ideaal voor de vos om te traceren. Echter goed bedoelde tegenarchumentatie werdt niet gewaardeert door de politiek-korekte-fascisten immers de samenleving is maakbaar net als de tbs-er en de immichrant.
   Anno 2015 zien we dat boeren nog steeds te vroeg hun wijlanden maaien en dat er megastallen komen om te kunnen foorsien in de melkproductie van china.
   De kievit is gedecimeerd ten op zigte van de aantallen van de jaren 90.
   Zoals het voetbalteam voetbald zo zit de teammanager in elkaar.
   Ofwel als John de m. een junk is dan zijn zijn collega’s dat ook.
   En vergeet niet; soort soekt soort.
   Maar welligt dat de junk in staat is om best wel creatieve oplossingen te bedenken ten aanzien van maximale melkproductie en het voortbestaan van de kievit.
   Maar zoals ik het nu kan inschatten gaat dit ten koste van een andere variabele.
   Net zoals een te hoge alcohol consumptie ten kostte gaat van de lever. We kunnen aan symptoom bestrijding doen of aan oorzaak-bestreiding.
   De junk gaat waarschijnlijk kiezen voor symptoombestrijding.
   Vergeet niet;
   een junk kan alleen gedijen in een voor de junk korrekte omgeving.
   En de junk is heel goed in staat om die omgeving af te dwingen.
   Met bijvoorbeeld een monetair systeem als middel…
   Of
   Als doel op zig…

 • Titia Konijn

  Graag wil ik u attent maken op het volgende filmpje van usawatchdog.com , waar meerdere interessante interviews te zien zijn.

  http://usawatchdog.com/bigger-financial-meltdown-starts-before-end-of-year-doug-casey/

  • Heel interessant om de reacties eens te lezen, het lijkt er sterk op dat de bevolking – waar dan ook – het roerend eens is over bepaalde zaken.

 • Bie Zonder

  Wat het artikel betreft : het woord complot of samenzwering is slechts een klank die associaties in ons hoofd oproept, die verbonden zijn aan ons aangeleerd denkpatroon.

  Het is het beste altijd om het geheel terug te brengen , zonder alle stickers, ballonnetjes , toeters en bellen, naar de kern.
  Zie het zo, vergelijk het met een bedrijf, en dan een bedrijf in het systeem waarin we in leven.
  Bij de belastingdienst, zoek het maar op, wordt je niet als bedrijf gezien wanneer je niet het oogmerk hebt winst te maken.

  Dat te weten geldt dus dat het maken van winst , de eerste intentie is.
  ALLE, maar dan ook werkelijk ALLE middelen heiligen het doel.
  Uitknijpen van de werknemers, minimalisatie van de productiekosten tegen de zelfde verkoopprijs van het eindproduct. Marketing natuurlijk, om via reclame een benodigdheid te creeren voor de klanten. Investeren, geld lenen , met als belofte de winst in de toekomst.

  Met als resultaat dat de top van het bedrijf de grootste winsten pakt, en de de onderlaag, vanwege de winstmaximalisatie op minimaal niveau blijft.
  Om nog meer omzet te creeren, nog meer winst te hebben, koopt het bedrijf een concurrent op, met als doel , nog meer te verdienen.. meer meer meer meer.. groter groter groter.. the american dream.

  En uiteindelijk…na lange tijd hebben we nog 1 bedrijf.
  Een wereldbedrijf zou je zeggen… maar dan niet in de betekenis van dat woord.

  Tot zover het voorbeeld in het klein.

  De piramide van het systeem waarin we nu leven waarbij met het oogmerk van winstmaximalisatie voor de weinigen , ten koste van de velen, is wat we zien.
  Alles is , letterlijk over de top. Door het systeem zoals het is.

  Het probleem is echter, op het laatst wordt er zoveel geproduceert en zijn er zoveel schulden met de belofte van winst , maar is de massa zo uitgeknepen dat er geen consumenten meer zijn. En dan??

  Een op schulden functionerend leven iedereen dansend op de bubble….

  Oorlog is een oplossing….zoals bewezen in het verleden.
  We gaan het zien. Het zijn vreemde tijden.

  • Rutger

   Mag ik daar het volgende aan toe voegen, Bie?

   Het systeemdenken in het systeem zoals het nu is kweekt oneerlijkheid , hebzucht , en gaat tegen alle natuurwetten in , waarbij het ook nog menselijk vertrouwen en menselijke communicatie in de weg staat.
   Zoals Jacque Fresco al zei in zeitgeist:

   Wanneer je een winkel hebt, en je verkoopt vazen, en er komt een klant, dan ga je niet zeggen : in de straat verderop verkoopt iemand dezelfde vaas voor goedkoper.

   Wat hij ook zei:

   Wanneer je naar de dokter gaat en die zegt dat je een nieuwe nier nodig hebt… kun je niet meer weten, vanwege het winstsysteem, of je echt een nieuwe nier nodig hebt… of dat hij zijn nieuwe jacht moet afbetalen.

