Een basisinkomen voor iedere Nederlander : de ideale wereld? (deel 1)

6

incomeWe schreven al eerder over het onderwerp en de Zwitsers gaan er weldra effectief over stemmen : het basisinkomen.  Het idee verwezenlijken zou heel wat maatschappelijke en economische problemen in één klap uitwissen : de werkloosheid, de armoede, de stress bij de werkenden, het eeuwige streven naar materialisme zelfs kunnen inperken…  Het zou au fond betekenen : investeren in mènsen.  Diegene die interessant werk doet en dit graag doet zou blijven werken; diegene die zijn en haar taken met grote tegenzin uitvoert en afstompend werk verricht zou iets anders kunnen gaan doen, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld ten bate van de maatschappij.  De ideale wereld?

Weg met werkloosheid, onnuttig werk en stress

Vooreerst zou de gigantische ambtenarenmolen waarin nauwelijks iemand nog zijn weg weet of zich in herkent, voor een groot deel stopgezet worden.  Wat er nu al in de vorm van tientallen soorten uitkeringen, vervangingsinkomens, subsidies, tegemoetkomingen en aftrekposten bestaat en betaald wordt, zou vervangen worden door één simpel bedrag aan alle (Nederlandse) volwassenen.  Armoede zou geliquideerd worden.  Afstompend en onnuttig werk zou uit de wereld zijn.  Niemand zou nog werkloos zijn want doen wat hij/zij graag en goed doet – en wat zeker ook nuttig kan zijn voor de samenleving, de kwaliteit van het leven en de persoonlijke ontwikkeling.

Een wereldautoriteit aan het woord

Professor Philippe Van Parijs dus van de Waalse (Franstalig België) universiteit UCL.  U ziet en hoort hem hier aan het woord :

[youtube id=”DsmYN1Y_jgo” align=”center”]

De hamvraag

Die is : kan dit betaald worden? Als voor Nederland het basisinkomen rond het bijstandsniveau zou liggen en alle aftrekposten voor de inkomstenbelasting afgeschaft worden, krijgen we het inderdaad perfect rond! Er zou zelfs nog een batig saldo overblijven om de staatsschuld verder af te lossen, dit basisinkomen nog iets te verhogen of de inkomstenbelasting iets te verlagen.  Alle eer aan Germen van Visionair.nl die de berekening voor deed; u vindt deze hier.

(wordt vervolgd met praktische raad hoe ook ù kunt bijdragen tot het basisinkomen op de officiële agenda te zetten)