   Dat was wel iets om over na te denken voor mij.

   mvg

   Rutger

   • Mooi voorbeeld inderdaad, het zal ook niet zomaar zijn dat depressie DE ziekte van de 21ste eeuw wordt genoemd. Volgens het winstdenken zouden we dat moeten cultiveren, het gezond verstand laat weten dat zoiets absurd is. Hiermee zeggend dat de depressie compleet is, ter getuigenis het economische analfabetisme waar we blijkbaar – tegen beter weten in? – geloof aan blijven hechten.

    • Job Servator

     Gaat ie weer. Bladiebladie bla, energie slurpend en zuigend, de discussie terugbrengend op aangeleerd begripsniveau van geleerden , weg van de kern, weg van de gewone mens.

     Way to go Werner… schreef al een reactie op je verderop, maar je steunt mijn punt weer met je zogenaamd geleerde reactie.
     Mag ik zeggen dat je zo nep aanvoelt als een implantaat of een kunstbeen?
     Ik vertrouw je werkelijk voor geen ene meter, meneer Werner.
     Volgens mij wordt je betaald voor het scheppen van verwarring met je mooispraak…om de discussie hiermee nee te halen.

     Ik reageer niet vaak, maar ik moest dit echt even kwijt.
     En ik ben benieuwd naar je volgende bord Mooispraak spaghetti.

   • Money as debt

    @ Rutger , Met het oog op het verhaal van die dokter moet je vanavond Zembla eens kijken..

 • Stranger

  Vandaag hoorde ik van een goede vriend , dat hij een klant had die wat kwam kopen,een laptop, en ineens begon over het feit dat hij dat kwam doen , zolang het nog kon.

  Ow? zei die maat van me. Ja, zei die klant: ik werk bij de EU , en zoals het er nu voorstaat ziet het er uit dat het niet meer lang gaat duren voor heel die EU uit elkaar valt.

  Ja…. maar das iets wat ik al jaren denk, zei mijn maat.
  Klopt, zei de klant, maar de instroom van de vluchtelingen is alles in een zodanige stroomversnelling aan het brengen, dat het nu niet echt heel lang meer gaat duren voor heel het zooitje neergaat.
  Nou… zei mijn maat, maar eigenlijk zou dat helemaal niet zo verkeerd zijn, want ik heb er eerlijk gezegd niet zo’n hoge pet van op…

  Dat kan wel zijn, zei die man, maar wat gaat er dan gebeuren , en hoe lang gaat dat duren voor we t weer een beetje normaal op de rit krijgen om normaal te leven… en wat ie ook zei: het zou me ook niet verbazen als er oorlog van komt.

  Aldus een werknemer van de EU.

  Ik wou t graag delen, heb gevraagd aan mijn maat of het mocht.
  Bij deze.

  • Misschien wordt het gewoon tijd om niet meer te doen alsof we van niets weten, internet staat bol van de sociale alternatieven. Het vergt slechts een minimale mentale inspanning om ze ook toe te laten tot het mainstream denken.

   • Job Servator

    Werner, weet je wat goed voor jou zou zijn?

    Dat je al je praatjes die je geleerd hebt op college, waarvan vaak een aantal door de gewone mens opgezocht moeten worden in de Dikke van Dale, eens achterwege zou laten.
    Ik bekijk nu al een tijd je reacties en ik voel niet meer sympathie voor jou dan dat ik voel wanneer ik een foto zie van een alles weglachende of uitlachende Mark Rutte of welke mooiprater dan maar ook , op welk politiek niveau dan maar ook.
    Glibberend en glijdend. Zoals er over Nieuwsspraak wordt gesproken door George Orwell in 1984 , maak jij aanspraak, samen met alle politikers die ons uiteindelijk allemaal in de luren blijken te leggen, op de titel : Mooispraak.
    Gefeliciteerd!

    Maar zoals Einstein zei: Wanneer je het niet in eenvoudige bewoordingen kan uitleggen, dan begrijp je het blijkbaar zelf nog niet.

    Mooi gesproken, Werner! Heel mooi!

 • Dre

  Alles hangt samen ja, totdat iets, een situatie/gebeurtenis alles ontwricht. Dan is het ieder voor zich en zijn er geen verbanden meer te vinden . Zorg maar dat je er klaar voor bent. Die dag gaat namelijk nog wel komen.

  Ben benieuwd naar de stukken! Tot wanneer er internet beschikbaar is.

  Moet ik toch maar het boek kopen. Voor de zekerheid.

  • Prepski

   Koop meer boeken.

   Ik heb een volledige boekencollectie on survival. Met inkt op papier.
   Dat valt nooit weg wanneer het internet, grotendeels gecontroleerd vanuit america, eruit gaat.

 • Piet Pineut

  De kern waar alles om draait is de menselijke hebzucht. Een samenzwering of NWO, of hoe we het ook allemaal willen noemen, de natuurlijke begerigheid van de mens is in wezen de oorzaak van het falen van een systeem. Een systeem die in elke volgende (gouden) eeuw weer opnieuw tot leven komt door de golfbewegingen van wederopbouw en groei, met vervolgens de krimp en de afbraak door onrust en oorlogen die altijd naar een climax groeien. Een climax die door de mens wordt gecreëerd. In een tijdvak van economische groei zal
  ieder mens trachten een graantje mee te pikken en proberen mee te kunnen snuiven met de vooruitgang. Stilstand is achteruitgang is het credo. In een periode van welvaart geldt ook het recht van de sterkste. Het zit dus automatisch ingebakken in ons systeem van handel drijven waarin we met alle middelen zullen trachten er iets meer uit te slepen dan de andere ‘concurrent’. In de lange golfbeweging van economische groei bewegen zich de korte golven van economische neergang. Telkens is er een kleine reset die de boel weer op gang moet brengen, al dan niet door stimulerende maatregelen. Aan het eind van de lange golfbeweging zal vaak blijken dat er een kunstmatige groei is gecreëerd en loopt automatisch de welvaart op z’n eind doordat de massa achterover is gaan leunen. Er is nu in de westerse wereld een lange periode van betrekkelijke rust na de 2e WO. In de lange periode van groei krijgen we aan het eind daarvan het beeld van een samenzwering van de rijke elite doordat de geldstroom binnen onze samenleving altijd als een magneet wordt aangetrokken door het grote geld van de machtigen der aarde. Geld maakt macht, veel geld geeft nog meer macht. We zijn van kleinschalige ondernemingen ontwikkelt naar grootschalige en vanaf daar naar
  multinationale ondernemingen. Deze multinationals trekken nu aan de touwtjes. Klinkt als een complottheorie, maar m.i. een automatisch verschijnsel in een welvaartmaatschappij die op z’n eind loopt. De verschillen tussen arm en rijk zijn te groot geworden en gaan ook weer
  automatisch leiden tot spanningen. Totdat het elastiek knapt. De spanning is nu mondiaal behoorlijk opgelopen en ook in de binnenlandse politiek zien we een polarisatie. Vaak komt er dan de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Dat is dus waar we naar moeten uitzien. Het zou de immigratiecrisis kunnen zijn, maar heel goed een ander ‘fenomeen’. Het lijkt duidelijk dat de schuldencrisis een climax heeft bereikt en dat centrale banken zijn uitgepoept.
  Het is wachten op de trigger.

  • Willy Wonka

   Je hebt hierin ultiem gelijk, Piet.

   Er is een verandering in bewustzijn nodig.
   MAAARRR … wanneer je dat als een van de eersten beseft zul je geduld moeten hebben tot 51 procent van de massa dit begrijpt.
   In dit systeem is tevredenheid van het individu dodelijk voor het geheel.
   In deze omgekeerde satanistische psychopaten wereld…

   Onderschat de goddelijkheid niet waaruit de mens , met vrije wil is gecreerd, uiteindelijk op zoek naar de bron is ..

   Kan geen Satantje of Wetiko of hoe je het dan ook maar noemt aan helpen.
   Wij zijn eeuwig levende wezens….. en wat we nu zien is slechts motivatie via pijn op weg naar het het licht. Pijn is onze enige motivatie. Anders zouden we alles laten zoals het is…cozy… by the fire.. the endless circle 🙂

   https://www.youtube.com/watch?v=4ahHWROn8M0

   • Nostradamus
    • The suspect

     Morgen weer allemaal eruit he , op wekker 7.

     We moeten geld verdienen!!
     Dat eigenlijk alles upstream verdwijnt naar de heersers, maakt niet uit…

     Op je facebook zet je gewoon:

     Blij met mijn job! Kan gewoon in mijn huisje blijven wonen ! En kan het ook nog warmhouden! Kan nog eten kopen voor mijn familie en 3x in het jaar met mijn kinderen naar de efteling…. Life is a dream to me!

     • jelmer

      he jong, suspekt
      die eurosjopper volle melk met vodka laat mij niet onberoerd. Ik zat net je berichtje staan en las het woordje job.
      Ik ben wel weer eens aan een blow-job toe. Ik zal eens kijken hoe ik dit probleem deze week ga oplossing met mijn bitcoin.
      En ja suspect ik ben best wel lam op het moment van schrijven.
      De kans is inmiddels hoger dan 50 % procent dat ik ergens verderop deze week heel hard moet lachen om mijn eigen bericht omdat ik dan niet meer weet dat ik hetzelf geplaatst heb.

      Mvg,
      de mazzel
      und
      spater (dat is later maar kan de a unlaut niet vinden)
      (spater in dezelfde betekenis als zijnde mazzel by the way)

    • Rolling Stone

     Piet, je bent best bewonderingswaardig..

     Beseffend dat je door heel je leven bedonderd bent door je werkgever.. en zeker wanneer het ook nog de zogenaamde overheid betreft, dan ook gewoon schrijven , op dft ook… nou moet ik werken tot mijn 70e…

     Jezus zei: keer hun de andere wang toe wanneer je geslagen wordt, en : de laatste zullen de eersten zijn…

     Wanneer je , zoals ik , gelooft in een eindeloos voortbestaan van de ziel , dan is deze satanistsche , materialistische wereld de hel.

     Niet voor niks zei de gevallen engel, de satan, of noem m maar wat je wil, tegen Jezus: maak een kniebuiging voor mij en je mag alles wat je ziet.. al deze materie hebben,,, hij heeft ons niks anders te bieden.

     Ik heb het al eerder een keer gehad over de omgekeerde wereld. Nou ik zal je zeggen de echte wereld is de wereld in je hart.
     Maar dat betekent niet dat wij met zijn allen niet op mogen treden!!
     Jezus himself jaagde ook de geldwisselaars de tempel uit..

     Be nice… until its time to not be nice… en dat geldt zeker in de huidige tijd!

     https://www.youtube.com/watch?v=PHqIC1lvOS0

     • bobbie

      Geweld is geen optie, volgens degenen die het alleenrecht hier op claimen te hebben. Mooi he..

      Het enige is wel dat dit is waar ze op lijken terug te deinzen.
      Zie de pasgeleden voorbeelden wbt de azc protesten.
      Blijkbaar is dat nog het enige waar de prietpraters op reageren. Het zij zo. En onthoud het.

 • bertus

  Volgens mijn inzichten, begon alle ellende al ten tijde dat personen of heersers de macht over leefgemeenschappen, dorpen, gebied of land namen en kregen.
  Dan denk ik aan Egypte,Maya,China,Ottomaanse rijk, Romeinen en wat daarvoor nog zat.
  Allen met het doel: vergaren van macht en rijkdom voor een selecte groep.
  Met als gevolg: Lijfeigenen, belasting, plundering, onteigening, onderdrukking, rechteloos en bezitloos.
  Met de uitvinding van de stoommachine en de ontdekking van elektriciteit en de toepassingen hiervan op spoorweg, fabrieken kwamen steden tot ontwikkeling waar mensen in fabrieken en mijnen gingen werken en vanaf hier ging het helemaal mis.
  Mensen uit hun natuurlijke omgeving gehaald, om ze voor een hongerloon geestdodend te laten werken in de fabrieken en kolenmijnen.
  Er zijn materiële verschillen met toen, maar wat zijn de wezenlijke verschillen met toen.

  • Treesje

   Technologie is winst gebleken voor de enkelen.
   Wij hebben als mens niet veel nodig om ons geestelijk te ontwikkelen.
   Allen varen we daar persoonlijk en als geheel wel bij , zonder de enkeling rijkdom te verschaffen.

   Is dat spiritueel genoeg voor je Bertus? Kun je dan je viva-newage praatjes waarbij je zelf in het middelpunt van de boodschap staat, loslaten?

   Kun je onzichtbaar belangrijk zijn?

   • Barry Butsers

    Kleine groepen mensen die in zelfvoorziendendheid leven, in zelfbeschikking.. en in contact met ander groepen om materie en ideeen te delen met elkaar in een netwerk.. zodanig de macht te verdelen en lowtech iedeeen op te bouwen..

    Misschien is onze moderne maatschappij met ons internet achtehaald door onze basis menselijke behoeften.. Wa denkte?

   • bertus

    Beste Treesje,

    Als je al mijn reacties zou nalezen, zou je er achter komen wat ik werkelijk in het middelpunt van de boodschap heb gezet.

    Als je hier de moeite voor zou nemen, word je wijzer.

    • Nolleke

     Dat ik wijzer zou worden is een ego belofte die je zelf niet kunt bevatten..
     Je kent mij niet maar gaat er van uit dat je slimmer , ontwikkelder of bewuster bent dan mij.. zegt veel over den Bertus..

     De leut he, wijze meester 🙂

     • bertus

      Weer een andere naam?

      Taalkundig wel, maar dat kan aan het tijdstip en promillage gehalte liggen.
      Het ga je goed!

     • Een bewonderaar

      Echt Bertus… intligenter en spirietueler en doorziender als jij kom je zie niet vaak tegen… hulde hoor!

     • bertus

      Bedankt, vertel eens wat meer over je zelf.

  • jelmer

   he jong bertus,
   vergeet niet dat die psychisch gestoorde lui a la kim jong nogwat (zoals in noord-k.) een voedingsbodem nodig hebben.
   Ofwel als dat soorte van leiders de baas kunnen uithangen, zecht dat ook wat over de voedingsbodem.

 • Enoch

  Wat, Drm en Karl , wanneer God nu eens niet fysiek ingrijpt maar het Christus-bewustzijn op ons als mensheid laat neerdalen…
  De eerste die zonder zonde is werpe de eerste steen…

  Er was een man, die tijden een vloed op zijn dak was gekropen..
  Het water steeg en hij zag dat hij ging verdrinken, was bang als een wezel..

  Een boot kwam langs en hij zij, vaar maar verder! God gaat me redden!
  Bij een 2e boot zie hij hetzelfde.
  Er kwam een helicopter… die een touw uitgooide…
  Klim naar ons omhoog riepen ze ! Nee zei de man! GOD gaat me redden!
  Uieindelijk verdronk de man. Het was een goede man… in de hemel vroeg hij aan God:
  Waarom hebt u mij niet gered???

  God zei: ik heb 2 boten en een helicopter gestuurd!
  Een beetje initiatief had je gered.

  Vrije keuze schept verantwoordelijkheid, lieve broeders…

  • bertus

   Grappige benadering.

   Volgde die man zijn gevoel en intuïtie, of z’n verstand?

 • bertus

  Opeens veel nieuwe gezichten hier op de site en toch een paar bekende stemmen.

  • Peuter

   Jij hebt ook alles door he!
   En daarbij nog niet je zelfingenomen spirituele inzichten genoemd… man…
   Was ik toch maar 10 procent zo spiritueel. Dan pas zou mijn leven zin hebben.

   Groot respect hoor!

   • bertus

    Je bent net zo “Spiritueel” en hebt minstens zoveel inzichten als ik of een ander bewust iemand.
    We zijn allemaal 1.
    Als je naar je eerlijke bewustzijn luistert en op vertrouwd, dan komt het allemaal goed voor jouw en je dierbaren.

   • bertus

    Het lijkt mooi, als je een hogere gevoeligheid hebt dan het gemiddelde.
    Maar besef wel, dat het vaak confronterend wordt opgevat en het je doorgaans niet veel waardering oplevert.
    Je zal, wat je gekregen hebt, als een zekere belasting je rest van je leven in je rugzak mee moeten dragen en je kan het ook niet zomaar even lozen, omdat het bij hoort.
    Besef wel, dat je met de consequenties, gevolgen en onbegrip goed moet kunnen omgaan, anders wordt je er zelf slachtoffer van.

 • Prospect

  En even ter wille van de discussie, ik ben verward…. zijn we nou deel in onze strijd tegen dit nieuwe romaanse rijk , deel van The Judeas People Front, of The Peoples Front of Judea???

  Best belangrijk om daar een discussie over aan te gaan in onze strijd tegen de Romaanse oneerlijkheid he…

  https://www.youtube.com/watch?v=gb_qHP7VaZE

  • bertus

   Wel apart, “je bent verward”, maar vind het belangrijk om daar een discussie over aan te gaan in onze strijd.
   Waar wil je precies een discussie over voeren?

 • Grasshopper

  Vredelievend zijn betekent niet dat je de capaciteiten moet missen om diegenen die niet vredelievend zijn op hun plaats te zetten.
  Een training hierin kan geest en lichaam en medemens dienen.

  “While combat efficiency is a primary function of Shaolin Kung Fu, a
  more immediate and useful benefit in our law-abiding society is
  attaining radiant health and vitality.”

  • jelmer

   he jong grasshopper,

   ik spreek geen frans.
   eeeh kun je het ook in het engels doen?
   maareh oud hollandsch mag ook.

 • Money as debt

  Toen Dick hier met twee aliassen begon te reageren was ik daarover not amused… Wat er nu allemaal gebeurt is heel jammer te noemen.

  • Dick S

   Ho, ho. Ik ben daar helemaal niet mee begonnen, dat heb je helemaal mis. Walletje bij het schuurtje laten hoor. Buitendien was dat 1 alias. En wat je nu jammer noemt is gewoon het gevolg van het lekker anoniem reageren. Buitendien heb je zelf ook je naam aangepast. Voordeel van het lekker anoniem blijven. Maar misschien komt Doornroosje wel weer eens, wie weet.

   • Money as debt

    Hou het verder duidelijk Dick ! Ik zeg nergens dat jij ermee begonnen bent !! Ik zeg dat TOEN je ermee begon ik daar niet van gediend was ! LEZEN !!! Mijn verandering van naam heb ik allang uitgelegd en dat heb niets met anoniem te maken maar met duidelijkheid ! Heb al verschillende keren mijn mail adres geplaatst hier dus hou op over anoniem zijn ! Als je met Dick EN Doornroosje reageert heb je toch twee aliassen !? Sjezus wat triest zeg…, dat ik dat moet uit leggen..
    Walletje bij het schuurtje laten.. pfffff lees eens goed.. voor je jezelf om niets gaat verdedigen..

  • jelmer

   ach money as debt
   zeur niet zo.
   Morgen nieuwe ronde nieuwe kansen.
   Jezus man. Het hoeft niet altijd sirieus te sein.

  • Jelmer

   ach money as debt,
   zeur neit so jong, ’n beetje lol mit ’n buorreltje op moet kunnen myn jong.
   We moeten av en toe relatiferen.
   toch…?
   Al dat vinanzieel moenetair gen’uuzel valt nie mit.
   Ik heb vanavond een film gezien op rtl 5.
   Ging over klimaatverandering.
   Er was een zin bij in de ondertiteling die me is bijgebleven.
   Latijns-amerika gaat onze families opnemen als we hun schulden kwijtschelden. Ofwel het waren gezinnen die vanuit de VS naar latijns-amerika moest verkassen.
   Het kan ons allemaal tegenzitten als land, als organisatie als individue dat maakt dat iedereen inmiddels links is geworden zeker na lehmann 08.
   Echter ben ik ook voor marktwerking op de juiste manier. Ofwel ik ben voor een principiele beloning als je iets goeds doet. Al vind ik wel dat de beloning voor sommige zogenaamde top-managers bij voorbaat te achterlijk hoog is. Ofwel dat gaat werkelijk nergens meer over. Een proces dat gestopt moet worden. Ik heb dan ook met groot genoegen kennis genomen van de rechterlijke uitspraak ten aanzien van loek h. Een prominent vvd-lid.
   Het kaf moet van het koren gescheiden worden.
   Ik heb loek h. als mens best wel hoog zitten.
   Maarreh hij had veel veel veel beter bij de les moeten zijn. Volgens mij had pim f. hier ook fundamenteel terechte kritiek op.

  • strafke

   ach money as debt:

   zeur niet zo
   niet zo moeilijk doen kameraad
   het doel is de boodschap
   de aliassen zijn het middel

 • Money as debt
  • Dank voor link, beetje ironie ten top. Chili bestelt munten in Nederland maar vindt ze niet goed, Nederland krijgt vervolgens een boete voor wanprestaties. Hoeveel kost het eigenlijk om geld te drukken? Betaalt Chili dan de nieuwe munten met de oude?

  • Het gaat blijkbaar over oxidantvlekjes : “Die opdracht verliep moeizaam. Een nieuwe verpakkingsmachine werkte niet goed (tegen de producent loopt een juridische procedure) en door ‘oxidantvlekjes’ kwamen de munten niet langs de Chileense inspectie. KNM was verplicht om boetes te betalen vanwege wanprestatie.” Ook een complot?

   • houtskool

    TTIP verdrag Werner; de mogelijkheid om bedrijfstegenvallers te socialiseren. Met bijbehorende excessen zoals hierboven.

    Karl zou zeggen: ik wil mijn muntjes onbevlekt ontvangen.

    • Leuk verdrag, ook minder leuk als een radicale mentaliteitswijziging uitblijft.

    • Dick S
     • houtskool

      Ja, heb paar keer email contact gehad met de auteur. We zitten wel op 1 lijn laat ik maar zeggen.

      Systeempooiers hebben moeite met grenzen; dat begrenst namelijk hun ambities. Zo ook met goud en zilver als geld, daar kan men niet grenzeloos mee spelen, wat ons heeft gebracht in de huidige zeer onstabiele situatie van de hefboom der eeuwige groei die in reverse gaat. Het reverse debt system van Werner & co kan dit begeleiden, fundamenteel echter is dat niet voldoende.

      De gratis geld emotie wordt uitgebuit door de politiek, waardoor het fundament afbrokkelt onder elk fiat geld systeem. De produktiviteit daalt door een afnemend energie surplus; dat blaast het hele iou circus op dat haar bestaansrecht ontleent aan groei.

      De auteur beschouwt goud en zilver als opslagmedium van energie, fundamentele waarde. Denk er eens over na, hij heeft m.i. een punt. Een goed punt.

     • Dick S

      Dat laatste was nou precies waar het om ging. Zelf zie ik het iets anders nl. een unadulterated goudstandaard, maar dat is inmiddels wel bekend dacht ik zo.

 • Money as debt

  Even wat anders , pas op een rommelmarkt een boekje gekocht over de Nederlandse munten vanaf 1806 tot heden en hun waarde.. Staat er in het voorwoord dat er met de waarde berekeningen vanuit gegaan is van de goud en zilver koers op 30 mei 1986 !
  Zilver 410 gulden per kilo..
  Goud 28400 gulden per kilo..
  anno nu…,
  Zilver 445 euro per kilo.. is 980 gulden !
  Goud 32800 euro per kilo.. is 72282 gulden !
  Wat me opvalt is dat zilver/goud verhouding nagenoeg hetzelfde is gebleven.. Kon ik in 1986 1 kilo goud ruilen tegenover 69 kilo zilver… Kan ik in 2015 1 kilo goud ruilen voor 73 kilo zilver..
  Is maar 4 kilo verschil dat de verhoudingen sinds 1986 uit elkaar gelopen zijn.. Terwijl door velen gezegd word dat het veel verder uit elkaar gedreven is en zilver zo ondergewaardeerd word..

  • Ik neem aan dat het hier over de vrije markt gaat, hoe ligt de verhouding met de waarde die op overheidsbalansen (cfr goudstandaard) staat?

   • Money as debt

    Hetgene wat ik interessant vind heb ik duidelijk uitgelegd. Waarom beantwoord je in het appels en peren verhaal ? Ik probeer duidelijk de verhouding tussen goud en zilver aan te snijden ! Blijf met je antwoord dan in die richting denken of begin je eigen draadje..
    Middelkoop zegt ook dat zilver de laatste jaren in verhouding tot goud ZOOOO ondergewaardeerd is dat het wachten is op een mega waardestijging.. Met mijn berekening laat ik zien dat dat wel meevalt en het sinds 1986 aardig gelijk op blijft gaan met rond de 70 kilo zilver voor een kilo goud..
    Al bijna 30 jaar… Daar zou ik wel een mening van iemand over willen zien..
    NIET over de balans van landen die weggezet zijn tegen een schijntje ten op zichte van de waarde nu per ounce..

    • Omdat het hier gaat over complotten gaat, herinner nog Abe Lincoln die destijds zilvermunten wou invoeren als complementaire munt om de economie te herstellen. De elite heeft toen goud opgedrongen waardoor dat niet kon doorgaan, iets dat men vandaag schijnbaar nog doet om de bevolking te misleiden. Als dat eenmaal duidelijk wordt dan zou de prijs van goud – in tegenstelling tot wat Middelkoop denkt – ook drastisch kunnen dalen. Op basis van je berekening kunnen we ons inderdaad de vraag stellen wat Middelkoop z’n drijfveer is, andere zaken (cfr Big Reset) stelt hij ook totaal verkeerd voor.

  • jelmer

   at money as debt:
   een donders interessante vergelijking.
   En dat meen ik.
   Ik ben benieuwd wanneer genoeg voor jou genoeg is.
   Ofwel wanneer heb jij genoeg geldt?
   En, als je geen ondernemer/werk junk bent, wat ga je doen met je frei teid?

   • Money as debt

    Het is me een genoegen om je te kunnen melden dat het wel genoeg is zo..
    En mijn vrije tijd word vaak opgevuld met vissen , varen , beetje bushcraften.. Beetje rommelen in de natuur zeg maar…
    Ben geen ondernemert en geen werk dus nu heel veel vrije tijd..

    • Jelmer

     at money as debt: hmm
     misschien moeten we eens een borrel drinken.

  • houtskool

   Historische ratio is 1:16. Stock to flow ratio is weer een ander verhaal. Bovendien kun je waarde niet uitdrukken in fiat geld, als vandaag de papieren markt voor edelmetaal zou instorten krijgt de ‘waarde’ van goud en zilver ineens een nieuwe dimensie; vraag & aanbod, ongesensureerd!

   • Dit in de veronderstelling dat we ons blijven verankeren aan edelmetalen uiteraard, dit wordt geheel anders wanneer sociale innovaties maatschappelijk gehonoreerd worden aangezien economie dan heel anders wordt gezien. Monopoly is nu eenmaal niet vergelijkbaar met een economie waarin mens en milieu centraal staan. We zijn alvast benieuwd wat het finaal worden zal.

    • Dick S

     @ Werner. Alsof goud en zilver sociale innovaties in de weg zouden staan. Wat het wel in de weg staat is o.a. eenheidsworst en gelijkheid. We danken juist alle sociale innovaties door alle eeuwen heen aan goud. Goed en slecht, maar dat zijn menselijke trekjes en heeft als zodanig niets met goud te maken maar met human action.
     @ houtskool. De historisch gemanipuleerde – voor zover je daarvan kunt spreken – ratio is 1: ca. 16. Sinds het loslaten van de goudstandaard is het pas gaan stijgen.

     • Goud en zilver doen op zichzelf niets, het zijn steeds mensen die het systeem bonafide of malafide gebruiken. Door deze systeemmanipulaties kom je tot een punt dat het systeem de mensheid gaat dicteren met alle gevolgen van dien. Mensen gaan zich conformeren aan het systeem waardoor het als een dogmatische religie wordt zoals Tomás Sedlácek voortreffelijk verwoord in deze youtube.

      https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6bSFsfQ_i_s

     • houtskool

      Grotendeels eens, behalve “mensen gaan zich conformeren aan een systeem”

      —> mensen worden gedwongen om zich te conformeren aan een systeem; leerplicht, burgerservicenummer, verplichte pensioenafdracht etc etc

      Als het niet meer werkt halveert men je spaargeld en zegt: u bent een crediteur van de bank

      Systeempooiers Werner.

     • Inderdaad Houtskool, zo ontstaat die bekende tirannie van de meerderheid, onbewust gaan we dan het systeem verdedigen en de alternatieven worden steeds naar de achtergrond verdreven. Vraag rest wie dan die elite geprogrammeerd heeft om zo een manipulatief gedrag te vertonen. Het moet ergens begonnen zijn, niet?

     • houtskool

      Spelregels zijn prima, naarmate een systeem begint te falen gaat het parasiteren en dient het te worden afgeschaft. De individuen die ervan profiteren en zekere machtsbases hebben verworven houden het in stand. Collapse of complex societies; diminishing returns. Teveel macht bij een te kleine groep blokkeert verandering. De kleine groep van vandaag weet ook dat het hele systeem implodeert als ze het niet manipuleren, ik zou wellicht hetzelfde doen als ik op hun stoel zat. Permacultuur zorgt ervoor dat men geleidelijk afscheid kan nemen op individueel niveau naarmate een systeem begint te parasiteren waardoor er geen abrupte wijzigingen nodig zijn. De elite verschuilt zich achter democratie, wetgeving en lamestream media.

      Voorbeeld: een overheidsorgaan, ben de naam even kwijt, zorgt voor informatie voor ondernemers. Kosten €80 per jaar voor kleine spelers. Het aantal ondernemers nam flink af en men stuurde een brief rond dat de premie naar €130 ging omdat hun inkomsten afnamen.

      Dat is elitair gedrag. Je hoeft geen Rothschild te heten om een klootzak te zijn.

     • Leuk gezegd, ‘je hoeft geen Rothschild te heten om een klootzak te zijn.’ Onderhand weten we wel waar de klepel hangt, een collapse wordt onvermijdelijk maar dat kan een positief of negatief scenario worden naargelang de keuze die we maken. Positief bekeken is er geen vuiltje aan de lucht, dat is het goede nieuws.

     • houtskool

      Good luck tijdens en na de transitieperiode ?

    • houtskool

     Ik zie goud en/of zilver niet als ‘anker’ waar de wereld zich aan zou moeten vastklampen. Ankers hebben de neiging om kopje onder te gaan. Het is voor mij een onderdeel van monetaire permacultuur waar o.a. lokale munten of crypto’s ook een rol in kunnen spelen. Waarde kun je niet opleggen, waarde ontstaat uit keuzevrijheid in de wijze waarop een transactie tot stand komt. Al het andere wordt op termijn waardeloos, de geschiedenis heeft dat inmiddels wel aangetoond. Daarom heb ik ook zo’n hekel aan centraal bestuur dat voor mij bepaalt wat ik moet zien als waardevol.

 • Hkr

  Hoi Rein, nobel streven en goed om veel ‘nieuwe’ informatie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Ik ben het met een aantal punten die je benoemt helemaal eens.

  Ik kreeg wel even de kriebels toen je in je stuk refereerde aan films als Zeitgeist.

  Ik hoop dat je door de mix van waarheden en bewuste desinformatie heen kon kijken. Zo niet zoek het svp nog even na. Een film die zo duur en professioneel geproduceerd is en start met pure hypnose technieken / brain wave synchronisatie om de kijker te beinvloeden in de acceptatie van nieuwe ideen, vind ik bij voorbaat al verdacht.

  Pas dus op, ook de alternatieve internet media, verkopen waan ideen, en het wordt steeds lastiger informatie op waarde in te schatten

  Het beste is 360 graden feedback, kijk naar NOS, BBC, maar dan ook naar RT en destileer je eigen waarheid.

  Succes met je boek!

  • Money as debt

   Toch acht ik de manipulatie-intentie van Zeitgeist minimaal in vergelijking van de grote nieuwszenders nu..

   • Hkr

    Hoi Money as debt, toch niet helemaal met je eens: bij Zeitgeist gaat het maar om een nieuw idee dat onbewust of bewust moet blijven hangen en dat is het vernietigen van de basis van het Christelijke geloof: een sprookje gebasseerd op toevallige (natuur) verschijnselen…. Of is er toch meer tussen hemel en aarde.

    Ik denk altijd: wie kan er zo’n film productie (miljoenen) betalen??

    Bij de huidige m.s. media is er vooral spraken van (zelf)censuur, het ontbreken van fatsoenlijke onderzoeksjournalistiek, en het klakkeloos en vaak echt letterlijk overnemen van berichtgeving afkomstig van bijvoorbeeld persbureaus als Reuters.

    Het probleem is dat de lezer niet meer kritisch kan denken en sowieso liever de sportpagina leest, dan de achtergronden van de economie uitpluist.

    Ofwel lees, praat en kijk met iedereen: listen to all, but follow none!

    • Money as debt

     Het valt ook niet mee om alles te filteren naar waarheid maar volgens mij gaat dat nog wel op dit moment.. Ik bekijk Zeigeist en dat soort films voor de info maar ik follow ze niet hoor.. Ha ha , ben denk een van de weinige in dit land die geen facebook ofzo heb.. De heldere info liegt er gewoon niet om en vaak met het bekijken van die films heb ik online meerde paginas open om tijdens het kijken te pauzeren en sommige dingen tracht ik gelijk te checken. ik vind het grappig dat je dat vernietigen van een geloof aanhaalt en jammer dat dat zo is blijven hangen.. Ik vond juist die aflevering over jezus en “de sterren” wel een interessante invalshoek bloot leggen.
     Verder heb ik NU niet meer zoveel aan al die info want het is best wel duidelijk toch ondertussen ? De manipulatie in de huidige media door middel van de bestaande zenders en journalen ( en hun personeel , budgetten !!!)vind ik veel kwalijker dan een paar misvattingen in een FILM die zeker voor 80 procent een realistische kijk over de wereldsituatie geeft.
     Of de gigantische onderbewuste manipulatie van de mainstream hollywood films ! Nadat de afgelopen jaren alle bad guys in de film moslims waren zijn het nu de russen en de chinezen geworden ! Dat zijn films die miljoenen kijkers trekken ! sorry , kan nog wel even doorgaan… kinderfilms , kinderboeken , lesmateriaal.. om gek van te worden man ! Dan heb ik liever dat die Zeitgeist mainstream gaat want dat komt nog in de buurt van de huidige toestand , beter dan de huidige cover up/ doofpot media

  • Jelmertje

   at Hkr,
   een bericht uit mijn hart gegrepen. Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
   Je moet zelf destilleren maar ja da’s moeilijk. Ik weet inmiddels dat het niveau van mensen om te destilleren, laten we zeggen vanaf hun 18e, later in hun leven nog altijd vrijwel hetzelfde niveau heeft.
   Uitzondering bevestigd de regel.
   Het stemt mij bijtijden bijzonder verdrietig.
   Al moet ik daarbij zeggen dat er ook een hoop mensen zijn die gewoonweg een best wel grote achterstand hebben en dat wel kunnen inhalen.
   Na lehmann 08 heb ik universitair afgestudeerde mensen dezelfde fases zien doorlopen, die ik doorliep toen ik vanaf een kansloos, tokkie-achtig gezin waarin ik opgroeide ging studeren.
   Ofwel
   dat zou mij en ook de burger moed moeten geven…
   toch…?
   (sorry maar ben vanavond even in een zwartgallige bui)